Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

27a

Är dokumenten i nya Sydafrikaspåret falska?
Kanske falska dokument - men rätt spår

Sten Andersson backar upp det nya Sydafrikaspåret
En agent befann sig i Stockholm mordnatten

Av Anders Leopold
(Leopold Report 130226) En sydafrikansk agent befann sig i Stockholm natten den 28 februari 1986 när statsminister Olof Palme mördades. Det är huvuddragen i det nya Sydafrikaspår som Palmegruppen nu tagit tag i sedan det fått uppbackning av före utrikesministern Sten Andersson och f d vice statsministern Jan Nygren.

Bakom detta spår står också rikskriminalens förre chef Tommy Lindström.Och mannen som fått fart på det här spåret är Kent Ajland, affärsman, som enligt egen uppgift under ett par år lagt ut cirka två miljoner kronor i jakten på Olof Palmes mördare.

Ajland har i sitt arbete i Sydafrika mer eller mindre snubblat över information om att Sydafrika var involverat i mordet på Palme. Han har sedan genom att betala ut ca 400 000 kronor fått några f d militära säkerhetsmän verksamma inom underrättelsetjänsten att ta risker för att skaffa fram material. I Kent Ajlands grupp i Sydafrika ingår minst tre uppgiftslämnare, alla med kopplingar till den gamla militära säkerhets- och underrättelseapparaten. Åtminstone en av dem hade en hög post under apartheidtiden.

Gruppens medlemmar har - som det beskrivs för DN - under stort personligt risktagande undersökt bland annat de gamla militärarkiven. Enligt uppgift till DN har de i förhör med Rikskriminalens Palmeutredare pekat ut en sydafrikansk säkerhetsagent som Olof Palmes mördare. Gruppen har också lämnat över handlingar som uppges visa att säkerhetsagenten befann sig i Stockholm när mordet begicks den 28 februari 1986. Han har inte tidigare funnits i Palmeutredningen och lever i ett annat land.

-Jag är övertygad om att lösningen av Palmemordet finns här, säger Kent Ajland till Expressen. Han har på senare år fungerat som informatör åt Palmegruppen när det gäller Sydafrikaspåret. Medlemmar ur den aktuella gruppen har i Stockholm sammanträffat med Andersson, Nygren och Tommy Lindström. I en skriftlig dokumentation som överlämnats till Palmeutredarna, som också hört dem, pekar de ut och namnger en agent som skyldig till mordet.

-Skulle informationerna vara riktiga är det oerhört intressant, säger Sten Andersson till Dagens Nyheter. Kanske en uppklarning av mordet.
Rikskriminalens chef Lars Nyle´n säger till Expressen: - Det ser oerhört frapperande ut, pulsen kanske ökar till 95, men samtidigt finns det risk för vad vi kallar för underrättelsesvindleri - alltså att man försöker sälja falska uppgifter.

Äntligen viker Palmeutredningen
in på det spår som kan
leda till lösning av mordet
 

* Så äntligen har det blivit substans i Palme- utredningens intresse för det Sydafrikanska spåret. Inte det polisiäre - utan det militära.
Där i Pretoria fanns brigadgeneral Pedro Espinoza, chef för de chilenska och sydafrikanska mordpatrullerna som jagade de båda mördarregimernas motståndare ute i
världen. Den främste på den politiska arenan var Olof Palme.

* Ända sedan denna registrerade nättidning såg dagens ljus 1998 har jag på olika sätt försökt dokumentera en möjlig bakgrund till mordet på Olof Palme och pekat på ett nätverk med USA-Chile-Sydafrika i scenariot. 1999 överlämnade jag till Palmeutredningen den bandade intervjun med CIA-agenten Gene "Chip" Tatum i vilken han i en bisats fastslår att sydafrikanska "assets" fick uppdraget att neutralisera Olof Palme.

* När chefsåklagare Göran Danielsson återkom från Sydafrika gav jag honom tre namn och frågade om de figurerat någonstans i undersökningen i Sydafrika. Han medgav att han inte hört något av dess namn.
I åtminstone ett fall var det häpnadsväckande och visade att de helt och hållit varit inne på fel spår - eller avsiktligt missletts.
Så här får den nuvarande Palmeutredningen namnen igen:
PEDRO ESPINOZA. Han ingick i Pinochets generalsjunta. Brigadgeneral Espinoza ledde det chilenska mordkommandot DINA:s utlandsverksamhet. Han befann sig i Pretoria, Sydafrika, från 1985 till 1987 (Washington Post 18 dec 1987) och ledde den chilenska och den Sydafrikanska jakten på de båda mördarregimernas internationella fiender. Den störste av dem var Olof Palme.

* DINA hade intimt samarbete med amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Eftersom Chile vid flera tillfällen varit ute efter Palme var det inte ologiskt att USA lade ut ordern att neutralisera Palme till Espinoza - som då befann sig i Sydfrika. Motivet var att förhindra att fredsmäklaren Olof Palme inför FN skulle avslöja CIA:s drog- och vapenhandel under Iran-Irakkriget. Precis som Tatum säger.
När jag nämnde detta för Danielsson sa han: "Ja, då får vi väl resa till Chile också". Och så skrattade vi båda två.

* Kanske är det dags nu, då. Espinoza är den ende i generalsjuntan som satts i fängelse för sina vidriga brott. Möjligen är han kvar i Santiago i slutet av sitt sexåriga fängelsestraff.
Han har flera gånger ansökt om nåd med hänvisning till de försoningskampanjer som pågår. Kanske är han beredd att tala - och förkorta straffet. Eftersom han var chef för verksamheten i Pretoria så är det solklart att han vet allt om mordoperationerna utomlands under den här tiden.
ROBERTO FUENTES. Major i chilenska underrättelstjänsten orgainserade sydafrikanska mordpatruller och var Espinozas närmaste man..
GONZALES MUNOS. Han ingick i den chilenska gruppen som lånat ut sig till Sydafrika. I juni 1986 fick han medalj för sina insatser i sydafrikansk tjänst (Washington Post). Vad hade han hittat på?

* Vi vet givetvis inte namnet på den agent som pekas ut som Olof Palmes mördare i det här nya Sydafrikaspåret. Han påstås ha varit i Stockholm mordnatten. Kanske går det att styrka.
Men vi vet att de chilenska yrkesmördarna Roberto Thieme och Julio Izquierdo enligt övertygande exilchilenska vittnesmål befann sig i Stockholm mordnatten. De var en av Espinozas mest fruktade mordpatruller och skulle mörda Palme i Madrid 1984 men greps med sina vapen på flygplatsen och utvisades. Kanske hade de vid sitt stockholmsbesök sällskap med ytterligare några sydafrikanska "assets".
Det ska bli intressant att se hur Palmeutredningen handskas med detta sydafrikanska spår. Jag är, liksom Kent Ajland, övertygad om att här ligger lösningen av mordet.

Radiointervjun med Gene Tatum

De chilenska proffsen i Stockholm mordnatten

Till sidans början