Fiskeskola 2
 


EGONS FISKESKOLA
Här går du till fiskeskola 1.


Här går du till fiskeskola 3


Här går du till fiskeskola 4

Här går du till fiskeskola 5

Här går du till fiskeskola 6

Här går du till fiskeskola 7

Här går du till fiskeskola 8


Fiskeskola 2

 

Så här väljer du beten som fisken hellre hugger på
än riktig föda
Ett bra bete behöver inte, rent vetenskapligt, imitera fiskens föda. Långt viktigare är att betet framhäver just de egenskaper som utlöser hugg hos den fiskart det är avsett för.
De allra bästa betena går ett steg vidare. De kallas superoptimala beten, och är så effektiva att fisken hellre väljer dem än riktig föda.

DET SUPEROPTIMALA BETET

Om du tittar bland wobblers har du största chansen att hitta det superoptimala betet - åtminstone om du vill få gädda eller laxfiskar, gös och aborre.
Wooblern är till sin idé en fiskimitation som efterliknar fiskens naturliga rörelser när du vevar in. Den påminner gäddan om det byte den nyligen tagit. Optimalt är om wobblern dessutom luktar fisk.
Om du vet var gäddan brukar stå - finns det wobbler där du själv kan ställa in djupgåendet d v s om du vill fiska i ytan eller på djupet.

ÖVRIGA BETEN

Här kommer skeddrag och spinnare in. Hos skeddragen förlitar man sig på starka reflexer; de blänker och vibrerar mycket men liknar inte något levande. Skeddraget fungerar bra i alla vatten; åar, insjöar och hav.
Vibrationerna är spinnarens viktigaste retning. Spinnare och starka färger fungerar mycket bra på lax när den vandrar upp i älvar och åar. Trots att den inte äter något och är strängt upptagen med att kämpa sig uppströms blir den ändå så retad av spinnaren att den hugger. Spinnarens vibrationer och reflexer lockar fisken till hugg.
Pirken används numera också som kastbete, helst vid kust- och havsfiske där man använder speciella kastpirkar för torsk, makrill etc. Den är mest lättkastad av alla beten tack vare sin koncentrerade vikt. Den sjunker snabbt, men är i gengäld lite tam. Veva in den oregelbundet eller ryckvis så ger den de bästa retningarna.MÅSTE-BETEN

Måste-beten är beten som attraherar fisk bättre än andra beten. Varje Måste-pack innehåller ett urval av fyra olika beten, så att du kan byta ofta. Det brukar ge bäst resultat. Måste-pack finns för både insjö- och kustfiske och för olika fiskarter.
Så nu ärdet bara att sätta igång! Lycka till !
EGON

Till sidans början

Till fiskesajtens förstasida
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003