Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003

Hans Holmér manipulerade sanningen
Var PKK-spåret avsiktlig desinformation?
(Leopold Report 021005) Det råder ingen tvekan om att Hans Holmér, den förste spaningsledaren i Palmeutredningen, visste mer om mordet på Olof Palme och de bakomliggande krafterna än han avslöjade under sin livstid.
När han den 4 oktober 2002, 71 år gammal, avled i sitt hem i Skåne stängdes ännu en dörr som öppen kunnat bidra till att sprida ljus över vår största mordgåta.
Hans Holmér manipulerade sanningen.

PKK-spåret var officiellt hans skapelse - sannolikt ett desinformationsspår som fick hela mordutredningen att haverera. Men vem eller vilka drog upp riktlinjerna för denna desinformationskampanj?

Vilkas ärenden gick Holmér? Var Holmérs knytning till USA:s säkerhetstjänst CIA under hans period som SÄPO-chef (1970-1976 då CIA bl a iscensatte Chile-kuppen 1972) så stark att han nu tvingades till att ta kommandot och mörklägga mordutredningen? Han utsåg sig själv som ledare för mordspaningen och det var ingen som protesterade. I alla fall inte så det hördes. Holmér hade ingen som helst erfarenhet av mordutredningar. Och nu gällde det mordet på Sveriges statsminister. Med stor sannolikhet med politiska förtecken.

Hans Holmér
Foto:
Pressens bild

 

 

 

 

Holmér avslöjade sig när han gav ut boken Olof Palme är skjuten 1988. Där tog han till ett desperat grepp och friserade faktiska uppgifter ur PKK-utredningen för att slutligen visa att det var PKK som låg bakom mordet. Han trodde inte han skulle bli avslöjad - men det blev han

Holmérs plan var uppenbarligen att få hela den misstänkta PKK-gruppen i Sverige utvisad och genom detta nå ett sorts slut på mordutredningen. En av dem var mördaren, solklart, men vem det var som avlossade skotten på Sveavägen hade inte så stor betydelse. I januari 1987 slog polisen till mot ett 20-tal kurdmedlemmar i Stockholm på Holmérs order. Palmeåklagarna hade inte gett sitt tillstånd och insåg snabbt att de var tvungna att släppa kurderna. Därmed var Hans Holmér på väg ut som spaningsledare.

Det var Granskningskommissionen om brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme som sig ovetande lade fram bevisen för Holmérs grova manipulering.
GK hade tillgång till alla fakta i det s k PKK-spåret och gjorde en rätt omfattande analys av de s k "bröllopssamtalen" - av SÄPO avlyssnade telefonsamtal som enligt Holmér och företrädare för PKK-spåret handlade om mordet på Olof Palme.

Hans Holmér hade väl inte räknat med att detta material i en framtid skulle offentliggöras. Inte heller att en journalist skulle lägga ihop två och två och få det till fem. Därför manipulerade han det å det grövsta för att det skulle tjäna hans egna - och kanske andras - syften: att slutligen nita fast PKK-arna. Och därmed dölja obehagliga sanningar.

Den 13 februari 1986 avlyssnas ett samtal där en kurd boende i Sverige i ett samtal med en Remzi (kodnamn för PKK-are) boende i Tyskland bl a säger, ungefär som en order: "Det här året skall ni under alla förhållanden hålla bröllop".
Det är känt i internationella kretsar att uttrycket "bröllop" kan stå för eliminering, avrättning.

Två dagar efter mordet på Olof Palme avlyssnar SÄPO ett samtal mellan samma personer:
"Skulle ni kunna göra saken... bröllopet före den 19 april?"
Här spricker ju allt som har med de mystiska bröllopssamtalen att göra. Ändå drogs detta av Hans Holmér i ett tidigt skede fram som ett tecken på att mordet på Olof Palme planerats av PKK-are.Detta är ett bevis för att bröllopssamtalen inte håller. Det underströk också SÄPO.
Holmér utelämnar den här avslöjande delen när han i boken återger citat från banden.


Dagen före, den 1 mars, tolv timmar efter mordet ringer en upprörd Remzi (kodnamn för flera personer) från Tyskland till en Ismet Celepi i Sverige (det är samma personer som talas vid den 2 mars).
Enligt protokollen:
Remzi:
-Jag såg just på TV, hää...De har dödat Palme. Hör du det, det är väl MIT:s grej (turkiska underrättelsetjänsten) va? Antingen är det MIT:s grej eller CIA:s. Vill de smutskasta andra?
Celepi: -Nej.
R: -Ingenting?

Men i Holmérs version har denne bytt ut den obetydlige Celepi mot PKK:s ledare i Sverige Mehmet Daban.
Hans Holmérs version:
Mehmet
(flinar): -Jag såg just på TV...
Remzi: -Hää...
Mehmet: -Dom har dödat Palme.
Remzi: -Hör du, det är väl MIT:s grej, va?
Mehmet: -Antingen är det MIT:s eller CIA:s därför att...
Remzi: -Vill dom smutskasta andra?

Holmér blandar ihop det så att Remzis ord delvis läggs i Mehmets mun. Det får nu en helt annan dignitet då det handlar om den svenska PKK-ledaren. Å andra sidan framgår det ganska tydligt av samtalet att de inte har något med mordet att göra. Men kanske andra PKK-are?

Sedan blir det värre.
I samtalet 2 mars mellan Remzi och Celepi sägs följande som svar på ingenting?

C: - Nej. Och den person som sköt har dom inte gripit än. Sen är det bara det att de har sett mannen som sköt, vittnena alltså.
R: - Det finns tio stycken vittnen, är det så?
C: - Det var en lång man, 170 centimeter.
R: - En svensk?
C: - Ja, en svensk så klart.
R: - En svensk, hähä… Vi har gjort framsteg återigen. Vi ska följa upp det förstås. Följa med…
C: -OK
R: - Jag menar, det är ingen grej om …va?
C: -Äuhmmmmm?
R: - Jag menar - det är inga såna kommentarer som dom skrivit?
C: - Nej, inga.
R: - Vad är det som skrivits?
C: - Nej, nej, inget ansvar, hää.
R: - Det vill säga han har dött, eller hur?
C: - Ja, han dog omedelbart.
R: - Hmmmm. OK. Bra.
C: - OK. Så är det. Hej då!

Detta stycke stryker Holmér helt - av förklarliga skäl. Nu är det ju uppenbart att detta är samtal mellan två personer som blivit lika skakade över mordet på Palme som många andra och ringer kors och tvärs över världen för att informera sig.
Men det passar ju givetvis inte in i Holmérs scenario. Varför utelämnar han detta om svensken? Jo, därför att det visar att i alla fall har inte PKK något med mordet att göra. Varför ändrar han namnen. Jo, för att hela samtalet ska få en annan tyngd.

Vi vet att detta var framstående personer inom PKK. Därför är det enkelt att dra slutsatsen att de inte har en aning om vem eller vilka som ligger bakom mordet på Olof Palme. Att det sedan passar in i deras mönster är en helt annan sak. Här borde PKK-spåret för all framtid ha sågats.

Man skulle kanske kunna tänka sig att Holmér missar något i all hast - men han är konsekvent. Han fortsätter att förvanska materialet. Är han bara desperat för sin egen skull, att med hjälp av en manipulering som ingen skulle kunna avslöja visa att han i alla fall hade rätt? Eller är han i ett trängt läge där det gäller att till varje pris cementera desinformationsspåret PKK?

Svaren får vi nu aldrig. Jag fick inte ett enda trots upprepade påstötningar. Han vägrade svara på frågorna.

Till sidans början