Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.519.942
besök på våra sidor under 2003

Om vapen och kulor
som är möjliga vid
mordet på Olof Palme

Redan på ett tidigt stadium i utredningen visade Hans Holmer en långpipig Smith & Wesson kaliber 357 Magnum på en presskonferens och hävdade att det var mordvapnet. Fortfarande finns det de som tror att detta är om inte det enda så dock det mest troliga vapnet! Man har bara provskjutit sådana vapen. Länge har man förnekat (trots att vapenexperter som så småningom hörts häpnar) att något annat vapen skulle kunna komma i fråga trots att det är relativt enkelt för en kunnig person att modifiera en hel del vanliga 38:or till 357 Magnum samt att det finns flera andra vapen av kalibern 357 som ej kan uteslutas. I dagsläget erkänner man att det finns andra tänkbara vapen men vidhåller att det mest troligt är en S&W 357 med minst 6" pipa. Att man gör det har kanske mer att göra med att man i evärdeliga tider försökt tolka alla tecken så att de leder mot Christer Pettersson (som eventuellt skulle kunna ha kommit över det sk Mockfjärdsvapnet). Vi har sett ett fullständigt maniskt försök att på olika sätt binda CP till brottet. Man använde t.ex Sigges 11:e version av vad som hände den kvällen som bevisning och försökte tubba suparkompisar att vittna etc etc.

De upphittade kulorna
När det gäller kulorna hävdar man att de bevisar att pipan varit minst 6" eftersom de annars skulle vara svampiga i änden. Är detta lika tillförlitligt som när man hävdade att räfflingen bara kunde komma från S&W? Av den tekniska rapporten framgår att man inte ens med säkerhet kan säga att de skjutits i samma vapen pga små avvikelser! Även om man idag skulle ha tillgång till vapnet är det inte säkert att man kan matcha detta med kulorna. Slutsaten är att man kanske tolkar saker på ett sätt som skulle passa på CP mer än man kritiskt letar efter möjligheter.

Planterade kulor.
Det har i olika skeden av utredningen förekommit olika rykten om kulorna. Första gången kulorna visades sade en polis till mig att det inte var de "riktiga kulorna" som visades utan kulor från en provskjutning av ett annat vapen.

Utifrån upplevda anomalier angående kulorna har det också (t ex av Leopold report) hävdats att kulorna skulle vara planterade efteråt i syfte att förvilla utredningen. Logiken bakom är följande.

1, kulan närmast mordplatsen borde hittats tidigare eftersom man sökte där en gång utan att hitta något.

2, kulorna var för oskadade och rena från rester från fibrer etc för att kunna ha avlossats på platsen med angivet vapen.

3, kulorna ligger "fel" i förhållande till händelseförlopp (borde finnas längre bort/på andra platser)

4, avvikelser mellan kulor (ej klart att de ens kommer från samma vapen)

Dessa upplevda anomalier har inte förklarats tillfredsställande men att därifrån dra slutsatsen att de är planterade är lite väl fantasifullt, långsökt och förhastat. Jag anser att man kan förklara samtliga konstaterade omständigheter med trovärdighet förutsatt att man avfärdar antagandet S&W 357 med minst 6" pipa. Jag återkommer till detta detektivarbete längre ner.

Ljuddämpare?
Uppgifter om hur vittnen nära mordplatsen uppfattade ljudet av skotten kan tas som intäkt för att nån form av dämpning (medveten eller omedveten) förekommit men man skall nog ändå ta vittnena med en nypa salt eftersom det hela skedde snabbt och de inte direkt är vana vid skottlossning. Exempelvis har många uppgivit sig se tydliga rökpuffar som moderna vapen ej ger ifrån sig. (de har sett för många pangpang westerns) Det kan finnas andra förklaringar till detta fenomen. Någon har sett ett cowboyliknande vapen och många har avvikande uppfattningar om relationerna mellan de tre personerna. Från samtalandes via bråk och höll om axlarna till ett vittne som uppfattade L vänd något mot gärningsmannen medan O hade ryggen mot gatan. Ingen har dock sett vapnet efter skotten. Troligen har mördaren stoppat det i ett hölster eller en ficka omgående. När det gäller ljudet har flera personer uppfattat det som "kinapuffar" vilket är naturligt om man inte är van vid skarpa skott. Ljudet dämpas också kraftigt om man sitter i ett slutet fordon. Trots detta borde Lisbeth som var på mycket nära håll i skottriktningen ha upplevt ljudet som mycket kraftigt men å andra sidan säger det kanske mer om hennes uppmärksamhet och tillförlitlighet som vittne. Man kan dock inte enkelt avfärda möjligheten av någon form av dämpning av vapnet. Det gör man dock eftersom det inte stämmer med de tilltänkta mördarna och vapnet man låst sig till (som då skulle varit ännu mera otympligt och svårt att snabbt dölja i kläderna) vilket vittnena uppger att denne gjort.

Så kan det ha gått till!
Mördaren har ett vapen laddat med 357 magnum ammunition (eventuellt maxladdad). Vapnet är kortpipigt vilket är effektivt på nära håll men kulan tappar snabbare kraft och riktning. Eventuellt kan det finnas nån form av mindre ljuddämpningsanordning på vapnet. Av denna anledning vill mördaren i princip ha kroppskontakt med offret för att garantera ett dödande skott i ryggrad, blodomlopp eller andningsapparat även om denne bär skyddsväst (det faktiska skottet gjorde samtliga dessa tre var och en direkt dödande skador). Mördaren väntar koncentrerat in att paret passerar och kliver ut bakom dem med vapnet diskret längst sidan.

Efter några snabba steg tar han med sin vänstra hand i OP:s vänstra axel ,i syfte att stabilisera och närma honnom till sig för det dödande skottet, samtidigt som han med högerhanden höjer vapnet. Synkroniseringen av rörelsen är dock inte perfekt och när OP känner handen på sin axel vrider han sig instinktivt lite i riktning mot huskroppen för att se vad det är. På samma sätt "känner" LP att hennes man sackar eller vänder lite och hon virder sig automatiskt. I detta läge stämmer inte mördarens koordination riktigt och ett "vådaskott" går av innan vapnet är i position. Detta skott stryker längst LP:s rygg genom hennes kläder och landar relativt oskatt på andra sidan gatan där de senare hittas. Snabbt och nästan i samma rörelse fullföljer mördaren sin avsikt och sätter det dödande skottet i OP som nu har överkroppen riktad mot den plats där den andra kulan hittas. Av anslagsenergin, tack vare att han är i obalans och ev tack vare beröringen från mördarens vänsterhand faller kroppen av den stendöde OP i det läge han sedan hade och som blodspåren visar . Kulan som på sin färd i OP:s oskyddade kropp tappat det mesta av sin energi hamnar där den senare hittas.

Mördaren tar omedelbart något eller några steg tillbaka (han vet att skottet var direkt dödande) samtidigt som han snabbt och vant (eventuellt lossar en ljuddämpningsmekanism med vänsterhanden) och stoppar vapnet i ficka/fickor eller hölster. Förmodligen gör han detta utan att flytta blicken. Så snart han säkrat att han ej riskerar att tappa vapnet springer han in i gränden och försvinner med spänstiga steg!

Som ni märker kan i stort sett samtliga vittnesmål och tekniska omständigheter förklaras av detta scenario. Alla har sett i stort sätt var de uppger och skott och kulor förklaras utan komplicerade magiska kulor eller annat trams. Det återstår bara en detalj. Vapnet!

Mordvapnet
Man har låst sig mer eller mindre till ett långpipigt vapen av typen S&W vilket leder till vissa förklaringsproblem. Ett kortpipigt vapen förklarar händelseförloppet och kulorna bättre! Men vilket vapen kan det då vara? Skillnaden mellan
kulorna har man förklarat med teorier om värmeeffekter för de måste ju ha passerat samma pipa. Det finns ju inget tänkbart vapen med flera pipor eller? Jo det är just det de finns. Jag har själv sett ett sådant! Sedan coboysarna spelade poker på barerna (om man får tro Hollywood) har ska Double Derrigers tillverkats. Den ursprungliga tror jag var 41 i caliber men under åren har otaliga sådana tillverkats i olika kalibrar av olika vapensmedjor. De säljs öppet (som sk Saturday night specials och backupvapen för poliser i USA). Den senaste och en av de bästa är Texas Arms Defendermodeller med följande data som ger vid handen att man kan ändra pipa och kaliber på ca 1 minut.

Från deras tecspec:

Texas Arms Defender
Ammo: spec. Wt: 0.6kg Mag: 2i Price: $325
Weapon ROF Dam Pen Blk Mag SS Brst Rng
357mag SA 2 1-nil 0 2i 5 - 4
44mag SA 3 2-nil 0 2i 6 - 4
9mm SA 1 nil 0 2i 4 - 4
45acp SA 2 nil 0 2i 5 - 4
This derringer comes with 4 interchangable 4" barrles. It takes about one minute to change out barrels

Biggus Anonymus