Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Ca 10 000 besök per dygn på våra sidor under 2008

Frågor till Palmeutredningen

(Leopold Report 070228) Även om det gått 21 år efter mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme utan att det fått en slutlig lösning måste både frågor och svar hållas levande.
Frågor och tänkbara svar finns på Leopold Report sedan sidan byggdes upp kring utredningen av Palmemordet 1998 .
Vi journalister vet att det pågår en mordutredning och att det egentligen är meningslöst att ställa frågor till de ansvariga om detaljer som rör denna utredning. Därför måste vi gå andra vägar och i många fall leder det till spekulationer.
Sannolikheter måste dock läggas i vågskålar och det är sedan upp till var och en att få den ena aller andra att väga över.
I januari 2001 ställde jag tio frågor till de ansvariga och fick svar av rikskrims chef Lars Nylén.
Nu sex år senare har jag bett de ansvariga, rikspolisstyrelsens chef Stefan Strömberg, rikskrims chef Therese Mattsson och Palmeutredningens chef Stig Edqvist, om svar på några frågor.

Detta är mina frågor och svaren har vi fått genom pressekreterare Varg Gyllander.

1) Finns det fortfarande poliser som arbetar uteslutande med Palmemordet?
Svar: Nej det finns idag ingen som uteslutande arbetar med Palmemordet.

2) Har efter Christer Petterssons död tipsfrekvensen förändrats?
Svar: Det går inte att svara med exakta tal på den frågan då tipsfrekvensen efter Christer Petterssons död inte utvärderats. Däremot kan generellt sägas att varje gång Palmeutredningen uppmärksammas i medier, av olika skäl, ökar för en tid tipsinströmningen. Men det är mycket varierande.

3) Förekommer det fortfarande någon form av utredning kring Christer Pettersson?
Svar: Nej inte i egentlig mening. Däremot kommer det då och då in nya uppgifter som naturligtvis värderas och hanteras på sedvanligt vis.

4) Kvällstidningarna gjorde en stor affär av fyndet av Mockfjärdsvapnet - som slängdes i sjön 3 år före mordet på Olof Palme. Kan ni ärligt i dag upplysa allmänheten om att detta vapen fiskats upp ur sjön, använts vid mordet och sedan slängts tillbaka på samma plats? För det är ju i stort sett den enda möjligheten om det ska kopplas till mordet på Olof Palme. Eller helt enkelt en gång för alla avfärda det.
5) Om detta vapen har något intresse kan det möjligen ha med ammunitionen att göra. Har ni kunnat fastställa något samband mellan de kulor som fanns i vapnet och de två kulor som hittades på mordplatsen?
Svar 4 och 5: För närvarande svarar vi inte på några frågor kring Mockafjärdsvapnet av utredningstekniska skäl. Vi ber dig därför att återkomma med frågor angående Mockafjärdsvapnet när SKL:s utredning är avslutad då vi kommer att göra ett nytt ställningstagande i den frågan.

6) I dag har vi nya chefer för Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen. Har ni på något sätt förändrat arbetet i mordutredningen? Ett återkommande medialt krav sedan Christer Pettersson friades i hovrätten har varit att sammanställa en helt ny Palmegrupp med hög internationell kompetens.
Svar: Hur Palmeutredningens organisation och sammansättning är beskaffad betraktar vi som en intern organisationsfråga. Dock kan sägas att några större förändringar i utredningsmetoder inte har genomförts.

7) Granskningskommissionen anser i sitt betänkande 1999 att vissa motivbilder inte är tillräckligt bearbetade. Det gäller bl a Bofors vapenaffärer och OP:s roll i Iran - Irak-kriget. Har detta föranlett någon form av åtgärd och i så fall vilken/vilka?

8) Har andra konkreta åtgärder vidtagits med anledning av Granskningskommissionens betänkande?

9) Eftersom de s k internationella spåren i huvudsak faller under säkerhetspolisens revir blir frågan återigen: Finns det någon speciell grupp inom Säk som arbetar med mordutredningen?

10) Har man på diplomatisk väg och från högsta polisledningen, Palmegruppen och säkerhetspolisen på något sätt försökt få tillgång till material knutet till Olof Palme och eventuellt mordet som förvaras i Stasis, GRU:s och KGB:s arkiv?

Svar: 7,8 och 10: Tyvärr kan vi av utredningstekniska skäl inte öppet redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit eller kommer att vidtaga i utredningen. 9: Då det gäller Säpo, som är en egen myndighet, hänvisas frågor angående deras verksamhet direkt till dem.

Gösta Söderström död 

(Leopold Report 080209) Poliskommissarie Gösta Söderström, det första polisbefäl som kom till mordplatsen i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan där statsminister Olof Palme sköts till döds klockan 23:21 den 28 februari 1986, har avlidit. Därmed har ännu en person med stor vikt för en möjlig lösning av Palmemordet lämnat scenen.
Gösta Söderström slog larm
och organiserade verksamheten på mordplatsen. För mig som grävt i mordutredningen under 22 år är han en av de poliser som visar att ett polisspår är omöjligt.
Hans tidsangivelser från ankomsten och larmet på mordplatsen och de tidsangivelser som antecknats hos polisens sambandscentral skiljer enligt rapporterna på sex minuter. Detta har under åren givit upphov till olika teorier: 1) Söderström och hans grupp har agerat för långsamt varvid mördaren fått ett onödigt försprång; 2) de ansvariga på sambandscentralen har brustit i rutiner och agerande vilket fått negativa konsekvenser för den fortsatta spaningen och därför försökt dölja detta genom att frisera tidsuppgifterna eller 3) det rör sig om en medveten fördröjning av larmet och riktade anrop till vissa polispatruller med ett specialuppdrag som syftade till att hjälpa mördaren att undkomma.
Oberoende av vad som är riktigt har de olyckliga konsekvenserna av detta bidragit till det s k polisspåret. Att högerextrema poliser i en grupp planerat och iscensatt mordet på Olof Palme finner jag själv fullkomligt otänkbart. En grupp poliser som planerar att genomföra ett mord på Sveriges statsminister skulle avslöjas långt innan man ens hunnit ladda ett vapen.
Poliskommissarie Gösta Söderström hade en annan uppfattning som han inte ryggade tillbaka för att framföra offentligt, trots det motstånd han måste ha mött från sina kollegor.
Om Palmeutredningen skötts av hederliga och orädda poliser som Gösta Söderström skulle helt säkert hela komplotten, om det nu var en sådan, ha avslöjats för länge sedan.
Läs mer om detta på
www.politiskamord.com

Anders Leopold
LR ansvarig utgivare