Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT
Besökare varje månad från ca 50 länder


Mordet på Olof Palme är en parallell
till mordet på John F Kennedy

(100207)

Tack för att du håller liv i statsministermordet som skedde i Sverige 1986!

Att mordet på Olof Palme är en parallell till mordet på John F Kennedy är för mig ställt utom allt tvivel. Vem som avlossade den dödande kulan är mindre intressant - vem det än var så var personen ett redskap som utnyttjades av CIA för att undanröja en person som stod ivägen för politiska och finansiella intressen. Den amerikanske presidenten lär bl a ha avråtts av sin ekonomiske rådgivare John K Galbraith från kriget i Vietnam. Då röjdes han ur vägen. Inget hemligstämplat material har ännu - mer än 40 år senare - släppts som kunnat lösa den mordgåtan. Personligen tror jag att så länge det inte blir ett regelrätt systemskifte i USA så kommer inget av dessa båda politiska mord att lösas på ett sätt som inte går att ifrågasätta. Att hålla liv i debatten för att klargöra vilken typ av samhälle vi lever i är enligt min mening ändå nödvändigt.

Vapen- o narkotikahandel som motiv till mordet på Olof Palme motsäger så vitt jag förstår inte det mer ideologiska och psykologiska behovet av att undanröja honom. Såväl den amerikanske lingvistikern Noam Chomsky som filmskapare Michael Moore m fl har väl på ett övertygande sätt visat hur den ledande eliten styr de västerländska s k demokratierna i enlighet med sina egna behov och att de sätter sig över så väl lag som folkligt accepterad moral. Enligt den avlidne ekonomen Gunnar Myrdal hade man inom etablissemanget redan på 60-talet beslutat sig för att Sverige skulle bli medlem i den europeiska gemenskapen. Dessutom att undvika öppen reell politisk debatt. De båda böcker som han var med om att författa i ämnet svenskt EU-medlemskap föll skandalöst nog i glömska i god tid före det svenska undertecknandet av Maastrich-avtalet i början på 90-talet. 1985 hade man börjat förbereda ett medlemskap bl a genom att avveckla valutaregleringen. Flera ur demokratisk synvinkel tvivelaktiga "reformer" infördes (egentligen påbörjades redan i början på 70-talet avvecklingen av det svenska rättssamhället och ersattes av ett allt öppnare förakt för vedertagna demokratiska spelregler). Ett behov av ideologskifte fanns och Palme var dessutom en politiker som inte gick att tygla lika lätt som det går med våra moderna politiker. Den svenska neutraliteten hade lagt hinder ivägen för medlemskap på 60- och 70-talet. Nu måste den bort. För att underlätta hela detta paradigmskifte behövde Olof Palme röjas undan. Att den sk Boforsaffären hade en polisk bakgrund som inte togs upp i våra undermåliga medier (tyvärr - International Herald Tribune har en mer realistisk väldsbild än våra svenska kommersiella dagstidningar) förstod jag väl redan då men att det gällde illegal vapen- o narkotikahandel var en överraskning. Kombinationen av ideologiska och ekonomiska etablerade intressen är som sagt en direkt parallell till Kennedy-mordet. Vill man (vågar man?) använda gamla vänsterklyschor så visar det militär-industriella komplexet upp sig med all önskvärd tydlighet i dessa båda mord.

En mycket kontroveriell sak vill jag ta risken att göra mig löjlig genom att nämna. Redan den ryske munken Rasputin höll på 1800-talet på med experiment med att dominera andra männniskor psykiskt. Maorier lär också vara kända för en speciell "telepatiska" förmåga fast kanske av litet annan sort. Kan någon gömd i skuggorna ha fått Christer Pettersson (CP) att tro att Olof Palme var hans langare Sigge Johansson och att han tänkte skjuta CP som då sköt först???
Om så var fallet kan man förstå såväl CP:s yttrande "jag släckte lyset på Olof Palme" som att han innerst inne ansåg sig oskyldig så att det inte gick att få någon riktig bekännelse från honom.Även att han tvivlade på sig själv. (Jag stötte på honom under omtumlande omständigheter för 5-6 år sedan - strax innan han dog. Han frågade mig då om jag trodde att det var han som sköt Olof Palme. Jag är övertygad om att han själv då inte riktigt visste vad som hänt.)

Rätta mig om jag minns fel men jag tror mig minnas att Lisbeth Palme tog tillbaka sitt utpekande av CP. Hon slapp även delta i utredningen fortsättningsvis tror jag. Om hon faktiskt kände igen Christer Pettersson men anade att något inte stämde (och förmodligen det politiska motivet) så skulle det förklara hennes ovilja att delta. Jag inbillar mig att hon är en stark person som kunde blivit mycket obekväm om hon tvingats delta i utredningen mot sin vilja. Hur mycket hon - eller deras son vet eller förstår tror jag aldrig att vi får veta. Kanske kan de inte ens på ett trovärdigt sätt berätta vad de tror eller vet eller tror sig veta.

Anonym