Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besökare från ca 50 länder varje månad

 

På den här sajten publicerar vi kapitel för kapitel boken
Han sköt Olof Palme
av kriminalinspektör Börje Wingren och journalisten Anders Leopold.

 

Åter till startsidan

Börje Heeds förord som visar att han efter att ha läst utredningsmaterialet i manuskriptform delade Wingrens uppfattning om vem som mördade Olod Palme.

Börje Wingrens inledning i vilken han ger en sammanfattning av konflikten mellan spaningsledning och förundersökningsledaren, vilken bidrog till ett kaos som allvarlig skadade hela mordutredningen.

Kapitel 1. En teater eller biograflokal är numera ett klassiskt gömställe efter ett statsmannamord. Oswald försökte gömma sig på en teater efter mordet på president Kennedy. 45 minuter efter mordet på Olof Palme kommer en man insmygande på Saga-biografen på Kungsgatan...
Kapitel 2. Om en bok, ett manuskript och anonyma brev som berättar mycket om dess författare.
Kapitel 3. Först ljög biografpersonalen för att dölja att de hade vinfest på arbetstid. Det fick förödande inverkan på utredningen.
Kapitel 4.
För många Grand-män - Mårten Palmes vittnesmål.
Kapitel 5. Victor Gunnarsson inför vittnen alldeles före mordet: I Sverige kan man bli skjuten i ryggen.
Kapitel 6. Han kunde inte förklara på vilket sätt högerhandsken hade försvunnit.
Kapitel 7. Är det bara fantasier, eller lögner, eller tror han - ovetande om vilka som ligger bakom mordet - att han styrker sin position genom att namnge tre CIA-agenter som han påstår sig känna?
Kapitel 8. Hon vittnar om att mannen som kom in på biografen 45 minuter efter filmens början var Gunnarsson.
Kapitel 9. Förhörsledaren: "Jag kan inte se annat än att vittnena placerar honom på mordplatsen".
Kapitel 10. Han hade sin stamkrog mitt emot Olof Palmes bostadsdörr på Västerlånggatan.
Kapitel 11. Under sängen låg en teckningen: en gravsten med ett P och en fredsduva. Han nekade till att ha ritat den.
Kapitel 12. Ur den fullklottrade årskalenderna hade han rivit bort mordveckan.
Kapitel 13. Mustaschtricket som misslyckades - och blir ett starkt indicium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 14

HAN HÄMTADE UT ROCKEN MED KAPUSCHONGEN
DAGEN FÖRE MORDET - PÅ DEN FANN TEKNIKERNA
SPÅR AV KRUTSTÄNK

När det gäller Victor Gunnarssons knälånga, gröna pilotrock med
kapuschong, behöver vi inte fördjupa oss i var och när han
köpte den. Men jag får ägna 50 sidor av förhörsprotokollet
åt denna rock, eller knälånga jacka som man också kan kalla den.
Jag är säker på att den som var mest irriterad över detta av oss tre
var advokaten Gunnar Falk.
Det som är intressant med det förhöret är den misstänktes
totala virrighet, eller kanske hans försök att göra mig
totalt virrig. Han börjar med att berätta att han troligen
köpt den i Kalmar för sju-åtta år sedan. Han köpte den ny.
På fråga om vilken affär i Kalmar svarar han att det
också kan vara en second-hand-butik. Men den kanske låg i
Oskarshamn eller Västervik eller kanske rentav i Emmaboda.
När jag berättar för honom att man funnit mikroskopiska
tändsatspartiklar på höger ärm - jag säger först krutstänk
men det ändras till tändsatspartiklar - två stycken, som vid
det här tillfället undersöktes av några av världens
skickligaste tekniker i Wiesbaden i Västtyskland, blir han
alldeles vild.
Länge och exalterat försäkrar han att detta är omöjligt.
Han skapar teorier om att det kan ha varit från några
nyårssmällar, eller ett eventuellt inbrott i källaren varvid
någon lånat hans jacka, eller någon som lånat jackan
tidigare under åren. Men han själv har inte hållit i något
vapen när han haft jackan. Den enda gång han gjort det var
när han genomgick ett skjutprov för att bli ABAB-vakt
omkring 1980. Och då hade han inte jackan på sig.
Ingen av hans förklaringar är godtagbar. Men när
teknikerna till slut bara med tvekan kan fastslå att en av
partiklarna möjligen kommer från sådan ammunition som
användes vid mordet är deras bevisvärde borta.
Så små partiklar kan också fastna genom smitta. Det kan
räcka med att vistas i en lokal eller i närheten av en plats
där någon tidigare avlossat ett skjutvapen. Men självklart
kan det också vara detta som blev kvar efter hans
dammsugning av jackan.
Vi avstår från att fästa något avseende vid de här
krutstänken. När det gäller jackan är det viktigast att slå
fast att han plockar ut den dagen före mordet.
Den man och den kvinna som han bott hos innan han
flyttade till sin nuvarande lägenhet i Hallunda - vittnena
AO och hans f d hustru BA som bl a hördes 8,9 och 12 mars
innan det var känt att en man anhållits som misstänkt för
mordet - berättar att Victor Gunnarsson i början av veckan
bett att få hjälp med hemtransport av kartongerna och
kläderna som de förvarade i källaren.
Detta sker också på kvällen den 27 februari. Och det
nekar inte Gunnarsson till - vilket han vet vore
meningslöst.
Hans förklaring till att han inte använt den varma jackan
under denna kalla vinter är att han klarat sig bra med sin
andra jacka, men att han nu när han blivit förkyld tyckte att
han behövde pilotjackan.
Victor Gunnarsson blir oerhört nervös och aggressiv under
den här delen av förhöret. Han reser sig från stolen rusar
runt bordet och ser hotfull ut, han fäktar med armarna och
han svettas.
Varken jag eller hans advokat Gunnar Falk gör något för
att ingripa utan låter honom hållas tills han lugnar sig.
Eftersom Gunnarsson nu övergår till att anklaga polisen för
konspiration med antydningar om det som redan offentligt
diskuterats, polisers inblandning i mordet, vill jag ha
en kommentar av Gunnar Falk. Jag återger därför hela den här
delen av förhöret.

G: -Ja, förlåt mig, men jag har fått den uppfattningen här
att det är några inom polisen eller några utifrån som
absolut vill ha fast mig för någonting. Och därför känner
jag mig trängd... och anar ugglor, alltså.
F: -Jag skulle gärna vilja...
G: -Jag är orolig, alltså.
F: -Jag skulle gärna vilja, medan bandet går här, att din
försvarsadvokat Gunnar Falk säger något om detta.
Arbetar vi på polisen på det viset, har du en känsla av det?
GF: -Nej, det finns inget i nuläget i alla fall som ger
anledning till att tro något sådant.
G: -Men när man är totalt... förlåt mig, får jag tala nu?
F: -Det håller jag fullständigt med dig om, det finns ju
ingen anledning. Du vet ju lika bra som jag att de poliser
som har kunnat misstänkas i detta, de är lika genomgångna
som alla andra svenska medborgare är. Eller hur?
GF: -Jo, det är riktigt.
G: -De måste väl vara mer genomgångna om de är poliser?
Har jag en känsla av.
F: -Det här påståendet som han kommer med, det tycker du
som jag är helt horribelt, alltså?
GF: -Nej... jag vill...
F: -Bandet stoppades på grund av för mycket prat. Jag
hemställer att Gunnar Falk talar.
GF: -Ja, jag vet inte hur jag ska värdera de uppgifter som
Victor lämnar här. Han är naturligt överraskad över de här
uppgifterna som presenteras och har svårt för att lämna en
förklaring. Det är klart, att mot den bakgrunden får man väl
se det uttalande han har lämnat. Men som jag sa här
tidigare, jag har inte anledning att tro att det skulle
föreligga några oegentligheter från polisens sida i
utredningshänseende.

Det här är en av de få gånger Gunnar Falk har anledning
att uttala sig under förhören. Eftersom Gunnarsson är hårt
pressad tror jag på möjligheten att få honom att erkänna.
Men jag vill påpeka för läsaren att jag aldrig under
förhören har kommit med den uppmaning som kanske många
skulle vänta sig: Erkänn nu, Gunnarsson, att du mördade
statsminister Olof Palme!
Så driver jag inte ett förhör och har aldrig gjort.
Som förhörsledare har jag inget intresse av att se honom
bryta ihop skrikande och gapande. Om han ska kunna komma i
bättre balans, bör han i det här läget i lugn och ro få prata
med den som har ansvaret för honom.
Men visst vill jag skapa förutsättningar för ett
erkännande. Därför gör jag en sammanfattning som bör ge
honom något att tänka på.

F: -Jo, det kan du få så småningom. Men vi är inne på
mycket känsligare område nu. Du har inte vid ett enda
tillfälle under våra förhör kunnat påvisa någon eller
någonting som kan styrka dina uppgifter. Det finns inte
någon som kan ge dig alibi för någonting mer än att du har
varit på Mon Cheri under någon timme. Det finns inte
någonstans... du kan inte hänvisa till någon människa,
vare sig i ditt bostadshus, i din lägenhet, genom
telefonsamtal eller genom personlig kontakt... inte
någonting som styrker upp de uppgifter du lämnat till mig.
Vad finns det då för anledning för mig som förhörsledare att
misstro de människor som lämnat detta till mig? Av vilka du
bara känner ett fåtal. Det är fortfarande medelsvensson som
är polisens bästa tipsare. Victor, ta ditt förnuft till
fånga!
G: -Ja, jag kan...
F: -Vill du så ska jag gärna låta er få ett enskilt
samtal. För jag kör med schyssta medel som förhörsledare.
G: -Ja, jag accepterar det.

Det jag här säger om Victor Gunnarssons oförmåga att
skaffa fram stöd utifrån mot vittnesuppgifterna är
korrekt. Det framgår av förhörsprotokollen. Och om det inte
vore det skulle Gunnar Falk omgående ha protesterat.
Jag avlossar medvetet den här salvan och låter honom
sedan få ett enskilt samtal med Gunnar Falk som givetvis
ingen avlyssnar och kan dra nytta av.
Och - detta vill jag påstå med skärpa - jag ser
möjligheten att han ska komma tillbaka med ett erkännade som
mycket stor.

F: -Förhöret fortsätter efter det att Victor Gunnarsson
och hans försvarsadvokat Gunnar Falk har haft enskild
överläggning i cirka 10 minuter. Och jag vänder mig direkt
till advokaten: Är det något som ni vill ha sagt?
A: -Nej, inget annat än att Victor här vidhåller att de
här krutstänken måste ha kommit på jackan i något annat
sammanhang än när han själv har haft den på sig.

Mer blev det inte. Det hade nu varit läge för Gunnarsson
och Falk att i alla fall protestera mot mitt påstående att
han inte hade något alibi. De borde ha krävt att polisen
tog fram pojkarna. Men inte ett ord om dem. Detta om något
styrker att dessa två pojkar i alla fall inte existerar som
alibivittnen.
Vi lämnar här jackan. Vi vet att han hade den
mordkvällen, och vi har hört tillräckligt många vittnen
berätta att de inte bara sett honom ha den på sig utan också
sett en mördare med samma typ av jacka.

Kapitel 15

Till startsidan

Till sidans början