Detta är en sida ur LEOPOLD REPORTbesök från ca 50 länder varje månad

27

Dokumentären: Jag såg mordet på Olof Palme

Nej, tyvärr löstes inte mordet på
Olof Palme den här gången heller

Det finns sanningar - och journalistiska sanningar. Om man med svepande drag avstår från att lämna faktauppgifter som strider mot den egna teorin för man ju utan vidare läsaren bakom ljuset.
Mikael Hylins och Lasse Spang Olsens dokumentär som sändes i svensk och dansk television i går (060226) "Jag såg mordet på Olof Palme" var ambitiös men gick inte hela vägen fram - för då hade den spruckit.
Den på grund av långvarigt sprit- och narkotikamissbruk dödssjuke f d vännen till Christer Pettersson, Roger Östlund, som hela dokumentären baseras på, är inget sanningsvittne. Därför avvisades hans tidigare vittnesmål av både tingsrätten och hovrätten.
Övertygande vittnesmål i de båda domarna visar att Roger Östlund inte var i närheten av mordplatsen när Olof Palme sköts klockan 23.21 den 28 februari 1986. Därmed rasar hela teorin om att det finns ett vittne till mordet Olof Palme.

Så här sa Östlund i TV-programmet:

-Jag såg Christer avlossa ett skott. En människa rasade ihop och så avlossades ett skott till. Jag såg Christer hålla i revolvern. Jag såg också Lisbet Palme falla på knä.
Inte förrän tre år efter mordet på Olof Palme erinrade sig Östlund att han sett Christer Pettersson på biografen Grand där makarna vistades under den senare föreställningen. Det tog 20 år för honom att avslöja "sanningen".
Jag avstår i det här fallet från att diskutera om Pettersson var Grand-mannen eller inte. Eller om han sköt Olof Palme.

Det avgörande den här gången är alltså om Östlund sett Pettersson skjuta Palme.
Lagmannen Carl-Anton Spaak och chefsrådmannen Mikael af Geijerstam, de båda juristerna i tingsrätten, friade Pettersson medan lekmännen fällde honom.

Citat från Spaaks och af Geijerstams anförande.
Det är utrett att Roger Östlund vid aktuell tid befunnit sig nära Grand och tidvis i biografens foajé.
(Grandbiografen var en samlingsplats för knarkare och langare under öppettiden fram till cirka midnatt. Biografen låg nästan mitt emot knarkkungen Sigge Cedergrens bostad. På biografen fanns en telefon som utnyttjades i de här sammanhangen. Personer som Östlund och Pettersson syntes ofta i omgivningen. MIN ANMÄRKNING).
Bevisning föreligger om att han (Östlund) varit kraftigt alkohol- och narkotikapåverkad. Vittnet Lars har sett Roger Östlund ringa från en telefon i foajén efter det att den föreställning, som makarna Palme bevistat, hade slutat. Det framgår också av Peter Olofssons vittnesmål att Roger Östlund talat i telefonen i biografens foajé. Olofsson hade förlagt detta samtal nära stängningsdags, vilket var ungefär klockan 23.45, och uppgivit att Roger Östlund talat högljutt, förvirrat och upprört. Enligt rapport från telefonavlyssning har Roger Östlund samtalat med Sigge Cedergren under tiden 23.15-23.21. Enligt anteckning i rapporten har han varit så påverkad att det förelegat svårigheter att uppfatta hans tal. Av rapporten framgår inte varifrån han ringt. Själv påstår han att det varit i Grands foajé strax efter det han hade sett Christer Pettersson. Roger Östlund har varit hörd på ett mycket tidigt stadium av utredningen och hörts därefter många gånger ytterligare. Han har trots detta inte förrän tre år efteråt kunnat erinra sig att han sett Christer Pettersson. Med beaktande av vad som nu anförs finner vi att Roger Östlunds vittnesmål inte kan tjäna som grund vid bedömningen av frågan huruvida Christer Pettersson befunnit sig vid Grand.

Utdrag ur hovrättens friande dom.
Roger Östlund har utöver vad som antecknats i tingsrättens dom tillagt följande. Sedan han jagat iväg punkgänget gick han mot korvkiosken. Han mötte en kvinna och bad henne om eld och fick det också. Därefter vände han och gick in på Grand för att ringa till Sigvard Cedergren.

Vittnet Pia Engström har berättat att den film hon hade sett på Grand slutade omkring 23.10 och att hon sedan vid busskuren något söder om biografen väntade på bussen som enligt tidtabellen skulle komma 23.28. Hon har med utgångspunkt från dessa hållpunkter uppskattat tiden för sitt sammanträffande med Roger Östlund till 23.20-23.25. Hon har omvittnat att Östlund därefter blev förargad på och jagade iväg några ungdomar som sparkade på busskuren samt att hon, när hon stigit på den buss hon väntade på, såg att Roger Östlund kom tillbaka till busskuren efter incidenten med ungdomarna.

Roger Östlund har i hovrätten liksom vid tingsrätten, förlagt sitt telefonsamtal med Cedergren till tiden efter bråket med ungdomarna. Om man utgår från att så var fallet och därtill lägger Pia Engströms tidsangivelser till grund för bedömningen talar det för att Roger Östlunds samtal med Cedergren ägt rum omkring klockan 23.30. Vittnet LarsS har omvittnat att han sett Roger Östlud vid telefonautomaten vid Grand strax före 23.30 men han grundar den bedömningen på en uppskattning av tiden med utgångspunkt från att han steg ur sin bil efter att ha lyssnat på radions nyhetssändning klockan 23. Slutligen har biografvaktmästaren Peter Olofsson, som vid tingsrätten förlade sin iakttagelse av Östlund till en tidpunkt nära stängningsdags, d v s strax före 23.45, i hovrätten uppgivit följande:

Den aktuella aftonen visades fyra olika filmer på Grand. Två av filmerna slutade 23.40. En man kom in i foajén och använde telefonen. Han stod och telefonerade när Olofsson såg honom. Det måste ha varit efter Bröderna Mozart slutat (filmen som Palme såg) men innan de två andra slutat. Han lade märke till mannen därför att denne ropade och ville ha hjälp med ett sår. Mannen stannade kvar i foajén rätt länge, 15-20 minuter, men Olofsson är ganska säker på att mannen inte fanns kvar när biografen stängdes 23.45. Det är svårt att exakt placera in mannen telefonsamtal i tiden. Han anser emellertid att han sett mannen under tiden 23.15-23.40 och att det är fullt möjligt att han kan ha ringt ett samtal 23.15.

Utredningen ger alltså inte något entydigt svar på frågan när telefonsamtalet mellan Roger Östlund och Sigvard Cedergren ägt rum. Med hänsyn till vad som framkommit om rutinerna för tidsangivelserna vid telefonavlyssning bör emellertid den tidpunkt som framgår av protokollet över telefonavlyssningen läggas till grund för bedömningen, såvida inte starka skäl talar för att tidsangivelsen är felaktig. De vittnesuppgifter som tyder på annan tidpunkt grundas på uppskattningar i efterhand. Vittnesuppgifterna är därigenom inte så säkra att de bör ge företräde. Övervägande skäl talar alltså för att samtalet mellan Roger Östlund och Sigvard Cedergren ägt rum 23.15-23.21.


Vilken bedömning man än gör av vittnesmålen ovan är en sak klar: Roger Östlund var inte på mordplatsen klockan 23.21.
Dokumentärfilmarna har försökt komma ifrån det här genom att dra slutsatsen att Roger Östlund kom till Grand efter det att Palme skjutits.
Bortsett från det fullkomligt orimliga i att han skulle ha störtat till biografen Grand sedan han bevittnat mordet på Olof Palme är det ändå en förflyttning för en starkt sprit- och narkotikapåverkad person - på cirka tio minuter. Detta kan alltså uteslutas.
Han är på olika sätt förankrad på eller i närheten av Grandbiografen till tidpunkter som ligger efter mordet på Olof Palme.

Jag tycker Pia Engströms vittnesmål känns rätt övertygande. När bussen går cirka 23.28 befinner sig Östlund vid busskuren. Han säger själv att han gick mot korvkiosken och sedan in på Grand. Biografvaktmästaren Peter Olofsson "håller kvar" Östlund på Grandbiografen mellan 23.15 och 23.40. Och telefonavlyssningen, som hovrätten väljer att ta fasta på, inträffade mellan 23.15-23.21.

Det föreligger tre olika rapporter från avlyssningen - men dessvärre inget band. Det beror inte på någon konspiration utan som det står i hovrättens dom Det är vidare upplyst om att bandet med de inspelade telefonsamtalen förstörts i enlighet med gällande rutiner för telefonavlyssning vid narkotikaspanig. Men det hindrar inte dokumentärfilmarna från att kittla med möjligheten att poliser varit inblandade. Östlund pekar också ut ett polisbefäl som skulle ha deltagit i mordkomplotten mot Sigge Cedergren (av misstag sköts Olof Palme). Detta polisbefäl har nu offentlig förbannat Östlund för dessa lögner. Rapporterna innehåller en del olika uppgifter vilket kan bero på utredningen då nya detaljer tillkommit. Men tidpunkten har inte rubbats. Så vi kanske ska nöja oss med det. Roger Östlund, som gett upphov till den här dokumentären, talade i telefon på Grandbiografen när Olof Palme sköts i hörnet Sveavägen - Tunnelgatan.

Man kan ju också undra varför Roger Östlund inte tog chansen att avslöja att han sett Palme skjutas av Christer Pettersson när det var dags för hovrättsförhandlingar. Det kunde faktiskt ha medverkat till ett det blivit en fällande dom. Och det låg ju 50 miljoner i potten för den person som kunde bidra till att Olof Palmes mördare avslöjades och dömdes som skyldig till mordet i en avgörande rättegång. Jag tror nog han hade trotsat både Pettersson och ett antal torpeder om han haft den informationen.
Anders Leopold