Hela FN-dokumentet /dödslistan med Palmes namn LEOPOLD REPORTåter till artikeln