Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Ca 10 000 besök per dygn på våra sidor under 2008


Fängslade juntageneraler som vill
ha sin frihet kunde ha krossat exdiktatorn
Pinochet i en rättegång - och öppnat
dörrar till Palmeutredningen
Av Anders Leopold
(Leopold Report uppdaterad 061210)
89-årige chilenske exdiktatorn Augusto Pinochet, som avled under märkliga omständigheter på söndagen 061210 skulle ha ställts inför rätta anklagd för mord och kidnappning. Ett par av hans blodbesudlade generaler från chilejuntan hade funnits i vittnesbåset: den fruktade hemliga polisen DINA:s chef Manuel Contreras och chefen för de utländska mordpatrullerna, brigadgeneral Pedro Espinoza.
Båda är fängslade sedan flera år och åtalade för åtskilliga grova våldsbrott. Men de har "sparats" av domaren Juan Guzman Tapia för att användas som huvudvittnen mot Pinochet.
De skulle ha talat för sin benådning och krossa Pinochet.

Men den verklige motståndaren hade blivit den chilensk-amerikanske CIA-agenten Michael Townley, som arbetade för den sydamerikanska fascist- och mordorganisationen Operation Condor, vars högste ledare var Pinochet.

Townley var en av de första som misstänktes vara inblandad i mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme 28 februari 1986.
När han förhördes av FBI-agenten Robert Scherrer 1978 och ingick det första avtalet med FBI om nedsatt straff mot att stå till förfogande, avslöjade han att han både 1975 och 1976 gjort försök att eliminera Olof Palme i Madrid. Olof Palme var det enda utländska namn som fanns på den dödslista som fastställdes i Chile 1976.

Domare Tapia ville använda sig av Townley som huvudvittne. Townleys avtal med FBI är sådant att om han inte samarbetar åker han in på livstid.

Anklagelserna i åtalet mot Pinochet var just hans ledande roll i Operation Condor, en hemlig sammansvärjning på 70-talet mellan de sydamerikanska militärjuntorna Bolivia, Brasilien, Chile, Paraguay och Uruguay. Operation Condors blodiga klor nådde långt utanför den sydamerikanska kontinenten. På en av de dödslistor som upprättades i Santiago och godkändes av Pinochet var Olof Palme den ende ickeamerikanen. Flera av dem mördades under Espinozas ledning med bl a Michael Townley som skarprättare.
Två av de mest fruktade bödlarna var Roberto Thieme och Julio Izquierdo. Båda var enligt exilchilenska vittnesmål i Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme.
Läs mer om Townley, Operation Condor och dödslistan här!

Läs mer om Thieme och Izquierdo här!

I åtalet mot Pinochet gjordes han personligen ansvarig för kidnappning och mord på minst nio personer vilkas lik aldrig har påträffats.

Efter militärkuppen och mordet på den folkvalde socialistiske presidenten Salvador Allende styrde Pinochet Chile med järnhand åren 1973-90. Enligt officiella uppgifter dödades under den tiden omkring 3 000 människor som motsatte sig militärregimen.
Pinochet lyckas klara sig undan en rättegång genom att förebära dålig hälsa. 

 

 

 

Olof Palmes namn stod på samma dödslista som
juntageneralernas offer
Av Anders Leopold
(Leopold Report uppdaterad 061210)
Den 25 februari 2003 åtalades två av den blodbesudlade chilenska Pinochetregimens generaler för ännu ett uppmärksammat politiskt mord.
En rättegång mot dem kan leda till en öppning i utredningen av mordet på Olof Palme. Men åklagarna har skjutit upp rättegången mot dem då de har dem som vittnen mot juntageneralen Augusto Pinochet - och efter detta skulle ha återgett dem friheten.
Nu har Pinochet avlidit och frågan är om det blir någon rättegång.
Den fruktade hemliga polisen DINA:s chef general Manuel Contreras och chefen för utlandskommandot brigadgeneral Pedro Espinoza har avtjänat långa straff för morden på dåvarade Chile-presidenten Salvador Allendes ambassadör i USA, Orlando Letelier 1976.
Nu gäller åtalen morden på Allendes försvarsminister Carlos Prats och hans hustru i Buenos Aires 1976.
Letelier och Prats var några av de främsta namnen på Pinochets dödslista som sammanställdes av den chilenska hemliga polisen DINA i Villa Grimaldi i Santiago samma år.
Där fanns ett enda utländskt namn: Olof Palme.
Mannen som verkställde morden var DINA-agenten Michael Townley. Efter attentatet mot Letelier utanför Chiles ambassad i Washington 1976 försökte Townley enligt egen utsago att neutralisera Palme i Madrid i samband med Socialistinternationalens möte. Men något gick fel.
Michael Townley greps av FBI och blev informatör mot att han fick sitt straff förkortat samt ny identitet. Det sannolika är att han nu blir huvudvittne mot Contreras och Espinoza.
Dödslistan skärpte
bevakningen av Olof Palme
Den s k dödslistan hamnade på omvägar hos Per Hammarskjöld på svenska ambassaden i Santiago. "Strängt förtroligt" skrev han till UD och polisledningen i Stockholm. Den allvarliga hotbilden föranledde skärpt övervakning av Olof Palme.

 
Utdrag ur Ramirez vittnesmål
inför FN-kommissionen

Här kan du läsa hela avsnittet
som handlar om dödslistan

Listan avslöjades av fackföreningsledaren Victor Toro Ramirez inför United Nations Working Group of Human Rights in Chile i Geneve 1 februari 1977. Ramirez, som under två år torterats i chilenska fängelser, lämnade namnlistor på samtliga som var närvarande vid DINA-mötet samt namn på fångar som var "försvunna" men i själva verket torterats till döds i Villa Grimaldi.

Ramirez berättade:
Mötet diskuterade den framtida planeringen av verksamheten. Bland många som skulle elimineras var Andres Pascal Allende, generalsekreterare i MIR, Carlos Altamirano, generalsekreterare i socialistpartiet, Eduardo Frei, expresident i Chile och Olof Palme, expremiärminister i Sverige.
Mötet utvärderade mordet på general Carlos Prats och mordförsöket på den chilenske försvarsministern i exil, Bernardo Leighton, och hans hustru i Rom. Planerna för ett attentat mot Allendes ambassadör i USA, Orlando Letelier i Washington, fastställdes.

Attentatet mot makarna Leighton i Rom var nästan en kopia av attentatet mot makarna Palme.
Tre månader efter mötet i Santiago sprängdes Letelier i luften utanför ambassaden i Washington.
Direkt anknytning till
Sydafrikaspåret

Den chilenska brigadgeneralen och chefen för DINA:s utlandskommando Pedro Espinoza var verksam i Pretoria i Sydafrika från 1985 - 1987 och ledde därifrån kampen mot de båda våldsregimernas motståndare (Washington Post 18 dec 1987)
En av de främsta fienderna på den politiska arenan var FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme.
I januari 1986 sammanträffade Palme i Stockholm med Pinochets huvudmotståndare, kristdemokraten Gabriel Valdes, inför den förestående parlamentarikerkonferensen i Chile.
En vecka före mordet talade Olof Palme i folkriksdagen mot apartheid i Folkets hus i Stockholm, frångick sitt skrivna manuskript och fördömde i spontana och kraftfulla ordalag denna mördarregim. Han var kort för sin död mycket aktiv i kampen mot de båda våldsregimerna.
Proffsmördare i
Stockholm mordnatten

Enligt exilchilenare i Tyskland och Sverige ankom femton dagar före mordet det ökända mordkommandot Roberto Thieme och Julio Izquierdo till Bonn. De båda samarbetade med Michael Townley och stod under Pedro Espinozas befäl.
Exilschilenarnas s k livlina var till för att skydda dem mot DINA:s utsända mordpatruller. Jose Rioseco berättade i mars 1986 och juli 1990 för säkerhetspolisen i Malmö att de båda yrkesmördarna ankommit till Stockholm via Köpenhamn den 26 februari, två dagar före mordet. I det förhörsprotokoll som upprättades (se original här) hävdade han att han och hans vänner var övertygade om att det var dessa två män som låg bakom mordet på Olof Palme.
Exilchilenarna kontaktades inte vidare av Säpo eller Palmeutredningen.
En katastrofal
förväxling

I Granskningskommissionens betänkande 1999 finns förklaringen: Säpo och Palmeutredarna hade gjort de båda mördarproffsen Michael Townley och Roberto Thieme till en och samma person. Så här står det i kapitel 5.8 sidan 529:

Vid tre tillfällen i mars 1986 och i juli 1990 berättade José R för säkerhetspolisen i Malmö och Malmöpolisen att han från en "källa" hade hört att Michael Townley - alias Roberto Thieme - och Julio I hade mördat Olof Palme på uppdrag av Pinochetregeringen i Chile.

 

 

Michael Townley

 

 

 

 

 

Då Townley vistades i USA övervakad av FBI kunde han inte vara i Stockholm under sitt "aliasnamn" Roberto Thieme. Den katastrofala förväxlingen, kanske orsakad av skicklig desinformation, medförde att Thieme inte blev något spår i Palmeutredningen.


Roberto Thieme

 

 

 

 

Thieme sköt
Allendes ÖB

General Carlos Prats blev Allendes ÖB men den nye presidenten hade först utsett en annan samarbetsvillig general, Rene Schneider, till överbefälhavare och försvarsminister.
Den 19 oktober 1970, dagen före installationen av den nye presidenten, sköts Schneider till döds på öppen gata i Santiago.
Mannen som tömde hela magasinet mot generalen var Roberto Thieme - den man som enligt exilchilenarnas mycket trovärdiga vittnesmål befann sig i Stockholm den kväll Olof Palme mördades..

Generalerna
skyller på CIA

Tillsammans med de båda juntageneralerna åtalas också tre f d agenter för mordet på general Prats.
Michael Townley har i sina erkännanden för FBI hela tiden sagt att han opererade på order av general Contreras. Denne i sin tur skyller morden på den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.
Utredningen av mordet på general Prats i Argentina leds av en undersökningsdomare som begärde att Contreras skulle utlämnas. Det fick juristerna i Santiagos appellationsdomstol att vakna till och förbereda åtal mot Contreras och Espinoza i Chile.
Till sidans början


Pinochet tystades men Palmeutredarna
kan ändå resa till Chile för att få
information från hans närmaste män
I drygt två år
har jag här på Leopold Report hävdat att Pedro Espinoza, som ledde jakten på juntans fiender utomlands, har nyckeln till mordet på Olof Palme.
*Han kunde ha blivit ett av huvudvittnena mot Chiles bödel Augusto Pinochet som avled - nej, tystades - på söndagen 061210. Men ställs Espinoza och Contreras inför rätta så öppnas ett gyllene tillfälle för Palmeutredarna att hålla fast vid Sydafrikaspåret - för i Sydafrika var Espinoza verksam vid tiden för mordet på Palme. Han finns nu i tryggt fängsligt förvar i Santiago de Chile. Han har vid två tillfällen begärt nåd men nekats detta. Han har bl a åberopat samarbete med den s k sanningskommissionen. Han får nu möjlighet att benådas av denna kommission och därmed den chilenska staten om han berättar sanningen om Pinochets ledarskap under militärdiktaturen i Chile. Och det kommer han säkert att göra även i en rättegång mot honom själv.

*Pedro Espinoza och högste DINA-chefen Manuel Contreras kunde helt enkelt ha samarbetat sig till en benådning vid en Pinochet-rättegång. Och det var deras mål. Hellre än att själva ställas till ansvar för sin blodiga hantering.

*När chefsåklagare Jan Danielsson med sin Palmegrupp för några år sedan återvände från det första sydafrikabesöket, ordentligt bortgjorda, frågade jag om han stött på namnet Pedro Espinoza. Det hade han inte. Då jag kort gett bakgrunden konstaterade han: -Ja, då får vi väl åka till Chile också.

*Nu är det allvar.Det borde vara en självklarhet för Palmeutredarna att söka samband med appellationsdomstolen i Santiago för ett eventuellt möte med Espinoza. Jag har påpekat detta tidigare men nu ligger det mer tyngd bakom.
För Carlos Prats, vars mord Contreras och Espinoza görs ansvariga för, stod på samma dödslista som Olof Palme. Liksom Orlando Letelier.
Michael Townley har erkänt att han utlöste bomben som dödade general Prats och hans hustru i Buenos Aires i Argentina. Han gjorde samma sak i Washington 1976 då Letelier sprängdes i luften. Han försökte enligt egen utsago - vilket också skrevs om i de svenska tidningarna - komma åt Palme i Madrid samma år men av okänd anledning misslyckades han.

*Men den 28 februari 1986 var han inte i Stockholm utan i USA övervakad av FBI.Alltså är det logiskt att en av hans rutinerade kollegor gick in i operationen.
Jag mår i det närmaste fysiskt illa när jag varje gång tar upp det faktum att Palmeutredarna och säkerhetspolisen blandat ihop Michael Townley med Roberto Thieme, en lika stor skurk som den förstnämnde. Det avslöjades i Granskningskommissionens rapport 1999 (se här intill).
Jag är numera helt övertygad om att hans Holmer och Säpo-chefen Sune Sandström utsattes för en effektiv desinformation som sopade undan den man som faktiskt enligt de mycket trovärdiga chilenska vittnesmålen var i Stockholm vid tiden för mordet. Han var/är en man med många liv på sitt samvete.
Min personliga uppfattning - liksom exilchiilenarnas - är klar: det var Roberto Thieme som avlossade de två skotten på Sveavägen.
*Det intressanta är ju också att han och hans kumpan Julio Izquierdo passar in i scenariot. De två oidentifierade män som gick framför makarna Palme innan de korsade Sveavägen kan mycket väl vara dessa två proffs.
*Jag vill gärna poängtera att de män ur Pinochets mördarregim som väntar på en rättegång skyller på CIA och anser därmed att de bara handlat på order uppifrån. Och varför ska vi inte tro dem på den punkten? Det är helt i linje med det scenario jag skissat: att den avgörande ordern om mordet på de nämnda personerna inklusive Olof Palme kom från USA med dåvarande vicepresident George Bush och hans hemliga organisation kallad OSG i bakgrunden. Och CIA, givetvis, som banade väg för Pinochet genom att arrangera och bekosta militärkuppen mot Allende.
Och i Sydafrika satt Espinoza varifrån han dirigerade flera operationer mot apartheidregimen - och chilejuntan. De hade motiv att tysta en av de mest högröstade kritikerna, Olof Palme.
De chilenska proffsen i Stockholm mordnatten

Här kan du läsa mer och få hela bakgrunden

Till sidans början