ettanvin
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare från ca 50 länder varje månad

olof 28

DOKUMENTEN 2

DOKUMENTEN 2
De här dokumenten översändes till mig den 27 juni 2014 från Debora Matthews, archival coordinator på South African History Archive (SAHA), Johannesburg, Sydafrika. Dokumenten donerades av den sydafrikanske journalisten och författaren De Wit Potgieter som bl a fann några av dem bland resterna av den militära underrättelsetjänstens (MI) arkiv. En stor del av arkiven med hemliga dokument förstördes 1994 då apartheidregimen krossades varför mycket saknas och är ofullständigt.

Potgieter gjorde research för sin bok Total Onslaught - apartheid´s dirty tricks exposed som kom ut 2007 på afrikaans och översattes till engelska 2008 och var inte inställd på att leta efter material om mordet på Olof Palme. Det resulterade ändå i att han skrev tre kapitel om mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister.
Det var med ledning av hans material jag skrev några av mina Sydafrika-artiklar med utdrag översatta till svenska och 2010 överlämnade dem till riksåklagare Kerstin Skarp.

Nu har jag tillgång till dokumenten och kan mycket säkrare och utan minsta tvivel fastslå att dessa dokument sammantaget ger den sanna bilden av hur apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme. Det är en slutsats även du som läsare har möjlighet att dra efter att ha tagit del av de här dokumenten.

Och det mest uppseendeväckande: här omnämns i tre dokument, oberoende av varandra, att en svensk grupp, kallad The Upsala group, samarbetade med apartheidregimen under ett års tid fram till morddagen. Här finns också namnet på den man som styrde The Upsala group. I båda fallen heta mål för en polisiär insats som jag, dessvärre, inte tror hittills ha genomförts.

Här översätter och kommenterar jag bara vissa delar i de två avsnitten DEEP SEARCH PROJECT och OPERATION "DEEP SEARCH",.

AVSNITT 1

*** DEEP SEARCH PROJECT: INTERVIEWS TO DETERMINE THE DICISION MAKING PROCESS WITHIN THE STATE SECURITY APPARATUS AT THE TIME OF THE INSIDENT IN STOCKHOLM.
Background:

Kommentar:
Av någon anledning har två ord i rubriken felstavats: dicision/decision och insident/incident. Dokumentets rubriksättare hade troligen afrikaans som sitt språk och begränsade kunskaper i engelska. Rättstavat i dokumentet.
Det här är ett av två dokument som enligt säker källa författats av generalmajor Tai Minaar. Han var centralt placerad inom underrättelstjänsten, hade som representant för den sydafrikanska underrättelsetjänsten samarbetat med CIA på Cuba. Senare var han involverad i vapenaffärer och blev sannolikt förgiftad och dog i armarna på sin hustru i september 2002. Enligt de Wet Potgieter kremerades han snabbt för att undanröja alla spår av giftmord. Enligt Potgieter var motivet att han hade för stora kunskaper om aparheidregimens dirty tricks. De Wet Potgieter skrev i nättidningen TNA The New Age den 23 april 2012:

Han var också en del av ett team av före detta spioner som påstod sig ha dokumenterade bevis på att apartheidregimen låg bakom mordet på den svenske statsministern Olof Palme 1986. Minaar ingick i Operation Long Reach som tillhörde den militära underrättelsetjänstens internationella avdelning vilken drevs av spionen Craig Williamson som var inblandad i Palmes död.

2003 blev det känt i svenska media att han kort före sin död varit i Stockholm och överlämnat en del dokument om Palmemordet och ville ha betalt för dessa. Det fick han inte men blev omskriven i medier som "bedragare" varför dokumenten inte tillerkändes något större värde. Men hans agerande satte sannolikt krafter i rörelse som ledde till att han tystades.
Det är mot den här bakgrunden dessa två dokument ska läsas. Innehållet är oerhört detaljerat och ett stort antal namn passerar revy, bland annat namnet på den man som enligt Minaars källor styrde Uppsalagruppen. Minaar drar mot bakgrund av sina kunskaper också slutsatsen att operatören Roy Allen var Olof Palmes baneman. Under alla omständigheter befann han sig, enligt Minaar, i Stockholm tillsammans med Craig Williamson mordnatten.
I slutet på detta dokument hänvisar han till intervjuer som gjorts med f d officerare att operationen utfördes i Skandinavien i början på 80-talet. Gruppen som arbetade från Sverige hade at least two members of the Intelligence Group consisted of two more South Africans and that the rest were sympathisers.
Svenska: "…minst två medlemmar av Intelligence Group ingick och ytterligare två sydafrikaner och att resten var sympatisörer."
Av säkerhetsskäl har jag dolt namnet på den person som Minaar anser styrde Uppsalagruppen – namnet finns dock med i det dokument som Palmegruppen förfogar över.
Den just nu viktigaste polisiära och journalistiska frågan är: Vilka var de svenska sympatisörerna i Uppsalagruppen?

proj 1proj 2

proj 3

proj 4

proj 5

proj 6

AVSNITT 2


***OPERATION ”DEEP SEARCH”, BACKGROUND TO THE SOUTHERN AFRICAN SITUATION DURING THE SEVENTIES.

Här upprepar Tai Minaar en del från det förra dokumentet. Det har också SECRET som överskrift. Här namnges i stort alla de person som kan tänkas ha varit involverade i mordet på Olof Palme. Minaar beskriver också Craig Wiliamsons ”Long Reach”. Han har också synpunkter på motivet att neutralisera Olof Palme. Minaar namnger även ett par personer som kan tänkas vara operatören, alltså mannen som sköt Palme. De har under åren vid olika tillfällen förekommit som Palmespår. Han kommer med denna Conclusion:

After careful evalution of all the facts it became clear that the operator was involved in the assassination of Mr. Palme was Mr. Roy Allen as all available evidence checked supports this conclusion.
*He was involved with Long Reach for a short period.
*He was in Sweden with Mr. Craig Williamson and SNT claims support this. His service records were changed as it indicates that he served at Oshakati from 1985. The fact is that he only arrived at Oshakati in march 1986 a week after the assination.
*He is a well trained operator and during his interrogation by NIA during 1996/7 most of his records were destroyed.
*He immediately began emogration procedures to move tol Australia.
*He fits the psychological profile.
*The .357 Desert Eagle tha he used is no longer on any inventory.

OPERATION 1

 

OPERATIOn 2

 

operation 3

 

operation 4

 

 

operation 5

 

operation 6

 

operation 7

 

operation 8

 

 

operation 9