Olof Palme och Mötesscenariot LEOPOLD REPORT

27

MÖTESSCENARIOT I NORSK TV: 
MAKARNA PALME UMGICKS MED MÖRDAREN I 40 SEK FÖRE SKOTTEN
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

Av Anders Leopold
Under cirka 40 sekunder befann sig Lisbet Palme i sällskap med den man som sköt hennes make Olof.
Först stillastående, sedan gående cirka 15 meter. Kanske samtalade hon med honom.
Om detta har hon inte nämnt ett ord under de 12 år som gått efter mordet.
Inte en antydan, inte ett utpekande.
Olof Palme hade själv avtalat ett möte - som blev en fälla.
Detta hävdar företrädarna för det s k Mötesscenariot.
En av dem, journalisten Gunnar Wall, har nu gett ny aktualitet åt detta spår i norsk TV.

Gunnar Wall,47, frilansjournalist och belönad för sin imponerande kartläggning av utredningen av mordet på Olof Palme - Mörkläggning - Statsmakten och Palmemordet - intervjuades av Bo Brekke i NRK:s "Apropos".
Bakom mötesscenariot står också privatspanaren Ingvar Heimer som gjort en omfattande utredning av händelserna minuterna före mordet.
OVILJA ATT KLARA UPP MORDET
För att börja med slutet av den norska TV-intervjun sammanfattar programledaren Brekke:
-Du säger alltså att Hans Holmér drev en efterforskning, inte för att finna mördaren utanför att passa på så att utredningen inte kom in på för regeringen känsliga saker?
GW:-Ja, precis.
B:-Det var viktigare att passa på hemligheterna än att finna mördaren?
GW-Ja.
B:- Ska man verkligen tro att Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska regeringen inte ville få fast Palmes mördare?
GW:- Inte till vilket pris som helst, kanske. Här kan de mycket väl haft misstankar om att sanningen om mordet skulle kunna skada internationella intressen.
Detta kan ses som kärnan i Walls beskrivning av hur utredningen bedrivits, styrts och mer eller mindre havererat. Wall och Heimer går inte in på vem som sköt Olof Palme, eller vilka som ligger bakom en eventuell konspiration. De kritiserar utredningen därför att just Mötesscenariot inte tagits på allvar, att vittnesmål förtigits eller "bantats" till passande proportioner.
Wall redogjorde i programmet för vad som sannolikt inträffat.
DET FANNS INGEN GRAND-MAN
Grand-mannen har varit en central figur i utredningen - inte minst för att det ansågs vara Christer Pettersson som smög på makarna Palme utanför biografen Grand.
Om detta säger Wall:
-Det finns åtskilliga vittnen som säger att makarna Palme inte hade någon övervakning, inga livvakter eller någon som gick efter dem.
-Mårten säger att han såg en man stå vid fönstret till bokhandeln. Det är bara Mårten som sett denna person.
Med detta menar Gunnar Wall att det troligen inte existerade någon Grand-man och att makarna Palme inte skuggades från biografen till mordplatsen. Det bäddar för mötesteorin.
Den allmänna uppfattningen har varit att det är Lisbet Palme som ville snedda över Sveavägen för att titta i skyltfönstret till den indiska affären.
-Det är anmärkningsvärt att makarna gick över Sveavägen, säger Gunnar Wall. Det är nämligen inte raka vägen hem. Det var lite åt fel håll.
-Det har skapats en sorts halvofficiell uppfattning att Lisbet var intresserad av att titta i ett skyltfönster på andra sidan gatan. Att hon alltså tog initiativet till att gå över gatan. Det är en konstruktion av utredarna.
Wall hävdar att det kan ha varit Olofs initiativ. Med detta vill Wall antyda att det är Olof Palme som leder dem till den avtalade mötesplatsen.
ETT MÖTE PÅ 40 SEKUNDER
På vägen söder ut mot Tunnelgatans korsning möter makarna Palme ett vittne. Det är kocken Nicolai Fauzzi. Han känner igen makarna Palme, han ser också en man i blå täckjacka en bit bakom dem, det är vittnet Anders Björkman som kommer att befinna sig 5 - 7 meter bakom makarna och mördaren när skotten avlossas (och sannolikt av Lisbet Palme förväxlats med Christer Pettersson).
Fauzzi går norrut.
GW:-Det intressanta är att när han hörde skotten hade han gått mycket längre än Palmes. De gick ungefär i samma takt.
Fauzzi klockades av palmeutredarna. Det tog 95 sekunder att gå från mötesplatsen till den plats där Fauzzi befann sig när han hörde skotten. Det tog 52 sekunder för makarna Palme att gå från mötesplatsen till mordplatsen.
GW:- Det tyder på att makarna Palme stannat upp cirka 40 sekunder.
15 meter från mordplatsen står en reklampelare - än i dag. Denna får nu en huvudroll i Mötesscenariot.
GW:- Ett vittne i en bil på andra sidan Sveavägen (Inge Morelius) såg att Palme möte gärningsmannen vid denna pelare. Det var då han såg dem första gången.
-En taxichauffär ser tre personer stå och samtala alldeles söder om reklampelaren. En flicka som satt i en bil lite söder ut ser tre personer snedda över trottoaren ifrån reklampelaren mot mordplatsen.
-Så är det ett vittne (Björkman som gick bakom Fauzzi) som går bakom tre personer som samtalar och håller om varandra. Han säger att de småpratar med varandra och tycks ha det trevligt. Så skjuter en av de tre en av de andra.
Bo Brekke: - Alla vi andra har ju haft uppfattningen att mördaren stod vid dekorimafönstret (färghandeln Dekorima i hörnan Sveavägen-Tunnelgatan).
INGEN "DEKORIMA-MAN"
GW:- Det finns inga vittnen som stöder det.
Brekke: -Inget?
-Nej, det bygger helt på att Lisbet sagt att hon inte såg mördaren i förväg. Då har man dragit slutsatsen att han stått gömd i hörnet. Det finns inga vittnen som har placerat honom i hörnet.
På frågan om det är troligt att Lisbet Palme förtigit att hon inte bara sett utan kanske också pratat med mördaren säger Gunnar Wall:
-Om vittnesuppgifterna är riktiga har hon av något skäl låtit bli att berätta vad som verkligen hände. Ett skäl kan var att hon förträngt det, att hon har glömt bort det, att hon har stängt av det… att hon stängt av det som skedde för att det var så fruktansvärt.
Brekke: - Det finns alltså vittnesmål som man inte tagit hänsyn till.
GW:- Ja, det är häpnadsväckande. Men jag kan bara förstå det så att man har bestämt sig för att detta vill man inte höra talas om överhuvud taget. I stället har utredarna stött sig på Lisbet… men inte på allt det hon sagt. Man har sopat undan en del uppgifter från henne och i stället stött sig på annat som så att säga ska ge en entydig bild av att gärningsmannen inte kände Palme, inte pratade med honom.
VITTNESMÅLEN STYMPADES
Brekke: -Kan man lita på vittnena?
GW:- Det är inget fel på dessa vittnen, de är bättre än många andra som åberopades i Pettersson-rättegången. Där handlade det om personer med kriminell bakgrund. Det här är vanliga människor som berättat vad de sett alldeles efter mordet.. Det finns ingen anledning att ifrågasätta dem om deras uppgifter stämmer överens inbördes.
Brekke:- Så dessa vittnen har ställts åt sidan?
GW:- Vittnena har man haft med men inte brytt sig om de delar av deras uppgifter som pekar åt det här hållet.
-Det är en svår operation att göra. Man har inte förhört dem omigen om de här uppgifterna, man har inte frågat Lisbet om de här sakerna. Man har bara lämnat dem, så att säga. Ett av vittnena blev bara hörd en gång, ett annat två gånger men då aldrig tillfrågad om de här sakerna. De har verkligen ansträngt sig för att gå runt det hela.
Brekke:- Det enda vittne som kan säga att Olof Palme talat med mördaren är Lisbet. Hur troligt är det att hon förträngt detta?
GW:- Jag säger att det kan vara så. Det är en hypotes man måste ta på allvar eftersom ingen lösning på mordet finns. Hur troligt det är att hon har förträngt det kan inte jag veta. Jag kan bara veta att människor med svåra traumatiska upplevelser ofta förtränger delar av dessa upplevelser.
Brekke: -Kan de få tillbaka minnesbilderna?
GW:- Ja, med lämplig psykologisk hjälp och om tiden ger dem en chans att läka de svåra sår som har uppstått i deras psyke, kan de ofta återfå minnesbilderna. Men det krävs t ex att de återvänder till den plats där händelsen inträffade eller att de får hypnos. Det speciella med Lisbet är att hon inte genomgått någon hypnos, vilket andra vittnen har gjort. Hon sa också vid rättegången 1989, tre år efter mordet, att hon inte varit på mordplatsen. Hon är det enda vittnet som inte gått med på någon rekonstruktion. Det är högst anmärkningsvärt. Hon har ju också visat alla tecken på svåra psykiska spänningar omkring det som har med mordet att göra. Hon var ju väldigt konfliktladdad under rättegångarna. Hon satte upp egna regler för att överhuvud taget ställa upp.
Till sidans topp

 

Mötesscenariot
KROSSAS
av det egna vittnet
 
Det är ingen tvekan om att Mötesscenariot gör Lisbet Palme till någon form av medbrottsling i mordet på Olof Palme. Men här går gränsen för det rimliga.
Varken Ingvar Heimer eller Gunnar Wall, som står bakom detta scenario, har antytt något sådant. De inser själva det i det närmaste absurda i denna anklagelse.

I stället ger de två förklaringar:)
1. (Heimer) Lisbet tiger om vad som hände (alltså inte ett enda ord, inte ens en antydan till vem mannen var som hon kanske pratade med under de ca 40 sekunder långa mötet som gick innan samme man sköt hennes make). Han skriver: "Trots allt kanske det inte är så märkligt eftersom skandalen skulle bli större om Olof lurats ner till ett möte en fredagskväll. Så för Olof Palmes skull, partiets och statens skull blir det "locket på".
2. (Wall) Lisbet Palme kan ha förträngt händelsen. Wall: "Jag säger att det kan vara så. Det är en hypotes man måste ta på allvar."
Som lösa, spekulativa utlåtanden håller dessa antaganden mycket låg nivå.
PALME KÄNDE TILL FARORNA
Olof Palme skulle aldrig ha stämt möte med en person under dessa former. Han visste vilka faror som lurade. Han talade till och med om detta med journalisterna som han pratade med tidigare på dagen. Och kände han personen hade han valt att träffa vederbörande under helt andra former.
Att Lisbet skulle avstå från att avslöja mördaren för att förhindra en skandal är inte bättre. Hennes känsla för partiet och staten var inte på den nivån att hon skulle sabotera hela brottsutredningen.
Alltså: det troligaste, om scenariot skulle hålla, är att hon spelar med i attentatet. Och det vägrar åtminstone jag tro på. Det verkar ju också som varken Heimer eller Wall ställer upp på den möjligheten.
ETT VITTNE MOT MÖTESSCENARIOT
Låt oss då granska Mötesscenariot. Det finns ett vittne i Palmeutredningen som är viktigare än de flesta, musikläraren Inge Morelius, som sitter i sin bil på andra sidan Sveavägen vänd mot mordplatsen. Han ser i stort sett hela förloppet.
Gunnar Wall är riktigt illa ute när han i norsk television påstår att det inte fanns ett enda vittne som sett en man stå vid Dekorimas fönster innan makarna Palme kom. T o m programledaren Brekke bli förvånad över uttalandet.
GW: -Det finns inga vittnen som stöder det.
Brekke: -Inget?
GW: - Nej…
Det är direkt vilseledande av Wall att påstå något sådant. Det går att plocka fram flera vittnen som sett en man vid Dekorima-fönstret, men jag väljer hans eget, Inge Morelius, som enligt Wall och Heimer talar för att det inträffade ett avtalat möte mellan makarna Palme och mördaren.
DE FÖRSTA VIKTIGA
VITTNESMÅLEN

Som i alla omfattande mordutredningar som tar lång tid är det oerhört viktigt att gå tillbaka till de första vittnesutsagorna. Där ligger oftast sanningen, så nära man kan komma den. I ett sådant här mordfall med den enorma publiciteten genom åren är i stort sett alla tillägg och ändringar av vittnesmål värdelösa.
Sanningen är den att vittnet Inge Morlius just är ett vittne MOT Mötesscenariot - inte FÖR.

Här kan du läsa de första uppgifterna Morelius lämnade 860301 09.20, alltså dagen efter mordet, samt förhören 860314, 860408 och tilläggsuppgifter 861211.

Inte en enda gång så mycket som antyder Morelius att makarna Palme stått stilla och pratat med gärningsmannen (GM) alldeles söder om reklampelaren.
Tvärt om.
Ur protokoll från Inge Morelius första rapport om sina iakttagelser:
-Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakifrån.
Andra förhöret:
-… nu efteråt så han stod alltså vid, om det var ett skyltfönster, eller mot väggen när den här andra gruppen (5 - 7 personer) som kom uppifrån Kungsgatan och passerade.
-Han stod vid hörnan Sveavägen - Tunnelgatan… han stod där redan när jag satt i bilen… Jag uppfattade det som att han stod… nu efteråt uppfattar jag det som att han måste ha stått och väntat.
Tredje förhöret:
-Han står vid den lilla butiken, dom har färg.
Förhörsledaren: -Dekorima?
M: - Ja just det, precis.
Sedan preciserar Morelius att mannen stod till höger om ingången till Dekorima.
VITTNET STÅR FAST
Det händer en hel del i Morelius blickfång, och för honom och andra vittnen kan det hela bli en aning förvirrat. Men Morelius viker inte från att GM stod vid fönstret mot Dekorima och därifrån attackerade Palme.
En grupp människor kom från Kungsgatan, passerade mannen vid fönstret och mötte makarna Palme som hade vittnet Anders Björkman tätt efter sig.
Detta är ett mötet, men av annat slag. Och nu erinrar sig också Morelius att det fanns en reklampelare i synfältet. Till vänster om mordplatsen.
Ett uttalande från Morelius i en av Pettersson-rättegångarna tolkar Ingvar Heimer som tecken på att det hände något vid reklampelaren. Något som Morelius inte riktigt kunde reda ut.
Och det gjorde det sannolikt även om Morelius minnesbilder kommer fram långsamt.
I förhöret säger Morelius att han har en minnesbild av att gänget som passerade mannen vid skyltfönstret mötte makarna Palme vid reklampelaren.
ETT ANNAT MÖTE
Morelius: - Vad jag försöker dra mig till minnes det var… om paret Palme mötte gänget vid den här reklampelaren och någonting…
En tid senare ger Morelius ytterligare en uppgift till Palmeutredarna. Polisinspektör Ignvar Kjellvås skriver i protokollet:
"Han såg hur mördaren kom gående Sveavägen söder ut på den östra gångbanan framför en reklampelare (alltså på utsidan av pelaren sett från Morelius håll. Red. anm.) som är placerad strax innan korsningen med Tunnelgatan. Mördaren släntrade fram och ställde sig vid skylfönstret bredvid ingången till Dekorima (red. understr.)."
Den uppgiften lämnar Morelius nio månader efter mordet. Trots alla skriverier, rekonstruktioner och spekulationer står han fast vid den kanske viktigaste uppgiften: Mördaren stod vid Dekorimas fönster, därifrån gled han ut intill makarna Palme och sköt Olof.
40 DUNKLA SEKUNDER
Inge Morelius förtjänar att bli trodd. Hans vittnesmål visar att det fanns en Dekorima-man och att det inte skedde ett 40 sekunder långt stopp varefter makarna Palme promenerade ett 15-tal meter tillsammans med mördaren innan han sköt. Dessa 40 sekunder, om det är rätt räknat, kan ha lagts på ett minskat tempo, kanske ytterligare ett stopp nämligen vid mötet med gruppen.
Ett annat kvinnligt vittne har sett makarna Palme stå still vid reklampelaren. Detta vittne omnämns inte med namn i Heimers material, det skulle vara intressant att få veta mer om henne. Hon säger att hon såg en man och en kvinna samtala med en annan man och att de sedan gjorde sällskap några meter.
Taxi-chauffören Anders Delsborn, som skandalöst nog inte hörts ordentligt just i det här fallet, säger att han såg ett par stå och samtala med en man i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan.
"Mannen, som Delsborn något senare såg avlossa ett skott mot paret, stod vänd med ryggen mot husfasaden, medan paret stod vänd med ryggen mot Delsborn".
Självklart är detta en skandal som bevisar hur illa mordutredningen skötts, att Delsborn inte pressats på fler uppgifter.
Den korta iakttagelsen ska dock ställas mot Morelius som faktiskt följer hela händelseförloppet.
Vad är det då som händer? Hur uppstår Mötesscenariot?
VITTNET SOM SPÖKAR
Här spökar än en gång Anders Björkman som Lisbet Palme sett och som blev början till ett Christer Pettersson-signalement.
Ingen vet hur nära Björkman var makarna Palme, kanske rent av på väg att gå om dem före reklampelaren. Men så kommer det här gänget och tar upp större delen av trottoaren.
Makarna Palme viker av ut mot reklampelaren och samma sak gör antagligen Björkman. Om mötet sker just i höjd med reklampelaren kan det ha blivit så trångt att makarna Palme stannar till ett ögonblick för att släppa förbi dem. Björkman själv har stått stilla och spanat efter sina kompisar som försvunnit söder ut på Sveavägen. Nästa gång det är fritt framför dem går alla tre snett in på trottoaren. Men Björkman är nu cirka fem meter bakom.
En snabb blick från vittnena mot huvudpersonerna kunde räcka för att få en bild av att Björkman/gärningsmannen varit i sällskap med makarna Palme. Men det är ju också lösa spekulationer.
MÖTESSCENARIOT KROSSAS
Inge Morelius krossar helt mötesscenariot, det är det avgörande.
Hans säkra uppgifter om att mördaren lägger sin vänsterhand på Olof Palmes axel innan han avlossar det första skottet ger också en förklaring till hur olika vittnen uppfattat det som det nästan var en vänskaplig omfamning. Det skulle ju annars passa in i mötesscenariot, och att mördaren var en vän, eller åtminstone en person som Palme kände. Detta är verkligen att kana ut på hal is.
Det finns inget som tyder på att makarna Palme skuggades efter biobesöket på Grand, säger Gunnar Wall i norsk TV. Någon Grand-man fanns inte (vad ska vi då göra med alla olika vittnesmål som pekar ut en sådan?) och ingen följde efter makarna Palme. Men här finns ju flera vittnen som sett två personer framför Palmes och en bakom och t o m trott att det var livvakter. Hur kan Gunnar Wall totalt sopa undan mannen i korvkiosken, Ljubisa Najic, som påstår att han känner igen makarna Palme och dessutom ser en man 10 - 15 meter efter dem, som inte var helt olik Christer Pettersson.
TROLIGEN SKUGGADES DE
Mötesscenariot bygger på att makarna Palme inte förföljdes från biografen. Och ändå är det just detta som är det sannolikaste, då ingen kunde veta att de skulle ta den vägen i stället för att återvända till tunnelbanan på Rådmansgatan.
Tillbaka till Inge Morelius igen. Vad är det han har sett vid reklampelaren? Jo, en man som befinner sig utanför pelaren och som ensam rör sig bort till platsen vid Dekorima-fönstret.
Att skugga folk på motsatta sidan av en gata är ett proffsigt agerande. Vi antar att mördaren gör så. Men varför och hur hamnar han i korsningen Tunnelgatan - Sveavägen? En nära nog perfekt plats för ett bakhåll. Med flyktväg bakå i Tunnelgatans förlängning.
En gissning: mannen är välorienterad i området. När han nu ser vad som händer ökar han farten. Det är kanske denne man som Morelius ser dyka upp utanför reklampelaren. Han har snabbt sneddat över Sveavägen och intagit sin position. En man med stor lokalkännedom.
Precis som med Mötesscenariot blir andra scenarion som bara svagt kan styrkas av vittnen spekulationer. Men det torde vara tillåtet i ett så här viktigt mordfall. Dessutom tycker jag att man mer nyanserat kan tala om teorier i stället för spekulationer.
Men om man för att backa upp sin teori stryker bort ett antal viktiga vittnesutsagor då är det spekulation. I TV-programmet säger Gunnar Wall rent ut att utredarna just gjort detta för att dölja sanningen, vilken skulle kunna skada internationella intressen. Gunnar Wall gör ju samma sak när han förnekar Morelius vittnesmål: Det finns inga vittnen som stöder det.
Inge Morelius tidiga utsagor visar att det inte varit ett mötesscenario. Om han sedan genom åren till olika journalister kanske omedvetet lagt till och dragit ifrån kan man inte fästa stor vikt vid detta. Gunnar Wall och Ingvar Heimer måste ha mer på fötterna för att kunna göra Mötesscenariot trovärdigt. Framför allt måste de komma förbi vittnet Inge Morelius som mycket övertygande slår fast att mördaren väntade på makarna Palme vid skyltfönstret till Dekorima - inte hade stått och samtalat med dem och gått sträckan fram till den blivande mordplatsen.
Kan de inte göra detta är Mötesscenariot en allvarlig spekulation som ytterligare fördunklar möjligheten att få en trovärdig bild av hur mordet på Sveriges statsminister egentligen gick till.
Anders Leopold
Åter till sammandraget