Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
2 905 936
besök på våra sidor under 2005

PALMEKULORNA KAN
INTE ENS MATCHAS
MED VARANDRA

Man blir ganska trött på alla nya turer på desinformationens ocean. Kul att Leopold Report i vart fall orkar hänga i och ifrågasätta. Är det inte ganska klarlagt att Palmekulorna inte är avfyrade genom samma pipa?! Den s k expert som lanserat sin helt egna teori om"värmeutvidgning" för att förklara skillanderna i diameter är helt ensam om denna ståndpunkt. Någon sådan effekt har aldrig någonsin konstaterats i något annat fall av någon vapentekniker. Inte ens teoretiskt sett skulle den kunna inträffa vid endast två skott eftersom vapnet då skulle vara obrukbart efter 5-6 skott och därför livsfarligt för skytten. Slutsatsen måste vara:

A) två vapen har använts
B) kulorna är falska (planterade)
C) eventuellt kan det tänkas att vapnet är hemmagjort med pipa av så dåligt material att en sådan effekt kan uppstå
D) att en Derringer använts (här kan du läsa mer om beskrivningen av en Derringer)

Alternativ D stämmer väl med händelseförloppet (ett vådaskott) och att det kunde döljas i Victor Gunnarssons (den tänkbare gärningsmannen) väska och med ballistiken (bland annat kulornas placering). Det är det mest logiska tipset.

I en annars vanligtvis mycket tillmötesgående värld bland vapenentusiaster och små tillverkare har jag för ovanlighetens skull mötts av total tystnad när jag försökt fråga om möjliga Derringers. Troligen är den tillräckligt ovanlig för att kunna spåras mycket lätt. Jag får inte ens undvikande svar utan bara kompakt tystnad. Säkert ärdet mindre hälsosamt att gräva för djupt i detta spår som garanterat för västerut och därför avstår jag.

I vilket fall är det uteslutet att man skulle kunna provskjuta en magnumrevolver och matcha den med de kulor man har eftersom de ej ens kan matchas med varandra!

Varför klarlägger inte Palmegruppen detta? Det kan inte bara vara inkompetens.... man vill nog i folks ögon avsluta "fallet" med ett - vi hittade vapnet men det gick inte att med tillräckligt stor säkerhet fastslå att det använts för att det ska räcka till en fällande dom.

Det finns nog en ganska stor koncensus kring detta vid det här laget. Inte en enda kvälls- eller dagstidning har kommeterat vare sig Mustachtricket eller andra hyfsat seriösa upplägg som ifrågasätter CP-spåret. Inget "Uppdrag granskning" ger sig på Palmegruppen! Samsynen är total och Palmegruppen har lyckats med sitt uppdrag att inte lösa mordet.

Att Vic och hans åtminstone två bekanta vid mordplatsen var där av mer än en slump är väl helt klart liksom att de betett sig avvikande och precis som man kunnat förvänta sig av dem i en komplottsituation. Vic hade nog kunnat fällas om man sökt efter var han fått sitt vapen ifrån men nu är det för sent eftersom han tystnat för gott. Han hade kanske kunnat ge några intressanta förklaringar om hur det gick snett i utredningen men också det är passé.

Återstår endast att dokumentera allt så att en eventuell men mindre trolig bekännelse av någon bakom kulisserna efter preskriptionstidens utgång kan bekräftas.

Biggus Anonymus