27
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

Palmemordet
"Detta är ingen jakt på ett Palmevapen
utan ett Christer Pettersson-vapen"

Riksåklagaren tillrättavisas av Palmeåklagare
(Leopold Report 021031) Ett förhastat uttalande av riksåklagaren Klas Bergenstrand att det upphittade misstänkta "Palmevapnet" helt avskrivits har vållat stor oreda i Palmegruppen.

Åklagaren Agneta Blidberg tonar ner RÅ:s kommentar och säger till tidningen Expressen:
-Hans uttalande byggde bara på en preliminär bedömning. Vapnet är på SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) där det varit i över en vecka.

Till TT säger hon:-Den preliminära bedömningen att vapnet inte är Palmevapnet gäller fortfarande. Sedan pågår undersökningen vid SKL och den har inte gett något resultat. Utlåtande kommer inte förrän i nästa vecka.

Riksåklagaren ska inte uttala sig om en pågående förundersökning och försvarar sig så här i ett uttalande för Aftonbladet:
-Tidigare gjordes bedömningen att vapnet föreföll vara ointressant i utredningen. Jag har därefter inte fått någon ytterligare information.Han hänvisar i övrigt till Agnerta Blidberg.

Riksåklagare Klas Bergenstrand
har uppenbarligen fått en ordentlig åthutning av Palmeåklagaren Agneta Blidberg när han för någon vecka sedan sa att "vi vet nu att revolvern inte har någonting med Palmemordet att göra".

Samtidigt hänvisade Blidberg, som är den som ska uttala sig i en förundersökning, till att inget kan sägas om vapnet förrän undersökningen på SKL är klar - om någon vecka.

Det här är internt hierarkiskt käbbel och inget annat. Men Expressen som leder vapenloppet kastar sig över godbiten och ser en möjlighet att suga på vapenkaramellen ytterligare någon vecka - då vapnet givetvis officiellt kommer att avföras: det törs jag lova.

Riktigt tvivelaktig blir journalistiken när de tre expressenreportrarna mitt i nyhetstexten går in med tyckande och en grov spekulation:
Möjligen är situationen just nu sådan att SKL dragit sina slutsatser av de första vapenundersökningarna - och då kommit fram till att revolvern sannolikt är mordvapnet. Orsaken till den tystnaden från åklagarhåll skulle då kunna vara att fler oberoende tester måste visa samma sak innan man vågar offentliggöra resultaten.

Reportrarna vet att de upphittade kulorna aldrig kommer att kunna matchas med något vapen - inte ens det rätta. Det har expertis av högsta rang redan fastslagit. Eller också har de inte tagit del av detta material och då är det ren okunnighet Det här vet i alla fall Palmeutredare och åklagare. Men givetvis måste en noggrann undersökning genomföras om man gör ett misstänkt vapenfynd. Om inte så för att avfärda det - vilket är betydligt enklare.
"Detta är ingen jakt på ett Palmevapen
utan ett Christer Pettersson-vapen"

Till sidans början