ettanvinHär återger Leopold Report en väldokumenterad debattartikel
i Aftonbladet 2001-06-16 om ett trovärdigt vittnesmål
om att den sydafrikanska apartheidregimen planerade och
genomförde mordet på Olof Palme den 28 februari 1986

En uppmaning till Sveriges justitiekansler
att få svensk polis att höra mannen som
troligen hade alla uppgifter om apartheidregimens
planering och genomförande av mordet
på Olof Palme

Av Anders Hasselbohm
hasselbohm.anders@telia.com


Till justitiekanslern:

Tillförlitliga källor i Sverige och Sydafrika har för mig uppgivit, att svensk polis inte på nytt försökt få förhöra den sydafrikanske agenten, krigsherren och Inkatha-politikern Philip Powell efter att denne vägrade att låta sig höras i Sydafrika hösten 1996.

Detta är i så fall anmärkningsvärt, för att inte säga en skandal, eftersomPowell förra året flyttade till Storbritannien – ett land med vilket Sverige snabbt borde kunna komma överens om att få förhöra personer gällande mordet på en svensk statsminister!

Philip Powell har, enligt den sydafrikanske polisöversten Eugene De Kock, för honom avslöjat både vem som organiserade mordet på statsminister Olof Palme och vem som utförde det.

 

Det var i september 1996, som De Kock i en rättegång, gällande brott han själv begått, kom med ett avslöjande som skapade rubriker över hela världen. Han berättade att Philip Powell hade sagt till honom att Sydafrikas hemliga tjänster organiserat och genomfört mordet på Sveriges statsminister.

Enligt De Kock berättade Powell om mordet i mars 1993 när De Kock, tillsammans med några tidigare poliskollegor, försåg ett hemligt träningsläger för Inkatha-anhängare, som leddes av Powell, med ”vapen, ammunition, sprängmedel och träning”.

Av Eugene De Kocks vittnesmål under ed, som lämnades i Pretoria Central Prison den 15 september 1997, framgår följande: När De Kock och Powell en eftermiddag satt bakom en lastbil på campen, passade De Kock på att fråga vilka erfarenheter Powell hade av direkta operationer. Philip Powell började då, enligt De Kock upp-

enbarligen för att ”imponera”, berätta om hur han vid ett tillfälle hade sänts till Pakistan. Där hämtade han några medlemmar av Mujahedin, som han förde till ett internationellt högermöte vid Unitas högkvarter i Angola. Så här vittnade Eugene De Kock:

”Detta möte var enligt Powell organiserat av Craig Williamsons frontföretag Longreach och av USA. Enligt vad jag minns så nämnde Powell att amerikanerna var intresserade av mötet, eftersom det fanns representanter för Contras från Sydamerika med och eftersom Mujahedin var närvarande.”

I förbigående nämnde Philip Powell sedan för De Kock, att Sveriges statsminister Olof Palme hade mördats av en svensk attentatsman, bosatt i södra Turkiet, som hade tillhört den svenska underrättelsetjänsten. Under de få minuter man pratade om den saken fick De Kock av Powell också svenskens namn, adress och telefonnummer. Skälet till detta var att De Kock vid den här tiden hade börjat göra affärer uppåt Europa. Powell trodde att De Kock kunde få nytta av svensken någon gång, eftersom han var en ”säker person som man kunde lita på”.

 

Philip Powell berättade samtidigt för De Kock att mordet på Olof Palme varit en sydafrikansk operation. Mordet hade organiserats av en av regimens toppspioner, Craig Williamson, via företaget Longreach LtD, ett täckföretag för Sydafrikas militära underrättelsetjänst. Phillip Powell avslöjade också för De Kock att han själv arbetade åt ett företag med anknytning till just Longreach.

Eugene De Kock förlorade senare i Amsterdam den adressbok i vilken han antecknat uppgifterna om svensken i Turkiet. Strax efter att svensk polis försökt få träffa Philip Powell i Sydafrika1996, så stod han i stormens centrum för ett avslöjande som i Sydafrika var politiskt mycket känsligt. Före detta säkerhetsagenter och medlemmar i Inkathapartiet hade velat störa landets väg mot demokrati genom en omfattande våldsterror. Philip Powell själv tvingades peka ut en vapengömma med tonvis av vapen.

 

Eftersom Inkatha har plats i parlamentet och en av dess politiker, Philip Powell, kunde knytas till den smutsiga verksamheten, så var saken politisk dynamit. Men – strax därpå tilläts Philip Powell att lämna Sydafrika!

Powell flyttade till Storbritannien – utan att behöva svara för sin smutsiga byk. Att Powell på detta sätt tilläts smita väckte bestörtning i vida kretsar. Man ansåg det klart att Sydafrika inte alls var berett att se alla sanningar i vitögat. Philip Powell besatt nog en alltför djup kunskap om sådant som, om man ytterligare rotade i saken, hade kunnat spränga djupa kilar i Sydafrikas bräckliga politiska liv. I Sydafrika är det allmänt vedertaget att Philip Powell slapp av kroken genom en ”deal”, en uppgörelse.

 

Sett ur svensk synpunkt förefaller det dock märkligt, att det faktum att man i Sydafrika har ansett sig tvingad att behandla Philip Powell med silkesvantar, tycks ha fått till följd att också den svenska Palme-utredningen gör det. Sveriges folk är sannolikt, oberoende av partitillhörighet, enigt i att inga politiska hänsyn bör tas i sökandet efter en svensk statsministers mördare.

Jag begär att justitiekanslern utreder om politiska hänsyn k a n ha påverkat polis och åklagare i Sverige, att inte målmedvetet följa upp vad Philip Powell, enligt Eugene De Kock, har sagt till honom gällande mordet på Olof Palme.

För justitiekanslerns kännedom kan meddelas att Philip Powell sedan förra våren har funnits i Bristol i Storbritannien. Där studerar han, ironiskt nog, enligt uppgift ”internationell konfliktlösning” vid universitetet.

 

Själv anser jag att det är en stor skam för det svenska rättsväsendet, att Philip Powell inte har förhörts i Storbritannien.

Jag ber justitiekanslern utreda varför inga försök har gjorts att förhöra honom.

För justitiekanslerns kännedom vill jag vidare meddela, att mycket välplacerade och välinformerade sydafrikaner misstänker, att det finns ett skäl till att Philip Powell ännu inte har förhörts av svensk polis. De anser att det k a n bero på de nära banden mellan Sverige och Sydafrikas nya styrande.

För några dagar sedan fick jag brev från en person som arbetat för Sanningskommissionen, TRC. Översatt från engelska lyder en passus i hans brev:

”Som du ju vet så stängde TRC officiellt sina dörrar vid utgången av maj. Det är osannolikt att det blir fler åtal – möjligen några få symboliska, men inget som skakar den politiska kartan (t ex några Inkatha Freedom Party-åtal – Powell och hans kamrater). Jag antar att det är därför som svenska myndigheter inte har pressat Sydafrika i fråga om Palme – det visar precis hur starkt skydd vissa personer har!”

Polisöversten Eugene De Kock, som i Sydafrika dömts till 212 års fängelse för rader av mord, avslutade sitt vittnesmål under ed gällande mordet på Olof Palme så här:

”Jag hyser inga som helst tvivel om att Craig Williamson var inblandad i att mörda Palme. Han var och är ännu en mycket skicklig operatör. Hans hat mot Sverige, som jag själv har bevittnat vid ganska många tillfällen, var påtagligt och synligt och han gjorde ingen hemlighet av det.”

Det kan avslutningsvis tilläggas, att Eugene De Kock hittills inte har beslagits med någon lögn sedan han började berätta om allt han själv beordrat, genomfört eller i övrigt känner till.


Detta är en debattartikel författad av Anders Hasselbohm