Fiskeskola 7
  EGONS FISKESKOLA
Här går du till fiskeskola 1


Här går du till fiskeskola 2

Här går du till fiskeskola 3


Här går du till fiskeskola 4

Här går du till fiskeskola 5

Här går du till fiskeskola 6

Här går du till fiskeskola 8


Fiskeskola 7

 

När du pimplar på isen:

Det är med finter och knep som du
får fisken att hugga

Vinterfiske, visst handlar det om att pimpla. Och detta är faktiskt detaljernas och finessernas fiske. Du känner säkert till att teknikerna för detta fiske varierar mellan korta upp till halvmeterlånga spötoppslyft i kombination med spötoppsknyckar, dirre-darr och stillahållande.
Här ska du få en del tips om hur du med finter och knep lockar fisken till hugg. Som din lärare till den här lektionen har vi bjudit in sportfiskeexperten och fiskeskribenten Kjell-Erik Pettersson. Lycka till när du ger dig ut på isen med dina nuvynna kunskaper. Och glöm inte att du ska vara varmt klädd och mån om din utrustning ute på de ibland mycket förrädiska isarna.
Egon
 


Hålet är borrat och nu börjar det roliga. Men för att njutningen ska bli fullkomlig så se till att du sitter bekvämt och rätt. Den bästa känslan uppnår man om man sitter med ena benet något utsträckt med spöarmen vilande mot ovansidan av låret. Rätta avståndet mellan deg och borrhål är då du har spötoppsöglan i centrum av borrhålet.
Utgångsläget för fiske med vertikalpirk
Släpp ner vertikalpirken till bottnen. Då den är där slaknar linan. Lägg spötoppen mot borrhålets iskant och veva in överskottslinan. När linan är uppsträckt ska vertikalpirken fortfarande ligga ner på bottnen.
Återgå till utgångsläget med armen vilande mot ena benet. Vertikalpirken kommer då att hänga några cm ovanför bottnen med den underhängande kroken endast ett par cm ovanför bottnen.
Återgå till utgångsläget med armen vilande mot ena benet. Vertikalpirken kommer då att hänga några cm ovanför bottnen med den underhängande kroken endast ett par cm ovanför bottnen.
Locka fram abborren till vertikalpirken
Inled pimpelfisket med att låta vertikalpirken gå till botten så att väja och småpartiklar virvlar upp. Detta tillsammans med ljudet som då uppstår väcker abborrens nyfikenhet och intresse för matjakt.
Så här gör du: Från utgångsläget lyfter du spötoppen ca 30 cm och för den snabbt ner till borrhålets iskant. Upprepa denna procedur några gånger.
Avsluta bottenslagningen med att låta pirken ligga kvar på bottnen några sekunder. Därefter lyfter du den långsamt upp till utgångsläget. Under denna manöver är det inte ovanligt att abborren attackerar den underhängande kroken i samma ögonblick den ska lämna botten.
En annan teknik för att locka fram abborren till vertikalpirken är att med spöarmen vilande göra 4-5 stycken sammanhängande spötoppsknyckar. Mellan varje knyckmoment väntar du till tills du återfår kontakten med vertikalpirken då pirken vid varje spötoppsknyck sticker ut i sidled och "vigglar" in mot centrum av borrhålet.
Huggutlösande pirkrörelser
Efter den inledande locktekniken övergår du till ett passivt pimpelfiske. Den s k finlirstekniken omväxlande med längre eller kortare mellan de olika momenten.
En annan variant är den s k doppvarianten som även den är huggutlösande. Med pirken stilla gör du från utgångsläget en snabb ca 4 cm lång spötoppssänkning som direkt åtföljs av en långsam lyftning till utgångsläget. Där håller du pirken still några sekunder - upprepa.
Dirre-darr-tekniken
Denna pimpelfisketeknik är synnerligen huggutlösande på huggslöa abborrar. Genom att darra med hela underarmen kommer vertikalpirken att röra sig med millimetersmå vertikala rörelser medan kroken rör sig i sidled kring vertikalpirken likt en nymf eller märla vilka bl a ingår i abborrens födoval under vintern.
Segla ut, vicka in-tekniken
Detta är en tredje huggutlösande variant som är bra att ta till vid fiske över grunda bottnar då abborren inte vill gå in i det nedfallande ljuset från borrhålet. Från utgångsläget lyfter du långsamt spötoppen ca 30 cm eller högre. På toppen av lyftet gör du en kort knyck varefter du snabbt sänder spöt tillbaka till utgångsläget. Pirken glider nu ut under istaket i sidled. När linan sträcks vickar den i ett långsamt tempo med kroken hängande på släp in mot centrum av borrhålet.
Om du prövat dessa fisketekniker och inte uppfattat något huggförsök från fisken beror det troligen på att det inte finns någon fisk i din närhet.
Pröva ett nytt hål
Märker du att djupförhållandena varierar inom det område du fiskar på innebär det att bottnen är kuperad. Det kan då räcka med att du endast borrar hålen med 3 - 5 meters mellanrum och i en rak linje efter varandra. Är det jämndjupt gör du hålen med ca 10 meters mellanrum tills du hittat abborren.
Skulle du däremot märka att abborren visar sitt intresse för ditt ändtackel genom att lyfta och stöta på det utan att fastna på kroken ska du fortsätta på samma område men göra någon förändring av ändtacklet eller fisketekniken. Du kan välja mellan att byta till annan krokstorlek, annan färgkombination på kroken, sätta en färgticka på en av krokböjarna, byta till en annan pirk eller pröva med ett naturligt agn på kroken (maggot, maskbit, fisköga från tidigare fångad och avlivad abborre eller med den lilla gula irisen som sitter inuti fiskögat).
Du kan också pröva på att göra ett "HAT-TRICK" genom att låta pirken försvinna ut ur de församlade abborrarnas åsyn några sekunder genom att hissa upp den någon meter ovanför bottnen för att åter låta den uppenbara sig. Sällan brukar då huggattackerna utebli.
Skulle det likväl inte resultera i hugg borrar du ett nytt hål ca 50 cm från det vilket du hade kontakt med fisken.
När du fiskar över större vatten kan det löna sig att pröva att fiska i olika vattenskikt mellan bottnen och istaket. Var då noga med att registrera på vilket djup fisken hugger. Enklast är att göra en markering på linan med en tuschpenna om du ska göra någon förflyttning.
Följande kan inträffa: Om du får några abborrar vid bottnen eller i något vattenskikt men att du sedan inte får fler där kan det bero på att det församlade abborrstimmet följt efter de abborrar som du dragit upp mot istaket. Pröva då att fiska ännu högra upp. Det händer emellanåt att hela abborrstimmet stigit från 5 - 6 meters djup ända upp till istaket.
Avslutning
För att då inte huggintresset från de församlade abborrarna ska avta gäller det att kroka av snabbt vilket kanske inte alltid är så lätt med köldstela fingrar.
När du dragit upp abborren ur hålet tar du ett fast grepp omkring den, dra den i den kupade handen så att den vassa ryggfenan lägger sig och avliva den genom att knäcka nacken. Pressa gällocken mot varandra så abborrens mun öppnas och fatta stadigt tag om krokskaftet samtidigt som du pressar krokkronan ner mot svalget skakar du kroken tills den lossnar. Direkt därefter släpper du åter ner vertikalpirken då det gäller att hålla igång huggsexan.

Till sidans början

Till fiskesajtens förstasida
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003