Leopold Report
har funnits sedan 1998 - i huvudsak baserad på mordet på Olof Palme.
Vi besöks varje månad av läsare i ett 50-tal länder.Expressens löp 1 mars 1986 löpet länk debatt murder Behind the Palmemurder
Blackmail, intimidation or murder if diplomacy did not work


 

HÄR KAN DU KONTAKTA OSS

 

ANDERS LEOPOLD: NY BOK
Min vän på andra sidan. Läs mer här!

 DEBATTSIDAN


Ny e-bok om mordet på Olof Palme
33-åringen Victor Gunnarsson skröt
inför sin vän Rana Chaudhury att han
lyckats döda premiärministern och
komma undan: "Det var som att skjuta en hund".


https://www.youtube.com/watch?v=sz6wxi0U9qc


http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

"Jag sköt Olof Palme" - DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet.
Boken är i stora stycken en sakframställan mot Åke Lennart Viktor Gunnarsson, den s k 33-åringen, där du som en sorts jurymedlem kan ta ställning till: Skyldig eller icke skyldig. 

30 år efter mordet på Olof Palme
En internationell konspiration som aktiverade den sydafrikanska mördarregimen och fick en svensk extremist att avlossa det dödande skottet

Jag har under de 30 år som jag som journalist engagerat mig i utredningen av mordet på Olof Palme publicerat min dåvarande ståndpunkt på http://www.leopoldreport.com/LRsajt29.html Den har baserats på uppgifter som vid olika tillfällen funnits tillgängliga. Mycket har tillkomligt, mycket har blivit inaktuellt. Nya fakta har dykt upp, tips från initierade källor har förändrat bilden. Tyvärr har det blivit så att det som gällde den ena dagen inte gjorde det nästa dag. Man hankar sig fram, men att förakta konspirationsteorier är helt fel, de måste finnas på vägen fram mot sanningen.

Jag har också nått fram till en slutpunkt i mitt sökande efter svaren Varför? Vilka? Vem? och redovisar den i min bok och håller mig så gott det går mest till fakta, inte till gissningar och troende som många kastar ur sig utan att ha tillgång till dessa fakta.

   Vägen fram till skotten på Sveavägen kan du läsa om på www.leopoldreport.com och i min e-bok "Jag sköt Olof Palme" och själv ta ställning till vem som sköt Sveriges statsminister - tillika fredsmäklare i kriget Iran/Irak.

Jag trodde aldrig han var kapabel att klara av det. Nu vet jag att han både hade styrka, mod och galenskap för att göra det: Åke Lennart Victor Gunnarsson sköt Olof Palme.

Case closed!

Anders Leopold 31 år efter mordet på Olof Palme.

https://leopoldreport.wordpress.com/

”Jag sköt Olof Palme”
   Titeln på den här boken är han själv upphov till.
   Åke Lennart Victor Gunnarsson, kallad  ”33-åringen”, anhållen en vecka som misstänkt gärningsman för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986, mördades den 3 december 1993 i South Carolina, USA. Där berättade han kort före sin död vid två olika tillfällen för två personer, att han sköt Sveriges statsminister Olof Palme. 
   Jag kommer att återge förhören med dessa personer i sin helhet. De ger oss också en bild av Victor Gunnarssons sista tid i livet i USA, sedan han 1991 efter flera mordhot mer eller mindre flytt från Sverige. Eller, som han själv skriver i det manifest han författade ett år efter mordet, och som jag återkommer till i olika sammanhang:
   Själv har jag redan beslutat mig för att utvandra temporärt. Mitt principiella skäl: Polis, åtskilliga massmedia och en mindre del av befolkningen har skamfilat mitt personliga rykte så pass, att man i själva verket ödelagt mina chanser att avancera inom samhällsgemenskapen i Sverige.
   
Jag skriver direkt till dig som läsare. Jag vill gärna se dig i rollen som en sorts jurymedlem i det som borde ha blivit vår tids största brottmål. Du får då också se mig i åklagarens roll.
   Du får ta del av utdrag ur 30 timmars hemligstämplade förhör med Gunnarsson, där han får möjlighet att komma med förklaringar och försvar. 
   Du får, ur ett urval av drygt etthundra i Palmeutredningen hemligstämplade vittnesmål och hans eget manifest, en klar bild  av Victor Gunnarssons uppriktiga skräck för sovjetkommunismens spridning in i Västeuropa, om hans avsky och hat mot socialismen, de styrande socialdemokraterna och framför allt Sveriges statsminister Olof Palme. Men du får också ta ställning till hans hätska politiska uttalanden och hans religiositet, som stod i stark kontrast mot hans flitiga biobesök, där han såg våldsfilmer med sina idoler Clint Eastwood, Sylvester Stallone och Eddie Murphy som hjältarna. Omvittnat var också hans tvära kast i humöret, från en glad och älskvärd människa till en svårkontrollerad ilsken och hotfull person. 
   Du får också med hans egna ord ta del av den världsbild han format genom flitigt läsande av böcker och utländska tidningar och omfattande resande. Hans språkkunskaper ansågs vara imponerande liksom hans kunskap om det världspolitiska spelet, i vilket ”han såg USA som ängeln och Sovjetunionen som djävulen”.
   Du får läsa några hotfyllda anonyma brev, som jag bevisar att han författat, i vilka han fritar ”33-åringen” och hotar Sveriges justitieminister och två toppolitiker inom socialdemokratiska regeringen till livet.
   Du får läsa och ta ställning till sydafrikanska dokument, som i min framställning visar att apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme i samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och en svensk extremistgrupp, i dokumenten i flera olika sammanhang kallad The Upsala Group, i vilken, enligt min slutsats, Victor Gunnarsson ingick. 
   Victor Gunnarsson får gå i svaromål i de bandade förhören, då hans försvarsadvokat ständigt var närvarande, och i sitt omfattande manifest -  www.leopoldreport.com/manifest.html . Slutligen får han bedyra sin oskuld i ett brev till Lisbet Palme.
   Du får ta del av ett material i Sveriges största kriminalfall, där verkligheten i stora stycken överträffar dikten, som inte i rimlig omfattning utretts, utan för oss journalister och den allmänhet vi har ansvar att rapportera för, dolts under hemligstämpeln.
   Du får därefter besvara den slutliga frågan:
   Var det Åke Lennart Victor Gunnarsson, som en följd av omständigheterna, avlossade det dödande skottet mot Sveriges statsminister Olof Palme i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan  den 28 februari klockan 23.21.20?
Anders Leopold

Kapitel 1. ”Quisslingar och förrädare blir skjutna i ryggen”
Kapitel 2. ”Det var som att skjuta en hund”Kapitel 2. ”Det var som att skjuta en hund”
Kapitel 3. En religiös och politisk fanatiker
Kapitel 4. Politiskt agiterande spräckte hans förhållanden
Kapitel 5. ”Nu gäller det ditt liv och hälsa, Sverige”
Kapitel  6. ”Han är en man kallad att göra något stort”
Kapitel  7. Ett försök till alibi som sprack
Kapitel  8. Han ritade en gravsten med texten OP
Kapitel  9. Olof Palme var avlyssnad
Kapitel 10. Mustaschtricket som lurade vittnena

Kapitel 11. Christer Pettersson: Case closed!
Kapitel 12. Flykten – ett tidsschema som stämmer
Kapitel 13. Säpo fick tips om mordplanerna men gjorde inget
Kapitel 14. De anonyma hotelsebreven 15. Sydafrikaspåret och Uppsalagruppen

Kapitel 15. Sydafrikaspåret och Uppsalagruppen

HÄR BESTÄLLER DU BOKEN PÅ AMAZON.COM:


http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

och via Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=sz6wxi0U9qc
En stark dokumentation som
visar att apartheidregimen
låg bakom mordet på Olof Palme

Detta är en debattartikel skriven av journalisten  Anders Hasselbohm den 16 juni 2001, som tidigare i ett antal reportage genom sina kontakter i Sydafrika gett trovärdiga redogörelser för hur den sydafrikanska apartheidregimen under president PW Botha planlade och genomförde mordet på Olof Palme i dag för 29 år sedan.
   Det han här återger är ytterligare en stark pusselbit till det mönster som ska ge den fullkomliga bilden av bakgrunden och genomförandet av apartheidregimens mord på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme.
   Hasselbohm krävde att den svenska Palmeutredningen med polisiärt och politiskt tillstånd i England skulle få förhöra den sydafrikanske agenten, krigsherren och Inkatha-politikerna Philip Powell. Men så vitt vi vet genomfördes inte detta.
   Den sydafrikanske polisöversten Eugen de Kock, kallad ”ondskan själv”, avslöjade under ed i Pretoria Central Prison den 15 september 1997, som gav eko över hela världen, att Powell avslöjat för honom att Sydafrikas hemliga tjänster organiserat och genomfört mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
    Philip Powell berättade för de Kock att mordet på Olof Palme varit en sydafrikansk operation. Mordet hade organiserats av en av regimens toppspioner, Craig Williamson, via företaget Longreach Ltd, ett täckföretag för Sydafrikas militära underrättelsetjänst.
  Läs artikeln här och gå vidare till LP:s sydafrikamaterial.Han var apartheidregimens
mest fruktade massmördare
Sydafrikansk agent identifierar honom
på video från Arlanda dagen
efter mordet
Detta stärker Sydafrikaspåret

Av Anders Leopold
Sten Flygare har för Palmeutredningen nu vittnat om att han mött en man på hotell Lord Nelson i Stockholm som sannolikt var den fruktade sydafrikanske polisöversten Eugen de  Kock – kallad Prime Evil (Ondskan själv) - vid tiden för den stora apartheidkonferensen en vecka före mordet på Olof Palme  på Sveavägen-Tunnelgatan den 28 februari 1986.
   Senare fick han se en av SVT:s filmklipp från Arlanda dagen efter mordet. Vid ingången till säkerhetskontrollen ser han den man han är nästan säker på att han sett på hotell Lord Nelson.
   Ett av de starkaste vittnen när det gäller identifieringen av Eugen de Kock är den sydafrikanske agenten Gerrie Hugo. Han säger till Aftonbladet:
   -Det ingen tvekan om att det är Eugen de Kock. När jag såg videon blev jag helt kall. Det där är ju Eugen, sa jag.
   Han känner igen rocken och vet att de Kock alltid hade kragen uppfälld.
   Gerrie Hugo är säker på att det var Sydafrika som beställde mordet på den svenske statsministern. Men han tror att det var en annan person än Eugen de Kock som höll i vapnet.
   Eugene de Kocks advokat säger till Aftonbladet att det inte är Eugene på videon. Så såg han inte ut 1986, säger han. Det är "absolut nonsens". Han har aldrig varit i Sverige.
   Chefen för Palmeutredningen, kommissarie Hans Melander, skriver i Polistidningen att två spår fortfarande lever: Sydafrikaspåret och PKK. Det är glädjande då jag på Leopold Report länge hävdat att Sydafrikaspåret är det rätta. Inte minst övertygande på grund av de dokument jag publicerar här nedan.
   Sten Flygare har hörts av Palmeutredningens ansvariga och filmen har specialgranskats.
   Vad man ser är en man med tjock rock med uppfälld krage, han bär glasögon och har en keps på huvudet.
   Jag erinrade mig ett av de hemligstämplade förhör, som jag har tillgång till genom samarbetet med Gunnarssons förhörsledare Börje Wingren, vilka gjordes i samband med Victor Gunnarssons anhållande, och tog fram förhöret som hölls med Mårten Palme. Det genomfördes klockan 5.20 på mordnatten på Mårtens egen begäran. Förhörare var polisinspektör Börje Wingren och polisintendent Gunnar Severin. Mårten ville att hans iakttagelser utanför Grand-biografen skulle vara opåverkade av allt som han förstod sedan skulle följa.
   Utdrag ur förhöret:
   ”På sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel (intill Grand-biografen som makarna Palme kommit ut ifrån och just lämnat  sonen och hans fästmö. Red.anm.) lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster. Men i samma ögonblick som Mårten passerar börjar denne man gå efter makarna Palme. Mårten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, c:a 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var vid tillfället iklädd en mörkblå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit neråt benen på mannen. Han var också iklädd en keps med knäppe till skärmen...... Mårten tillägger att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon.”

 

 Signalementet är det starkaste i hela Palmeutredningen. Därtill finns det några vittnen kring mordplatsen som talat om en nästan knälång rock och en keps som huvudbonad.
   Mannen på videon har kragen uppfälld, han bär en keps och han har glasögon.
   Jag har påmint Dag Andersson, som  är operativ chef för Palmeutredningen, om förhöret med Mårten Palme och anser att de omgående bör visa vidoen för honom.
   Eugen de Kock åtalades för 189 brott, bl a en serie mord. Han fick viss amnesti efter erkännanden inför Sanningskommissionen, men dömdes ändå till 285 års fängelse. I januari i år benådades han efter att ha avtjänat 22 år av straffet.
   Han var mannen som inför sanningskommissionen avslöjade att spionen, infiltratören och mördaren Craig Williamson organiserade och med sin grupp genomförde mordet på Olof Palme.
   Om detta kan du läsa i Leopold Reports omfattande sydafrikamaterial.  

   Videofilmen från Arlanda och hela historien om Sten Flygares efterforskning och vittnesmål kan du se och läsa om på http://solutionpalme.comDETTA ÄR DE SYDAFRIKANSKA DOKUMENTEN SOM AVSLÖJAR SANNINGEN OM APARTHEIDREGIMENS PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV MORDET PÅ OLOF PALME - MED HJÄLP AV EN SVENSK GRUPP:
"THE UPSALA GROUP"

anders ny

Leopold Report publicerar samtliga kvarvarande dokument som handlar om planeringen och genomförandet av mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 i Stockholm.

Dokumenten förvaras hos SAHA (South African History Archive) i Johannesburg. De översändes till mig den 27 juni 2014.
   Det är en enastående och sensationell dokumentation vars trovärdighet stärks av handskrivna kommentarer på afrikaans.
    I tre dokument finns övertygande information om en grupp i Sverige, The Upsala group, som under ett års tid försåg den sydafrikanska militära underrättelsetjänsten med detaljer kring det förestående anti-apartheidmötet i Stockholm 21-23 februari 1986 - knappt en vecka före mordet på Olof Palme. Och som, enligt dokumenten, in i det sista aktivt deltog i attentatet.
   En del av dokumentationen kom till massmedias kännedom i januari 2003 men ansågs då vara förfalskningar av personer som ville tjäna pengar på materialet.
Men ytterst få hade möjlighet att i detalj ta del av dessa dokument som givetvis genast hemligstämplades av Palmegruppen.
   När jag nu har fått tillgång till detta material tvekar jag inte ett ögonblick:
Sammantaget ger dokumenten med namn , underskrifter och handskrivna kommentarer den sanna bilden av hur apartheidregimen, ända upp till president PW Botha, förberedde och genomförde attentatet. Bland namnen nämns den person som enligt vittnesmål styrde Uppsalagruppen.
   Palmegruppen har nu samtliga dokument. På fråga om man gjort efterforskningar kring en grupp med basen i Uppsala eller dess omgivningar, skriver chefen för mordutredningen, kriminalkommissarie Dag Andersson, i ett mail:
   -Jag har tagit del av din skrivelse och som du förstår kan jag inte gå in på vilka åtgärder som vi vidtagit i Sydafrikaspåret. Vad gäller din fråga om vi i en nära anslutning kommer att bearbeta det så kallade Uppsalaspåret så kommer vi inte att utreda detta den närmaste tiden om inte det kommer in ny information.
   Här under återges några korta sammandrag från ett par av dokumenten med inriktning på Uppsalagruppen.
   Dokumenten publiceras i sin helhet med mina kommentarer på dessa sidor DOK1 och DOK2 .
   Här under kan du också läsa mina tidigare Sydafrika-artiklar, uppdaterade med stöd av innehållet i dokumenten.
2014-10-02
Anders Leopold

afrikaans

jb och hd

people

mil


motiv
Nu publicerar Leopold Report det
 hemligstämplade manifest som författats
av ”33-åringen” Victor Gunnarsson,
anhållen för mordet på Olof Palme

Leopold Report publicerar här den s k 33-åringen Victor Gunnarssons manifest, författat efter frisläppandet.
   Manuskriptet skickades till Bonniers förlag där det refuserades. Jag skrev ett brev till Gunnarsson och erbjöd mig att skriva hans bok. Han svarade att han själv författade en bok i vilken han skulle berätta allt.
   Han fick den aldrig utgiven och jag har nu beslutat mig för att göra honom till viljes och låta honom komma till tals. Jag gör det utan några nya kommentarer – en del finns i tidigare material på LR. Jag återger texten på ca 250 handskrivna A4-ark helt som han redigerat den.
   Under de första dygnen efter mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, fredagen den 28 februari 1986 i Stockholm, fick polisen in ett stort antal vittnesmål riktade mot en och samma person. Just då fanns inget vittnesmål från mordplatsen i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan, men från denne mans agerande före, under och efter mordet.
   Chefen för våldsroteln, kommissarie Arne Irvell, beslöt den 8 mars att ta in mannen för förhör.
   Åke Victor Gunnarsson, känd som 33-åringen, släpptes efter ett dygn. Men nya vittnesmål om hans person, då också iakttagelser från mordplatsen, var så graverande att han togs in för anhållningsförhör. Samma dag blev han också anhållen som skäligen misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme.
Anders Leopold
2015-03-13

Läs mer här!

Jag har som journalist aktivt följt och skrivit om utredningen av mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme den 28 februari 1986 sedan dagen efter attentatet; som reporter på Expressen, som ansvarig för denna nättidning och som författare till två böcker med anknytning till mordet.

Detta är min slutliga ståndpunkt 30 år efter mordet.

Anders Leopold
ansvarig utgivare för registrerade databasenwww.leopoldreport.com

 

Olof Palme och Anders Leopold. Foto: Per Lindström och Olle Karud.

op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok

 

Uppsalagruppen och Palmemordet

Sydafrikansk agent i Björklinge utanför Uppsala skulle få beskedet "Nu är Palme död"
men uppringaren slog fel riktnummer när
han ringde 14 minuter efter mordet

******

 

ok

..........................................................................................................................

DE TROR ELLER MISSTÄNKER
ATT APARTHEIDREGIMEN LÅG
BAKOM MORDET

I mars 1990 mötte Sydafrikas president Nelson Mandela Lisbet Palme i Kapstaden.
Han höll i hennes händer och sa:

-Är det inte hemskt att det tycks finnas ett samband mellan den sydafrikanska dödsskvadronen och mordet på er man.

I april 1994 besökte Mandela Sverige - före sin avresa sa han till journalisterna att han "inte uteslöt" att apartheidregimen var inblandad i mordet på Olof Palme.

Frene Ginwala, dåvarande talesman i Sydafrikas parlament:
" Vi tror alla att det var personer från Sydafrika som mördade Olof Palme! ´Vi är alla övertygade om att "X" (Craig Williamson) ligger bakom mordet på Olof Palme´ ".
I Granskningskommissionens betänkade 1999 citeras en promemoria från Sverker Åström, FN-ambassadör och kabinettsskreterare vid UD:
" Två möjligheter skulle kunna vara tänkbara; Sydafrika och antikommunistiska extremister i och kring USA."

Författaren och sydafrikakännaren Per Wästberg i brev till spaningsledaren Hans Holmér:
"... och att Olof Palme fredagen före sin död under Folkriksdagen fördömt Sydafrika ´fränare än någonsin´... att Olof Palme i Sydafrika ständigt utmålats som ´landets värste fiende i väst´."
Den 6 mars 1986 nämnde f d ambassadören och kabinettssekreteraren Sverker Åström i en promemoria enligt GK som ett möjligt alternativ till de som hade ansvaret för mordet på Olof Palme att Sydafrika kunde tänkas ligga bakom.
"Han utvecklade utförligt att Palmes person och Sveriges politik av den sydafrikanska regimen sedan länge måste ha uppfattats som ´an enormous threat´ (ett enormt hot). Palme påverkade andra västländer i riktning mot hårdare tag mot Sydafrika. Gång på gång ´skammade´ han dem att göra gester som de egentligen inte ville göra… Hans uppträdande på socialistinternationalen i Arusha och nu senast hans behandling av Oliver Tambo på ´folkriksdagen´ i Stockholm måste ha varit utomordentligt irriterande och besvärande för Pretoria."
Den 11 mars 1986 hade Sverker Åström och en utredningsman från stockholmspolisens våldsrotel ett möte med Abdul Minty, en anti-apartheidaktivist med specialkunskaper om Sydafrikas vapenhandel. Han uppgav att han mycket väl kunde tänka sig att sydafrikanska agenter låg bakom mordet på Olof Palme...
*att Sydafrika haft utomordentligt starka skäl att undanröja just Palme;
*att Sydafrika har alla resurser, jämte erforderlig hänsynslöshet, för att göra det;
*att Sydafrika har allt att vinna på att inte yppa sig - att vi inte har någon hjälp att vänta från underrättelseorganisationer i länder som England och USA, vilka nära samarbetar med BOSS (Bureau of State Security - säkerhetspolisen) och ´Special Bransch´. Om någon sydafrikansk grupp är skyldig kan den rentav anse att den gjort ´a service to the West´."
Den 12 mars 1986 skrev dåvarande FN-ambassadören Anders Ferm en promemoria till Palmeutredningen:
"… att Sydafrika hade motiv att mörda Olof Palme, eftersom denne trappat upp kritiken mot apartheidregimen i Sydafrika och därför stod som en symbol för motståndet."
Lars-Gunnar Eriksson var chef för IUEF i Geneve som bidrog ekonomiskt till ANC:s frihetskamp i Sydafrika. Han var något av den svenska regeringens och Olof Palmes förlängda arm i kampen mot apartheid. Fram till sin död 1990 var han övertygad om att apartheidregimen under PW Bothas ledning planlade och genomförde mordet på Olof Palme.

.Läs mer här!

"Aktioner mot Mr Palme som tidigare nämnts ska nu ha högsta prioritet."
"Våra källor i Uppsala anser att anti-apartheidkonferensen i Stockholm ska erbjuda idealiska möjligheter att vidta lämpliga åtgärder mot Mr Palme och det blir möjligt att lägga skulden för en aktion på andra grupper."
"Härmed bekräftas att huvudmålet för operationen är ´subject OP´."
"Den övervakning av operationen som kommer att krävas ska skötas av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och ´the Upsala group´."
Ovanstående citat är hämtade ur den sydafrikanska apartheidregimens militära underrättelsetjänsts topphemliga rapport den 15 oktober 1985.
Den sydafrikanske journalisten och författaren De Wet Potgieter säger till Leopold Report:

-Dokumenten är enligt min uppfattning äkta och förvaras nu hos SAHA (South African History Archive) i Johannesburg.
-Dessa visar att apartheidregimen låg bakom mordet på er statsminister Olof Palme.
Enligt dokumenten var det en grupp i Sverige bestående av sydafrikanska agenter och svenska sympatisörer som gav den militära underrättelsetjänsten (MI) under ett års tid information som möjliggjorde attentatet.
I MI:s dokument kallas denna grupp:
"THE UPSALA GROUP".

 LÄS MER HÄR! lr53Olf Palme i sitt sista tal
"Om världen beslutar sig för att avskaffa apartheid så kommer också apartheid att försvinna" OLOF PALME I SITT SISTA TAL
***
Superspionen och infiltratören Craig Williamson stal miljoner av svenskt bistånd och blev apartheid- regimens hjälte
***De tror på Sydafrikaspåret
Nelson Mandela sa till Lisbet Palme att han misstänkte sydafrikanska dödsskvadronen för mordet på henne make
***
Svenska poliser utgav sig för att vara sydafrikaner när de köpte illegal
avlyssningsutrustning åt Ebbe Carlsson och hans Säpo-poliser
***
Han pekades ut av tunga vittnen
som anstiftare till mordet på Olof Palme
men svenska utredare i Sydafrika missade
bevisen - den militära
underrättelsetjänstens dokument
* efsåklagare Jan Danielsson
"Att han (Craig Williamson) befann sig i Sverige kan jag bekräfta" CHEFSÅKLAGARE JAN DANIELSSON
*

 

Leopold Report avslöjar :
Leopold Report publicerar nu 1 tim. och 15 min. av radiointervjun med CIA-agenten Gene "Chip" Tatum som pekar ut USA:s dåvarande vicepresident George H W Bush som den ursprunglige anstiftaren till mordet på Olof Palme. Den f d CIA-agenten Gene "Chip" Tatum pekade ut USA:s vicepresident, senare president, George H W Bush, som den som initierade och anstiftade mordet på Olof Palme.
Det skedde under en radiointervju med Peter Ford i Los Angeles den 14 juli 1997.
På Leopold Report har ni kunnat lyssna på det dryga minuten långa avsnittet där han mer i förbigående berättar om mordet och att det lades ut till proffs i Sydafrika.
Nu publicerar vi en ljudinspelning på en timma och 14 minuter där Tatum ger hela bakgrunden och berättar om CIA:s drog- och vapenhandel under Bush´s ledning. Det som ledde fram till Iran/Contras-affären och avslöjar motivet till att Olof Palme måste tystas vilket i sin tur förde in Chiles och Sydafrikas underrrättelsetjänster i konspirationen.
Bakom detta låg OSG (Operation Sub Group), en hemlig, internationell organisation som vicepresident Bush instiftade oberoende av CIA och utan kongressens vetskap.
OSG samarbetade med säkerhetstjänster över hela världen. Tatum berättar att han var chef för OSG 3, ett rent mordkommando, och hade ett 80-tal agenter på olika håll i världen under sitt befäl.
I verksamheten förekom både drog- och vapenhandel, utpressning och mord på högt uppsatta finasiärer och politiker. En av dem var, enligt Tatum, Sverige statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme.
Lyssna här på radiointervjun och läs mer om bakgrunden
------------------------------------------------------------------------
Livvakter hade räddat Olof Palme - eller gripit mördaren
Palmes söner till Skavlan:
Han försökte få skydd vid biobesöket mordkvällen
men fick ingen kontakt med säkerhetspolisen
Läs mer här!

BAKGRUNDEN: DET INTERNATIONELLA
OCH SVENSKA PALME-HATET OCH INFORMATIONSSVINDLARNA

Följ Leopold Reports avslöjande artikelserie om mordet på Olof Palme!

Nätet drar ihop sig kring Iran/Contra-staben

*Vår artikelserie knyter banden mellan USA och de misstänkta och inblandade i Sverige.
*Informationssvindlare från CIA:s nätverk saboterade Palmeutredningen.
*Spåren leder rakt in i privata och statliga underrättelsetjänster.
Det finns många teorier om vilka som planlade och genomförde mordet och vem som var gärningsman. Med den här artikelserien vill Leopold Report visa att flera teorier är sannolika medan andra är en följd av planterad desinformation.

Vi har gjort den basanalys som Granskningskommissionen (GK) efterlyste hos Palmeutredningen. För första gången knyts spåren och personerna som undersökts samman och visar en bild där Iran/Contra-staben i Vita huset obönhörligen avslöjas som centrum i ett betydande nätverk.
Den amerikanska kongressen avslöjade omfattande kriminalitet hos Reagan-administrationen i samband med Iran/Contras-skandalen. Ett antal högt uppsatta personer dömdes. Några av dessa benådades av presidenten. Palmesaken kom aldrig upp till ytan under kongressens granskning.

Misstanken att Iran/Contra-operationerna och CIA hade med mordet på fredsmäklaren Olof Palme att göra är inte ny. Men här är det första gången denna misstanke styrks då vi kan koppla samman band efter band från Sverige till personer och institutioner och miljöer i USA som medverkade i operationen både före, under och efter mordet. Detta visar att mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 i Stockholm var en statsdirigerad operation.

Del 6

"Palmehatets" EAP var
 en del av de amerikanska
 operationerna mot Olof Palme

Ledaren Lyndon LaRouche bröt med Vita huset och
pekade ut Bush och Thatcher som anstiftare till mordet


EAP (Europeiska arbetarpartiet) fanns tidigt med som misstänkt organisation bakom mordet på Olof Palme i Stockholm den 28 februari 1986. Men Palmeutredningen gjorde aldrig någon basanalys av EAP:s verksamhet. Leopold Report kan nu grundligt dokumentera att bakom en ”avsiktligt” oseriös fasad var EAP och LaRouche-rörelsen i USA en av världens främsta privata underrättelsetjänster som arbetade för CIA och National Security Council (NSC) i Vita huset.

Granskningskommissionen (GK) kritiserade Palmeutredningen för att icke ha utfört en basanalys för att se om EAP och dess förgreningar medverkat i attentatet i Stockholm. Den har vi nu genomfört och presenterar i denna vår sjätte artikel.

EAP:s och Schillerinstitutets hatkampanjer mot Palme borde många år före mordet ha fått den svenska säkerhetspolisen att klart se sambandet mellan de högerextrema organisationerna i Sverige och den amerikanska underrättelsetjänsten vilket kunde ha förhindrat mordet bl a genom effektivare skyddsåtgärder anpassade till hoten.

När Bill Clinton och demokraterna tog över bröt LaRouche/EAP med Vita huset. Genom samarbetet med CIA hade LaRouche sannolikt stora kunskaper om hur mordet planlagts och genomförts.

I en 86-sidig rapport 1996, som inte gavs ut i Europa, anklagade LaRouche/EAP i sin tidskrift EIR  president George Bush och premiärminister Margaret Thatcher som anstiftare till mordet på Olof Palme.

Följ länken till den nya artikeln: lä

Om vår artikelserie

Detta är första gången själva informationssvindeln görs till ett självständigt spår i jakten på Olof Palmes mördare. Genom att lägga åt sidan det som visade sig vara blindspår fann vi att desinformanterna kunde ha uppdragsgivare med motiv. Vi visar att det tre informationssvindlare, som avslöjas av Granskningskommissionen, kom direkt från en av CIA:s viktigaste samarbetspartners.

I vårt arbete har vi bl a undersökt statsmannamord över hela världen efter andra världskriget och studerat de operationella sidorna vid planläggning, förarbete, genomförande och efterarbete. I alla dessa faser använder sig underrättelsetjänsterna av egna informationssvindlare. Svindeln har för avsikt att sabotera själva mordutredningen och vålla sådan skada att en lösning av mordet är i det närmaste omöjlig. Desinformationen i Palmemordet har varit riktad mot utredarna, mot media och mot allmänheten i Sverige. De flesta av oss har blivit lurade - läs mer om detta genom att länka till sidan med MEDDELANDE TILL LEOPOLD REPORTS LÄSARE:
ok
Författare till artikelserien är John Anderson, Tony Widing och Anders Leopold. De två förstnämnda har omfattande fackkunskap om underrättelsetjänsternas verksamhet och skriver tills vidare under pseudonym.

FÖLJ DESSA LÄNKAR TILL DE TIDIGARE ARTIKLARNA:
*DEL 1: Professor Robert Harkavy var en respekterad forskare som rörde sig i de högsta politiska och militära miljöerna i USA, och blev avslöjad som informationssvindlare av Granskningskommissionen (GK) på grund av sitt agerande i Palmeutredningen (PU). Men varken GK eller PU hade någon kunskap om hans bakgrund:

*DEL 2: William Herrmann var vapenhandlare för CIA och redan en erfaren informationssvindlare som sattes in mot amerikanska media och den amerikanska kongressen av samma personer som ledde Iran/Contras-operationerna. Han blev senare av GK avslöjad som informationssvindlare mot Palmeutredningen. Inte heller i hans fall hade GK och PU någon kunskap om hans verkliga bakgrund:

*DEL 3: Även professor Oswald LeWinter arbetade för CIA och hade lång erfarenhet som informationssvindlare i USA och med samma uppdragsgivare som Herrmann. Inte heller i hans fall visste GK och PU något om hans nästan osannolika bakgrund som amerikansk underrättelseagent när han gick in med sin desinformation riktad mot Sverige och Palmeutredningen:

DEL 4: Även om de tre framstod som oberoende av varandra och med helt olika desinformationsteorier visar vi med stark dokumentation att de utgjorde en grupp som samarbetade om en attack mot utredarna av mordet på Olof Palme:

DEL 5: Alla tre informationssvindlarna hade både direkt och indirekt anknytning till Reagan-administrationens propagandainstitut i Pennsylvania (Foreign Policy Research Institute - FPRI) med den f d sverige-ambassadören Robert Strausz-Hupé som chef. Institutet hade stor erfarenhet av desinformation på uppdrag av amerikanska underrättelsetjänster och militära chefer sedan 50-talet:
del5

 

 

 

 

In English

Follow Leopold Reports revealing series of articles about the murder of PM Olof Palme!

The net is closing around the
Iran/Contra staff


* Our articles reveal the ties between the US and the suspects and others implicated in the murder in Sweden.
* Disinformants from the CIA's network sabotaged the Palme investigation.
* The tracks lead directly into private and government intelligence agencies.
There are many theories about who planned and carried out the murder, and about the actual shooter. With this series of articles, Leopold Report will show that several theories probably are close to the truth, while others are results of planned disinformation.

We have made the basic analysis that the Swedish Government’s Murder Investigation Commission didn’t find in the Palme investigation. For the first time, the various leads followed by the investigators, and the people that were investigated, are given a combined analysis. This reveals a full picture where the Iran/Contra staff at the National Security Council inexorably emerges as the centre of an extensive network in connection with “Operation Palme”.

The US Congress revealed criminality within the Reagan administration in connection with the Iran/Contra scandal. A number of senior officials were given prison sentences; some, however, later pardoned by the President. “Operation Palme” never came to the surface during the congressional scrutiny.

The suspicion that the Iran/Contra operations and the CIA had something to do with the assassination of the peace broker PM Olof Palme is not new. This is, however, the first time this suspicion is confirmed by documenting one connection after the other from Sweden to individuals, institutions, and communities in the US that participated in the operation before, during and after the murder. This shows that the murder of Olof Palme at 28 February, 1986, in Stockholm was a state controlled operation.

Part 6

The LaRouche movement was an important
part of the US operations against Olof Palme


The Lyndon LaRouche-affiliated European Workers Party (EAP) was early suspected in connection with the assassination of Olof Palme in Stockholm 28 February, 1986. However, the Palme murder investigators never initiated any analysis of the EAP's activities.

Leopold Report can now solidly document that behind a deliberately unserious façade, the LaRouche movement in the United States to which the EAP belonged, was one of the world's leading private intelligence services working for the CIA and the National Security Council (NSC).

The Swedish Government’s Murder Investigation Commission criticized the Palme murder investigation for not performing a basic analysis to see whether the EAP and its affiliated organizations were involved in the murder in Stockholm.

We have now completed such a basic analysis and present it in this sixth article in our series.

The EAP's and the Schiller Institute’s hate campaigns against Palme should years before the murder have made the Swedish security police see clearly the connection between the extreme right-wing organizations and US intelligence. This could have prevented the murder, i. a. by having implemented a more effective security system around Palme, designed to meet this specific threat against the Prime Minister.


Follow the link to the new article:lrmax

About our series of articles:
This is the first time disinformation as such is made ⁣⁣into an independent lead in pursuit of Olof Palme's murderer. By putting aside everything that appeared to be leading nowhere, we found that the disinformants could have had superiors with motive for the murder. We show that three disinformants, revealed as such by the Murder Investigation Commission, came directly from one of the CIA's most important cooperation partners.

In our work, we have i. a. studied murders of statesmen all over the world since WWII, and the operational aspects of planning, preparation, implementation, and follow-up work after the operation. In all these phases, intelligence services make use of their own disinformants. The false information is designed to sabotage the murder investigation and cause so much damage and confusion that finding a solution to the murder is virtually impossible.

Disinformation in the Palme murder case was directed against the investigators, the media and the general public in Sweden. Most of us have been deceived - read more about this by following this link: MESSAGE TO THE READERS OF LEOPOLD REPORT

.
maxeng
The authors of the articles are John Anderson, Tony Widing, and Anders Leopold. The first two have extensive knowledge about intelligence operations and write for the time being under pseudonyms.
FOLLOW THESE LINKS TO PREVIOUS ARTICLES:
* PART 1: Professor Robert Harkavy was a respected researcher who moved in the highest political and military circles in the US, and was exposed as a disinformant by the Swedish Government’s Murder Investigation Commission (GK) due to his involvement in the Palme murder investigation. But neither the GK nor the police investigators had any knowledge about his background:

* PART 2: William Herrmann was an arms dealer for the CIA and already an experienced disinformant who was deployed against American media and the US Congress by the same people who led the Iran/Contra operation. He was also exposed as a disinformant by the GK. Also in his case, the GK and the police knew nothing about his real background:

* PART 3: Also Professor Oswald LeWinter worked for the CIA and had lengthy experience as disinformant in the United States and Europe, and with the same principals as Herrmann. Again, the GK and the police were ignorant about his improbable background as an American intelligence agent, when he entered the scene with his disinformation directed against Sweden and the Palme investigation:

* PART 4⁣⁣: Although the three appeared to be independent of each other and with completely different disinformation theories, we show with strong documentation that they formed a group that collaborated about an attack against the investigators of the murder of Olof Palme:

* PART 5: All three disinformants had direct and indirect ties to the Reagan administration's propaganda institute in Pennsylvania (Foreign Policy Research Institute - FPRI). Its top leader Robert Strausz-Hupé was a former ambassador to Sweden, and his institute had extensive experience in disinformation on behalf of US intelligence agencies and military commanders since the fifties:
part5

 

 

 

Fler intressanta artiklar - arkiv!USA-Chile-Sydafrika bakom Palmemordet?! Hur hänger det ihop frågar många med rätta.

debatt
De namngivna informationssvindlarna som saboterade mordutredningen arbetade för CIA


Flera års intressant och spännande debatt, kommentarer, spekulationer och fundering kring mordet på Olof Palme hittar du på våra gamla debattsidor
och här hittar du Debattarkivet

 

 Holmérs och Säpo-Sandströms sammanblandning av proffsen Townley och Thieme var ett av de största misstagen i Palmeutredningen.

Olof Palme hade det mod som politiker som Mohandas Karamchand Gandhi och John F Kennedy hade. Det kostade dem livet.


Mordet på Olof Palme
blir inte preskriberat
Olof Palmes mördare skulle 25 år efter attentatet ha kunnat presentera sig utan risk för att bestraffas.
Men i februari 2010 beslöt riksdagen att upphäva avskrivningen för mord, dråp, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp.

Jakten på konspiratörer och en baneman kommer därför att fortsätta.


 Frige Dawiit Isaak!
Frige den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak, fängslad sedan 23 september 2001 utan rättegång! Nu är det dags att sätta hårt mot hårt: klipp av biståndsavtalet, stoppa betalningsflödena till regimens konton.
Mejla din protest till:
mailto:info@eritrean-embassy.se
e Dawiit Isaak!

två
Mr Barsebäck:
Fel att spela Masters på samma bana åtta år i rad

ett

Leopold mötte århundradets golfare på Barsebäck
Golfsajten på Leopold Report

Var med och diskutera olösta
SVENSKA MORD
framförallt
PALMEMORDET

Fiske-sajten
på Leopold Report
FRÅGOR
och
SVAR

Bättra på
dina fiske-
kunskaper

Det är på knutarna hela fisket hänger - här får du
värdefulla tips

Lektion 1
I
EGONS
POPULÄRA
FISKESKOLA
Lägg upp taktiken
Fiske-sajten
på Leopold reportP

In English

George Bush and the CIA behind
the assassination of primeminister Olof Palme
"A typical CIA-operation"
By John P Anderson
The responsibility for Olof Palme's murder belongs with the CIA and the political network in the world controlled by the American intelligence apparatus.
I tend to think that the CIA and George Bush are the "bad guys" here.
Bush continued the policies of wars for profit with deliveries of weapons to Iran, Iraq and the Contras.

 Artiklar i en krönika 15 år efter mordet på Olof Palme

*Konspirationen - om falska mordkulor och hänsynslösa makthavare.
*Den svenska kopplingen - en artikel av Vita huset-journalisten Barbara Honegger om den största skandalen i USA:s moderna historia - October Surprise - och mordet på Olof Palme.
*Lyssna på Peter Fords radiointervju med CIA-agenten Gene "Chip" Tatum där han pekar ut de ansvariga för mordet på Palme.
* Mike Ruppert om Tatums trovärdighet och drog- och vapenhandeln.
*En ofattbar, skakande berättelse om maktlystna män som gick fram över lik. Rob Loreis Tatum-intervju på svenska. "När diplomatin inte fungerade gick vi över till utpressning, hot eller mord".
*Två chilenska mördarproffs fanns i Stockholm mordnatten
men SÄPO:s förväxling av personer fick ett av de viktigaste internationella spåren att haverera.
* John P Anderson om USA, Bush och Palmemordet - "en typisk CIA-operation".
* Uppgifterna om det påstådda mordtelegrammet som censurerades. ooch intervju med Barbara Honegger.

Sedan du läst 15-årskrönikan bör du också ta del av de här artiklarna:
Granskningskommissionens svidande kritik ----, Chilejuntans dödsdom mot Olof Palme --- En kopia av Palmemordet --- Operation Condor.


Du får en bra sammanfattning om du länkar dig härifrån och läser krönikeartiklarna efter varandra. Men du kan också från förstasidan ta dig direkt till en av dem.
Det finns naturligtvis en rent polisiär utredning inriktad på gärningsmannen - även om många numera tvivlar på detta. Vem avlossade skottet i hörnet Sveavägen - Tunnelgatan? Artiklar som behandlar detta finner du här i ett uppdaterat sammandrag av övriga artiklar på Leopold Report:
DEL 1. 33-åringen Gunnarsson, Pettersson och vad vittnena såg.
DEL 2. Mötesscenariot, PKK-are och poliser... eller Lisbet Palme.
DEL 3. De internationella spåren: kriget, apartheid, juntan, droger, vapenhandel.
Palmelänkar hittar du fler artiklar - och det finns mycket att ta del av på Debattsidorna och i Debattarkivet. Och dela gärna med dig av dina egna åsikter

 Vem är
Anders Leopold?VÄDER:
VÅR LÅNGTIDSPROGNOS FÖR vintern
Växlande solighet, omåttliga vindar
och - tro det eller ej: enstaka uppehåll!

Här kan du kontakta oss!


Besökare från ca 50 länder varje månad


 Nu finns Anders Leopolds bok om Friedrich Jürgenson, Min vän på andra sidan - boken om Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension, i nätbokhandeln.

Du kan köpa den här till specialpris

www.parthenonshop. se

VEM VAR FRIEDRICH JÜRGENSON?

Han var den förste som upptäckte de s k elektroniska röstfenomenen (ERF), eller Electronic Voice Phenomenon (EVP) och spred kunskap om dem över hela världen. friedelMen han var också den okände konstnären som målade två påvars porträtt, som mitt framför världens stora TV-bolag gjorde filmen om Petrus nyupptäckta grav - och han var den förste som fick göra en film om påven privat. Rösterna fick honom att avbryta en enastående karriär...

En av de många som besökte Jürgenson i hans hem i Mölnbo i Södermanland och gjorde egna inspelningar var för Sveriges Radios räkning TV-legendaren Arne Weise. Det blev några av de starkaste inspelningarna.
Under arbetet med boken fick författaren en hälsning från sin sedan två och ett halvt år avlidna hustru. Denna inspelning och de bästa av Jürgensons inspelningar, inklusive de med Arne Weise, kan läsaren själv avlyssna efter hänvisning i texten till en särskild website. Där finns också ett kapitel som redogör för hur man gör inspelningar via mikrofon och radio.

RECENSIONER

LÄS MER HÄR!


Minns du
Uri Geller?


Uri Geller är en bluff men en skicklig illusionist

Det svenska trädet skall fällas!


Mordet på Olof Palme - var gärningsmannen en professionell mördare eller en svensk extremist? 33-åringen eller en yrkesmördare?
Var mördaren bara ett redskap i en statskontrollerad konspiration? Boken är skriven i thriller-dokumentärens form. Den är slutsåld men finns på biblioteken
.

Morden i Barsebäck

En deckare för både golfare
- och ickegolfare

 http://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS

Du kan köpa den på

Våren 1998 skakades Golf-Sverige i grunden. Ett antal personer med stark anknytning till golfen mördades i den lilla idylliska byn Barsebäckshamn vid Öresund och på den intilliggande golfklubben Barsebäck Golf & Country Club.
Ickegolfare fick ännu mer vatten på sin kvarn. De kunde skadeglatt konstatera att när det gäller övergrepp och våldsdåd skiljer sig inte golfare från vanliga människor.
I boken Döden peggar upp skildrar Anders Leopold de hemska dåden och den dramatiska mordutredningen. För att detta inte skall falla i glömska ger han nu, tio år senare, ut en uppdaterad version av dessa dåd som inte har sin motsvarighet i svensk golf- och kriminalhistoria.
Morden i Barsebäck är inte enbart roande och spännande läsning för golfare. Den ger ickegolfaren ett utsökt tillfälle att tränga in i och kanske lockas av golfens värld. Enligt författaren en värld så fascinerande, så oemotståndligt vämjelig, så fylld av lycka och elände och så fabulöst frustrerande att vanligt hederligt arbete för golfaren ibland blir en nödvändighet i rekreativt syfte.

"… som har alla chanser att bli en bästsäljare…." MR DIREKT", ULF R. JOHANSSON I KVÄLLSPOSTEN.
"… en så kallad mysrysare, trots morden…" JAN MÅRTENSSON, DECKARSPALTEN I SYDSVENSKAN.