Bush och CIA bakom mordet på Olof Palme LEOPOLD REPORT

15-ÅRSKRÖNIKAN ÅR 2001

Amerikansk journalist:
George Bush och CIA låg bakom
mordet på Olof Palme
Detta är en fri översättning och redigering av original-
artikeln
som du kan läsa här på engelska - in English!


Den svensk-amerikanske journalisten och debattören John P Anderson har under elva år studerat mordet på John F Kennedy 1963. Han har lärt sig hur CIA arbetar. Mordet på Olof Palme är en "CIA-operation", anser han. Dåvarande vicepresidenten George Bush, tidigare chef för CIA, styrde tillsammans med också dåvarande CIA-bossen William Casey marionetten från Hollywood, Ronald Reagan.
Den s k Towerkommissionen, som utredde hur Vita huset skötte mellanhavandena med Iran och gisslan (styrd av samma CIA och enligt eftermälet inte på något sätt trovärdig) fastslog i alla fall att Reagan visserligen undanhöll allmänheten en del sanningar om Iran/Contras-affären men att han inte gjorde det avsiktligt. Skälet var att han själv undanhölls de "cover operations" som genomfördes av CIA under Bush/Caseys ledning.
Anderson kallar det "war for profit", vilket kanske kan översättas som krig för att ge ekonomiska vinster. Det var vapen- och droghandel över hela västvärlden som gav de stora pengarna, ofattbara summor.
Det var när Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme vägrade att låta dem använda "the Bofors route" för att sälja amerikanska vapen till tillåtna länder för vidarebefordran till Iran, som han skrev under sin dödsdom.
John P Anderson stod på barrikaderna under Vietnam-kriget. Han har precis som ett antal CIA-agenter, vilka avslöjat sina kunskaper om den "fascistiska skuggregeringens verksamhet i USA", valt att använda sig av täcknamn. Ett av skälen är naturligtvis att överleva.
Av det du läst förstår du också att han heter något helt annat. Leopold Report låter honom tala fritt, vilket inte alla gör. Vi vet vem han är. Vi gör det för att vi anser att han har hög trovärdighet. Den baseras på dokumentation som inte kan offentliggöras här med tanke på hans informatörers, hans egen och hans familjs säkerhet i USA.
Anders Leopold

(Uppdaterad 2013-01-19)

Av
John P Anderson
Dåvarande vicepresidenten i USA, George Herbert Walker Bush, och CIA låg bakom mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986.
När Olof Palme vägrade samarbeta med USA för att via "the Bofors route" med falska slutanvändarintyg leverera amerikanska vapen till Iran mötte han sitt öde.

Vid den här tiden hade CIA som policy att via länder som stod under amerikanskt inflytande genomföra operationer riktade mot personer med USA-fientlig inställning.
I det här fallet blev det sannolikt den Sydafrikanska underrättelsetjänsten som fick agera - vilket man gjort tidigare i liknade fall.

Jag medger att det är möjligt (men inte troligt) att "Operation Condor" (den från Chile styrda sydamerikanska fascistorganisationen red.anm) anstiftade mordet på Sveriges premiärminister. Men CIA och George Bush är "the bad guys" och jag ska försöka förklara varför jag anser detta.

Jag har studerat mordet på president John F Kennedy under de senaste 11 åren och har fått stor kunskap om CIA:s och dess systeroganisationers sätt att operera. När man beslutat sig för att göra sig av med en välkänd person vilket kan orsaka dålig publicitet lägger man ner stort arbete på att skapa mängder av falska spår som driver utredningen ut i kvicksand för att slutligen gå helt under. (I Sverige kurd- och polisspår och, givetvis, den makalösa konstruktionen "Christer Pettersson" red.anm. Se också vår artikelserie om de amerikanska informationssvindlarna.)

"Operation Condor" mördade åtskilliga fiender till Chilejuntan men genomförde ibland detta så klantigt att operationerna senare avslöjades. "Operation Condor" hade ingenting av det sofistikerade arbetssätt som CIA gjort sig känt för.

När det gäller mordet på president Kennedy har de som funnit en konspiration bakom attentatet avslöjat att det fanns "back-up"- teams beredda att ingripa om något gick fel för attentatsmännen, för att inte nämna ytterliggare grupper vars uppgift var att lägga ut falska bevis för att skapa total förvirring.

Faktum är att mordet på Olof Palme uppvisar många typiska "spår" som pekar på en CIA-operation. Vem som mördade Olof Palme kanske inte är så viktigt längre; det kan ha varit de chilenska proffsmördarna som nämns i denna newsite, det kan ha varit Sydafrikaner, det kan ha varit svensk polis, det kan ha varit den italienska P2-logens terrorister, det kan ha varit den italienska fascistorganisationen "Operation Cladio", eller Christer Pettersson eller Victor Gunnarsson, eller ett samarbete mellan några av dessa (vilket jag är övertygad om) men de har fått sina order från den som styrde CIA, George Bush. Endast Gud vet vilka som stod bakom honom, förmodligen en hord av inflytelserika personer som beslutade om den politiska framtiden för vår planet.

Under mina studier av Kennedymordet har jag funnit att den amerikanska s k demokratin inte existerar. Den är en myt uppbyggd genom en oerhört skicklig propaganda av en sorts "skuggregering" som bildades 1947 eller kanske tidigare.

För att förstå det här måste man gå tillbaka till 30-talet. Den stora depressionen förde Franklin Delano Roosevelt till presidentposten och med honom en politik som hatades av storfinansen. Bara något år efter hans tillträde planerades en kupp för att störta honom och därmed skapa en fasciststat. Detta är historiska fakta. Kuppen misslyckades därför att den general som skulle leda attentatet i sista stund backade ur. Media avslöjade inte kuppförsöket då hela det ekonomiska etablissemanget stod bakom.

Samma elit kunde sedan se hur Hitler tog sig an depressionen i Tyskland genom att vända sitt folk mot judarna och etablera ett ekonomiskt krig, samtidigt som man hemma i
forts

USA levde nära existensminimum och inte hade någon som helst tillväxt inom industrin. Hitler gick under, inte minst tack vare USA:s insatser, men denna elit beslöt att det var något liknande Hitlers angrepp på judarna som USA behövde. Men det skulle genomföras så att folket inte märkte hur en fascistisk politik infördes.
Och detta var exakt vad som följde efter andra världskriget. Fienden fanns alldeles runt hörnet, en världsomspännande kommunism, något som var ännu bättre än judeförföljelsen. Det ekonomiska kriget mot kommunismen har nu varat ett halvt århundrade och har ännu inte nått sitt slut då det hela tiden dyker upp nya fiender.

CIA skapades och drev den nya politikens PR genom att på ett smart sätt placera elitutbildade medarbetare i de främsta mediainstitutionerna i USA så att majoriteten av folket inte hade en aning om att de matades med "godkända" nyheter.

Här är förklaringen till hur USA:s odemokratiska politik kunnat genomföras efter andra världskriget. Etablissemanget kände inte till någon annan väg för att få en modern ekonomi att fungera än att föra krig som gav vinst, krig som fick folkets stöd genom hemlig manupilation.

George Bush rekryterades av CIA på 50-talet, han var en av krafterna bakom det misslyckade invasionsförsöket i Grisbukten på Kuba 1961 (USA stödde en grupp exilkubaner i deras försök att befria Kuba från Castro, något som skändligen misslyckades. Red.anm), han blev CIA-chef 1976, han ledde med många smutsiga tricks operationer som förhindrade president Carter att återväljas. Bush/Casey slöt ett avtal med iranierna att inte släppa gisslan förrän Ronald Reagan valts till president (se October Surprise i vår artikelserie). Sedan fortsatte de politiken "war for profit" genom att leverera vapen till Iran, Irak och Contras.
När det gällde Iran hade han ett problem, nämligen att hålla vapenaffärerna hemliga då Iran var USA:s fiende. Han behöve ett tredje land att samarbeta med för att dölja att vapnen i slutänden gick till Iran. När Olof Palme nekade till att låta USA använda "the Bofors route" för amerikanska vapen skrev han också under sin dödsdom.

(Red.anm. CIA hade här samarbete med Bofors i Sverige, framförallt med vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz, med huvudkontor i Malmö. Han utpekas av vissa tillförlitliga källor som CIA-medarbetare, han hade direktkontakt med Bush´s och CIA-chefen William Caseys springpojke och senare syndabock, OliverNorth. Genom Bofors skulle USA kunna leverera vapen till ett "tillåtet" land, som t ex Nigeria, varefter vapnen skulle gå vidare till Iran.)

Enligt CIA-agenten William Herrmann fick han ta del av en kopia av kontraktet mellan Bofors och Iran om två hundra RBS-70-robotar, undertecknat i december 1984. Herrmann påstod att Casey och Bush uppmanat Olof Palme att godkänna försäljningen till Syd-Korea. Men Palme vägrade påverka sin regeringen att godkänna försäljningen. Som FN-medlare i kriget Iran - Irak hade han helt klart för sig att dessa robotar skulle vidare till Iran. Han stoppade också flera andra avtal mellan Bofors och falska slutanvändarländer. Det var här han blev en direkt fara för Reagan/Bush/Casey-administrationen då han anytt att han avsåg att ta upp hela vapenfrågan inför "The International Community", alltså FN. Risken att hans nästa steg skulle medföra att USA:s vapenaffärer stoppades var överhängande, därför måste han elimineras (Lyssna på CIA-agenten Gene Chip Tatum i en radiointervju i Los Angeles).
Åter till sammandrag del 3
 

Fortsättning på 15-årskrönikan 2001:
Uppgifterna om ett telegram som talade om att Olof Palme
skulle mördas censurerades av medier som strök namnet "Bush"

 Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad