DÖDSLISTAN MED OLOF PALMES NAMN LEOPOLD REPORT
27a
DETTA ÄR DEN S K DÖDSLISTAN I ORIGINAL
MED SVENSK ÖVERSÄTTNING
Den chilenska underrättelsetjänsten och hemliga polisen DINA inledde 1974 infiltration av internationella organisationer och politiska partier som solidariserade sig med det chilenska folket efter kuppen mot den demokratiskt tillsatte presidenten Allende. Främst ILO, International Labour Organization - Internationella arbetarorganisationen, ett av FN:s fackorgan där Olof Palme hade en framskjuten roll - OAS, organisationen för de amerikanska staterna och olika grenar av Förenta Nationerna. DINA skärpte samtidigt till sin verksamhet utomlands för att tysta opponenter mot den chilenska militärregimen. För att organisera motståndsverksamheten utomlands, fastställa planerna för kommande attentat mot regimkritiker och utvärdera verksamheten sammankallades ett möte den 21 juni 1976 i DINA:s s k tortyrcenter Villa Grimaldi i Santiago. I detta möte deltog de flesta viktiga ledarna inom DINA.

UTDRAG UR FÖRHÖRET MED DEN CHILENSKA FACKFÖRENINGSLEDAREN TORO RAMIREZ (SID 14):

 

Du kan läsa hela sidan 14-dokumentet i större stil om
du klickar här
Åter till artikel - åter till förstasida - till UD-dokument
The hole document "page 14" about the "death-list" with Olof Palme´s name in English
FRI ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA:

Följande personer närvarade vid mötet: överste MARCELO MOREN, vid tillfället chef för Villa Grimaldi; kapten FRANCISCO FERRER LIMA och general LUIS RAMIREZ, chef för DINA:s utländska verksamhet. Närvarande vid mötet var också Arbetarpartiets attaché i Spanien, MANUEL RODRIGUEZ; (ex senator) SERGIO DIEZ, nu Juntans delegat i Förenta Nationerna; överste JULIO TAPIA FALK, Juntans jurist i utrikesdepartementet; MARIA EUGENIA OYARZUN, OAS-ambassadör och PABLO RODRIGUEZ, Juntans jurist i Inrikesdepartementet som också förhör politiska fångar i Villa Grimaldi. Under mötet diskuterades DINA:s hållning till OAS hemliga möte om antikommunistisk verksamhet som pågick samtidigt.
Man diskuterade också det förestående attentatet mot ex-utrikesministern (i Allendes regering) Orlando Letelier. Kapten FRANCISCO FERRER LIMA meddelade att alla operativa informationer beträffande Letelier var färdiga. (Letelier sprängdes någon månad senare i luften utanför ambassaden i Washington). Mötet gick också igenom det av DINA initerade attentatet mot general CARLOS PRATS GONZALEZ genomfört av antikommunistiska terrorister och CIA (mördad kort före mötet i Buenos Aires) och mordförsöket mot BERNARDO

LEIGHTON (sköts tillsammans med hustrun Eva på öppen gata i Rom vid en operation mycket lik attentatet mot Olof och Lisbet Palme).
Mötet diskuterade också kommande terroristisk verksamhet som skulle genomföras efter hand. Bland annat mord på ANDRES PASCAL ALLENDE, generalsekreterare i MIR ( the Movement of the Revolutionary Left of Chile), CARLOS ALTAMIRANO, generalsekreterare i Socialistpartiet, OLOF PALME, ex - premiärminister i Sverige (förhöret med Toro hölls 1 februari 1977 ett halvår efter den socialdemokratiska valförlusten), cardinal RAUL SILVA HENRIQUEZ, EDUARDO FREI, Chiles ex-president, NELSON GUTIERREZ, medlem i MIR:s politiska kommitté, RADOMIRO TOMIC, och senator RENAN FUENTARALBA. Man gick också igenom provokativ verksamhet efter gränserna mot Peru och Bolivia.
PINOCHET sände ett personligt brev till mötets uppföljning den 25 juni (anti-kommunistmötet) där han förklarade sig stödja mötets resolutioner.
Jag måste informera er ärade ledamöter av kommittén att den information jag gett er i dag om detta möte och dess deltagare lämnades till mig av en person som hade direkt tillgång till vad som sades där. Jag kan av säkerhetsskäl inte avslöja hans namn. Jag kan bara försäkra er att den här personen är värd totalt förtroende och att informationen är absolut sanningsenlig.