27 år
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

Till
RIKSÅKLAGAREN och chefen för RIKSPOLISSTYRELSEN

Uppdaterad 100201

Ärende: mordet på Olof Palme

I Granskningskommissionens betänkande 1999 framgår det klart att utredarna av mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme 1986 i ett tidigt skede lagt ner det kanske viktigaste spåret i hela mordutredningen. Skälet var att spaningsledningen och säkerhetspolisen felaktigt gjort två professionella yrkesmördare från Chile till en och samma person: RT och Michael Townley. Då Michael Townley - alias RT - stod under FBI:s uppsikt och befann sig i USA ansågs uppgifterna från exilchilenaren José Jara Alfonso Risoseco, som hördes av polis och säkerhetspolis i Malmö 1986 och 1990, vara felaktiga. Spåret lades ner.

Michael Townley dömdes i USA för flera politiska mord, bl a mordet på Orlando Letelier i Washington - Allendes ambassadör i USA. RT var en av ledarna för den militanta delen av fascistorganisationen Patria y Libertad (PYL). Han var inte bara ansvarig för mord på flera av Allendes blivande medarbetare - utan var också kopplad till den terror genom tortyr och mord som säkerhetstjänsten DINA bedrev mot det chilenska folket åren efter juntakuppen.

PYL genomförde med stöd av CIA och militären under Augusto Pinochets befäl två kupper mot den folkvalde presidenten Salvador Allende. Den första kuppen 29 juni 1973 misslyckades (kallad Tanquetazo) med ett stort antal döda. Den 11 september 1973 stormade PYL och nu med stöd av militär under general Pinochets ledning och CIA presidentpalatset och mördade presidenten. PYL låg bakom mordet på general René Schneider 1970, Allendes blivande försvarsminister, PYL mördade en av Allendes lojala marinofficerare, kapten Arturo Araya - vilket RT offentligt medgivit - han har också medgivit i sin avbön att han fick order av Pinochet att personligen eliminera den chilenska vänsterledaren Carlos Altamirano. Denne varnades enligt uppgift och tog sig till Cuba. Just nu pågår med hjälp av chilenska kontakter analys av PYL:s verksamhet - där det sannolikt finns ett mycket stort "mörkertal".

I alla de brott PYL idag kan anklagas för - men aldrig ställts till ansvar för - var RT en av de ansvariga ledarna.

Enligt de chilenska vittnesmålen befann sig RT i Stockholm tillsammans med en annan känd yrkesmördare, JI, vid tiden för Palmemordet. Om dessa två befann sig i Stockholm när Olof Palme mördades är de också inblandade, en av dem som gärningsman eller också båda som deltagare i en större komplott styrd från Sydafrika.

Jag återger här spaningsuppslaget från Riosecos första besök hos Malmöpolisen - fyra dagar efter mordet. Jag förfogar över det i en kopia. Han hördes sedan två gånger av Säpo men dessa förhör har jag givetvis inte fått tillgång till. Jag återger också härunder Granskningskommissionens rapport i detta ärende.

SPANINGSUPPSLAG
860304
JARA RIOSECO uppgav följande: Han har hört från en "källa", att två chilenska medborgare vid namn RT och JI , ca 40 år gamla, ankom med flyg från Santiago, Chile till Bonn, Västtyskland. Där vistades de på den chilenska ambassaden. För cirka 15 dagar sedan lämnade männen Bonn med flyg och reste till Kastrup, Danmark. Där såg JARA:s "källa" de två männen, när de tog flyget till Stockholm. I Stockholm gick männen under jorden.
JARA och en av hans kamrater är övertygade om att de två männen är skyldiga till mordet på statsminister Olof PALME. Detta har de utfört på uppdrag av den chilenska regeringen. Olof PALME fanns på general Pinochets svarta lista sedan lång tid tillbaka.
För två år sedan var Olof Palme hotad till livet under sitt officiella besök i Madrid, Spanien. Vid detta besök blev de två omnämnda männen gripna för olagligt vapeninnehav av den spanska polisen. Därefter blev de utvisade till Chile.
Det vapen av en revolvertyp, som nämnts i samband med mordet på Olof PALME. är ett vanligt tjänstevapen vid den chilenska polisen.
JARA känner de två männen som yrkesmördare, vilka arbetat för f d general Roberto Viaux och president FREI. Männen tillhör den fascistiska organisationen Patria y Libertad - Fosterland och frihet. År 1973 gjorde de sig skyldiga till mord på general SCHNEIDER i Santiago.

1994 intervjuade jag Rioseco för tidningen Expressens räkning och han bekräftade än en gång uppgifterna. Han berättade också att han varit mycket tveksam, för att inte säga rädd, för att gå till polisen. Rädslan satt i på grund av de förföljelser chilenare i exil utsattes för. I Sverige fanns grupperingar som stödde Pinochet.

Till detta fogar jag nu GK:s rapport i vilken det finns svar på frågor som vi journalister ställde under mordutredningens första skede men givetvis aldrig fick besvarade.

Detta är texten på sidan 529 under rubriken Michael Townley och DINA (chilenska säkerhetspolisen) Enskilda uppslag:

Vid tre tillfällen i mars 1986 och i juli 1990 berättade Jose R för säkerhetspolisen i Malmö och Malmöpolisen att han från en "källa" hade hört att Michael Townley - alias RT - och J I hade mördat Olof Palme på uppdrag av Pinochetregeringen i Chile.
I en promemoria från säkerhetspolisen i Stockholm av den 23 april 1986 sägs bl a att RT inte var känd i Spanien och att JI hade gripits i Spanien för eventuell inblandning i mordet på general Schneider 1970. I en annan promemoria upprättad av säkerhetspolisen i Stockholm i augusti 1990 sägs att ingen av personerna var kända vid säkerhetspolisen.
Enligt två anteckningar daterade maj respektive juni 1986 hade Lisbet Palme till Hans Holmér överlämnat några tidningsartiklar från januari-februari 1979. Artiklarna handlade om att Michael Townley på uppdrag av DINA hade mördat tre chilenska politiker. Vid förhör i USA skulle Michael Townley ha berättat att han hade fått order att mörda Olof Palme i Madrid 1976. I artiklarna nämndes även att Olof Palme stod på en särskild dödslista hos DINA.
I mars 1987 hölls ett möte hos UD:s kabinettssekreterare med företrädare för UD, RÅ och RPS. Mötet ägde rum på RÅ:s begäran och dokumenterades i en promemoria författad av Nils G Rosenberg vid UD:s politiska avdelning. Mötet, dess bakgrund och den promemoria det resulterade i är redovisat i kapitel 3, UD;s roll i övrigt.
I oktober 1987 skickade Sveriges ambassad i Washington ett telex till UD med viss information från U.S. State Department om att Chile hade vägrat att medverka till att finna de skyldiga till mordet på bl a Orlando Letelier i Washington
(vilket Townley senare erkände och dömdes för vid tidpunkten för hans uppgift om mordförsöket på Palme i Madrid. Förf. anm)
I mars 1991 skickade den amerikanska ambassaden i London en promemoria till RPS, Interpol. Promemorian innehåller information från U.S. Marshals Service om var Michael Townley befann sig under 1986. Michael Townley hade gjort vissa resor inom USA. Man hade haft kontakt med honom på hans arbetsplats den 25 februari 1986 och därefter den 2 mars 1986. Han hade inte fått något amerikanskt pass. Hans fru hade lämnat "the witness protection program" och återvänt till Chile
(det var inom detta Townley berättade om mordförsöket på Palme i Madrid och hans samarbete gav honom nedsatt straff. Förf.anm.)
Michael Townley har inte förhörts med anledning av mordet på Olof Palme.

Till detta vill jag lägga att inte heller RT, av ovanstånde orsaker, hörts av svensk säkerhetspolis. Han är i dag välkänd i Chile och sedan många år en av de främsta att göra avbön för de grymheter som han och hans gelikar begick mot det chilenska folket under Pinochets regim. Men dessutom har Säpo sökt uppgifter om honom och Izquierdo i Spanien (!) och givetvis inte fått någon betydande information om de två chilenarna. Detta är naturligtvis enligt min uppfattning uppseendeväckande och ett tecken på bristande internationell kompetens hos Säpo och palmeutredarna. Liksom att man inte hört hans chef som enligt uppgift finns tillgänglig i chilenskt fängelse i Santiago, brigadgeneral PE, som ledde chilejuntans terror utomlands och var verksam i Pretoria, Sydafrika, 1985 - 1987 där han för apartheidregimens räkning lärde ut hur den statskontrollerade terrorismen fungerar.

Anders Leopold
journalist och författare
Uppdaterad 100201