LEOPOLD REPORT
SVAR FRÅN LARS KRANTZ
på frågor till Leopold Report 2000-02-08
Väl medveten om att man inte ska kasta sten i glashus går jag här till angrepp mot Lars Krantz och Ernst Lindholm. De båda står för de värsta, mest osannolika och sämst underbyggda teorierna om mordet på Olof Palme. Båda har bl a spridit sina synpunkter i egna böcker - som ingen förläggare haft intresse av att ge ut. Jag har låtit läsarna ta del av två inlägg från dessa båda herrar. Reaktionerna har varit starka och här följer några frågor som jag via mail fört vidare till Krantz och Lindholm. Det är på tiden att dessa herrars synpunkter bemöts - men de ska också få en rejäl chans att försvara dem. Krantz går här i svaromål och vi väntar fortfarande på Lindholm.
Anders Leopold
Till Krantz och Lindholms material och min sammanfattning
Svar till Anders Leopold:
Du påstår att jag har spritt "de värsta, mest osannolika och sämst underbyggda" teorierna om mordet på Olof Palme. Jag har inga teorier alls. Jag arbetar inte med teorier. Jag har skrivit två böcker i ämnet, ETT VERKLIGT DRAMA och DÖ I RÄTTAN TID. Den första gavs ut på förlaget Krelib och såldes i över 13 000 ex. Den andra har jag givit ut på eget förlag och framställt på Författares Bokmaskin. Den har hittills tyvärr blivit bojkottad av media, bibliotek och bokhandel. Dessutom har jag på min hemsida, som på två år lockat över 22 000 besökare, fortlöpande meddelat forskningsrön från polisprotokoll, domar, statliga utredningar och samtal med experter och vittnen. Du har plockat ut ett flera år gammalt föredrag, gjort ett sammandrag av det och varvat det med skriverier av en författare som heter Ernst Lindholm. Själv har du i bokform, som spökskrivare, matschat Victor Gunnarsson som mördare, vilket ju är enkelt eftersom han själv blivit mördad (när han övergav den tilldelade rollen). Och där har du verkligen inte tillstymmelse till bevis. Jag tycker det är övermaga när du ska ställa mig till svars. Men OK, här har du mina svar.
Krantz och Lindholm
En fråga till er båda. Vad är det som driver er? Vem eller vad kan ligga bakom?
Donald Forsberg
Svar till Donald Forsberg:
Jag har ingenting med Ernst Lindholm att göra. Vad som driver mig är nyfikenhet, och förhoppningen att jag ska kunna vädra, även om stanken stundom är nästan outhärdlig. Jag vill förhoppningsvis lämna över en något bättre värld till mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn (de är 24 stycken).
Men vad driver dig, Donald? Vad driver dig att dyka efter ett vapen som du vet att Palme inte har skjutits med på platser där du vet att det inte finns?

Hej Anders!
Läste ditt inlägg om Krantz och Lindholm. Håller med dig till 100 procent!
Niilo Havu
Svar till Niilo Havu:
Du har blivit lurad.
Lars Krantz
Du antyder att det hemligstämplade obduktionsprotokollet skulle innehålla uppgifter om att det var ett lättare mordvapen än den grovkalibriga magnum som figurerat i utredningen och att Lisbet inte blev beskjuten på mordplatsen??? Har du läst det hemligstämplade protokollet? I så fall kan du bevisa ditt påstående genom att komma med ett direkt citat.
("Det var chefen för Statens Rättsläkarstation, den internationellt kände docenten Milan Valverius, som hade huvudansvaret för obduktionen av Olof Palme. Hans sakkunskap hade bl a utnyttjats i USA vid obduktionen av Martin Luther King. Milan Valverius var mycket bitter när han efter obduktionen uteslöts från polisarbetet...")
Du antyder också att Lisbet skulle ha bytt kappa på vägen från mordplatsen till sjukhuset och lämnat mordplatsen i samma ambulans men anlänt till sjukhuset i en polisbil??? Kom med bevis för detta!
Göran Nilsson
Svar till Göran Nilsson:
Jag har inte läst det hemligstämplade obduktionsprotokollet. Det har inte heller parterna eller deras ombud eller domstolarna i Christer Pettersson-rättegången. Inte ens dåvarande chefen för Rikskriminalen Tommy Lindström har gjort det. "Det intresserade mig inte". Däremot har jag vid flera samtal med framlidne docent Milan Valverius blivit upplyst om att Olof Palme blev skjuten i ryggen med ett finkalibrigt vapen, att det inte finns några bevis för att Lisbet Palme blivit skadad och att hålen i Lisbet Palmes mockakappa har åstadkommits i polisens laboratorium. Att Lisbet Palme hade en annan kappa på sig när hon anlände till Sabbatsbergs sjukhus än på mordplatsen framgår av det foto som finns på min hemsida.
Lars Krantz
14 år efter mordet bidrar du till att fortsätta sprida det djupt orättvisa och lögnaktiga Palmehatet. När du utan något som helst belägg för ditt påstående står inför Rotary och säger "Palme var mest känd som homosexuell vapenhandlare" då har du förverkat all rätt att kalla dig journalist! Jag förväntar mig inte att du kan ge belägg för ditt påstående. 
Krister Holmberg
Svar till Krister Holmberg:
Vad svarar man på invektiv? Jag hatar inte Olof Palme, men jag håller före att det var en olycka att vi i Sverige skulle råka ut för honom. Han hade använt sin makt till att fullfölja vad svenska staten hade påbörjat redan 1945, nämligen att skapa en svensk kärnvapenarsenal. Ett besök i Hiroshima lärde honom att detta vanvettiga vapen aldrig skulle kunna användas i krig. Ett kärnvapenkrig skulle inte ha någon segrare. Vapnet var ett hot mot civilisationen. Efter den påbörjade härdsmältan i Harrisburgh arbetade han aktivt på att stoppa det, men det var för sent. Han upptäckte att han inte hade någon makt längre. När han 1985 gick med på att realisera den i många år omsorgsfullt förberedda sortin att låta sig likvideras på Sveavägen var loppet kört. Alternativet var att han skulle ha blivit avsatt och åtalad för skattebrott. Så småningom skulle hans vapenhandel uppdagas och hans nummerkonton i Schweiz granskas.
Lars Krantz
Du verkar lika duktig på att klippa och klistra som Marjasin. Tänk vilket begåvat puzzel du lagt. När alla bitar var på plats fann du till din häpnad att den s k gärningsmannen inte kunde ha dödat Palme. Ge ett enda bevis för att Palme sköts i bröstet! Det finns nämligen inte ett enda vittne till att detta är sant. Ingen har sett honom vända sig före det första skottet smäller. Och då faller han i stort sett rakt ner.
Bert Sanning
Svar till Bert Sanning:
Du har missuppfattat det mesta. Jag har aldrig påstått att Palme sköts i bröstet. Däremot har den s k gärningsmannen, som sannolikt var sonen Joakim Palme, riktat en pluggad startpistol i magen på sin far och smällt av två ollonskott. Det finns vittnen som har sett att Palme dessförinnan vänt sig om. I dödsattesten, som du hittar som bilaga i min bok DÖ I RÄTTAN TID, står att Palme blev skjuten "i bröstkorgen", vilket helt enkelt är felaktigt och enligt vad Milan Valverius upplyst mig om tillkommit på önskemål av Lisbet Palme.
Av den tekniska beskrivningen framgår att Palme blev skjuten i ryggen på ett avstånd av 10 till 30 cm. Skottet avlossades samtidigt som det andra skottet från startpistolen avsköts.
Det finns vittnen som uppfattat tre skott.
Lars Krantz
Du skriver: Omedelbart efteråt kastade sig Lisbet Palme över honom och kysste honom på den blödande munnen.
Snälla Larz Krantz, tala om varifrån du har fått denna vansinniga uppgift! Den finns inte i ett enda vittnesmål från mordplatsen. Har du verkligen hittat på det här för att ge sken av någon sorts "dödskyss" från den som är skyldig till mordet? Och därmed förstärka anklagelsen mot Lisbet Palme.
Sten Holm

Svar till Sten Holm:
Kyssen kan verifieras på följande sätt. Palme föll framstupa därför att "gärningsmannen", läs Joakim, höll honom i kragen med höger arm så att han vred sig ett halv varv. Han slog huvudet i marken och av storleken på det blåmärke han fick i pannan framgick att han var död redan när han slog i gatan. Vittnen har sett Lisbet Palme böja sig ned över honom, lägga honom på rygg och omfamna honom. Han blödde ymnigt ur munnen. När hon reste sig upp observerade flera vittnen att hon var blodig i ansiktet. Kommissarie Gösta Söderström säger att det var märken efter hennes fingrar i det levrade blodet. Hon var blodig i ansiktet även på sjukhuset. En ung man som försökte med munmotmunmetoden blev också blodig i ansiktet, vilket observerades av vittnen som jag talat med. När jag sammanställer alla dessa uppgifter anser jag mig kunna dra den slutsatsen att Lisbet Palme kysste Olof Palme efter dödsskottet.
I oktober 1986 var Ingvar Carlsson inbjuden till Publicistklubben i Stockholm. Han sa då att inga andra ville förhindra att mordet klarades upp än de som varit med om att genomföra det. Dessvärre håller de på än. Men nu får det vara nog.
*
 
 
Lars Krantz, jag betvivlar inte en sekund ditt goda uppsåt att försöka vädra ut stanken kring mordet på Olof Palme och de skumraskhistorier som omgett utredningen nu i 14 år.
Jag har läst båda dina böcker och på en hel del punkter är ditt material mycket avslöjande. Men, dessvärre, på vitala punkter inte bara orimligt utan direkt sanlöst. Där har du skälet till att det finns kollegor som avstått från att ta upp din senaste bok "Dö i rättan tid".
Du sysslar inte med teorier, skriver du, jaha vad ska vi kalla det då? Spekulationer, i ordets rätta bemärkelse?
På praktiskt taget ingen punkt av väsentligt värde kan du styrka ditt påstående att Lisbet och sönerna är ansvariga för mordet.
Det är här du stupar och drar med dig annat förtjänstfullt arbet som du utfört. Det är djupt beklagligt.
I fallet Victor Gunnarsson som gärningsman eller medhjälpare finns det långa förhör med honom som är mycket bestickande, hundratals vittnesmål om hans person och hans agerande före, under och efter mordet. Det är ett tungt material som borde ha prövats inför domstol i samband med en häktningsförhandling. Men i stället släpptes han fri.
Nej, Lars Krantz, några bevis finns inte. Då hade ju Palmemordet varit löst.
Dock är dina påståenden av sådan art att du borde lägga fram åtminstone någon form av dokumenterat indicium.
Din hypotes - då - bygger på att tre skott avlossades. Du påstår att det finns vittnen som säger sig har hört just tre skott. Jag påstår att det gör det inte alls. Däremot mycket säkra vittnesmål som fastslår att det avlossades två skott. Kan du inte styrka, med något vittne, att det avlossats tre skott då faller ditt bygge ihop som ett korthus.
Du fortsätter att pladdra på utan stöd för det du säger. Meningen "...
När han 1985 gick med på att realisera den i många år omsorgsfullt förberedda sortin att låta sig likvideras på Sveavägen var loppet kört. " är just ett exempel på att ingen borde ta dig på allvar. Det finns tillräckligt många personer i Palmes närstående krets som visste vad han planerade. Och det hade inte med något självmord på Sveavägen att göra. Det är nästan pinsamt att ta dina förvirrade påståenden på så fullt allvar att man formulerar en fråga. Men här är en: "Menar du att i dessa planer ingick att familjen skulle bli en sorts exekutionspatrull?"
Det finns andra motbjudande spekulationer du återvänder till även i denna text; Joakim Palme, som förmodad s k gärningsman (vad menas förresten? sköt han sin far med en startpistol i magen - ge ett vittnesmål som visar att han sköts i magen av en person som befann sig snett bakom honom!); visst, vi vet att han sköts i ryggen, alltså menar du att han vände sig helt om, att Lisbet sköt med ett finkalibrigt vapen det dödande skottet i ryggen??!! Var får du finkalibrigt ifrån?
Det finns faktiskt en omfattande utredning med flera skickliga poliser vid rodret - som varken ingår i något polisspår eller någon extremistgrupp - du kan inte ställa alla dessa åt sidan genom att hänvisa till den numera avlidne Valverius och vad du påstår att han sagt till dig. För du menar väl ändå inte att det i utredningen finns uppgifter som stämmer in på det du beskriver? Gör då någon källhänvisning - som de flesta ärliga journalister och författare gör.
Gång på påstår du - inte minst i dina böcker "det finns vittnen som..." utan att ge någon uppgift om dessa vittne. Var hittar du vittnet som såg Lisbet kyssa Olof? Om kommissarie Gösta Söderström säger att det var blod från hennes fingrar som hon smetat i ansiktet, ska man inte kunna lita på det då?
Vem såg Olof vrida sig ett halvt varv - när allt annnat (tekniskt och med vittnens stöd) visar att han föll ihop rakt ner ?
Ditt förtal av Palme fortsätter. Var kommer uppgiften "homosexuell vapenhandlare" ifrån om du inte konstruerat den själv, och att han hade "nummerkonto i Schweiz" med den fräcka insinuationen att han där gömt undan pengar från vapenhandel?
Det är inte mycket du vet om Palmes ekonomiska förehavanden före mordet (jo, Harvard förstås och det gör du givetvis stort nummer av), ingenting om hans framtidsplaner, ingenting om hans INGRIPANDE MOT vapenhandel som sannolikt utlöste mordet.
Du skapar för dina läsare en falsk bild av Palmes situation så att den passar ditt syfte att få producera dig och angripa etablissemanget. Det är bara att hoppas på att dina läsare genomskådar dig.
Anders Leopold
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad