Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003

Öppet brev till kvällstidningarna om den grävande journalistik som saknas i rapporteringen om mordet på Olof Palme
021119
*Den senaste tidens artiklar i kvällstidningarna om fyndet av "det nya heta vapnet" i Palmeutredningen - som är avfört eller inte avfört beroende på vilken av de två kvällstidningarna som rapporterar - har av många väl insatta bedömare betraktats som både okunnig och kritiklös journalistik. Eller också rent ohederlig då det handlar om en ensidig inriktning mot Christer Pettersson och förtigande av expertutlåtanden som skulle ge en helt annan bild av mordvapen och kulor än Palmeutredningens officiella version (hårt ansatt av dessa experter både inom och utom landet) vilken tidningarna sväljer med hull och hår.
*Här publiceras ett öppet brev till kvällstidningarna med 10 grävartips. Det är civilekonom Henry Söderström i Åkersberga - med stor kunskap och insikt i mordutredningen - som framför sina kritiska frågeställningar och gör dem till uppslag för grävande journalistik vilket tidningarna lider stor brist på i detta vårt största och mest upprörande mordfall vars utredning den 28 februari 2003 går in på sitt sjuttonde år.

Bästa kvällstidnings-journalister!
Av allt att döma besitter era tidningar stora resurser som skulle kunna komma väl till pass för en seriös rapportering om mordet på Olof Palme och därmed sammanhängande frågor. Tyvärr kan jag med dagens nummer av Expressen framför mig (021031) se att det inte finns ett uns av ifrågasättande av den "officiella" versionen om, inte minst, kulorna och mordvapnet, trots att denna är behäftad med stora brister. Man kunde väl annars begära att ni vore lite bättre pålästa i denna viktiga fråga. Eller också handlar det om en styrd filtrering av den information som publiceras i ämnet.

För att avhjälpa denna brist råder jag er, som ett första steg, att läsa min bakgrundsartikel, som finns utlagd på f.d. Expressen-journalisten Anders Leopolds nättidning http://www.leopoldreport.com/Nydeb.html under rubriken "Ett mordvapen som inte kan identifieras - och kulor som kanske är falska."
På denna nättidning - www.leopoldreport.com finns det för övrigt en hel del annat läsvärt, som avviker från Expressens och Aftonbladets sanktionerade klappjakt på den ensamme gärningsmannen

Om ni inte anser att ni har tid med att ta del av sådant som kommer från "privatspanare" (synonymt med knäppskallar) kan ni väl åtminstone ögna igenom nedanstående tio frågor som jag någon gång i maj 1998, efter att HD avslagit riksåklagarens resningsansökan mot Christer Pettersson, utan framgång ställde till TV4:s "expertpanel" bestående av bl.a. Yrsa "Maktens megafon" Stenius. De är lika aktuella i dag snart 17 år efter mordet som då. Och fortfarande heta uppslag för den grävande journalistik som kvällstidningarna när det gäller mordet på Olof Palme är i avsaknad av.

1.Hur kan ni fastslå att kulorna är desamma som de som använts vid dådet, då de ej hittades av polisens noggranna tekniker. De är ej är deformerade eller - efter att ha tvättats av! - har ej visat några spår efter humanvävnad eller tygrester. Vincent Lange uttryckt själv 1988 den sannolika uppfattningen att de blivit utplacerade efter mordet? (Plocka fram bakgrunds-
material om kulorna och ställ frågan: Är "Palmekulan", som alltså hittades av en privatperson 37 timmar efter mordet ca 7 meter från mordplatsen, densamma som dödade Olof Palme?)

2.Hur kan man vara så säker på
att mordvapnet är en Smith & Wesson, trots att de upphittade kulorna mycket väl kan passa till ett flertal andra grovkalibriga vapen? (Presentera de vapentyper som kan vara möjliga och var ärliga mot era läsare och tala om att mordvapnet sannolikt aldrig kan identifieras).

3.Finns det något rimligt skäl
till att obduktionsprotokollet fortfarande ska vara sekretessbelagt? Väger verkligen hänsyn till närstående tyngre än rättssäkerheten för en misstänkt i ett brottmål av oerhört stort allmänintresse? Varför åberopades aldrig
obduktionsprotokollet under rättegången mot Christer Pettersson? Varför har den rättsmedicinska expertisen haft så liten betydelse i detta mål? (Använd er makt och tvinga fram ett offentliggörande av hela obduktionsprotokollet).

4.Varför finns det inget rättsintyg
på Lisbet Palmes skottskada? Varför blev skottskadan
aldrig undersökt av rättsläkare?

5.På vilka grunder avfärdar man de vittnen ifrån Gamla Stan och tunnelbanan, samt ytterligare ett tjugotal oberoende iakttagelser av folk som sett personer samtalande i bärbara kommunikationsradioapparater? (Samla vittnesmålen, intervjua några av vittnena. Har bara ETT av dessa vittnen rätt vräks Palmeutredningen över ända, för då ligger en konspiration bakom mordet och ni kan äntligen avfärda Pettersson).

6.Varför är det handskrivna
protokollet från polisens sambandscentral under mordnatten i
efterhand manipulerat? Varför har polisen förstört den s k enradiga IM-listan från polisens sambandscentral, dvs datalistan med tider för polisingripandena från mordnatten?Varför har man tagit bort insatschefens - poliskommissarie Gösta Söderströms - kontakter med sambandscentralen och varför står där - helt felaktigt - att hela
14 polisenheter blivit larmade till platsen kl 23.23 när det enligt IM-listan endast rörde sig om tre?

7. Hur kan man vara så säker på att Hans Holmér befann sig i Borlänge under mordnatten? Hotellets receptionschef har uppgivit att det inte bott någon Holmér där vid den tidpunkten samt att hans chaufför lämnat en detaljerad redogörelse för en bilfärd i Stockholm tillsammans med Holmér och en annan hög person? (Läs Sven Anérs bok "Affären Borlänge", samla vittnesmål och försök att få svar på varför det varit omöjligt att få jämföra de sent omsider framtagna hotelldokumenten med dem som torde finnas i Scandic Hotels Borlänge arkiv?)

8.Varför var bandinspelningen
på Stockholmspolisens sambandscentral ej påkopplad under mordnatten? På vilka grunder avfärdar man elektronikingenjören Mauricio Vigils undersökningar av det s k LAC-bandet, vilka tydligt ger vid handen att manipulation ägt rum?

9.Varför har den kontroversiella frågan om tidpunkterna för polisens områdesanrop och ankomst till mordplatsen aldrig blivit ordentligt utredd av polisens Palmeutredare och varför har de aldrig brytt sig om att förhöra poliskommissarie Gösta Söderström, som anser sig kunna bevisa att de officiella tidsangivelserna är felaktiga?

10.Hur kan man på grundval av ett avlyssningsprotokoll fastslå att vittnet Roger Östlund såg Christer Pettersson utanför GRAND kl 23.15, när sammanvägningen av ett flertal vittnesmål entydigt visar på att detta samtal ägde rum 10-15 minuter senare och alltså efter mordet?
(Frågorna 6 -10 är en utmärkt grund för att journalistiskt gräva fram ett eget material om det s k polisspåret).

MVH
Henry Söderström
civilekonom
Åkersberga