Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
2 905 936
besök på våra sidor under 2005

Dina teorier är tyvärr felaktiga
KGB låg bakom mordet på Palme

(060228)
Hej!
Jag har läst en del av vad du skriver på din hemsida, och måste tyvärr avfärda dina teorier om att CIA ligger bakom som felaktiga. Om du läser bifogade genomgång inser du att det tyvärr var andra sidan som låg bakom.

Det är tyvärr troligt att mordet på Palme var en av politisk operation ledd från utlandet och att Christer Pettersson (och/eller Victor Gunnarsson) råkade befinna sig på fel plats på fel tidpunkt. För något år sedan har det undersökts om det var ett jobb som utfördes av Sydafrikas underrättelsetjänst på uppdrag av ANC. Utredare och biträdande överåklagaren besökte Australien för att intervjua den man som utpekats som ’’hit-man’’ i det så kallade Sydafrika-spåret, och som numera bor där. Utöver nya och gamla indikationer och tips om att han var den som utförde dådet, är det konstaterat att han befann sig i Stockholm på mordnatten.

Andra teorier har också figurerat under de 20 år som förflutit sedan mordet. Föutom tidvis åtalade eller misstänkta svenska privatpersoner och organisationer, med Hr. Pettersson och den svenska polisen i spetsen, har det nämts CIA, Iran, Mossad (Israel), den internationella vapenhandlarmaffian och, perifert, KGB. Hans Holmér, som ledde polisarbetet det första viktiga året, var fast övertygad om att PKK hade med Palmes död att göra.

Sådant är läget i dag. Men för att få grepp om hotbilden, som naturligtvis är en grundläggande fråga, mot Olof Palme måste man gå tillbaka till det politiska läget åren närmast före mordet.

Utan att lägga någon värdering i det, är det rättvist att säga att Palme hade en unik ställning i världen. Under 1980-talets första hälft gick hans utrikespolitiska agerande i ökande grad ut på att försöka bygga sig en plattform som skyddshelgon för det små staterna i tredje världen, förmodligen med målet en plats som FNs generalsekreterare. Denna strategi i kombination med hans kontroversiella personlighet hotade stormakterna Sovjets och USAs intressen, genom att det riskerade att minska de små staternas känsla av underlägsenhet och beroende. Detta gällde dock i mindre grad för USA, som redan började känna Sovjet-kommunismen vackla, och kunde därför på goda grunder se fram emot automatiskt ökande hegemoni utan att behöva ta till smutsiga aktioner. Mera rumsrena shackdrag som Reagans "Stjärnornas Krig" räckte gott. För Sovjet-imperiet däremot, och inte minst dess militära etablissemang, var detta oroselement från Sverige definitivt något man kunde vara utan. Politiskt var läget i unionen instabilt och nervöst, Bresnjev var dödssjuk, hans kronprinsar, Andropov, Tjernenko m.fl., var lika gamla och sjuka, ekonomin i väldet var på väg mot en härdsmälta, samtidigt som man till varje pris måste hålla imperiet intakt och fortsätta att försöka utöka det genom att bevaka sin inmutade intressesfär och smörja de herrar som verkade lokalt i dessa områden. Kriget i Afganistan var en katastrof. Och i Sverige rådde hysteri kring ubåtskränkningarna, och den inrikespolitiska situationen tvingade Palme att ta till brösttoner mot ryssarna. Med ett svagt och sjukt politiskt ledarskap, vilket dessutom säkert var medvetet om vart utvecklingen ekonomiskt och politiskt obevekligt var på väg, samt med ett militärt etablissemang som sedan fyrtiotalet vant sig med att få allt vad man pekade på, är det inte svårt att förstå att en dödlig maktkamp härskade bakom kulisserna vid denna tid i Sovjet. I ett sådant tillstånd begås det lätt misstag.

Under det kalla kriget använde sig KGB ofta av det s.k. Curiel-nätet för sina mera smutsiga uppdrag, ett terroristnätverk med goda förbindelser med kommunistiska och radikala frihetskämpar i många av länderna i Sovjets intressesfär, främst i mellanöstern och centralasien. Hit hörde PKK i Turkiet och i viss mån ANC i Sydafrika. Nätverket är uppkallat efter en egyptier vid namn Henri Curiel, som inom parentes likt Palme sköts ner på öppen gata av en okänd mördare i Paris 1978. Det mesta talar för att detta sätt att arbeta inom KGB fortfarande gällde1986. Och Curielnätverket var fortfarande i högsta grad verksamt.

I Ebbe Carlsson-affären blev det känt, även om det har tystats ner, att KGB i förväg kände till att Palme skulle mördas. 1985 och under två år framåt buggade Säpo en rysk diplomat och KGB-spion i Stockholm av helt andra skäl. Men vid efterföljande tolkning av materialet framkom det, speciellt dagarna kring mordnatten, klara indikationer på att Sovjet kände till vad som skulle hända. Det kunde till och med tydas som att man initierat och utfört mordet. När Justitieminister Anna-Greta Leijon informerades började hon agera, vilket blev hennes fall.

Denna sak är i själva verket den egentliga kärnan i hela Ebbe Carlsson-affären och Anna-Greta Leijons avgång. Det handlade inte om att hon skrev ett olagligt ackreditionsbrev till Carsson. Frågan var helt enkelt för stor och känslig att ta i för Sveriges politiska ledning.

Det är hoppfullt att det åter börjat röra på sig när det gäller frågan om utlandets ansvar för mordet på Olof Palme. Det kan mycket väl visa sig att PKK eller Sydafrika har haft ett finger eller två med i spelet. Men det bör inte stanna där. Efter alla dessa år, och med den förändring som skett inom östblocket, bör det inte längre vara omöjligt för den svenska regeringen att verkligen gå till botten med Sovjets inblandning. Samt att redovisa den öppet.

Den 28 februari 2006
B.


Hej B!
Direkt efter mordet på Palme konstruerade vissa grupperingar ett politiskt läge som pekade på att Sovjet och KGB låg bakom mordet. Men att göra sig av med Palme innan han besökt Sovjet - skulle ske i april - var ju ganska meningslöst.
Visst var det kaos i den sovjetiska ledningen. Men mitt i detta kaos fanns det knappast skäl att tysta Olof Palme, en inflytelserik politiker i väst som snarare var en tillgång än ett hot. Trots de olika politiska fraktionerna i Sovjet vid denna tidpunkt går det inte att finna ett godtagbart motiv för att eliminera Palme. Hans planer på en kärnvapenfri zoon i Europa var ju snarare en inbjudan till Sovjet - och ett hot mot väst och USA. Men kom gärna med ett acceptabelt motiv.

Ditt antagande att ANC (African National Congress) skulle ha gett Sydafrikas underrättelsetjänst i uppdrag att mörda Palme är tyvärr sanslöst (och var kom då Sovjet in i bilden?) Var det någon politisk organisation som Palme stödde i världen så var det ANC - på 70-talet en socialdemokratisk organisation som också anslöts till Socialistinternationalen där Palme var en av de framträdande politikerna. 1960 inledde ANC en väpnad kamp mot apartheidregimen och en av deras ledare var Oliver Tambo. 26 år senare, i februari 1986, en dryg vecka före mordet på Olof Palme, framträdde just Palme tillsammans med Oliver Tambo i Folkets hus i Stockholm och förbannade apartheidregimen. Där fanns Sydafrikas underrättrelsetjänst närvarande och troligen - enligt Säpo - den person du nämner, nämligen Craig Williamson, en välkänd sydafrikansk lönnmördare. Men om han direkt hade med mordet att göra en vecka senare kan diskuteras - men visst är det sannolikt.

Jag sympatiserar dock med din åsikt att mordet på Olof Palme var en internationell konspiration.

Hälsning
Anders