Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
2 905 936
besök på våra sidor under 2005

Kommentar till Gösta och Henry Söderströms påståenden

"Ett politiskt mord i samarbete
med främmande makt!?"

Jag kan inte finna att det finns något av vittnesmålen från mordplatsen eller några tekniska bevis som talar för utländsk inblandning utan snarast det motsatta men det är inte uteslutet bara mindre troligt. Troligast är i sådant fall att svenskar med mord i sinnet och högerextrema idéer sökt kontakt med likasinnade i andra länder för att få stöd. Det finns dock inget i de motivbilder som presenterats eller i tillvägagångssättet som talar för att så är fallet. Det strå eller uns jag kan finna handlar snarast om påståenden kring den eventuelle Charles Morgan som kanske kan kopplas till t ex Viktor Gunnarsson mfl men det är lite tunt.

”Lisbet Palme blev inte skottskadad, men blev sannolikt medveten om vad som låg bakom attentatet mot hennes make och därigenom nödgad att underordna sig anvisningar från högre ort.”

Ingen har mig veterligen påstått att Lisbet blev skottskadad men att en kula passerade parallellt med henne genom hennes kläder och därvid gav ett litet och typiskt brännmärke. Passagen genom kläderna fick kulan att ”tumla” och tappa fart vilket framgår av skadorna på den sk Lisbet-kulan som träffat ”snett från sidan” vid sin träff mot ett hårt föremål. Alla tekniska fakta inklusive den upphittade kulan stämmer väl med denna uppfattning. Grunderna för att påstå att hon varit nödgad underordna sig verkar inte bristfälliga utan obefintliga och en lös spekulation. Däremot är hennes utpekande av Christer P märkligt då övriga vittnesmål indikerar att hon hade ryggen mot händelsen och att hennes tidiga beskrivning av mördaren stämmer väl med ett vittnes som bekräftat att han mött hennes blick snarare än med mördarens signalement som snarast stämmer på den sk 33åringen Viktor G och den flygarrock som ett vittne pekat ut. Lisbets säkra utpekande vid rättegången kan säkert leda vissa till slutsatsen att hon ”tvingats att göra detta falska utpekande” men det kan också vara så enkelt att någon övertygat henne om att CP var mördaren men att hennes vittnesmål var avgörande. Av dokumentationen och hennes vittnesmål att döma är detta ganska uppenbart att just detta skett liksom att de som gjort detta var polisen.

”Mordvapnet är inte en revolver av fabrikatet Smith & Wesson .357 Magnum. Ett skott avlossat med ett sådant vapen ger en alltför kraftfull rekyl och öronbedövande ljudbang. Revolvrar av fabrikaten Ruger, Taurus, Kassnar, Llama, Ruby och Escodin med kaliber .357 Magnum lämnar dessutom samma typ av spår på kulor som Smith & Wesson, dvs fem högervridna bommar med en bredd på 2,5 mm.)”

Tyvärr bygger hela resonemanget på en kombination av bristande faktakunskaper och rena missuppfattningar. Jag har skjutit många gånger med dessa vapen även fulladdad 357 magnum och rekylen är inte bekväm för prickskytte på tavla men det är inte heller vare sig ammunitionen eller ett kortpipigt vapen vars syfte är att ha tillräckligt ”stoppingpower” mot en människa på nära håll.

När det gäller ljudet så vet var och en som varit på en skjutbana att smällen från en kinapuff snarast är skarpare och högre en det från något 9mm vapen och har man dessutom ett vapen riktat mot en kropp och ljuddämpande textil i form av kläder minskar smällen ännu mer.

I en knäpptyst skog kanske man skulle uppfatta det som ”öronbedövande” helt intill men knappast i en brusande stad. Har själv i Rom upplevt skottlossning där polis avlossade en 357 max 30 meter från mig och jag kunde inte ens avgöra varifrån skottet sköts trots att jag är van skytt. Detta kunde jag dock senare gissa mig till då jag såg polismannen med sitt vapen i hand och fick bekräftat av andra att det varit denne som sköt.

Kulorna som hittades, skadorna på kulorna som hittades, platserna där kulorna hittades, skadorna på kläder och på Palmes kropp, blyspår från kulan på kläderna och resterna av krutet från ”krutröken” på dessa stämmer alla med att det har varit kulor av en mycket speciell typ av ammunition avlossade från en S&W 38/357 eller en kopia/klon av ett sådant vapen av ett antal möjliga fabrikat är nog helt säkerställt men när det gäller piplängden är man helt fel ute. Kulorna är mycket tydligt uppsvampade vilket visar att det kom från ett kortpipigt och ovanligt vapen som borde gjort t ex de sk polisspåren stekheta.

”De upphittade kulorna är utplacerade efter avrättningen. Ej anträffade under brottsplatsundersökningarna, ej demolerade trots utgångshastighet av ca 400 m/sek. Kulorna tvättades dessutom av på SKL före analys av ev. förekomst av hud- och blodrester.”

Att palmekulorna inte hittades av polisen är fullt förklarligt och beklagligt. Själva mordplatsen inom de dåliga och allt för små avspärrningarna sopades visserligen rena både för hand och med sopmaskin till slut vilket gjorde att man i det uppsopade hittade en skjortknapp. Att detta inte skedde på de platser utanför avspärrningen är uppenbart då snön låg kvar när de hittades. Av de rapporter som framlagts av den ansvarige för den tekniska undersökningen framgår det tydligt man endast gjorde detta och att man diskuterade att göra undersökningar med metallsökare men att detta troligen inte gjordes. I vilket fall hade en sådan sökning troligen ej lett till att man hittat kulorna då de befann sig nära kraftiga metallföremål som stört sådana instrument.

Tekniskt sett motsvarar de upphittade kulorna precis vad man kan förvänta sig när det gäller platserna de hittades på, skadorna på kulorna som var helmantlade mm. Dessutom stämmer blyet på kläder och krutstänken med dessa kulor. Att kulorna rengjorts från före det att de skickades utomlands är inte av någon avgörande betydelse. Man kan var mycket säker på att kulorna är de riktiga.

Scenariot att byta ut kulorna verkar snarast hämtat ur någon icke verklighetstrogen kioskdeckare av sämsta slag. Tänk efter! För att placera ut dem borde man först vara tvungen att hitta och avlägsna de riktiga kulorna... Därefter måste man ”tillverka” och placera ut kulor med spår som skulle stämma med skotten. Detta måste man dessutom göra på kort tid och utan att eg veta ens hur många kulor som avlossats och i vilka vinklar. Ett jobb för stålmannen eller nån annan sagofigur.

När det gäller de övriga påståendena kring larmtider och band samt om Holmers förehavanden mm har jag inte uppgifter att varken styrka eller motbevisa påståendena men med tanke på hur de säkra påståendena kring kulor och mordvapen vist sig vara så håller jag mig hälsosamt avvaktande till dessa uppgifter men kan som de flesta konstatera att det är lite märkligt många poliser som verkar ha varit på ”fel” ställe i samband med mordet. Allt från en polisman som identifierats vid mordplatsen av ”de finska flickorna” strax innan mordet via ”avbruten” knarkspaning kring mordplatsen till parkerande piketpoliser. Dessutom är ju sammansättningen och organisationen av spaningsarbetet ytterst märklig där erfarna mordspanare och säkerhetspolisen som ville söka på de egna bakgårdarna sattes åt sidan till förmån för lågpresterande knarkspanare och Holmers illustra sk livvakter med övervåld och extremistiska kontakter och åsikter som enda meriter.

När man ser närmare på det har dessa även märkliga kopplingar till just de poliser som betedde sig märkligt i samband med mordet och de ”rätta” kontakterna för att få fram misstänkta kring Oxen där väl CP var sista halmstråt. Om man granskar den nuvarande Palmegruppens meriter finner man dem märkligt ihåliga frånsett att de gjort parktiskt taget ingenting med utredningen under ett stort antal år vilket avspeglar sig i de verkliga uppgifter de får sig tilldelade i form att t ex tröstlösa identifieringar av svenska offer för terror och naturkatastrofer och inte kvalificerade utredningsuppdrag.

Nära till hands blir då lätt spekulationer kring konspirationer med poliser som samarbetat för att mörda Palme understödda av polisens uppenbara motvilja att alls utreda kollegor men en irriterande sak talar ändå mot detta. Om man konspirerar att mörda Palme varför då använda ett såpass lättidentifierat vapen (kortpipig 357) med en så pass udda ammunition som inte är lämplig för prickskytte och som gör att bara en handfull gärningsmän kan komma i fråga. Visserligen har Palmeutredningen lyckats dölja det faktum att vapnet var kortpipigt på ett effektivt och helt självuppfunnet sätt men ändå. Skulle man inte dels gjort det säkrare med flera vapen och gärningsmän (möjligen maskerade) och mera svårhittade vapen?

Jag har i flera år vänt och vridit på detta och har kommit till ett scenario som skulle kunna förklara alla konstigheter och turer inklusive saker som exempelvis påståenden om att Holmer fanns i Stockholm och att de finska flickornas iakttagelser av en polisman som talade i walkie talkie strax innan mordet ända till Lisbets vittnesmål och den pågående utredningens totala ovilja att söka sanningen. Det är bara ett tankeexperiment med jag kan inte annat än känna att det nog kan ligga i rätt riktning.
Jan Uddgren


Varför valde makarna Palme
att promenera hem i kylan?

Hej!
Ett fantastiskt jobb du genomfört om Palmemordet... jag har inte läst allt, men varför tror du makarna Palme valde att promenera hem i det kyliga vädret? Hur långt var det hem från biografen Grand?
Vad tror du om teorierna om planerat självmord (Aids, Hiv och allt detta) och att det var hans eventuella oäkta son som mördade honom? Där finns ju i alla fall motiv till att promenera hem i kylan.
Eller tror du de som låg bakom mordet väntade med gott tålamod på ett tillfälle då han skulle vara obevakad?
Mvh
Lars

Hej Lars!
Tack fär mail och det fina betyget.
Det är troligt att de bara skulle ta en kort promenad upp till T-stationen vid Tunnelgatan för att få lite frisk luft . De visste väl inte att den var stängd. Någon klarhet i det här har man aldrig fått.
Jag tror inte ett dugg på alla de illasinnade rykten som cirkulerat genom åren - typ självmord - en bisarr tanke - eller detta med sjukdomar och en oäkta son som ville mörda honom. Min uppfattning är att man fått kunskap om det förestående biobesöket och agerat efter detta.
Fortsätt med ditt intresse det är viktigt att det här inte faller i glömska.
Hälsning
Anders