Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare från ca 50 länder varje månad

27a

 011229

Den viktigaste boken om mordet på Olof Palme
En ny Palmebok har lämnat tryckpressarna i de sista skälvande timmarna på det 15:e året efter det outredda mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme:
Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme av Niilo Havu.
Det finns för mig starka skäl - som framgår av det som följer - att utnämna denna bok till den bästa i den långa raden av det vi kallar Palmeböcker: t ex från DN-journalisten Ann-Marie Åshedens direktintervjubok med förste spaningsledaren Hans Holmér 1987 Jakten på Olof Palmes mördare via min och Börje Wingrens Han sköt Olof Palme 1993, bröderna Poutiainens Inuti Labyrinten 1995 till biträdande spaningsledaren Ingemar Krusells Palmemordets nakna fakta 1998.
Mitt slutomdöme kan med rätta tolkas som partiskt då huvudkällan är mitt digra Palmematerial på Leopold Report och boken Han sköt Olof Palme.
Men jag sätter min journalistiska heder i pant på att det är Niilo Havus kommentarer; intelligenta analyser, slutledningar och kritiska granskning av utredare och Palmekommissioner som ger denna bok sådan tyngd att den i händerna på en oberoende och objektiv åklagare veckorna efter mordet på Olof Palme hade naglat fast mördaren.

Jag ska omedelbart slå fast att jag inte hade en aning om att Niilo Havu, som jag haft givande mailkontakt med sedan november 1998 - skulle skriva en bok. Jag får hundratals mail av personer som på egen hand grubblar över Palmemordet, som har egna teorier och som på vissa områden där jag kanske har kunskap vill ha svar på frågor.

Ingen ska tro att detta har avtagit under åren. Varje höst och vår får jag dessutom mail från ungdomar som valt mordet på Olof Palme som sitt examensarbete i skolan. Deras intresse, deras vetgirighet och - hoppas jag - arbetsresultat ger åtminstone mig styrkan att inte släppa taget när det gäller att finna ett svar på frågan "varför mördades Olof Palme?" I detta sökande har en "möjlig" mördare tagit fast form.

Jag har tillsammans med Börje Wingren när vi skrev boken Han sköt Olof Palme -
  som publiceras här kapitel för kapitel
försökt visa att allt pekar på den s k 33-åringen, Victor Gunnarsson.
Kan de slutliga bevisen finnas? Troligen inte. Vi kan inte heller få ett erkännande då Victor Gunnarsson mördades i december 1993.

Det var också om 33-åringens död Niilo Havus första mail handlade den 5 november 1998. Varken jag eller de journalister i USA som undersökt mordet trodde på annat än att det rörde sig om ett svartsjukedrama. Men ändå… vi visste att han med sin bakgrund - arbetslös i Sverige, misstänkt och anhållen för mordet på Sveriges statsminister - inte skulle få uppehållstillstånd i USA. Men det fick han. Med hjälp av vilka kontakter? Och varför efterlystes denne komplett okände svensk av FBI i de stora TV-kanalerna? Hans nakna lik hittades en månad efter försvinnandet dolt under snön i Watauga County i North Carolina. Han var skjuten i huvudet med två skott, ett framifrån och ett bakifrån.

Sett ur det scenario jag byggt upp var han den felande länken i en

 internationell konspiration
eller den länk som hotade att brista. Så lämpligt att han tystnade just då, kort efter publiceringen av vår bok Han sköt Olof Palme vars förlag (Tiden) och författare i en förtalsprocess skulle dras inför domstol av hans svenske superadvokat Henning Sjöström.

För Niilo Havu blev detta upptakten till sökandet efter en klar linje: att 33-åringen verkligen var Olof Palmes mördare och att det låg en internationella konspiration bakom mordet.
Detta är det spår jag följt på Leopold Report i flera år och det blev uppenbarligen också Havus. Och i slutänden fann vi samband som pekade på att 33-åringen med stor sannolikhet var en bricka i ett internationellt spel vars mål var att "neutralisera" Olof Palme: för att förhindra ett avslöjande av USA:s vapen- och droghandel kopplat till kriget Iran-Irak och den USA-stödda "frihetskampen" i Nicaragua; för att tysta en röst som manade världen till kamp mot apartheid i Sydafrika och mot fascismen i Chile etc.

Jag har med stöd av information från kontakter i Sverige och utomlands - främst USA - under åren riktat mycket stark kritik mot Palmeutredarna och åklagarna och senast mot Gransknings- kommissionens betänkade. När jag läser Niilo Havus bok Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme finner jag att jag inte sett allting klart och borde ha gått hårdare fram. Jag vet efter kontakt med författaren att denna bok kommer att ligga under alla kända inblandades ögon. Det är ett krav att de läser den. Inte minst för rättsäkerheten i det här landet, inte minst för att ge Christer Pettersson upprättelse, inte minst för att undanröja falska spår byggda på avancerad desinformation, inte minst för att väcka rättskänslan hos inflytelserika personer med dolda kunskaper som vågar utnyttja sina positioner för att försöka städa upp i den politiska och juridiska byk i maktens korridorer vars handhavare intrigerat för att förhindra en lösning av mordet på Sveriges statsminister - och kanske ett avslöjande om delaktighet.

 Här kan du beställa boken:
office@ckm.se
Tel 08-6513970
Fax 08-6513971
Vi på Leopold Report har namn, vi har hört opublicerbara rykten. Men vi saknar bevisen. Med de rätta kontakterna och ett djärvt samarbete kan en framtida svensk rättegång om mordet på Olof Palme kanske handla om maktmissbruk, tjänstefel, hot, utpressning, mord - men inte om en gärningsman. Det är gott nog för att ge en förklaring till varför Olof Palme mördades och att undanröja ett trauma som fortfarande skaver djupt inne i den svenska folksjälen. Det är här Niilo Havus bok Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme kan bli en skrällande väckarklocka.

Han har givetvis också haft andra källor och grävt djupt i sina egenhändigt funna spår. Därför är det glädjande att se hur han bygger upp slutsatser som ytterligare styrker vad jag framför på Leopold Report.
Jag har valt att inte gå in och citera ur boken. Det skulle kunna ses som för Leopold Report fördelaktiga subjektiva val av citat.
Denna enligt min uppfattning viktigaste av alla Palmeböcker överlämnas till läsaren - och det är min förhoppning att varenda en som har intresse av mordet på Olof Palme läser den. Men, som sagt: framför allt är det ett krav att de som vet något gör det och sparkar in dörrar.

Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme
av Niilo Havu
Bokförlaget CKM
Niilo Havu är läkare och docent i patologi och har i nära tretton år varit forskare på AstraZeneca i Södertälje. Patologi utgör grundpelaren i ämnet rättsmedicin och det var den numer bortgångna rättsläkaren Ingrid Lingmark, som med sina beskrivningar av kända rättsfall och givande
diskussioner väckte författarens intresse för kriminalgåtor.

 Åter till sidans början

pännande och intressanta sajter!