Fiskeskola 5
  EGONS FISKESKOLA
Här går du till fiskeskola 1


Här går du till fiskeskola 2

Här går du tillfiskeskola 3


Här går du till fiskeskola 4

Här går du till fiskeskola 6

Här går du till fiskeskola 7

Här går du till fiskeskola 8


Fiskeskola 5Det är på dina knutar allt
kan hänga

Fiskearkivet
Besök vår frågesida
Aktuella fiskesidan

Det sägs att fiskelinans svagaste punkt är knuten. Detta är faktiskt sant, beroende på att dagens fiskelinor är gjorda av sådant material som är jättestarkt trots att linorna är mycket tunna. Så det hänger på knuten att ett ordentligt napp inte ska bli ett misslyckande. Så här ska du få lite tips om hur du själv gör egna knutar.
De tunna starka linorna, exempelvis Abulon 0,25 mm håller för att lyfta 4,2 kilo och skillnaden mellan olika fabrikat är knappast märkbar.
Tekniken vid framställning av linornas material skiljer sig heller inte nämnvärt, men man bör inte köpa de allra billigaste linorna som saknar deklaration. Ofta är det dålig jämnhet på dessa linor vilket innebär att de lätt går av. En annan nackdel är att de trasslar lätt till sig och "reser" sig i rullen, speciellt när man fiskar med s k multiplikatorrulle (spinnrulle).
För att förenkla förklaringen av vad dagens moderna linor är gjorda av kan vi kalla dem för nylonlinor. Detta är vad de flesta kallar dem för. De är homogena till skillnad mot linorna förr i tiden som bestod av spunnen tråd av linne, silke och andra naturmaterial. Sådana linor finns även nu och används bl a till s k backing på fluglinor m m. Förr användes dessa linor även till spinnrullen. Enda fördelen med spunna linor av äldre modell var att knutarna inte nämnvärt försvagade linan. Dagens nylonmaterial "stryps" av knutar som inte är riktigt gjorda och går därför av lättare.
För att lära sig olika knutar kan man träna med ett rep eller ett grovt snöre. Det är lättare att göra de olika momenten med lite rejäla grejor än tunna, nästan osynliga fiskelinor.
På teckningarna härintill visar vi några av de mest nödvändiga knutarna som kan vara bra att kunna när man fiskar.
En regel vid val av grovlek av fiskelina kan vara att man väljer 0,20-0,35 för haspel- och kapslade haspelrullar. Grövre lina än så kan naturligtvis användas till kraftiga haspelrullar avsedda för grovt havsfiske och fiske i extremt hårt rinnande vatten, t ex vid laxfiske. Men för vanligt gädd- och abborrefiske räcker grovlekarna som nämnts.
För spinnrullen gäller ungefär samma grovlekar med undantag av att man kan välja grovlek upp till 0,40 utan att det vållar problem med linrensning etc.
Här intill ser du nu några av de effektivaste knutarna och jag hoppas du med ledning av teckningarna kan träna på dem.
 

Till sidans början

Till fiskesajtens förstasida
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003