Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.519.942
besök på våra sidor under 2003

040222
De kom fram till att
VG sköt Olof Palme

Det stämmer inte att inga erfarna mordutredare fick arbeta med fallet.
Börje Wingren och hans medarbetare kom fram till att Viktor Gunnarsson hade
skjutit OP.
Vilket är det alibi VG sägs ha haft?
Jussi

Hej Jussi!
Klockan 6.30 mordnattens morgon väcktes Arne Irvell av sin radio inställd på nyheterna. Han var biträdande chef på våldsroteln men också spaningschef inom riksmordkommissionen. I vida kretsar ansågs han som den skickligaste ledaren för den s k mordkommissionen man haft under många år. Ingen väckte honom när larmet gick!

När han fick höra att landets statsminister skjutits
på öppen gata i Stockholm omkring klockan halv tolv på natten var han nära ett sammanbrott. Han störtade till sin arbetsplats och varje ansvarigt befäl han träffade på hotade han med anmälan om tjänstefel därför att de inte väckt chefen. För Arne Irvell, som jag diskuterat detta med, var de första minuterna och timmarna efter ett mord de viktigaste i hela utredningen. Om de sumpades riskerade man att tappa allt.
Det var exakt det som skedde.

Så gick allt fel i mordutredningens början och man har på olika sätt försökt få detta till ett polisspår - där ansvariga poliser i tjänst manipulerat tider och annat för att dölja en komplott. Jag vill påstå att det är den sjukaste delen i hela Palmeutredningen. Ändå har detta tagits på stort allvar med flera seriösa utredningar som faktiskt visat att det inte fanns någon poliskonspiration bakom mordet.
Skälet till att Irvell inte väcktes var att ansvariga befäl inte under de följande timmarna hade klart för sig vad som egentligen hänt. När de slutligen insåg att landets statsminister skjutits var det ingen av de tjänstgörande poliserna som tog ansvar för den fortsatta utredningen. Bl a att våga väcka Arne Irvell. Irvell var en hårding som man inte stötte sig med i första taget - och det kunde ju vara fel. Sedan uppstod den förvirring som ledde till att ett par polisbefäl gjorde allt för att tona ner sina egna missar. Bl a fifflades det med larmtider och annat. Det blev verkligen en röra som bildade underlag för spekulationerna att poliser som arbetade denna natt var involverade i en komplott att mörda Sveriges statsminister - med patruller ute på stan och i bilar. Det ledde till att hela mordutredningen havererade i ett sanslöst s k polisspår.

Hur kan jag påstå det?
Jo, därför att jag känner några av de ledande poliserna på våldsroteln vid den tiden och även i den förvirrade spaningsledningen och har fått deras version. Att genomföra en komplott mot statsministern utan att ett par av dessa skickliga och hedersamma poliser fått kännedom om detta och omedelbart ingripit är totalt otänkbart. En - kanske två - poliser i en komplott, OK. Men det s k polisspåret, som dessa envetna och för palmeutredningen destruktiva förespråkare lägger fram det, förutsätter en hel grupp och varje normalt tänkade människa inser ju att detta är en omöjlighet. Och för övrigt: tänk om det varit så, då hade kedjan spruckit för länge sedan och Palmemordet varit uppklarat.

Irvell och hans ca 30 medarbetare på våldsroteln, där Börje Wingren ingick, försökte genomföra normalt spaningsarbete de första dygnen även om de tappat tid och mark pga den förvirrade starten. Och de fick omedelbart grepp om 33-åringen VG då vittnesmål inkom från personer som inte visste vem han var men lagt märke till denne mans märkliga agerande timmarna före mordet. Men sedan kom en ny ledning och tog över med Hans Holmér i spetsen, denne var fullkomligt orutinerad i denna form av polisarbete, och då blev urspårningen total. Holmér ställdes mot sin gamle antagonist chefsåklagare KG Svensson och deras oförmåga att samarbeta blev nästa katastrof för mordutredningen. VG släpptes trots protester från Irvell och hans medarbetare på våldsroteln. Det var en grov miss - eller också medvetet agerande från krafter som styrde uppifrån och hade både Holmér och KG Svensson i nätet. Den ende som inte vek sig var chefen för spaningsgruppen i Stockholm, SL Pettersson. Han ansåg att Irvell och Wingren som hört VG skulle få en chans att fortsätta utredningen mot denne utan att VG kunde komma loss och radera ut en del spår.

Under de första två veckorna efter mordet hopade sig materialet mot en och samma person: VG. Det var kanske den grövsta missen i hela Palmeutredningen att KG Svensson inte begärde honom häktad så att en domstol fick ta ställning till materialet. För utan tvekan hade VG häktats - det var hans försvarare Gunnar Falk helt övertygad om, har han i en intervju sagt till mig, och han hade också lagt upp sin strategi från den utgångspunkten - och då hade de dörrar som stängts för evigt stått vidöppna. Kanske skulle det ha lett fram till VG:s skuld som gärningsman eller också avslöjat hans medverkan och därmed kanske fört oss vidare till det viktigaste: till dem som låg bakom mordet på Olof Palme.

Beträffande det obefintliga alibi som faktiskt ledde till att VG friades - men inte haft en chans vid en rättslig prövning - uppger han själv vid de två första förhören att han lämnat Mon Cheri - kaféet på Kungsgatan - ett par minuter från mordplatsen, före klockan 23.00. Alltså drygt en halvtimme före mordet. Så småningom - sedan han anhållits - konstruerar han ett alibi som inte ens fick hans försvarare Gunnar Falk att reagera särskilt kraftfullt förrän i ett senare skede - enligt de bandade förhörsprotokollen som jag förfogar över. VG påstod plötsligt att han samtalat med ett par pojkar i 45 minuter och alltså inte lämnat Mon Cheri förrän efter mordet på Palme. Hans sätt att framföra detta (i de hemligstämplade förhörsprotokoll jag förfogar över) är fyllt av desperation. Pojkarna plockas fram så småningom och de hade verkligen pratat med VG. Men vilka hade inte gjort det med denne snacksalige person?

Dessa pojkars vittnesmål styrker inte ett alibi: de kan nämligen inte uppge tidpunkten för mötet med VG och hur lång tid de samtalat med honom och då faller givetvis detta alibi i en rättslig process. Och faktiska omständigheter är att de uppger att VG visat upp sina nya kamera som han bevisligen inte hade i sin väska mordkvällen. Det talar för att det sannolikt var en annan dag de träffades. Du kan läsa mer om detta på www.leopoldreport.com/OPbok13.html
Anders