Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
1.719.730
besök på våra sidor under 2004

Hej Anders !
Jag kokar över av ilska när jag ser ditt material framför mig. Om det finns belägg för detta, vilket det tycks göra, så tycker jag att det är märkligt att inte media vill utreda detta.....
Varför vill man inte titta på ditt material ???
Lars Borgnäs på TV:s Uppdrag granskning som är så pass insatt i frågan borde väl ha intresse för detta. Går det inte att definitivt knyta t.ex. den chilensk-amerikanske agenten Michael Townley - den första som Lisber Palme pekade ut när hon fick se bilder av misstänkta personer dagarna efter mordet - till Stockholm under mordnatten (Passagerarlistor, vittnen o.s.v.).
Hur säkra kort har du på att han befann sig där ?
Frågor jag ställer mig....
Nu har Pinochet fått en stroke. Vad händer nu med rättegången som eventuellt kunde kasta ljus över denna koppling ?
Vad anser man (och du) om kommissarie Gösta Söderströms vittnesmål ?
Hur mycket "bevis"material krävs för att någon skall ta detta på allvar och vilka bevis krävs ?
Hur kom du själv in på det internationella spåret ?
Och framförallt, vem kan man vända sig till med detta ????
Med vänliga hälsningar
PB

'

Hej PB!

Jag förstår att du är upprörd. Det är många som är. Inte för att det material jag arbetar med förtigs i media trots att det kanske avslöjar en del av sanningen utan för att man fullkomlligt negligerar Palmemordet sett ur ett internationellt perspektiv. I de flesta fall beror det nog på direkt okunskap hos vederbörande journalister. De har inte grävt i fallet utan nöjt sig med allt trams kring Christer Pettersson. De har åkt av linan.

Men visst finns det de som kan en del även om detta, framförallt den i svensk TV kanske främste grävande journalisten Lars Borgnäs. Och här borde han kunna göra mer. Andra kollegor hör av sig och håller med på en del punkter, men de har inte en chans att publicera samma saker som jag (en oberoende flugskit i den internationella mediavärlden som inte behöver stå med mössan i handen för att få arbets- och uppehållstillstånd i USA - det var länge sedan jag längtade dit.)

Mitt internationella scenario baseras på Reagan-administrationens (huvudfigurer var dåvarande vicepresidenten George Bush och CIA-chefen William Casey) planering att tysta FN:s fredsmäklare Olof Palme då han sannolikt hade information om USA:s vapenleveranser till Iran och vägrade släppa till den svenska legala Bofors-routen - hör CIA-agenten Gene "Chip" Tatums spontant korta kommentar i en intervju om CIA:s drog- och vapenhandel med Iran . Sannolikt fick Palme också i sin roll som fredsmäklare informationer om CIA:s dokumenterade droghandel med Iran för att få loss kapital och vapen till Contras i kampen mot kommunisterna i Nicaragura - Iran-Contras-affären - (se Leopold Reports intervju med Michael Ruppert, ex-LPD, Los Angeles Police Deparment) .

Iran-Contras-affären var en hemlig amerikansk vapenhandel med den shiitiska prästregimen i Iran för att få loss amerikansk gisslan - vilken utnyttjades i det amerikanska presidentvalet 1980 av blivande vicepresidenten George Bush och blivande CIA-chefen William Casey. Historiskt är det klarlagt att de bedrev ett spel bakom ryggen på Ronald Reagan, deras marionett hämtad från Hollywood, vilket ledde till att motståndaren och sittande presidenten Jimmy Carter manövrerades ut. Med CIA:s hjälp saboterades Jimmy Carters fritagningsförsök av gisslan, Operation Desert. Gisslan hölls kvar ytterligare två månader för att Reagan skulle vinna presidentvalet som amerikansk hjälte och släpptes samma kväll som han höll sin installationsbankett. Barbara Honneger Avslöjandet kom hösten 1986 att USA i strid mot kongressbeslut sålde vapen till Iran. Ett drygt halvår efter det att Olof Palme mördats - med kunskaper som inför uppdragsgivaren FN kunde ha orsakat vår tids största politiska skandal: en avsatt amerikansk administration. Detta är enligt min mening motivet till mordet på Olof Palme.

I början av mars, veckorna efter mordet på Palme, iscensattes den största vapenleveransen till Iran under "det heliga kriget". Detta dokumenterades bl a av skeppsredare och deras anställda inom Danska Sjöfolksförbundet, publicerades i danska tidningar och lades fram som bevis mor Reagan-administrationen. De lade grunden till avslöjandet av Iran-Contras-affären. Skandalen var ett faktum men då var alla fallskärmar skickligt utfällda och administrationen föll mjukt. Och kongressförhören som följde friade de ansvariga och deras trogne frontkämpe Oliver North tog på sig hela skulden. Han fick egentligen inget straff - utan blev amerikansk hjälte - i sin kamp mot kommunismen.

Jag är ju som sagt bara en liten flugskit i sammanhanget och inte - som andra mdia - i behov av arbets- och uppehållstillstånd i USA. Men så fort jag publicerar något i detta känsliga ämne besöks Leopold Report av datorer från US Mil, US State, US Government - hi there! - vilket min server kan visa i de dagliga statistikuppgifterna. Men om STV eller några av våra största tidningar skulle kasta sig över Bush som ansvarig för mordet på Olof Palme utan knallhårda bevis - och sådana finns ju inte - så upphör antagligen arbetstillståndet och de åker helt enkelt ut ur USA. Det gäller att inte komma på kant med stormakten, samma inställning som Palmes kollegor i regeringen hade direkt efter mordet. Jag tror de anade motivet och vilka som låg bakom - och stod för en mörkläggning.
Tills vidare blir det jag skriver spekulationer som inte kan bevisas - på sin höjd trovärdiga vilket borde räcka för att gräva vidare. Därför har jag ett kratfullt medialt motstånd. Men kanske det någon gång spricker en bubbla och då förändras säkert attityderna.
Så dina frågor:

Den professionelle chilensk-amerikanske mördaren Michael Townley - som ju själv erkänt vid förhör med FBI att han redan 1976 hade uppdraget att eliminera Olof Palme och också gjorde ett misslyckat försök i Madrid - var expert på att förflytta sig i världen under andra identiteter. I utredningen kring honom finns det uppgifter att han och chilenske mördarkollegan Roberto Thieme helt enkelt bytte identiter med varandra för att skapa förvirring. Så en viss förståelse har jag nu för att Säpo och Holmér blandade ihop de två och avskrev spåret då FBI uppgav att Townley var i USA när Palme mördades - medan Thieme var i Stockholm enligt exil-chilenarnas övertygande vittnesmål.

Men var Townley befann sig det kan ingen vara säker på. Han var/är fortfarande knuten till CIA och det kan ha getts många olika direktiv från toppen. Och det var ju faktiskt den första person som Lisbet Palme pekade ut liknande en av de män som befann sig på Västerlånggatan flera veckor före mordet.

Pinocheträttegången blir nog inte av. Antingen dör han av ålderskrämpor eller också tystas han vid rätt tillfälle. Precis som min chilenska kontakt Gian Pietro skriver så har Pinochet sådana kunskaper om kuppen mot Chile och USA:s genomförande av denna (ekonomisk uppbackning m m som hittills inte avslöjats vilket kan bli ett hårt slag för både högt uppsatta personer och företag i USA) att han aldrig kommer att tillåtas yttra sig inför en domstol. Tyvärr. Dock, i utredningen kring honom kan när den blir offentlig - om han dör - finnas mycket som kan vara inntressant när det gälller mordet på Palme. Och framför allt borde redan det material som finns vara intressant - och tillgängligt - för en internationellt kompetent Palmeutredning. Och en sådan finns ju inte.

Jag har inte någon speciell åsikt om Gösta Söderström. Vi har talats vid några gånger och jag anser att det är en trovärdig person/polis. Men den förvirring som uppstod kring mordet under de första timmarna pekar mera på inkompetens bland de ansvariga än ett s k polisspår. De felaktigheter som begicks har man senare försökt dölja på olika sätt - och det är väl ur denna härva polisspåret har uppstått. Som jag påpekat tidigare, det fanns alltför många skickliga, lojala polismän i veksamheten för att omöjliggöra en kollektiv polisiär komplott mot Sveriges statsminister.

Jag valde det internationella spåret då det först av allt var direkt logiskt - med den nästan förfärande hotbilden som rådde mot Palme - men också därför att en kontakt jag hade inom FRA (Försvarets Radioanstalt) ett par dagar efter mordet sa något i stil med: -Det finns klara indikationer på att detta är en en CIA-operation. Vad du än gör i fortsättningen som journalist, håll fast vid detta och låt inte lura dig. Vad han faktiskt visste mer fick jag aldrig veta då Säpo snabbt tystade alla sådana kanaler.

Och på den vägen har det varit: jag har fortsatt gräva i detta spår med den förutfattade meningen att detta är det rätta. Kanske jag därmed missat en del bitar i alla andra spår; PKK, Pettersson, polisspår m m Men det jag stött på och redovisat på Leopold Report under resans gång sedan 1998 - dock inte allt, av flera skäl - har bara stärkt mig i min övertygelse samtidigt som andra spår mer och mer fått karaktären av skicklig desinformation.

Bevis är bevis, och sådana finns inte. Vad man kan göra, och vilket är min ambition, är att försöka få varje viktig pusselbit att bli så trovärdig som möjligt. Man kan kanske nå en så hög grad av trovärdighet att det åtminstone kan kallas indicier. Sådana anser jag att det finns gott om i mitt material. Och mer kommer, för en hel del bollar är i luften. Och bearbetas dessa på rätt sätt - med blicken höjd över ankdammens horisont och utan skygglappar - då kan kanske hållbara bevis grävas fram.

I dag tror jag att den viktigaste frågan är
att försöka hitta svaret på VARFÖR Olof Palme mördades. I detta döljer sig givetvis motivet och kanske i slutänden en gärningsman. Men jag anser det också viktigt, för att komma fram i någon riktning, att dela upp Palmemordet i två delar: vem avslossade skotten (utredningen kring mordplatsen och en tänkbar gärningsman) och vem eller vilka planlade mordet (utredningen kring hotbilderna mot Palme där de skurkar som initierade mordet befinner sig). Avståndet mellan dessa två faktorer kan vara så långt att det helt enkelt inte går att förena dem. Men länken finns och sambandet går att göra trovärdigt.
Hälsning
Anders