Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare från ca 50 länder varje månadOlof Palmes sista tal:
"Om världen beslutar sig för att avskaffa
apartheid så kommer apartheid att försvinna"

Av Anders Leopold
(Leopold Report 140925)
Olof Palmes sista tal, veckan före han mördades, var ett kompromisslöst budskap till världens ledare att förinta apartheidregimen i Sydafrika.
När talet hölls på Folkriksdagen mot apartheid i Folkets hus i Stockholm 21 februari 1986 var attentatet mot honom, enligt hemliga militära dokument, förberett sedan december 1985. På grund av den hårda bevakningen kunde inte mordpatrullen agera förrän fredagen den 28 februari då Palme återkommit från sin resa i norra Sverige.
Den sydafrikanske journalisten De Wet Potgieter säger till Leopold Report:
-Den sydafrikanska regeringen hatade Palme. Den ekonomiska och psykologiska skada hans anti-apartheidkampanj vållade Sydafrika var oöverskådlig.

Detta är några utdrag ur Olof Palmes sista tal:

Det svenska initiativet har nu fått efterföljd i många länder. Kritiken har blivit tystare. Allt fler som tidigare varit skeptiska börjar nu förstå att den här typen av aktioner behövs. Sanktioner är ingen garanti för att en blodig uppgörelse skall kunna undvikas. Men omvärlden måste ta sitt ansvar och söka varje möjlighet att aktivt bidra. Därmed skulle också FN och säkerhetsrådet kunna spela en roll.

Oliver Tambo och Olof Palme

Vi är givertvis beredda att bidra till att eventuella skadeverkningar för Sydafrikas grannländer lindras och att verka för att också andra FN-stater gör det.

I avvaktan på att enighet uppnås i säkerhetsrådet om bindande sanktioner, måste vi alla lämna vårt bidrag till att trycket på apartheidregimen upprätthålls och ökar. På nordisk sida har vi länge sökt samordna våra åtgärder för att ge dessa extra tyngd. I oktober förra året antog vi ett nytt gemensamt nordiskt handlingsprogram mot Sydafrika som en uppföljning och utvidgning av 1978 års program.

...............

Frene Ginwala, ANC:s talman, och Nelson Mandela.

 

På det nordiska programmet står också en rekommendation till importörer och exportörer att söka sig nya marknader. Det omfattar åtgärder för att förhindra offentlig upphandling av sydafrikanska produkter och upphörande med statligt stöd till handelsfrämjande verksamhet. Vi åtar oss att förbjuda import av Krugerrand och export av datautrustning till Sydafrika. Vidare utfäster vi oss att förbjuda nya kontrakt på det nukleära området och att avstå från kommersiella flygförbindelser med Sydafrika.

..................

På nationell basis har Sverige infört förbud mot import av jordbruksprodukter från Sydafrika. Det innebär i praktiken ett förbud mot all konsumentvaruimport från Sydafrika. Vi har rekommenderat de svenska företagen att frivilligt begränsa handeln med Sydafrika. Handeln har redan gått ned, och det finns exempel på företag som aktivt söker finna leverantörer i andra länder än Sydafrika.

....................

Jag har valt att myckt sakligt tala om vad apartheid faktiskt är och på samma sätt mycket sakligt tala om vad vi gör.
I grunden är detta en djupt emotionell fråga, som djupt rör våra känslor, därför att det är ett sådant sällsynt vedervärdigt system. Allt på grund av att det för människors hudfärgs skull lämnar dem till en fattig tillvaro. Det är en skam för världen så länge detta system består.

...................

Historien har gjort det på det sättet att de svarta i Namibia och i Sydafrika har en bred folkrörelse, ett utomordentligt framstående ledarskikt som skulle kunna vara en möjlig part i en dialog för att avveckla detta avskyvärda system, som är fördömt. Men där regimen svarar genom att öka förtrycket och sätta detta folks ledare i fängelse. Detta är ett klassiskt exempel på dårskap ur vilket inget annat än ont kan komma - fram till den dagen det försvinner och en dag har upphört. Det är självklart klart att Nelson Mandela ska släppas fri.

..................

Detta system kan icke, skulle icke kunna bestå om det icke på olika sätt understöddes, eller godtogs eller tolererades i omvärlden.

..................

Därför har alltså omvärlden ett direkt ansvar för detta systems fortbestånd. Om världen bestämmer sig för, om människor runt om i världen bestämmer sig för att apartheid skall avskaffas, så kommer systemet att försvinna.

..................

Det ena är förtryckarapparaten, den underminerar sig själv, den undermineras utav den modiga kamp som de svarta folkrörelserna för i Sydafrika. Det andra är stödet utifrån, och där skall vi genom att deklarera vårt stöd för de svartas kamp, och genom att medverka till att isolera apartheidregimen, ta vårt ansvar för att detta vedervärdiga system upphör.

Åter till förstasidan!