Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
2 905 936
besök på våra sidor under 2005

Palmes planer på en kärnvapenfri
zon förstärker motivet till mordet


(060104)
Hej Anders Leopold!

Det var länge sedan man satt så klistrad framför en sajt, som när jag plöjde igenom det omfattade indiciematerialet som finns att läsa här. Rent ut sagt oerhört; att det finns så mycket material som så tydligt pekar åt ett håll, USA och CIA, men även knyter samman andra uppgifter som pekar på Sydafrika och Chile.

Att spåren leder till USA har nog också varit mina egna funderingar i saken, men när det gäller motivet har jag istället fastnat för Olof Palmes "femkontinents"-initiativ. Jag kommer än idag ihåg ett nyhetsinslag på radion under sommaren 1985, då Palme - med gillande från Gorbatjov, tror jag - lanserade idén om Östersjön som en kärnvapenfri zon. Det jag reagerade starkast på var meddelandet om att USA:s president Reagan lovade att komma med ett svar på detta förslag, och jag tänkte att nu har Palme blivit så mäktig att han t o m tvingade Reagan att ta ställning till detta förslag.

När han sju-åtta månader senare blev mördad spekulerade jag genast åt att det hade med detta femkontinents-initiativ att göra, och att det från amerikanskt håll kunde ha uppfattats som början på en ny axel, mellan stormakten Sovjet och alla alliansfria staterna som Palme ofta talade för. Fanns det inte någon internationell organisation för just dessa alliansfria stater, som Palme var mycket engagerad i, och som man idag inte hör något om? Var kanske femkontinents-initiativet just sprunget ur denna organisation för alliansfria småstater?

Försökte Palme att bryta upp stormaktsförhållandena mellan USA och Sovjetunionen, och kila in en tredje maktsfär? Kanske helt oacptetabelt för USA, men en tradition hos socialdemokratiska ledare sedan Hjalmar Brantings tid, som också försvarade småstaterna mot den tidens stormakter i folkförbundets förhandlingar i Genève efter första världskriget. Något som han också fick Nobels fredpris för.
Ett motiv till mordet skulle alltså vara att Olof Palme försökte förskjuta maktförhållandena i världen mot Sovjetunionen och de alliansfria staterna, och från USA.

En annan liten tanke som jag hade vid denna tid, var att Christer Pettersson inte på något sätt kan ha varit inblandad i mordet, men att han blivit utsedd till syndabock och därtill förledd av Sigge Cedergren. Jag tänkte att någon hade kanske hållhakar på Sigge Cedergren och utnyttjade det genom att få honom att hitta någon syndabock, vilket skulle vara Christer Pettersson, som mot erbjudande av gratis eller billig amfetamin lovade att göra en liten tjänst åt Sigge, vilket slutligen visade sig vara att bara gå bakom Olof Palme vid ett visst tillfälle, den olycksaliga kvällen 28:e feb. 1986.

Om dessa tankar kan vara till någon hjälp för dig, vore det bara ett litet bidrag till det modiga och omfattande arbete du utfört med denna sajt.
Lycka till i livet och arbetet.

Mina bästa hälsningar
M.B.http:LRsajt29.html

Hej Mats!
Tack för ditt mail och dina positiva synpunkter på mitt arbete med Leopold Report och mordet på Olof Palme.

Och visst har du rätt när du infogar Palmes idé om en kärnvapenfri zon kring Östersjön i motivbilden - egentligen en korridor i Europa fri från s k slagfältskärnvapen. Jag har varit inne på det här tidigare men anser ju att det var hotet från Palme att avslöja USA:s vapenhandel med Iran som utlöste ordern att eliminera honom. Men som jag skriver i min senaste artikel www.leopoldreport.com/LRsajt29.html så går det att förstärka motivbilden ytterligare. Och detta är ju en klar förstärkning.

Den här idén med en kärnvapenfri zon lades fram när Palmekommissionens slutrapport presenterades för FN 1982. Ett år senare besöktes Palme av sin uppdragsgivare som fredsmäklare, FN:s generalsekreterare de Cuéllar och USA:s vicepresident George Bush. Vi vet att det gällde den här frågan. Men inte vad som sades. Men jag är ganska säker på att George Bush nu fick en klarare bild av vad det här gick ut på - nämlingen en direkt nedrustning av NATO och USA:s inflytande i Europa.. Och det skulle USA aldrig acceptera. Det ryktades om att Palme hade hemliga förhandlingar med de socialdemokratiska ledarna i Danmark och Norge om att de skulle arbeta för ett utträde ur NATO. Det är lätt att föreställa sig Reagan-administrationens reaktion på detta.

Samtidigt drev moderaterna hårt linjen att Sverige skulle med i NATO. Dåvarande statsministern Carl Bildt, före 1982, besökte också NATO-högkvarteret i Bryssel vid ett flertal tillfällen. Utgångsläget var sannolikt att om det blev borgerlig seger 1982 – ingen trodde att Palme och socialdemokraterna skulle komma tillbaka – så skulle förhandlingar dras igång. Redan 1982 med Palmes återinträde som svensk statsminister var besvikelsen bland hans motståndare enorm. Och så var det nog också i USA.

Internationellt drog man också slutsatsen att Palme spelade Sovjetunionen rätt i händerna. Så visst var han till stort besvär för USA i det här läget. Jag tror dock inte det kan räknas som ett fristående mordmotiv. Men så småningom lades det i vågskålen.

Så fanns det också en annan vinkel – klara tecken på att Palme inte skulle återväljas 1985 och därmed skulle förlora fotfästet på den internationella scenen. Därför krävdes kanske inte allt för tuffa tag. Men han vann valet – och se där ytterligare en förstärkning av motivbilden. Nu fanns det bara ett sätt att bli av med honom. Neutralisering. Det som inte fungerat med diplomati eller hot följdes av eliminering. Så arbetade Bush´s eget hemliga mordkommande OSG, eller Pegasus som var täckmanteln. (se www.leopoldreport.com/Chip.html och www.leopoldreport.com/Casey.html ).

Och, som sagt Mats, jag tror definitivt inte att Christer Pettersson hade något som helst med mordet att göra. Han kan ha varit var som helst i omgivningen, till och med på Grand-biografen, men han var inte på mordplatsen. Det visar alla vittnesmål (signalementet på mördaren) utom Lisbet Palmes – och det håller inte.

Hälsning
Anders

Efter mordet på Palme upphörde dialogen mellan folket och den politiska makten
(060105)
Hej igen Anders!
Läsandet av ditt digra material - som jag kom in på efter att ha stökat omkring lite på Krantz sajt - var en riktig omskakande upplevelse. Jag undrar liksom några andra debattörer varför ingen beskrivit detta eller ens hänvisat till dig. Men du ger ju en rimlig förklaring till det här; inga mera pressackrediteringar i USA till tidningar som skulle ta upp detta. Så accepterar vi också att alla för sina egna intressens skull avstår. Vi förväntar oss inte något civilkurage från någon, vilket kanske i sig är en effekt av just detta mord, för om det var något som Olof Palme hade, var det just detta.

Efter mordet på Olof Palme, har vi hukat för allt sådant, och resonemanget om att mordet väckte upp oss ur någon oskuldsfullhet vill ju antyda att vi vaknade upp på något sätt, att vi blev medvetna om något i verkligheten som vi tidigare blundat för. Men så är det ju inte, utan verkligheten och framförallt sanningen blev ju efter mordet så mycket känsligare. Om det är som du säger, så har ju främmande makter lagt in en kil mellan folket och makten, på så sätt att vi efter mordet vet att det är farligt att gräva efter sanningen. Se vad som hände med Algernon och Katz (den kvinnliga journalisten).

Efter mordet har förutsättningarna för en öppen dialog mellan den politiska makten och folket upphört, ett demokratiskt förtroendeförhållande har upphört. Verkligheten eller hur det i verkligheten är, är något som man måste akta sig för. Så visst har Sverige och svenskarna blivit fegare efter detta, och att gå på djupet eller till botten med saker och ting har därefter blivit mycket svårare. Istället har de ytliga, de som sköter sig själv och skiter i andra, blivit vinnarna.

Jag får verkligen hoppas att det svenska folket kan hitta till din sida, och vågar lyfta upp sitt huvud ur sanden och vakna upp.

Tack igen för ditt arbete
Mina bästa hälsningar
M.B.


Varför i helv... händer det inget?

Hej!
Jag har läst om din utredning angående Palmemordet. Varför i helv....händer det inget mer om det som skrivs och tas upp om mordet? Jag har hela tiden haft den tanken att det måste vara proffs som gjort det här.
Och runt om i landet tror jag att dom flesta tror det samma. Jag blir lite rädd av att ingen reagerar. Skulle man inte kunna ta detta i TV? Få folk att vakna...någon form av namninsamling till utredarna kanske.
Vad fan som helst..bara det händer något!

S.O.