Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.519.942
besök på våra sidor under 2003

Palme passade inte in det nya
Europa - därför måste han bort

021126
Väl mött!

Jag har under en lång tid intresserat mig för människans utveckling och de händelser som vi ingår i och kan därför inte utesluta att Palme som socialist hade en roll att fylla när det gäller uppdelningen av den så kallade partipolitiken - som vi alla är underordnade i dessa senaste århundraden. Jag anser efter alla dessa års studier att den så kallade "vänstern" och "högern" är en skenmanöver från de krafter som styr vår värld. Jag skall inte gå in på här hur och varför, endast mena att Palme var noga "utvald" att föra socialismens talan i Sverige och internationellt under vissa betydelsefulla årtionden.

Under sin studietid i Amerika vart han troligen "initierad" i den globala maktelitens agenda och accepterade sin framtida roll - fanns nog heller inget annat val. För inte kan en människa av hans kaliber bli socialist enbart av att studera fattigdomen i sydstaterna, som det påstås. Han var ju i det närmaste vuxen när detta påstås sig ha skett. Nej det måste vara så att han kom i kontakt med vissa betydelsefulla människor som visste och förstod vad han "kunde" uträtta. Han var antagligen "upptäckt" långt i förväg. Pysslade visst - vad som framkommit - med en del underättelstjänst så han var nog uppkollad. Är man en högerman så är socialismen en fara. Är man en vänsterman så är kapitalismen en fara.

Men nu är det så att det finns varken något i grunden verkligt sådant som dessa två motpoler - naturligtvis är det meningen att det skall se ut som om det vore så - så att människorna då fick möjlighet att "välja" mellan dessa två livsuppfattningar. Denna uppdelning fungerar inom alla områden i det sociala livet och är mycket effektivt, när det gäller att få människorna att intressera sig för något annat än det väsentliga. Rikta intresset från den egentliga orsaken till sina problem. - Förbannade socialister! Förbannade kapitalister! Heter det. Vi har t.ex idag vetskap om att Palme har besökt de beryktade Bilderbergmötena . Detta betyder inte - att man är helt oantastlig - utan faktum kan och måste gå i "pension" den dag man inte längre behövs för den globala maktelitens agenda.

Nu är det också så - att även fast man är initierad i en "stor sak" och jobbar för den - så har man ändå inte allt klart för sig - man tror sig uppfatta och ha fiender inom den motsatta världen och har faktiskt fria händer att göra vissa "utspel", "Satans mördare" till ex. - men en dag kommer agendan att behöva reformeras och man kan inte längre kunna användas på ett värdefullt sätt. Palme hade gjort sitt. Europa skulle omvandlas och Palme passade inte längre in. Palme som i sin roll hade motsatt sig EG-modellen och vad allt som där tillhör måste backa.Ty, inte kunde han vara med om att föra sveriges folk in i ett förhållande, med ett nedmonterat välfärdsamhälle och syvende och sist ett Europas Förenta Stater?Inte ens Mona Sahlin fick lov att göra detta, som under sitt Bilderbergmöte fick order att "backa", med lite hjälp av choklad och andra ekonomiska oegentligheter."Buffeln" valdes i stället ut för att det skulle kunna möjliggöras.

Palme måste på något sätt och vis försvinna. Sveriges folk skulle aldrig kunna ta det som har skett och som kommer att ske under en Palmes regering. Hur skall det gå till? Palme måste avlivas och vi känner till det mesta av förhållandena kring mordet - anledningarna kan vara si eller så med, men den verkliga egentliga orsaken/motiv anser jag ändå vara den stundande reformeringen av vårt Europa och naturligtvis världen i stort. Men jag har en liten misstanke att Palme möjligtvis ändå inte är död på riktigt, Ty, det är något mystiskt med de "dubbla" ambulanserna och Lisbets Palmes underliga uppträdande. Inte för att jag har någon speciell tanke om hans - kanhända välbefinnande någonstans, för jag vill mena att han förde på sitt vis - sveriges folk bakom ljuset - iockmed att han hade påsatt sig rollen eller sanning att säga - blivit påsatt sig den rollen, den att vara arbetarnas och småfolkens man, en demokrat fast han under hela sitt politiskt verksamma liv - egentligen användes som ett viktigt och värdefullt verktyg för den globala makelitens agenda oavsett vad vi alla anser oss vilja tro. Visserligen skjuts och mördas en mängd politiska framstående människor som inte längre kan vara till någon nytta för agendans upprätthållare, men vissa kan faktiskt få möjligheten att enbart "skendö". Vissa "ikoner" är nyttigare som döda än som levande.

Hälsningar Pierre Häggström


Ofta återkommer detta i synen på Olof Palmes roll i världen att han under sin ungdomstid i USA på något sätt fångades upp av underrättelsetjänsten CIA. Detta anförs emot honom hela tiden från ett läger, från ett annat att han var någon sorts kontraspion med rötterna i Sovjets KGB. Sanningen är nog att han behöll sin integritet och gick sin egen väg. Den var nämligen omvittnat mycket stark.

Det var inte så enkelt att han studerade fattigdomen i sydstaterna och blev socialistdemokrat - vi ska hålla begreppen klara - på kuppen. Men vad han lärde sig och ofta gett uttryck för var hur maktens män styr ett samhälle där de fattiga hålls nere och inte ges en chans att komma upp. Räcker det inte med sanktioner så tar man till vapen.
Det amerikanska samhällets utveckling är ett utmärkt exempel på detta. Är du inte smart nog att klara dig själv så går du under. T ex: är du indian skjuter jag först innan jag frågar. Men vad vi ger dig är Guds fantastiska gåva - friheten att på egen hand fixa ditt eget liv.

Vad Palme antagligen såg i detta förlovade land var en total okänslighet när det gällde ett samhälleligt stöd åt de svagaste och fattigaste, de som inte hade en chans att fixa sitt eget liv. De utgjorde - utgör - ju egentligen ett hot mot etablissemanget (där finns ju ett inneboende motstånd mot de som med ekonomi och vapen styr dem, revolutionärer har funnits ända sedan den andra människan opponerade sig) - och sådana kan man ju innerst inne inte backa upp. Är du fattig och svag så får du fan i mej skylla dig själv!

De skulle hållas där nere men inte till varje pris - ett och annat glamouröst välgörenhetsjippo kan döva ett dåligt samvete.
Men att rusta upp landet socialt med skyddsnät för de som inte klarar sig på egen hand det vill inte en enda amerikansk politiker stå får. Inte ens demokraterna klarar av det. USA är ett fritt land där var och en får ta ansvar för sig själv och vill amerikanen bära vapen, vilket han har full rätt till, så är det OK. Numera verkar det som att han också får avlossa det när det passar.

Allvarligt talat, så vill vi väl inte att ett samhälle ska fungera. Det gör inte heller USA. Watergate-avslöjaren Bob Woodward skrev i sin bok "CIA:s hemliga krig" 1988:
CIA är en stat i staten som bedriver "utrikespolitik" med hjälp av hemliga militära operationer och aktioner där lögn, bedrägeri, mutor och mord kommer till användning" (Olof Palme var bar ett av tusentals offer, min anmärkning). Det är precis det det handlar om. Den s k demokratin har satts ur spel av en stat i staten som bedriver verksamheter som strider mot den ursprungliga konstituionen. Det har pågått sedan andra världskrigets slut och med några undantag (John F Kennedy och Jimmy Carter) har dess ledare varit presidentskapet.

Vad är kriget mot terrorismen? Jo, en kamp för att USA ska överleva en framtid där oljan sinar. Oljan finns i Iran och Irak och den tänker man till varje pris lägga vantarna på. Det gäller bara att föra den övriga världen bakom ljuset så man kan genomföra det "legalt".
Du har, tycker jag, rätt i detta med konstruktioner som höger och vänster. De uppstår av egoistiska skäl:
Har du en massa pengar så är du höger för att försvara dem. Är du fattig är du vänster med ett enda mål: att bli rik. (Anders Leopold 021126)

Jag tror att Palme hade passat väldigt bra in i det nya Europa. Kanske hade han varit en lämplig president för Europas Förenta Stater.
Palme kritiserade EG-modellen med all rätt. Men det var i ett utvecklingsskede. Den modell vi har i dag är ju inte heller på något sätt fullkomlig.
Problemet är att varken USA eller de asiatiska länder med Kina i spetsen vill ha ett starkt, enat Europa. Så ett kallt krig pågår. Det förs än så länge på det ekonomiska planet - men så har ju alla krig börjat.
En dyster prognos från
Anders Leopold


Demokratins försvarare
Väl mött igen!
Jag skulle vilja påpeka ett par saker som jag anser du har orätt i när du värderar händelserna som fört världen framåt i tiden. Du vill mena att John F. Kennedy och Jimmy Carter var "undantag" - när det gäller det s.k. presidentskapets upprätthållande av demokratin i USA - alla de övriga har sålunda satt konstituionen ur spel? Jasså!
Jag vill mena att både Kennedy och Carter uppförde sig odemokratiskt inte bara vid ett flertal tillfällen, utan hela sina ämbetsperioder - men man kan ju specifikt nämna vissa händelser: Kennedy under Vietnam-kriget och Carter under Kambodja och indirekt i West-Timor! Bägge två är även betydande medlemmar av CFR - utrikespolitiska rådet (undantaget den framlidne Kennedy) och vad detta skulle kunna betyda kan man för övrigt läsa i James Perloffs bok: The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline. Samt även medlemmar i David Rockefellers skapelse Trilaterala kommissionen (TC) som inspirerades utav Zbigniew Brzezinskis tankar om en framtida världsstat, en man som i dessa dagar är en betydande anhängare till ett stundande Irak-krig. Carters valtal skrevs förövrigt av densamme Brzezinski när Rockefeller tillsatte presidentämbetet.
Carter var nog en fin människa men lät sig ändå användas av dessa krafter som han i själ och hjärta menade sig förakta. Men likväl - lät han sig ändå användas som verktyg för makteliten. Man kan ju fråga sig varför? (ett framtida fredspris kanhända?)
Carters rådgivare i nationella frågor var även denne samme Brzezinski! Allan Greenspans företrädare Paul Volker tillsattes direkt av Carter som chef för FED - Federal reserve - indirekt av Rockefeller! Genom sitt presidentskap medansvarig till framskapandet av monetarismen, oljeprischockerna, jomkippurkriget och tredje världens skuldbörda - med andra ord främjandet av människans nya frihetsideal - fast i verkligheten - MarknadsTerrorism!
Kennedys roll i händelserna är ungefär likvärdig Carters - den egentliga makten ligger som vanligt i finanselitens händer och om det nu var något som skilde dem åt så var det - i sådana fall - Kennedy-klanens avoghet mot den judiska lobbyn i USA och dess pro-israelism och som faktum - kanhända - hade en hel del att göra med hans för tidiga frånfälle.
Nog om dessa herrars roll i politiken och försvaret av de demokratiska värdena. Slutligen - kan jag inte annat än att genom din skrivelse förstå - att du är för ett Europas Förenta Stater - och då undrar jag vad kan det tänkas att du har för ett andra alternativ - till presidentskapet - nu när inte längre Palme finns i livet? Detta vore roligt att kunna ta del utav.
Hälsar Pierre Häggström

Där misstolkar du mig eller också har jag uttryckt mig oklart. Jag menar att övriga presidenter tillåtit en utveckling av CIA som satt konstitutionen ur spel. Inte att de själva gjort det. Kennedy och Carter var de enda som såg faran och gjorde något åt det. I övrigt håller jag inte deras presidentskap högre andras.
När en person som George W Bush kan bli USA:s president utan att ens ha det amerikanska folket bakom sig så är det något fel på systemet. Det är just denna brist - att man mer eller mindre kan köpa sig en presidentpost i USA med hjälp av pengar och makt - som sätter åtminstone demokratin ur spel. Kanske skulle det gå så även i Europa om Europas Förenta Stater blir verklighet. Dock tror jag det är en bra lösning om vi i en framtid ska kunna möta hotet utifrån - från USA och Asien.
I övrigt bugar jag mig för dina kunskaper inom detta område som vida överstiger mina egna.
Anders Leopold