PRIVATSPANARE DÖDAD PÅ
TUNNELBANESTATION
Ingvar Heimer, 57, Stockholm, som ofta förekommit på våra debattsidor, hittades svårt skadad efter ett sår i bakhuvudet på tunnelbanestationen i Vårby gård den 27 januari 2000.
Han fördes till Karolinska sjukhuset där han avled den 9 februari.
Polisen har avskrivit dödsfallet som en olyckshändelse.
Ingvar Heimer är välkänd bland läsarna på LEOPOLD REPORT ( här intill har du några av hans inlägg). Han var en av dem som startade våra debattsidor och han har hela tiden hållit en rak linje - det s k MÖTESSCENARIOT.
Med detta scenario företrädde han dem som tror att Olof Palme gått till ett avtalat möte i korsningen Tunnelgatan - Sveavägen den 28 februari 1986, där han mötte sin baneman.
Det finns uppgifter i utredningen som antyder att makarna Palme stannade till en kort stund och samtalade med en person som sedan följde med dem några meter innan skotten avlossades.
Ingvar Heimer ansåg att detta var centralt i mordutredningen och satsade oerhört mycket på att få fram fakta kring händelserna på mordplatsen.
Heimers scenario innebar att Lisbet Palme på ett eller annat sätt var involverad i mordplanerna.
Ingvar Heimer var tillsammans med Fritz G Pettersson, i dag svårt cancersjuk, initiativtagare till de s k privatspanarnas verksamhet i Stockholm.
Den nya teknik som vi här använder oss av ledde till att vi hade e-mail-kontakt med varandra under ett år utan att träffas.
Om Ingvar Heimer som person vet jag alltså ingenting annat än att han inte var journalist men ändå hade de egenskaper en bra journalist ska ha i grävandet efter sanningen. Han var besjälad av sin självpåtagna uppgift att bidra till mordgåtans lösning och naturligtvis övertygad om att hans väg var den rätta. Det hedrar hans minne.
Anders Leopold


Anders Leopold, tror du att mordet på Palme kommer att klaras upp?
Johannes Ö

Svar:
Ja, faktiskt. Någon gång in på 2000-talet brister en länk som ger hela bilden - hur det planerades, hur det genomfördes och därmed också vem som höll i mordvapnet.
Tror jag... som sagt.
Men det kräver också att det finns människor som söker svaren på frågorna, som vågar stå för sina åsikter trots riskerna. Jag är en av dem. Jag vet att det finns fler och kanske du är eller in på 2000-talet blir en av dem.
Hälsning
Anders Leopold

NU BÖRJAR MAN VÅGA TALA OM EN KONSPIRATION BAKOM MORDET PÅ OLOF PALME
Det känns befriande att vi äntligen för in debatten om mordet på Olof Palme på ett plan som inte bara är sannolikt utan i det närmaste självklart: konspirationen. Av de tre utmärkta programmen i TV2 av Lars Borgnäs, "Dokument inifrån - Mannen, mordet, mysteriet" (1999) framgår det klart att personer som stått Palme nära eller åtminstone haft god insyn i hans verksamhet, nu vågar säga rakt ut att det måste röra sig om en politisk konspiration. Sten Andersson, t ex. Men också utländska politiker, som Gorbatjov. För honom är det en självklarhet att det rör sig om ett politiskt mord.
Därför mår man nästan fysiskt illa av att återkalla minnet av förre spaningsgledaren Hans Ölvebros uttalande sedan han kommit hem från USA och fått en s k gärningsmannaprofil av FBI:
-Ja, se en konspiration är det inte.
Det var ett så sanslöst uttalande att det borde ha petat bort honom från chefsskapet för utredningen.
Nu fick vi i Borgnäs sista program veta att gärningsmannaprofilen byggts på de uppgifter den svenska polisen (alltså bl a Ölvebro) lämnat som underlag. Och de var så felaktiga att FBI:s expert konstaterade att om han fått de uppgifter som bl a Borgnäs lämnade över då hade profilen sett helt annorlunda ut.
Den svenska polisen meddelade FBI att allting var normalt kring Olof Palme tiden före mordet. Det handlar om en så monumental okunskap om Palmes situation vid den här tiden att man undrar om meningen var att avsiktligt missleda FBI.
För det första hade vi Harvard-skandalen där Palme bytt sitt honorar mot ett stipendium för sonen Mårten, sedan u-båtsincidenterna och den fräna attacken från svensk militär, Palmes angrepp på apartheidregimen veckan före mordet, beskedet att han skulle resa till Sovjet, hans problem med medlaruppdraget i kriget Iran-Irak som inte gav något resultat, stöten mot aktiemarknaden med fördubbling av omsättningsskatten på svensk aktier, vilket gjorde inte minst utländska intressenter rasande, etc, etc. Listan kan göras längre.
Hur fan, rent ut sagt, kan svensk polis i ett försök att skapa en gärningsmannaprofil lämna så fullständigt vanvettigt felaktiga uppgifter till experterna? Eftersom allt var normalt gick de naturligtvis på linjen en ensam gärningsman, en galning av något slag och ingen konspiration.Och det var ju det svenskarna ville höra: det stämde ju så bra på Christer Pettersson.
Låt oss alltså konstatera att den gärnigsmannaprofil som framställts så ambitiöst, och späckad med direkt löjeväckande slutsater av den svenska polisen, är helt oanvändbar i spaningsarbetet.
Vi tackar verkligen för detta nakna avslöjande av Borgnäs. Sedan invänder jag rent personligen mot att han så envetet talar om en svensk konspiration. Här radas den ena högerextremistiska Palme-hatande församlingen efter den andra upp, alla med önskemålet att Palme snabbt elimineras. De hade funnits i många år med samma drömmar: de hatade, spred rykten, de hotade, de svor förbannelser över "kommunisten" Olof Palme, de önskade se honom död och förintad från denna värld.
Så blev det också, men om någon av dessa organisationer låg bakom mordet, med alla dessa halvgalningar inblandade så hade inte Palme-mordet varit ouppklarat nu 13 år efter skotten. Någon hade tjallat, någon hade fallit för frestelsen att få del av de 50 miljonerna.
Lars Borgnäs hade glimtar av det internationella scenariot i sina program, men han gled ifrån dem. Här fanns faktiskt folk som var verksamma i USA:s regering som sa rent ut att Palme var i vägen, att han skapade stora problem.
I det material vi nu presenterar på Leopold Report under lång tid framöver, med folk som befann sig rakt inne i händelsernas centrum, visar vi att Palme inte bara skapade problem, framförallt för USA, utan att han direkt utgjorde en fara för både den amerikanska administrationen under Reagan/Bush och för Irans heliga krig.
Det är härifrån konspirationen utgår. Härifrån leder trådarna. Att de sedan kanske når över till ett samarbeta med svenska extremister är väl inte otänkbart. Men jag tvivlar. Det här är ett proffsjobb ända in i minsta detalj. En total rullgardin, ett förvirrande desinformationssystem som redan från start fick Palmeutredningen att haverera. Att sedan han som sköt kan ha varit en svensk inhyrd extremist är mycket sannolikt, uppbackad, övervakad och framknuffad i rätt ögonblick av proffsen. Men han utgör inte längre någon fara för konspiratörerna - han blev själv tystad.
Anders Leopold

NU MÅSTE PALMEGRUPPEN
OCH ÅKLAGARNA BYTAS UT

I nära tio år har Palmegruppen ägnat största delen av sina resurser åt att skaffa fram material mot Christer Pettersson som skyldig till mordet på Olof Palme.
Men man har inte kommit någon vart då de högsta instanserna underkänt bevismaterialet.
Detta måste nu leda till att de flesta medlemmarna i Palmegruppen byts ut. Samma sak gäller de åklagare som haft med Palmemordet att göra.
Den riktigt stora tavlan var att inte göra det redan när Christer Pettersson friades i hovrätten.
Kravet måste nu vara att det i en ny Palmegrupp ingår poliser med internationell kompetens. Häpnadsväckande nog har detta inte funnits tidigare. Biträdande spaningsledaren i den första Palmegruppen, Ingemar Krusell, är den ende som arbetat utomlands. Han befann sig en tid i Tyskland och då handlade det mest om tyska terroristgrupper - som praktiskt taget aldrig varit aktuella när det gäller mordet på Olof Palme.
Det finns i dag vittnen med internationell anknytning som lämnat tips till Palmegruppen som aldrig undersökts. Vittnena har inte efter sina tips hört något av svensk polis.
Tendensen här i Sverige att begrava och förlöjliga spår med tecken på internationell konspiration är förödande för Palmeutredningen. Faktum kvarstår att Olof Palme internationellt var en mycket hårt ansatt person. En riktig genomgång av det internationella materialet kanske inte kan lösa mordgåtan men ändå ge en förklaring till vad som hände i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan på kvällen den 28 februari 1986.
Anders Leopold

 Mötesscenariot
Hörnet Tunnelgatan-Sveavägen var en mötesplats som Olof Palme bestämt i förväg. Det hävdar den så tragiskt bortgångne privatspanaren Ingvar Heimer i de här två inläggern.
Jag har koncentrerat mig på "Sveavägsavsnittet" och då främst vad som händer från det makarna Palme möter Nicolai Fauzzi kl 23:19:45 fram till reklampelarstoppet och sedan de sista 13 sekunderna fram till Tunnelgatan. Det finns 5 mordplatsvittnen som var för sig och gemensamt stöder min och numera journalisten Gunnar Walls ståndpunkt (se sista kapitlet i hans utomordentliga verk "Mörkläggning").
De fem vittnen som jag åberopar är Anders Björkman. Anders Delsborn, Nicolai Fauzzi, Inge Morelius och Cecilia Anderstedt. Alla dessa säger att det var stopp vid reklampelaren varifrån de tre går sida vid sida mot slutpunkten vid Tunnelgatan. Jag menar att det var en i förväg bestämd mötesplats vid Dekorima och detta styrks av Morelius som ser en man från kl 23:19 vid Dekorimahörnan. Den viktigaste utsagan från Morelius är att han är säker på att han sett den blivande gärningsmannen komma till Dekorima minst 2 - 3 minuter före det att makarna Palme kommer arm i arm norrifrån efter sitt stopp vid klänningsbutiken Sari. Han minns även hur mannen kommer in från skyltfönstret från streckkanten där han ser det första steget in på trottoaren. Efter att ha gått in till fönstret ser mannen först kort in i skyltfönstret varefter han vänder sig om och vänder blicken ömsom norrut mot Grand och ömsom söderut mot Kungsgatan.
Vad det gäller Lisbet Palmes olika utsagor bör man särskilt tänka på vad hon sade det första dygnet. Hon beskriver mannens klädsel som en blå äldre täckjacka men hon har i detta läge ej någon minnesbild av ansiktet. Hon säger den 1 mars 1986 kl 15:35 att det var en iakttagelse gjord snett bakifrån.
Den blå täckjackan gör att många menar att hon sett Björkman och då av någon anledning missat gärningsmannen. Det är dock så att hon har en passus om att hon såg mannen ta ett till två steg in i gränden och då kan det i det läge ej vara mannen med täckjackan. Alla de andra vittnena som sett personen som avvek in mot gränden säger samstämmigt att mannen var klädd i en halvlång rock som fladdrade längs med benen.
Ingvar Heimer

Palme gick i en fälla
Läs mer om mötesscenariot på
Ingvar Heimers sida:


När nu HD satt definitivt stopp för en rättegång mot Christer Pettersson måste vi som följt Palmeutredningen från början jobba tillsammans för att få fram den sanning som ju finns mitt
i allt detta som nu rörts upp igen av Danielsson och Bergenstrand.
Jag har talat med vittnena Delsborn, Björkman, Anderstedt, Morelius och Anderstedt (gift Ryott) som befann sig vid mordplatsen. Jag är tämligen säker på att min tes att Olof Palme stämt möte med en person håller. Morelius har rätt när han säger att det stod en man vid Dekorima i mer än 2 minuter före skotten avlossades. Alltså finnes ingen Grandman.
Det var nämligen så att Olof gick till en i förväg bestämd mötesplats. Kanske var det så att mannen i fråga tvunget måste träffa Olof och han sa då OK vi ses efter bion. Jag och Lisbet skall gå antingen till Spegeln eller Grand. Dekorima ligger mellan de två biograferna. Det som Björkman vittnar om och Delsborn redan i en interju i Ekot kl 4 beskriver visar att det är helt klarlagt att GM hade kontakt med makarna Palme.
Sedan är då frågan vilken person kan vara så familjär att han håller om Olof i mer än 5 sekunder så att Björkman tror att det är en kvinna som
går i mitten. Vi måste nu inrikta oss på detta scenarie och då är frågan vad kan motivet vara ? Var det Moskvaresan eller Boforsaffären ? Tredje
alternativet är en personlig uppgörelse och det är mindre troligt.
Jag vill också säga att förmodligen kommer de som hävdar att CP är skyldig, att komma med den åsikten att HD inte kunnat pröva de nya vittnena i detalj och därför inte ville ta risken av ett frikännande i HR. Så HD resonerade: hellre avslå Rå än åka på ett bakslag i HR.
Ingvar Heimer
Åter till sammandragetKan det verkligen har rört sig om ett avtalat möte? När under dagen fattades ett sådant beslut?
Svaret kan finnas i en händelse som inträffade vid lunchtid på morddagen. Palme fick oväntat besök av Iraks ambassadör samtidigt som hans sekreterare Ann-Marie Willsson gick på lunch. Ingen vet alltså vad de talade om. När Palme tjugo minuter försenad anlände till statsrådslunchen var han på ett fruktansvärt humör. Han ville inte förklara varför.
Rörde det Palmes medlaruppdrag? Ställde ambassadören krav på att Palme skulle ta upp USA:s vapentransporter till Iran i FN? Utlovade han dokumentation från Iraks underrättelsetjänst Mukhabarat? Bestämdes en mötesplats?
Det är ett intressant scenario. För mötet med Iraks ambassadör mitt på dagen kan ha varit det som utlöste mordet på kvällen.
Sett ur det perspektivet är mötesscenariot inte helt orealistiskt.
Anders Leopold


SKYLL INTE PÅ KJELL SUNDVALL
HAN HAR JU INTE SKRIVIT BOKEN
Har tagit del av din åsikt om filmen "Sista kontraktet" som handlar om mordet på Olof Palme.
Du tjatar hela tiden om Kjell Sundvall som om han står för storyn.
Men filmen bygger ju på en bok som Kjell Sundvall INTE har skrivit.
Anonym


Det har du så rätt i. Men nu har han valt att göra en film baserad på bokens material om vilken han själv sagt i massmedia: "Detta är min version".
Han får nog ta på sig ansvaret. Redan den stolliga historien om en välkänd terrorist i klass med Schakalen som får härja i Sverige medan polisen följer honom - och till slut mörda statsministern - är sådan att Kjell Sundvall i det läget borde ha förkastat hela projektet. Den mannen hade med sitt digra brottsregister omedelbart gripits och utlämnats eftersom han var eftersökt av Interpol. Och då hade statsministern varit i livet och det hade varken blivit en bok eller en film.
Kopplingen med de dokumentära snuttarna i inledningen är Sundvalls skapelse och avsedda att ge filmen dokumentär trovärdighet. Nog får han stå för det han gjort.
Anders Leopold
VILKEN TEORI HAR DU SJÄLV?
Hej Leopold!
Jag är nyfiken på vad du själv har för teori om mordet på Olof Palme. Tacksam för svar.
Eskil Hagberg
-------------
Hej Eskil!
Det kanske inte är så lätt att upptäcka min egen teori om mordet eftersom jag har ett ganska skiftande material på mina sidor. Dock anser jag att alla som håller på med det här också ska ha en åsikt om vad som kan ha hänt. Tyvärr finns det en del väl insatta personer, kända debattörer, som inte vågar komma med en egen teori. Varför begriper jag egentligen inte, men de törs väl inte sätta ut hakan - annat än när det gäller Christer Pettersson.
Om du läser artikeln "En skakande kopia av mordet på Olof Palme" så kommer du mycket nära min teori. Alltså en ensam galning uppbackad av organisatörer med professionell bakgrund.
Mordförsöket på chilediplomaten Bernardo Leighton och hans hustru Anita på öppen gata i Rom är så likt mordet på Olof Palme att man inte kan komma ifrån att där finns ett samband. När sedan personer som låg bakom attentatet i Rom talar om att de varit ute efter Olof Palme vid flera tillfällen då börjar det stämma rätt väl - läs artikeln om den chilenska dödslistan.
Mannen som anlitades till mordet i Rom, Concutelli, var en extremist som misslyckats med det mesta - även med attentatet mot Leightons. Men han fördes fram av den organisation som leddes av den chilensk-amerikanske agenten Michael Townley. När han greps av FBI i USA berättade han att han haft Olof Palme på sin dödslista och att han själv, liksom hans två hantlangare som enligt vittnen var i Stockholm när Palme mördades, gjort ett försök att mörda Palme i Madrid.
Ja, du har hela storyn i den artikeln. FBI påpekade för Säpo att likheten mellan mordet på Palme och mordförsöket på Bernardo Leighton var förbluffande starkt.
Vem var då den svenske extremisten? Ja, inte hette han Christer Pettersson, det kan du vara säker på. Däremot fanns det oerhört mycket hos den s k 33-åringen Victor Gunnarsson som stämmer in i bilden. Min teori är att han antingen var gärningsmannen uppbackad av utländska proffs - eller att han var den svenska kontaktpersonen som möjliggjorde attentatet och befann sig nära mordplatsen. Och då var det med stor sannolikhet den chilenske yrkesmördaren Roberto Thieme som avlossade revolvern. Du kan även läsa om honom i mitt material.
Har du följt utredningen så kanske du själv har funderingar om hur det gick till. Så hör gärna av dig med din egen teori.
Hälsning Anders Leopold

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare varje månad från ca 50 länder