DEBATTARKIVET
MED KOMMENTARER

**********

Här får du en total överblick -
men också länkar till recensioner
av böcker, filmer m m


SENASTE
DEBATTINLÄGG

 

Mordet på Olof Palme är en parallell
till mordet på John F Kennedy

*

Allt stämmer in på 33-åringen
- som borde ha häktats
*

Var poliserna sådana galningar
som det påstås i den här videon?
*

Gav pojkarna på M;onCheri
33-åringen ett alibi?
*

Sköts Olof Palme av
fler än en gärningsman?

*

Var den person som Lisbet Palme
pekade ut ett vittne som
liknade Christer Petterson?
*

Var det inte rätt kulor som
hittades på mordplatsen?
*

Låg Bofors vapenhandel bakom
morden på Olof Palme, Cats Falk
och Carl Algernon?
*

Visst var det Christer Pettersson
*

Mordet på Olof Palme
var organiserat av grupper
som såg honom som en säkerhetsrisk
*

Mockfjärdsvapnet var inget mordvapen
*

Det finns inga vittnesmål från mordplatsen
eller några tekniska bevis som talar för utländsk inblandning
*

Varför valde makarna Palme
att gå hem i kylan?
*

Det sägs att förhören med
33-åringen inte var seriösa
*

Du har tyvärr fel
KGB låg bakom mordet på Palme

Protest against Oliver North:
"Remember Olof Palme"
*

Jag känner ilskan och bitterhet
över mordet och min teori är densamma
*

Palmes idé om en kärnvapenfri zon
förstärker motivet till mordet...
och efter skotten på Sveavägen
blev svenskarna fegare
*

Jag har hela tiden haft tanken
att det var proffs som gjorde det här.

Om det finns belägg för det du
skriver, vilket det tycks göra,
så tycker jag att det är märkligt
att media inte vill utreda detta.
*

Tillsätt en kommission med experter
för att få igång utredningen av
mordet på Olof Palme
*

Det finns inga spår som knyter
vapnet till mordet på Palme
*

VG var ingen lejd mördare
- och jag tror inte på en konspiration
-men det är intressant att läsa det du skriver
*

Varför vågar inte svenska medier
ta upp de internationella spåren?
Du gör ett fantastiskt jobb -
låt Sverige få upp ögonen för det!
*


Om detta är sanningen så
är det ju en världs-skandal
*

De kom fram till att 33-åringen
VG sköt Olof Palme
*


Det är intressant om 33-åringen
men jag saknar uppgifter om
hans bakgrund
*

Liza Marklund:
Det är inte logiskt att se Sydafrika
som Palmes mördare
*


Det går inte att plocka bort 33-åringen
VG från mordplatsen
*

VG var inte den ende svensken
som medverkade kring mordplatsen
*

Detta är en trovärdig teori men
det måste ha funnits en
eller flera svenska kontaktmän
*

Omantlade kulor? Ja, då var
det amatörer bakom mordet
*

Ett mordvapen som inte kan identifieras
- och kulor som kanske är falska
*

Olof Palme passade inte in det nya Europa
- därför måste han tas bort
*

Var de anonyma breven arrangerade
för att rikta intresset mot 33-åringen?
*


Hur ska ett Palmevapen kunna
matchas med kulorna när de inte ens
kan matchas med varandra?
*

Gärningsmannaprofilen
talar starkt för en
ensam gärningsman
*


Mordet var en mix av professionalitet
och amatörmässighet
*

Om vapen som är tänkbara
vid Palmemordet