Olof Palme LEOPOLD REPORT
27

15-ÅRSKRÖNIKAN ÅR 2001

FÖR 15 ÅR SEDAN MÖRDADES OLOF PALME
Han var bara ett av många offer
för att "de" skulle kunna styra världen

 
Anders Leopold intervjuar Olof Palme i samband med ett NATO-möte i Köpenhamn. Foto: OLLE KARUD

Av Anders Leopold
Låg det en konspiration bakom mordet på Olof Palme?
Det vi kan enas om är att om fler än en person deltog i attentatet så var det en konspiration.
Kan man då ha det som utgångspunkt för fortsatta teorier - eller spekulationer som många i Sverige föredrar att kalla det - med hjälp av , eller snarare avsaknad av, någon teknisk bevisning?
Ja. Eftersom kulornas äkthet inte kan fastställas, vilket inte utesluter att de lagts ut för att försvåra mordutredningen, förstärker detta teorin om en konspiration.

De båda kulorna hittades av privatpersoner. Den ena före den tekniska brottsplatsundersökningen och den andra efter! Den sistnämnda kulan, som anses hade dödat Palme, återfanns fyra meter från mordplatsen dagen efter en omfattande dammsugning av just detta område, så noggran att man fann en knapp till Olof Palmes skjorta - men alltså missade kulan som låg fullt synlig ovanpå snömodden. Experter anser det omöjligt att kulan stannat så nära utan att göra ordentliga märken i området och totaldemolerats. Den låg en meter innanför avspärrningen och kan lätt ha placerats där.
Om kulorna inte har med mordet att göra är saken klar: det är en konspiration där kulorna lagts ut för att skapa förvirring. Har vi anledning att tvivla på kulornas äkthet? Ja. Man har icke funnit några som helst spår efter mänskliga vävnader eller kläder på kulorna, man har visserligen funnit att blyisotopfördelningen är densamma som på makarna Palmes kläder, men förekomsten av denna typ av kulor i Sverige och utomlands är så stor att det inte kan ge någon vägledning.
Allt som återstår är alltså gissningar därför kan man inte utesluta att kulorna är falska. Och skulle det vara så är det ett bevis för att en konspiration ligger bakom mordet.
Jag citerar här Henry Söderström, son till kommissarie Gösta Söderström som förde befälet över den polisstyrka som minuterna efter mordet - tidsangivelserna tillhör de stora meningslösa hårklyverierna i mordutredningen - anlände till mordplatsen. Henry Söderström har genom sin "inside information" gjort en klar analys av just detta med kulorna:
---
Kulorna, liksom makarna Palmes kläder, kom sedermera att bli föremål för ett flertal olika analyser. När de kom till SKL i Linköping informerade Lange om att kulorna av någon anledning skulle skickas vidare både till BKA (Bundeskriminalamt) i Wiesbaden och till FBI i Washington. SKL fick inte behålla kulorna mer än ett knappt dygn. Under denna korta tid hann man mäta bombredd, ta fotografier samt göra diverse avgjutningar och blyavdrag. Innan man gjorde en jämförande undersökning av de båda kulorna tvättade man av dem, vilket följaktligen väsentligt försvårade de kommande kriminaltekniska analyserna.
Man behöver inte vara särskilt insatt i dessa frågor för att häpna över att man underlät att undersöka om det fanns rester eller fragment av sådant som blod, kroppsvävnader eller textilfibrer på kulorna innan de tvättades av.
Om nu dessa kulor till äventyrs skulle vara de rätta, så har de företett en minst sagt egendomlig färd innan de damp ner på platser belägna så pass nära brottsplatsen. De borde, enligt erfarna bedömare, ha hamnat mycket längre bort.
I det här fallet måste de därför ha rikoschetterat hårt i gatubeläggning eller väggar och lämnat tydliga spår efter sig, vilket man inte har upptäckt. I vilket fall som helst är det märkligt att de förblivit så pass intakta och oskadade.
---
En av vår amerikanska informatörer skrev mycket kortfattat i inledningen av vårt samarbete, sedan jag bl a redogjort för att kulornas äkthet inte kunnat fastställas och att de därför mycket väl kunde vara utlagda kring mordplatsen, att under sådana tänkbara omständigheter såg han det som en typisk CIA-operation.
Han hävdade att en sådan Operation liksom det som inträffade i USA under de här åren hade en enda förgörande underton: maktbegär.
Oavsett om kulorna är falska eller äkta kvarstår givetvis konspirationsteorin av andra orsaker - även om den förstärks av misstanken att de inte är äkta. Det starkaste indiciet är att Palmekulan inte hittades förrän två dygn efter mordet - dygnet efter en åtta timmar lång dammsugning av närområdet.
För att förstå det eventuella svaret på frågan varför Olof Palme mördades är det viktigt att veta något om bakgrunden.
Vita huset-journalisten Barbara Honegger, som skrev den uppmärksammade October Surprise , om Reaganadministrationens smutsiga kampanj som fällde president Jimmy Carter - vilket jag strax återkommer till - säger i en timslång intervju med Leopold Report att hon ville vänta med att avslöja spelet bakom kulisserna, som hon upplevt på första plats i Vita husets korridorer, tills Reagan avgick. Skälet var de starka sympatier hon kände för honom som person.
Det cyniska spel som bedrevs bakom den trevlige B-skådespelaren från Hollywood av förre CIA-chefen George Bush och advokaten och den blivande CIA-chefen William Casey när de tog makten i USA, ja, i hela västvärlden, är vid en första anblick osannolikt.
Egentligen blev Reagan bara en sorts marionett i händerna på hårdingarna Bush och Casey. Politiska bedömare ansåg att Reagan aldrig blivit president om han inte tagit Bush som vicepresident och fått Casey som kampanjledare.
I januari 1980 var den republikanske presidentkandiaten Ronald Reagans kampanjkassa i det närmaste tom. Chanserna att han vid valet samma höst skulle besegra sittande presidenten Jimmy Carter var obefintliga. Det var då den blivande vicepresidenten George Bush bad New York-advokaten William Casey - framgångsrik spionchef under andra världskriget - att ta hand om ledningen för valkampanjen. De såg en möjlighet att tillsammans erövra maktapparaten i USA och västvärlden och från denna plattform bekämpa deras gemensamma motståndare: Sovjetunionen och kommunismen.
Casey tog hand om presidentvalskampanjen, Bush lanserade sig hårt som kandidat till vice presidentposten och lovade Casey att denne skulle få en plats i den nya regeringen som utrikesminister. Kunde de få Reagan vald till president var fältet öppet. Så blev det efter i det närmaste ofattbara manövrer och smutsiga tricks där presidenten Carter utsattes för rena sabotage för att inte bli omvald.
Reagan valdes och Bush blev vice president. Enligt författaren och "Reagan"-forskaren Peter Schweizer blev Casey besviken då presidenten - som hade en vilja som de inte riktigt räknat med - gav Alexander Haig posten som utrikesminister. Casey ville till varje pris sitta med i kabinettet i den inre gruppen kring presidenten och lyckades sy ihop en perfekt lösning. Han fick jobbet som CIA-chef samtidigt som denna post för första gången upphöjdes till regeringsnivå. Schweizer fastslår att Casey tog över Vita huset och blev den mäktigaste CIA-chefen i USA:s historia. Han flyttade CIA-chefens kontor från Langley till Vita huset och hade ständigt en öppen dörr till Ovala rummet som presidentens nära vän och strategiska ledare. Härifrån förde han kriget mot kommunismen och ledde en strategi som, enligt Scweizer, skyndade på Sovjetunionens fall. Om man så vill: den positiva sidan av hans verksamhet.
Men historieskrivarna menar att George Bush hade större planer. Han ville komma över presidentposten för att bli världens mäktigaste man. Det höll på att gå snabbare än han räknat med.
Tre månader efter tillträdet sköts Ronald Reagan på öppen gata. Den mentalt störde John Warnock Hinckley Jr höll i vapnet. Det var när mördarens bakgrund klarnade som frågan - som givetvis aldrig fick något svar - ställdes: Låg George Bush bakom mordförsöket?
Barbara Honegger avslöjade att när Reagan sköts bodde George Bush på The Hyatt Regency Hotel i Texas där John F Kennedy övernattade dagen före han mördades - vad nu det kan ha haft för symbolik.
Samma kväll var en av Bush´s söner, Neil, på födelsagskalas hos Scott Hinckley, bror till John W. Hinckley. Det var också så att Scott Hinkleys bäste vän var Robert Gambino, som varit Bush´s bodyguard och sedan blev en av kvartscheferna i CIA. Gambino var den mest ökända och fruktade maffiafamiljen i USA i modern tid. "The Gambino Organization" sprängdes så småningom och då uppdagades en jättelik heroinhärva där iranskt heorin distribuerats över till främst östra USA i samarbete med CIA

Ja, vad har då det här med mordet på Olof Palme att göra? Jo, det är här det börjar. Det måste alla inse. Det står utom allt rimligt tvivel att det var just här det började.
Bush/Casey´s ekonomiska plattform för det kommunistiska kriget byggdes upp i hemlighet genom drog- och vapenhandel utan kongressens kunskap - i vissa sammahang direkt mot utfärdade förbud, som t ex vapenleveranser till Contras-rebellernas kamp att återta Nicaragua.
Det är först när man inser vad dessa människor åstadkom i sina hårt sammansvetsade organisationer länkade till varandra som ett nätverk över hela västvärlden; som George Bush´s egen mordpatrull OSG, den italienska P2-logen och deras terrorister, Operation Condor direkt under Chile-diktatorn Pinochets ledning och deras mördarband, CIA, den amerikanska underrättelsetjänsten som gjorde affärer med droger och vapen och placerade enorma summor i högerextrema grupper - även här i Sverige - det är först när man inser att detta var och är en del av vår verklighet som man också kan förstå varför Olof Palme inte fick fortsätta att verka.
När Barbara Honegger kom ut med October Surprise 1989 blev reaktionerna våldsamma. Det amerikanska folket, som trodde att de levde i världens förnämsta demokrati, blev av med sin oskuld. Precis som det svenska när Olof Palme mördades. Honegger hade ordentligt på fötterna och trots att maktapparten på olika sätt försökte "döda" boken, att utredningar genomfördes men tystades ner, så har hennes avslöjanden under åren fått stöd av både forskare och udersökande journalister.
I boken finns kapitlet The Swedish Connection som handlar om Bofors-affärerna, internationell vapenhandel och mordet på Palme. Som steg nummer två i denna "årskrönika" bör du läsa detta kapitel som vi översatt till svenska under rubriken Den svenska kopplingen samt de kommentarer som bifogas. Du länkas dit efter denna artikel.
Detta är October Surprise i en kort sammanfattning.
Bush/Casey mutade Irans ayatollor vid ett möte i Paris den 20 oktober 1980 att inte släppa… ATT INTE SLÄPPA … de 52 amerikanska medborgare som hölls som gisslan i Iran före presidentvalet om några veckor och inte förrän Reagan installerats som USA:s president den 20:e januari 1981 (mötet hölls i Paris en vecka före det amerikanska presidentvalet). Detta för att inte sittande presidenten Jimmy Carter skulle lyckas få ut gisslan och därmed vinna en solklar seger i valet. Nu segrade Reagan/Bush/Casey - bl a därför att Carters fritagningsförsök i öknen blev en katastrof. Tekniska fel på helikoptrarna och en kollission mellan två transportplan på hangarfartyget Nimtz som orsakade åtta amerikaners död ledde till att operationen inställdes. Men om den kommit igång hade sannolikt katatrofen fått större omfattning. Enligt Barbara Honeggers sagesman, hade den iranska underrättelsetjänsten fått tips om operationen - från CIA! Det avslöjades senare av höga iranska militärer i Teheran.
Varför föråddes fritagningskuppen av CIA? Carter var ordentligt på kant med CIA sedan hans nya CIA-chef Stansfield Turner sparkat 600 tjänstemän för att ta musten ur organisationen. En åtgärd som påminde om John F Kennedys agerande när han försökte frånta CIA möjligheterna att fungera som en stat i staten. Båda fick de mäktiga fiender - är det upptakten till mordet på Kennedy? I Carters fall ställde sig CIA på den tidigare CIA-chefens George Bush´s sida. De dåvarandra cheferna var säkert medvetna om den roll Bush och Casey så småningom skulle spela.
Minuterna efter Reagans installation gick radiomeddelande till Teheran och planet med gisslan lyfte. Budskapet förgyllde minst sagt installationsfesten och gjorde givetvis den nye presidenten till hjälte, en roll han behärskade till fullo även om han aldrig fick någon Oscar.
Några veckor senare anlände den första vapentransporten till Iran. Sedan pågick dessa leveranser fram till vapenvilan 1988, men officiellet stoppades de hösten 1986, åtta månader efter mordet på Olof Palme, då Iran/Contras-skandalen var ett faktum..
Journalisten och författaren Barbara Honegger var presschef för Reagans/Bush´s "skitiga" valkampanj 1979-80, hon arbetade tre år i Vita huset som "undersökande journalist och pressagent" för administrationen och hon var den första som sa upp sig frivilligt när hon inte längre orkade bevittna makthavarnas agerande - hon sammanställde bl a en "dödslista" på tidigare medarbetare som försökt hoppa av och eliminerats.
Barbara Honegger hyllades över hela kontinenten för sitt civilkurage och fick många utmärkelser för sitt journalistiska avslöjande. Men ganska snabbt var det nästan omöjligt att få tag på boken - och det berodde inte på att den var slutsåld.
Som en biprodukt i sitt material kunde hon ge den sannolika förklaringen till varför Sveriges premiärminister Olof Palme mördades. I den övriga världen höjde man inte ens på ögonbrynen av förvåning, i Sverige slöt man ögonen.

Fortsättning på 15-årskrönikan 2001:
Barbara Honegger: Den svenska kopplingen
och mordet på Olof Palme

Åter till sammandrag del 1.
Åter till sammandrag del 2.
Åter till sammandrag del 3.


Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besök från ca 50 länder varje månad