Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.519.942
besök på våra sidor under 2003

 

Palmemordet var en mix av
kallblodig professionalitet
med amatörmässiga inslag

Mordet uppvisar en märklig mix av kallblodig beräknande professionalitet och mera amatörmässiga inslag. Låt oss med utgångspunkt från mordplatsen och det som hände kring denna försöka bedöma olika scenarion.

1. Ensam hämnare (vill inte kalla det galning eftersom det kan ge fördomsfulla antaganden). Som regel har denna typ av mördare en mera rakt på strategi vid själva attacken även om denne tidigare vistas nära offret (Stalker). Har som regel ingen flyktplan utan dröjer kvar för att beundra sitt eget dåd.

A, Christer Pettersson? (Andra förföljare med samma tillvägagångssätt). Oklar motivbild och resonemanget förutsätter att han dels i påverkat tillstånd under flera timmar planerat något samt att han lyckats efter att ha förföljt paret en dubbelt så lång omväg runt kvarteret (som är ganska långsträckt) för att vänta in paret vid mordplatsen. Med tanke på att två vittnen säger att paret promenerade raskt måste det vara en både ansträngande och vansklig färd att åta sig särskilt som man efter språngmarschen måste orientera sig och omärkligt göra vapnet skjutklart.

Ett ytterligt osannorlikt scenario. I CP:s fall omgivet av ytterligare en mängd konstruktioner och motsägelser. Lisbets utpekande av CP bär tydliga spår av efterationaliseringar men hon vill säkert själv tro och är därför solklar i sitt utpekande. Rätten insåg detta! (I flera fall har vittnen som som iakttagit gärningsmän under längre tid och på närmare håll gjort lika tvärsäkra identifikationer som sedan vederlagds av dna-tester.) Ingen bevisad omständighet styrker utpekandet och flera omständigheter talar emot. Kan avföras helt.

B, Nån annan hämnare som fick en ingivelse (t.ex Vic Gunnarsson eller nån annan som hade politiska eller personliga motiv). Förutsätter att vittnen misstagit sig angående mystiska förföljare från Grand. Vår Palme- eller myndighetshatande mördare befinner sig av en tillfällighet vid Dekorima (bör vara intresserad av konstnärsutrustning eller vänta på nåt/någon annan). Får syn på paret av en tillfällighet (har ett laddat och skjutklart vapen lättillgängligt i hölster eller ficka) och bestämmer sig på ett ögonblick att knipa chansen. Har tur och undkommer samt kan hålla det för sig själv!

Förutsätter en himla massa tillfälligheter, att flera vittnen misstagit sig om förföljare, men kan inte avfärdas helt utifrån brottsplatsen med tanke på tekniska omständigheter etc.

C, En hämnare som misstar sig på person.En mördare som väntar (en mycket kort stund) på en okänd person som han ev stämt möte med. Förväxlar denne med Palme men inser det först efter dådet. (en av Sigge Cedergrens mer fantasifulla historier om CP hävdar nåt liknande: att CP kanske trodde han sköt Sigge). Mördaren undkommer lyckligt och drabbas inte av ånger eller tjallare! Denne har inget med ev förföljare att göra.

Återigen en osannolik härva av tillfälligheter vilket gör det ytterst otroligt även om det inte helt kan uteslutas (som så mycket annat). Det finns dock inget i händelserna vid mordplatsen som stödjer denna spekulation varför den bör lämnas därhän.

D, Mötescenariot.
Mördaren stämmer möte med Palme vid just denna tidpunkt och plats? Detta faller på sin egen orimlighet. När och hur skulle detta avtalats? Promenaden var ju inte planerad! Denna teori grundar sig på att man försöker dra växlar på att några hastiga vittnen fått uppfattaningen att de samtalade eller hörde ihop vilket man lätt får med tre personer som är så nära att de har kroppskontakt. Samtliga dessa intryck (inkl "halvkramar") kan förklaras av att mördaren tog med ena handen i Olofs axel/skuldra samtidigt som han höjde vapnet med den andra för de två snabba skotten.

Kan helt avföras från diskussionen!

2. Konspirationer (med två eller flera gärningsmän som förföljt och mördat statsministern). Flera iakttagelser pekar mot att någon eller några förföljt paret åtminstone från Grand (vissa iakttagelser som är mer osäkra även långt tidigare). Det faktum att gärningsmannen väntar in paret på mordplatsen (kort före), uppenbarligen genomför angreppet snabbt och effektivt samt tämligen genast försvinner från platsen talar också för detta. Troligen innebär ett sådant scenario att en mindre grupp (2-4 personer genomförde aktionen) då annars de borde upptäckts eller varit någon som avslöjat sig. Det är i sådant fall möjligt att det vid eller i närheten av mordplatsen fanns medhjälpare i dolda positioner eller t o m som vittnen. Jag förutsätter att detta kollats noga av utredarna. (Fordon och vittnen etc) Att mord tidigare genomförts på liknande sätt (chilespåret) är dessutom klarlagt.

Man kan ganska säkert utesluta konspirationer i stil med "Polisspåret" och konspirationer där större nätverk varit inblandade om inte annat än för att det borde ha "läckt" då. De enda bevis för sådana omfattande konspirationer är spekulationer om människors måhända extrema politiska åsikter och det i sig är ganska tunnt. (Därmed inte sagt att det inte funnits långtgående motiv bakom!)

Det finns mycket som talar för att dådet genomfördes av mer än en person men hittills har inte mycket hållbart kommit fram vare sig från privatspanare eller polisutredningen om vem och hur - men det är ändå den mest troliga förklaringen som inte motsägs av några fakta.

Sammanfattning

Av det som framkommit runt mordplatsen, (modus operandi etc) vittnesmål för tiden strax innan är en liten grupp sammansvurna det mest troliga alternativet som inte motsägs av några omständigheter utan snarare stärks av dem. Dessa spår borde vara de mest angelägna att gräva i.

Visserligen är det inte uteslutet att en tillfällighetshämnare (1B) kan ha varit framme men då skall det nog ren tur eller ett trovärdigt erkännande till för en lösning. Spanings- och utredningsmässigt kan inte mycket ytterligare göras för att hitta en sådan.

Övriga kan vi nog sortera in som villospår eftersom de inte tål alla fakta. Det är lite tragiskt att CP:s sunkiga hjärna och sjukliga önskan att vara dubbeltydig skall tas på allvar. Poliser som förtsätter att skälla vid fel träd för att de dumdristigt satt sin heder på spel borde inte ingå i Palmegruppen. Den nuvarande gruppen har inga som helst möjligheter att lösa mordet med nuvarande inställning. De verkar bara vara ute efter att få allmännheten att döma CP utan bevis.

Biggus A