Fiskeskola 6
  EGONS FISKESKOLA
Här går du till fiskeskola 1


Här går du till fiskeskola 2

Här går du till fiskeskola 3


Här går du till fiskeskola 4

Här går du till fiskeskola 5

Här går du till fiskeskola 7

Här går du till fiskeskola 8


Fiskeskola 6


Lär känna din motståndare!
Den ser, hör och
känner mer än du tror

kearkivet
Besök vår frågesida
Aktuella fiskesidanFisken är ett ryggradsdjur, men har inte samma förmåga som människan att tänka eller reflektera över sin situation.
Däremot har den ett mycket känsligt batteri av sinnesorgan till sin hjälp - lukten, synen, hörseln och känseln.
Precis som människan har den en sorts öronlabyrint som ligger innanför gälarna, men intressantare är fiskarnas radar; sidolinjen.
Sidolinjen är ett andra hörselorgan, och ett mycket känsligt sådant. Med sidolinjens hjälp kan fisken registrera och tolka ljudvågor - även om de är svaga. I god tid blir fisken upplyst om fientliga fiskar, skadade fiskar, misstänkte ljudvågor - exempelvis från en motorbåt. Fisken kan t o m lokalisera sig med hjälp av sidolinjen; de egna simrörelserna reflekteras tillbaka till sidolinjen om de träffar fasta föremål.
FISKEN ÄR SKARPSYNT
Nya rön har visat att fisken är en skarpsynt varelse. Särskilt laxfiskarna har utomordentlig syn. Både på långt och kort håll.
Fisken ser med ett öga åt vardera sidan. Därför har den ett brett synfält - den ser nästan "runt om". Inom en "tårtbit" rakt framför fisken ser den med båda ögonen samtidigt. Där kan fisken bedöma avstånd mer exakt.
Det är här ditt bete skall hamna. Där har du största chansen.
FÄRGBLIND
Är fiskar färgblinda? Ja. Fiskar har inte något färgseende i egentlig mening, liksom en del människor och djur, bl a fåglar. De ser däremot nyanser i den s k gråskalan och kan därför inte skilja på t ex blått och rött där den röda färgen är betydligt ljusare än i fiskens öga.
FORTS
FISKENS FÖNSTER
Hur ser man i fiskperspektiv? En intressant fråga för dig som fiskar, eller hur?
Du har säkert märkt att vattnet och ljuset spelar en del spratt för det mänskliga ögat. Vi tror t ex att fisken under vattnet är närmare än den är där vi står på stranden eller bryggan. Hur ser då fisken från sitt håll?
 
På bilden ser du fiskens synfält rakt ovanför. Genom "fönstret" ser fisken en sammantryckt bild av allt ovanför vattenytan - med undantag för sådana föremål som ligger nära vattenytan.

Utanför "fönstret" fungerar vattnet som en spegel - fisken ser både den verkliga flugan och dess spegelbild. Ibland hugger den "fel" fluga - försök igen!
EN RIKTIG SPÅRHUND
Fisken har ett väl utvecklat luktsinne. Med det kan fisken hålla sig informerad om var fientliga arter håller till. Eller om det finns några från den egna arten i närheten. Och om det plötsligt dyker upp någon doft i vattnet som inte hör hemma där. Avgaser från en båtsnurra, kaffesump eller liknande.
Se därför till att drag, linor etc inte läggs bredvid reservdunken i bakluckan t ex.

Till sidans början

Till fiskesajtens förstasida
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003