Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.519.942
besök på våra sidor under 2003

Liza Marklund i sin krönika i Aftonbladet 030124
Det är inte logiskt att Sydafrika
skulle ha mördat Olof Palme
I princip tror jag vad som helst
om apartheidregimen i Sydafrika. De kan mycket väl fått för sig att de skulle mörda Olof Palme. Sverige stod för en stor del av ANC:s budget, så det finns ju åtminstone skuggan av ett motiv att finna i det så kallade Sydafrikaspåret.
Apartheidregimen åkte bevisligen omkring och mördade ANC-sympatisörer runtom i världen. 1981 stormade sydafrikanska agenter in på ANC:s kontor i Maputo i Moçambique och dödade 13 personer, i december 1982 mördades 42 ANC-medlemmar på kontoret i Maseru i Lesotho. Ruth First, en vit kvinna som kämpade mot apartheidregimen hela sitt liv och tvingades leva i exil, dödades av en brevbomb i augusti 1982.

Men i nästa led måste man fundera över det logiska för en sydafrikansk agent att så sent som 1986 ta sig till Stockholm och skjuta vår statsminister. Vad hoppades man egentligen uppnå? Mycket kan säkert sägas om Olof Palmes internationella inflytande som statsman och apartheidmotståndare, men hade det inte givit större effekt för den sydafrikanska regimen att ta livet av Nelson Mandela?
Han satt ju redan i ett av regimens fängelser och hade gjort så i decennier. Från juni 1964 till mars 1982 hade det inte behövts någon resa till Nordeuropa, bara tjugofem minuter i en båt ut till Robben Island. Från och med mars 1982 krävdes en halvtimmes bilfärd sydost om Kapstaden till fängelset i Pollsmoor. Att döda honom hade inte varit något nytt eller revolutionerande, regimen hade lång och gedigen erfarenhet av att mörda politiska fångar i sina fängelser. Oftast angavs dödsorsaken som "självmord genom hängning" eller "fall i trappa".
I februari 1986, då Palme mördades, hade apartheidregimen dessutom börjat förhandla med Nelson Mandela om att släppa honom fri. Mördandet i fängelserna upphörde också ungefär vid den här tiden. Det verkar lite sent påtänkt att skjuta Olof Palme i det läget. Men det går inte tänka sig in i hur arkitekterna av en regim som apartheid fungerade. Deras uppfattning om sig själva och världen kommer väldigt nära ren och oförställd ondska.


Det fanns naturligtvis ingen synlig logik i dessa mördarregimers operationer; apartheidregimen i Sydafrika och militärjuntan i Chile.Det skulle bara leda fram till fullt förklarliga motiv och peka ut de skyldiga. Men jag anser, vilket framgår av mitt material, att de hade ett gemensamt motiv att göra sig av med den internationella "megafonen" Olof Palme.
Liza Marklund tar som intäkt för att apartheidregimen började rämna i fogarna att det var väl sent att ge sig på motståndare som Olof Palme. Men det är ju precis tvärt om.
I samma veva började det knaka i fogarna för Pinochets junta i Chile. Starka krafter arbetade för att få igång en demokratiseringsprocess. En parlamentarikerkonferens mitt i lejonets kula i Santiago förbereddes. En månad före mordet på Sveriges statsminister var den främste opponenten mot juntan i Chile, kristdemokraten Gabriel Valdes, i Stockholm och hade överläggningar med Palme.Och veckan före mordet hölls en antiapartheidkonferens i Folkets hus i Stockholm där Palme plötsligt lämnade sitt skrivna tal och med hårda ordalag förbannade apartheidregimen i Sydafrika.

Jag skrev här ovan: tvärt om. Jag menar - trots det yttre trycket försökte både apartheidregimen och chilejuntan givetvis klamra sig kvar vid makten. De tänkte inte släppa greppet utan vidare. Det fanns all anledning i världen för dem att i detta skede försvara sig med näbbar och klor - eller ska vi säga vapen och tortyr. Ett mål var i all fall logiskt, att tysta den på den politiska arenan kanske mest inflytelserika kritikern Olof Palme. Att tysta Nelson Mandela i hans fängelsecell hade varit en katastrof för regimen och givetvis påskyndat undergången.

Liza Marklund, det var som jag ser det oerhört logiskt att få bort Olof Palme. Ett desperat försök i upplösningsskedet att återerövra makten genom att undanröja fienden. Historien är full av liknande aktioner och alla har dessbättre slutat lika katastrofalt för anstiftarna.
Men - och det är det intressanta om man försöker finna svaret på den viktigaste frågan: Varför mördades Olof Palme? - en aktion från Sydafrika och Chile synkronierades givetvis inte utan vidare. Det är här jag för steget bakåt till den verkliga anstiftaren. Om, och tydligen var det Palmes avsikt
(hör på radiointervjun med CIA-agenten Gene Tatum) att inför FN avslöja CIA:s drog- och vapenhandel under kriget Iran/Irak (se Vita huset-journalisten Barbara Honeggers artikel) - det som sedan blev Iran-Contras-affären - så hade det hösten 1985 inneburit slutet för Reagan-administrationen och ett stopp för vapenhandeln. Också the end för Irans heliga krig. Förmodligen med Saddam Hussein som segrare.

Här var Palme som FN:s fredsmäklare en fiende på två plan. Där tror i alla fall jag att det verkliga motivet ligger. Enligt Tatum, som har stor trovärdighet i det här sammanhanget, utgick ordern att neutralisera Palme till "assets" i Sydafrika. Det här ville givetvis inte USA stå för. Samarbetet mellan CIA, chilenska DINA och den sydafrikanska militära underrättelstjänsten var klart dokumenterad. I Pretoria fanns vid denna tidpunkt - från 1985 till 1987 - brigadgeneral Pedro Espinoza (artikel i Washington Post 18 dec 1987) ( se bakgrunden här) chef för DINAS utlandskommando med uppgift att stödja och utveckla apartheidregimens mordkommandon enligt chilensk modell, vad det nu var för vidrigheter
Det är logiskt att tänka sig att Pedro Espinoza effektuerade USA:s, Chiles och Sydafrikas önskan att få tyst på Olof Palme.
Anders Leopold