LEOPOLD REPORT

"LISBET SKÖT OLOF"
"Olof begick självmord"
Många läsare har reagerat starkt på dessa påståenden, tagna ur författaren Ernst Lindholms cirkulärskrift och TV-producenten Lars Krantz föredrag inför Rotary.
Här under kan du läsa min sammanfattning. Därefter gå du över till att läsa de båda skrifterna.
Här har du sedan läsarfrågor till Krantz och Lindholm. Vi tar gärna emot fler och vidarebefordrar dem till de båda författarna. Det är på tiden att sådana här påståenden blir bemötta. Och att de som sprider dem ställs till svars - om de nu har några svar.
Här svarar Lars Krantz -med frågorna i repris

Här svarar Ernst Lindholm - med frågorna i repris

Anders Leopold

Det har nu gått 14 år sedan statsminister Olof Palme mördades (2000).
Vi är ett antal s k privatspanare som under alla dessa år ägnat oss åt att försöka få svar på frågan varför Olof Palme mördades och även försökt hitta fram till en gärningsman. Vi har haft olika förutsättningar att gräva fram material som inte ens den utredande polisen varit i närheten av. Vi har skrivit artiklar, böcker och uttalat oss i massmedia. På gott och ont.

Precis som i all gruppbildning finns det några som genom sitt agerande sätter hela kollektivet under en stämpel, i det här fallet knäppskallar.
Jag ska här presentera några av dem.
14 år efter mordet hedras Olof Palmes minne av några etablerade författare och journalister, som påstår sig seriöst ha ägnat sig åt granskning av Palmeutredningen, genom att hålla Palmehatet vid liv. På ett försåtligt sätt ger de sina läsare intrycket att deras slutsatser är förankrade i den faktiskt verkligheten:
Läs nu dessa två citat:
"Det var en praktfull sorti som Palme gjorde, som internationellt berömd socialistledare och fredsapostel, de små ländernas beskyddare, orädd kritiker av USA med mera. Det var bara det att den var djupt osann. I den mån man i utlandet kunde skilja mellan Sverige och Schweiz var Palme mest känd som homosexuell vapenhandlare.
… Eftersom det bara fanns en person som stod där, nämligen Lisbet Palme, vågar jag påstå att det var hon som sköt".
Lars Krantz, en gång i tiden seriös journalist och TV-producent. Citatet hämtat ur ett anförande inför Strömstads rotaryklubb 17 augusti 1998 - alltså inför en grupp människor med stort inflytande i vårt samhälle.
"Förräderierna mot två klasser - den egna - och arbetarnas. Familjen och de många kvinnorna - (och männen?). Kokainet? Och så kom vi fram till frågan om Olof Palme mot slutet varit mentalt störd?
… Palmes läkare professor Elias Bengtsson var chef där och var ledare vid diagnostiseringen av sjukdomarna hiv och aids. Då ställdes även frågan: Var Olof Palme kanske också hiv-smittad - eller hade han aids som hans "vän" Ebbe Carlsson?
… Vem som höll i vapnet har egentligen - från min sida sett - ingen större betydelse, då Palme ville dö och själv hade begärt hjälp."
Ernst Lindholm, etablerad och uppskattad författare med rötterna i arbetarklassen. Citatet hämtat ur en cirkulärskrift, även publicerad på Internet. En sammanfattning ur hans senaste bok "Offrets uppdrag", i sin helhet publicerad på Internet sedan inget förlag haft intresse av att ge ut den.

Dessa två etablerade mediamän står, enligt min mening, för var sin sjuklig teori om Olof Palmes död. De värsta som konstruerats bland s k privatspanare:
Krantz: "Lisbet Palme sköt Olof assisterad av sina söner".
Lindholm: "Ett välorganiserat och finurligt planerat självmord - beställt av Olof Palme personligen, som på grund av många orsaker ville dö".

Jag publicerar nu här Ernst Lindholms cirkulärskrift och Lars Krantz rotaryföredrag. Jag gör det med viss tvekan därför att dessa makalösa aktstycken också vidmakthåller det Palmehat som trots allt kan ha bidragit till att mordet kunde genomföras. Men jag vill också veta om dessa båda herrars ståndpunkter har förankring bland läsarna. Är det verkligen möjligt att folk TROR att det gick till så här?
Vad tycker du?
Jag efterlyser kommentarer till dessa två skrifter och kommer själv inom kort efter en mycket ingående granskning av materialet att med utgångspunkt från detta ställa ett antal frågor till Krantz och Lindholm. Har du några frågor bifogar jag dem givetvis.
Ernst Lindholm: Rackarspelet måste avslöjas!
Lars Krantz: Lisbet sköt Olof!
Till sidans början
Åter till sammandraget


Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under år 2003