LEOPOLD REPORT
Fritz G. Pettersson:
TV 3 lockade med en halv miljon kronor för att få Christer Pettersson att "nästan" erkänna sig skyldig
 

Detta är ett öppet brev till journalisterna Robert Aschberg och Gert Fylking på TV3, författat av Fritz G. Pettersson.
Fritz G. är den som hållit samman privatsparna under alla år efter mordet på Olof Palme. Han har arrangerat 67 "privatspanarmöten" i sitt hem och har i elva år ordnat stormöte i ABF-huset i Stockholm på morddagen den 28 februari. Så även i år - läs mer om detta här intill. Han anför hård kritik mot polis och åklagare i Palmeutredningen. Han känner Christer Pettersson och är numera helt övertygad om att denne är oskyldig till mordet.Det är sedan länge väl bekant för Er att jag sedan år 1987 offentligt har kritiserat untredningarna kring mordet på Olof Palme där jag är av den bestämda uppfattningen att polis och åklagare medvetet har fört utredningarna på villospår för att dölja vad som egentlkigen hände på Sveavägen den 28 Februari 1986, kl 23.21.
Efter Svea hovrätts enhälligt friande dom i målet mot Christer Pettersson hösten 1989 så har jag i många brev och skrivelser till myndigheter och massmedia samt vid 11 stora offentliga möten också framfört min bestämda uppfattning att Christer Pettersson är helt oskyldig till mordet på Olof Palme och utsedd till syndabock. Jag har också i brev och skrivelser och vid ett stort offentligt möte den 28 februari 1998 på ABF hårt kritiserat riksåklagarens resningsansökan från december 1997 och offentligt uttalat min tillfredsställelse med att Högsta Domstolen i maj 1998 enhälligt avslog RÅ:s resningsansökan.
Lunchade med Christer
Ni känner också till att jag blev inbjuden av en god vän till "Robban" att äta lunch med Christer Pettersson och Robert Aschberg den 23 april 1998 då jag fick tillfälle att sitta och tala med Christer i tre timmar och personligen lära känna honom lite närmare.
Jag skickade sedan ett julkort till Christer Pettersson - via hans advokat Lars Ekman - och därefter har Christer ringt till mig några gånger och vi har personligen därefter träffats tre gånger och talats vid om Palmeutredningen och Christers livssituation. Vi träffades på Karolinska sjukhuset den 6 januari i två timmar, på konditoriet Kafferepet vid Klara kyrka den 11 januari i drygt en timme och nu senast på Panorama i Kulturhuset den 5 februari där vi också satt och talades vid i drygt en timme.
Anledningen till vårt senaste sammanträffande på Panorama i Kulturhuset är att Christer ringde mig på kvällen den 4 februari och ville träffa mig för att be mig om ett råd i en för honom myckt viktig fråga, som också kunde betyda mycket ekonomiskt fördelaktigt för honom.
Ni utnyttjar varandra
När vi nu träffades den 5 februari kl 13 så talar Christer om följande för mig:
Han brukar ju då och då träffa er båda och och upplever er väl son vänner även om han är medveten om att båda parter på sätt och vis utnyttjar varandra. Han brukar ju få rätt frikostig ekonomisk ersättning när han ställer upp i program för er i TV3. Samtidigt finns det väl en tyst oskriven överenskommelse att Christer inte bör uppträda i andra TV-media för då förlorar han sin attraktionskraft för TV3.
Nu berättade Christer för mig att han nyligen träffat er båda och att Gert Fylking då erbjöd Christer att få uppträda i ett nytt TV-program i TV3 och att han då skulle kunna få ett mycket stort arvode, men förutsättningen var att Christer Pettersson i det TV-programmet skulle yttra följande:
"Det kanske trots allt ändå, var jag som sköt Olof Palme".
Christer skulle då ha svarat Gert: Ja, för ett sådant yttrande i TV så skulle jag vilja ha minst 500.000 kr. Ja, du kan nog få mera skulle Gert ha svarat Christer.
Ingen risk för åtal
Robert och Gert skulle också ha förklarat för Christer att han inte löpte någon risk för att bli åtalad på nytt då det är mycket osannolikt att Högsta domstolen skulle bevilja en ny resningsansökan och att man nog inte skulle ta hans yttrande på så stort allvar. Men Christer hade varit mycket tveksam till detta frikostiga erbjudande även om han tyckte att det var frestande att få en halv miljon och han därmed skulle kunna rusta upp sin fallfärdiga sommarstuga och komma på grön kvist. Men han ville inte sälja sin själ.
Detta var alltså anledningen till att Christer ville träffa mig och be mig om ett råd om hur jag såg på detta "generösa" erbjudande till en mycket ensam och utslagen man.
Tacka nej!
Jag föreslog Christer att han absolut borde tacka nej till detta frestande erbjudande och att han borde kontakta sin advokat Lars Ekman och berätta om det här.
Christer har vid flera tillfälle försäkrat mig att han är helt oskyldig till mordet och jag tror honom och det är jag ju inte ensam om. Jag har samma uppfattning som de lagfarna domarna i Tingsrätten som friade honom sommaren 1989 även om de fem politiskt tillsatta nämndemännen fällde honom. Jag har samma uppfattning som Svea Hovrätt som enhälligt med 7-0 friade Christer hösten 1989 och samma uppfattning som de fem justitieråden i Högsta domstolen som enhälligt tillbakavisade riksåklagarens resningsansökan i maj 1998.
Jag tror inte heller att Christer löper någon juridisk risk att på nytt bli åtalad och ställd inför rätta - men jag tror att han löper en mycket stor risk att på nytt få en mycket stark opinion emot sig och att han löper en stor risk för att någon ur "den mäktiga rörelsen" eller "de mörka mäktiga krafterna" tar rättvisan i egna händer och gör processen kort med honom.
Vad är ni ute efter?
Christer var själv mycket medveten om den risken och vi kom överens om när vi skildes åt uppe på Panorama att jag så fort som möjligt skulle kontakta advokat Lars Ekman, vilket jag kommer att göra. Initiativet att skriva det här ÖPPNA BREVET till er är mitt eget och det har jag inte haft tillfälle att tala med Christer om.
Jag har förstått att Christer har betraktat er båda inte bara som journalister utan också som hans vänner och att ni båda väl på sätt och vis har hjälpt och stöttat honom och gjort en hel del bra program där ni framställt honom i mänsklig dager. Speciellt programmet med den tyske professorn som också friade Christer i programmet med lögndetektorn tyckte jag var bra.
Men nu sade jag till Christer att med sådana vänner som Robert och Gert behöver man inga fiender. Jag vet inte vad ni är ute efter? Är det här bara en "plojgrej" för att kittla tittares och läsares sensationslystnad och som ni kanske gör i samarbete med någon av våra stora kvällstidningar för att slå upp på löpsedlarna och sälja ytterligare några jätteupplagor? Eller är det ännu skummare motiv som ligger bakom ett sådant här djävulskt frestande erbjudande till Christer Pettersson? Jag vore tacksam att få svar från er om ni verkligen menar allvar med det här erbjudandet och om ni inser vad ni håller på med.
Hälsningar
Fritz G. Pettersson


Kopior till advokat Lars Ekman och Christer Pettersson, statsministern och justitieministern, riksdagspartiernas ledare, RPC och RÅ, regeringens granskningskommission, massmedia, press, radio och TV.
Till toppen av dokumentet

Åter till sammandraget

 
Två gånger Pettersson.

CHRISTER
PETTERSSON:
-Nej tack! Jag säljer inte min själ.
Efter erbjudandet från TV3 har Christer och Fritz G. Pettersson besökt advokat Lars Ekman.
Fritz G:
-Han ansåg att beslutet att inte ställa upp ur flera synpunkter var rätt. Bl a därför att det finns krafter ute i samhället som skulle utgöra ett direkt hot mot Christer om han "nästan" erkände samtidigt som han inte blev straffad.
- Christer är själv ständigt medveten om att det finns folk som vill ta lagen i egna händer.
Vid mötet med Lars Ekman avslöjade Christer Pettersson att han av TV3 fick 300 000 kronor för att ställa upp i samband med HD:s friande dom, och 200.000 för att göra ett lögndetektorprov inför TV-kamerorna.
Fritz G:
-Efter mötet med Ekman samtalade vi med Svenska Dagbladets och TT:s reportrar och Christer bekräftade än en gång att han fått det här skamliga erbjudandet.
Gert Fylking säger till Expressen:
-Det var Christer själv som kom med förslaget, men det var aldrig aktuellt att anta.
Men Robert Aschberg är av annan mening.
-Om Christer Pettersson erkänner i TV så ska jag skaffa fram 500 000 kronor. Men jag tror inte jag får den goda cigarren.
Anders Leopold

Åter till Palmelänkar
 Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad