etta
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare varje månad från ca 50 länder

 

ok

 

 

MEDDELANDE TILL
LEOPOLD REPORTS LÄSARE

Leopold Report kan nu bevisa att några namngivna personer som förekommer i Palmeutredningen i själva verket var professionella desinformatörer med rötterna i den amerikanska underrättelsetjänsten. Skickligt och effektivt har de fört den svenska regeringen, Säpo och utredarna av mordet på statsminister Olof Palme bakom ljuset.
Detta är kanske den viktigaste orsaken till att hela Palmeutredningen har havererat. Granskningskommissionen (GK) gjorde några spridda försök att avslöja desinformationen troligen med förhoppningen att Palmeutredningen skulle ta upp detta som ett särskilt tema. Men det blev aldrig gjort.

All desinformation i mordutredningen har också satt djupa villospår inom stora delar av svensk och internationell press samt den litteratur som publicerats under de gångna 25 åren. Detta gäller givetvis också en del uppgifter i det digra materialet på Leopold Report. Desinformationen har varit av sådan art att den praktiskt taget inte kunnat upptäckas.

Det är först nu efter den omfattande forskning vi bedrivit och nu presenterar i en egen artikelserie som bilden blivit helt klar. Allt eftersom denna serie pågår framöver, kommer vi att peka på något av den desinformation som drabbat Leopold Report och därmed också våra läsare.

Som första pressorgan kommer vi att korrigera de felaktiga uppgifterna och tydliggöra för våra många läsare det rätta sammanhanget.

Det är min förhoppning att ni följer vår artikelserie, som inte bara avslöjar att mordet var en statsunderstödd konspiration med flera internationella aktörer, utan som också i kommande artiklar avslöjar de svenskar som inte bara själva bidragit med desinformation utan som också varit med om förberedelserna och genomförandet av attentatet i hörnet Sveavägen – Tunnelgatan i Stockholm den 28 februari 1986.

Anders Leopold
Ansvarig utgivare för den av Radio- och TV-verket registrerade databasen och nättidningen www.leopoldreport.com

 

 

 

trea

Ny utredning visar:

Mordet på FN:s fredsmäklare i kriget Iran-Irak och Sveriges statsminister Olof Palme var en statsdirigerad konspiration med informations- svindel som fick mordutredningen att haverera.

*Leopold Report fortsätter här den artikelserie som inleddes 22 februari 2010 vilken efter ett omfattande utrednings- och analysarbete ska visa att mordet på Olof Palme var en
statsdirigerad konspiration.

*I detta arbete har vi bl a undersökt statsmannamord över hela världen efter andra världskriget och studerat de operationella sidorna vid planläggning, förarbete, genomförande och efterarbete. I alla dessa faser använder sig underrättelsetjänsterna av egna informationssvindlare. Svindeln medför ofta att utredningen baserad på deras uppgifter ödeläggs, avbryts eller helt läggs ner. Vilket alltså är avsikten.

*Till detta informationssvindleri kan man också knyta desinformation som aktivt saboterar själva mordutredningen och vållar sådan skada att en lösning av mordet i det närmaste blir omöjlig.

*Flera sådana här exempel kommer att ledas i bevis när det gäller utredningen av mordet på Olof Palme.

*Som referensunderlag i Palmemordet använder vi oss först och främst av Granskningskommissionens (GK) rapport som kom 1999 och som är en kritisk genomgång av hela brottsutredningen. 

*Författare till artikelserien är John Anderson, Tony Widing och Anders Leopold. De två förstnämnda har omfattande fackkunskap om underrättelsetjänsternas verksamhet.fyra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyra