Palmemordet - Condor - P2-logen LEOPOLD REPORT

27a

Michael Townley som misstänktes vara inblandad i Palmemordet blir huvudvittne mot Pinochet

 Han ledde Operation Condor 

 

 

 

 

 

Augusto Pinochet kan fällas för sitt ledarskap i den Sydamerikanska fascist- och mordorganisationen Operation Condor som kan ha legat bakom mordet på Olof Palme.

Av Anders Leopold
När den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet ställs inför rätta i Chile kan det bli en öppning i utredningen av mordet på Olof Palme.
Den amerikansk-chilenske terroristen Michael Townley kan bli ett huvudvittne.
Townley var en av de första som misstänktes för delaktighet i mordet på Olof Palme - som fanns på den av Pinochet godkända chilenska dödslistan.
Där fanns också Orlando Letelier, en av Allendes närmaste män, som sprängdes i luften i Washington av Michael Townleys grupp.
Townley arbetade för den sydamerikanska fascist- och mordorganisationen Operation Condor, vars högste ledare var Pinochet, vilken bedrev terrorverksamhet mot vänsteranhängare världen över.
En process mot Pinochet kommer av nödvändighet att belysa Operation Condor. Förutom Townley finns det sannolikt ett stort antal vittnen som kan redogöra för organisationens verksamhet under - 70 och -80-talet.
ARBETAR FÖR FBI
Varför skulle då Michael Vernon Townley med sin blodbesudlade bakgrund ska vittna mot sin förre chef? Jo, han arbetar i dag för FBI i ett s k "federal witness protection program" och avlönas och beskyddas av FBI. Han lever i södra USA med ny identitet och står under ständig bevakning.
Den amerikanske journalisten Daniel Brandt, som genom sina kontakter med f d FBI-agenten Robert Scherrer, säger:
-Robert Scherrer blev den store hjälten när han avslöjade Michael Townley som mannen bakom mordet på Letelier i Washington i september 1976. Townley utlämnades 1978 från Chile till USA med löftet att en stor del av utredningen hemlighölls för pressen, och tyvärr är det så att amerikansk press gått på desinformationen.
Brandt, som i ett flertal uppmärksammade artiklar övertygande visat hur CIA opererade vid kuppen 1973 mot den demokratiskt valde presidenten i Chile, Salvador Allende, hävdar att Operation Condor var verksamt så sent som 1992 i direkt samarbete med CIA.
-Townley var så inblandad i den högerextrema terroristverksamheten under -70 och -80-talet att han sitter inne med all kunskap, säger Daniel Brandt. Han är oerhört viktig och nyttig för både FBI och CIA, där han för övrigt fick sin utbildning.
Townley borde vara en man för den svenska Palmeutredningen. Han kan sitta inne med hela lösningen. Men det kräver naturligtvis att de svenska mordspanarna höjer blicken över horisonten och på allvar intresserar sig för de internationella spår och tips som praktiskt taget legat i träda.
Daniel Brandt igen:
-Tyvärr lär inte de amerikanska myndigheterna vara så samarbetsvilliga. Man brukar i sådana här sammanhang låtsas som om man samarbetar men bara kring sådant som redan är känt.
Men president Clinton har av ett 30-tal kongressmedlemmar uppmanats att medverka till att utredningen av Pinochets brott inte försvåras av amerikanska myndigheter.
PINOCHET-CONDOR-PALME?
Var finns då kopplingarna från Augusto Pinochet via Operation Condor till mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme?
Ja, först och främst är Michael Townley den gemensamma nämnaren.
När han förhördes av Robert Scherrer 1978 och ingick det första avtalet med FBI om nedsatt straff mot att stå till förfogande, avslöjade han att han både 1975 och 1976 gjort försök att eliminera Olof Palme i Madrid. Olof Palme var det enda utländska namn som fanns på den dödslista som fastställdes i Chile 1976.
Läs mer om detta här!
Daniel Brandt avslöjar ännu en person i Operation Condor som tidigare knutits till mordet på Palme:
-Han är en av de mest beryktade mördarna i det här sällskapet, italienaren Stefano Delle Chiaie, som började samarbeta med Townley redan 1975.
Ett samarbete som ledde till att 80 människor sprängdes i luften på Bolognas järnvägsstation 1980. Ett skrämskott mot den italienska regeringen, ett sorts varsel om en kommande statskupp och vilka krafter som låg bakom den s k P2-logen.
Operation Condor och P2-logen har starka band och i båda fallen finns direkt koppling till CIA. När P2-logen sprängdes fanns många högt uppsatta amerikanewr med i "medlemsregistret". En av dem var USA:s blivande president George Bush.
Chiaie har aldrig officiellt erkänt någon inblandning i mordet på Olof Palme, men hans advokat har för en journalist uppgett att han var direkt involverad i mordet på den svenske premiärministern. Vad nu dessa uppgifter kan vara värda.
Han avslöjade i alla fall att en högerextremistisk grupp planlade mordet och att det utfördes av ett proffs. Nu vet vi nästan med säkerhet att den grupp som åsyftas var Operation Condor och att man utgick från Sydafrika där höga chilenska officerare ledde jakten på aparheidmotståndare.
Läs här om de chilenska proffsmördarna som enligt exilchilenare i Tyskland, Danmark och Sverige var i Stockholm när Olof Palme mördades.
VAD VAR (ÄR?) DÅ OPERATION CONDOR?
I samband med mordet på Orlando Letelier skrev Robert Scherrer ett PM till FBI-ledningen, daterat den 28 september 1976 om Operation Condor, som Daniel Brandt kommit över.
Det återges här både på fri svensk översättning och på engelska.

Ärende:
Operation Condor, möjlig koppling till Letelier-mordet.
Operation Condor är kodord för insamlande, utväxlande och lagring av underrättelser som rör vänstergrupper, kommunister och marxister. Organisationen etablerades nyligen som ett samarbete mellan stater i Sydamerika för att eliminera Marxist-terrorister och deras aktiviteter i detta område. Dessutom utför Operation Condor gemensamma operationer mot terroristmål i medlemsländerna… Chile är centrum för Operation Condor som också inkluderar Argentina, Bolivia, Paraguay och Uruguay. Brasilien har också på försök gått med på att bistå med information till Operation Condors verksamhet.

En tredje och mera hemlig del av Operation Condors verksamhet består av speciella teams från medlemsländerna vilka förflyttar sig vart som helst i världen till icke-medlemsländer. Detta för att genomföra sanktioner, inkluderande mord, mot terrorister och anhängare till terroristorganisationer, vilka beordrats av Operation Condors medlemsländer. Till exempel, om en terrorist eller anhängare till en terroristorganisation från något av medlemsländerna lokaliseras i ett europeiskt land, skickas ett special-team från Operation Condor för att lokalisera och kartlägga målet. När detta är avslutat skickas ett annat team från Operation Condor till platsen för att utföra uppdraget. Ett sådant team får falska identifikationshandlingar från Operation Condors medlemsländer.

ATT VARA SOCIALIST
... eller kommunist som Olof Palme ofta beskylldes för att vara, var naturligtvis i dessa "soldaters" ögon inte bara något fientligt utan också något hotfullt, ett hot mot dessa fasciststaters självutnämnda politiska ledning. Om man sedan som Olof Palme hade stort internationellt inflytande och ofta gjorde sin stämma hörd när det gällde att förbanna "dessa diktaturens kreatur" var han givetvis ett självskrivet mål. Kort före mordet hade han träffat den främste chilenska oppositionsledaren Gabriel Valdes i Stockholm, veckan före mordet hade han förbannat apartheidregimen i Sydafrika, starkt lierad med Chile. I Chile skulle en demokratiseringsprocess påbörjas och den motarbetades med alla medel från den styrande juntan under Pinochet.
Till bilden hör dessutom CIA:s verksamhet kring den illegala vapenförsäljningen till Iran som kunde ha spräckts av fredsmäklaren Olof Palme - som personligen ingripit och stoppat en vapensändning från Bofors som via Nigeria hade Iran som slutstation.Från CIA:s sida (William Casey) fanns det skäl att misstänka att Palme efter att ha sopat rent framför den egna dörren skulle gå på offensiven mot USA:s skandalösa verksamhet.
Läs mer om detta här!
Avslutningsvis kan här sägas att mordet på Olof Palme mycket väl kan ha utförts enligt Operation Condors scenario. Några veckor före mordet iakttog bl a Lisbet Palme två män som tycktes bevaka deras bostad på Västerlånggatan.
Var det team nr 1 som "located and surveiled the target"? Var de två chilenska proffsen Thieme och Izquierdo, som enligt trovärdiga chilenska vittnen anlände till Stockholm två dagar före mordet, team nr 2 som "carried out the actual sanction against the target"? Eller backade upp en inhemsk gärningsman?
Operation Condor och italienska fasciströrelsen Propaganda Due, den s k P2-logen, vars efterspanade ledare var verksamma i Sydamerika, gick hand i hand och hade sina blodiga tentakler placerade högst upp i världspolitiken där de kunde dirigera både krig och narkotikahandel. Där befann sig också Olof Palme.


PM from Robert Sherrer in English.

Åter till sammandrag del 3.
 


Subject:
Operation Condor, possible relation to Letelier assassination.

Operation Condor is the code name for the collection, exchange and storage of intelligence concerning leftists, communists and Marxists which was recently established between the cooperating services in South America in order to eliminate Marxist terrorists and their activities in the area. In addition Operation Condor provides for joint operations against terrorist targets in member countries.... Chile is the center for Operation Condor, and in addition it includes Argentina, Bolivia, Paraguay and Uruguay. Brazil has also tentatively agreed to supply input for Operation Condor.
CARRY OUT SANCTIONS
A third and more secret phase of Operation Condor involves the formation of special teams from member countries to travel anywhere in the world to non-member countries to carry out sanctions, [including] assassination, against terrorists or supporters of terrorist organizations from Operation Condor member countries. For example, should a terrorist or a supporter of a terrorist organization from a member country be located in a European country, a special team from Operation Condor would be dispatched to locate and surveil the target. When the location and surveillance operation has terminated, a second team from Operation Condor would be dispatched to carry out the actual sanction against the target. Special teams would be issued false documentation from member countries of Operation Condor.

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad