Palmemordet om 33-åringen t LEOPOLD REPORT
WINGREN FÅR SKADESTÅND FÖR ARBETARBLADETS FÖRTAL
F d kriminalinspektören Börje Wingren, som förhörde den sk 33-åringen i Palmeutredningens första skede, har av hovrätten för nedre Norrland tilldömts ett skadestånd på 30 000 kronor jämte ränta från 1994 av tidningen Arbetarbladet i Gävle.
Hovrätten ändrade tingsrättens dom som friade tidningen.
I en artikel i Arbetarbladet den 26 februari 1994 påstods att Börje Wingren "är en dålig yrkesman. Han har ju bl a blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål."
Artikeln publicerades i samband med att boken "Han sköt Olof Palme" kom ut. I denna hävdade Wingren att 33-åringen var Olof Palmes mördare.
Reporterns uppgifter baserades på rykten som kommit i omlopp i samband med en mordutredning i Stockholm 1985 där Wingren skulle ha lämnat vissa falska uppgifter som ledde till att den åtalade fälldes.
Den förundersökning om falsk tillvitelse som inleddes lades ner "då brott inte kunde styrkas". Wingren kunde också visa att uppgifterna baserades på ett misstag.
 När nu Wingren så klart pekade ut 33-åringen som Palmes mördare ifrågasattes hans trovärdighet. Den sänktes helt i Arbetarbladet sedan
forts

reportern på uppgifter från journalisten Thomas Kanger i Stockholm, som ansågs vara en auktoritet i ämnet, fastslagit att Wingren fällts för att ha förfalskat ett vittnesmål. Uppgiften var helt felaktig och kränkande för Wingren.
Hovrätten skriver:
"Härtill kan läggas att uppgiften i sig - att en namngiven polisman fällts för förfalskningsbrott - innefattar en beskyllning av allvarlig beskaffenhet och att den, även sedd i sitt sammanhang, framstår som tämligen uppseendeväckande. Mot brakgrund av främst nu nämnda omständigheter finner hovrätten att någon kontroll av uppgiften rimligen borde ha förekommit innan den publicerades."
Tryckfrihetsjuryn fann att förtalsbrott förelåg men tingsrätten ansåg att Wingren genom att publicera sin bok "Han sköt Olof Palme" fick finna sig i att hans uppgifter utsattes för kritisk granskning.
Wingren motsatte sig inte en kritisk granskning men ansåg att han som polis och författare till boken samt som privatperson utsatts för skada på grund av de lögnaktiga uppgifter som avsåg att förringa hans trovärdighet.
Tingsrätten friade Arbetarbladet medan hovrättens jurister fastslog att det rörde sig om förtal av myndighetsperson. Wingren tilldömdes ett skadestånd på 30 000 kronor.

JURIDISK MISS
Här offentliggörs för första gången utdrag ur den häktningspromemoria som 33-åringens förhörsledare Börje Wingren skrev under en natt på uppdrag av chefsåklagare K G Svensson. På grund av KG Svenssons agerande finns detta PM inte i Palmeutredningen. Det existerar endast i två exemplar, ett förvaltas av Wingren och ett av journalisten Anders Leopold.

ATT INTE
PRÖVA
HÄKTNING
MOT
33-åringen


Börje Wingren

Erfarna poliser och jurister som fått ta del av detta PM anser att det är ett rättshaveri att det inte ledde till en häktningsförhandling. Även justitiekanslern Bengt Hamdahl ansåg att materialet borde ha prövats juridiskt. Nu ledde det i stället till ett totalhaveri för Palmeutredningen.
PM I
SAMMANDRAG
"Till häktningspromemorian bifogas vittnesförhör. I förhör som hållits med kvinnan uppger hon att hon och hennes herrsällskap kommit ut från en klubb i hörnet Johannesgatan-David Bagares gata och möter en springande man. Hon ser också att han försöker göra något med en medhavd väska i storleksordningen 20x15 centimeter. Hon beskriver hans klädsel som en knälång rock eller jacka som troligen var oknäppt enär den fladdrade.
Dagen efter mordnatten anmäler en man att han blivit stoppad med sin bil på Döbelnsgatan i höjd med Johannes kyrkogård. Genom något nervevad sidoruta begär mannen att skyndsamt få bli skjutsad från platsen och han har pengar att betala med. Då han vägras detta försöker mannen genom fönstret komma åt spärrknappen och på detta vis komma in i bilen. Då det inte lyckas säger han till bilföraren: "Din förbannade svartskalle". När denne sätter igång bilen ser han mannen ta sin tillflykt till närbelägna Johannes kyrkogård där han försvinner bakom träd och gravstenar. Bilföraren lägger också märke till att mannen vid tillfället endast har sin ena hand handskbeklädd och han har också en till sin ytterjacka tillhörande kapuschong upp över sitt huvud. Hans jacka putade ut som om han hade något under den.
Under mordnatten meddelar två damer att de varit på biografen Saga vägg i vägg med café Mon Cheri. 23.45. 45 minuter efter filmens början, kommer en man in och sätter sig i en fåtölj. Han tar inte av sig ytterrocken. Båda vittnena kasseras av chefsåklagare K G Svensson. När han släpper VG den 19 mars påpekar han särskilt i sitt pressmeddelande att personalen på Saga-biografen inte haft någon besökare efter föreställningens början. Men idogt spaningsarbete på våldsroteln leder fram till att veckan efter frisläppandet tvingas personalen medge att de ljugit. Två av de anställda drack vin nere i källaren. Ibland smet någon från jobbet lite tidigare. De var tvungna att hålla ihop. En av dem och kassörskan var i den nedsläckta entrén när en man kom in mycket brådskande. Han höll sig hela tiden i skuggan och lyckades få kassörskan att ge honom en biljett. Under tiden hon gjorde denna i ordning och plockade fram växel sprang han ner på toaletten. När han kom upp slet han åt sig biljetten och försvann in i biosalongen. Personalen kunde inte ge något som helst signalement på mannen men tidpunkten stämde." (Sagavittnena förblev trots detta icke trovärdiga under den fortsatta utredningen. Men vid en rättslig prövning hade de haft en mycket viktig roll när det gällt att peka ut VG som mannen som kom in på Saga-biografen.)
"
Klockan 23.00 den 1 mars anmäler en yngre dam att hon tillsammans med två väninnor besökt Café Mon Cheri på Kungsgatan någon timme före mordet. Vid 22-tiden blev de ansatta av en man som presenterade sig som Vic Gunnisson.Han påstod han var svenskamerikan och lämnade sitt telefonnummer. Mannen uttalade sig häftigt om Olof Palme och sa "att han skulle bli skjuten i ryggen om han ställde sig upp och sa vad han tyckte". Damernas beskrivning av Gunnisson och hans klädsel stämmer väl överens med den klädsel vittnet ID och vittnen på mordplatsen lämnat Flickorna uppger att mannen stank vitlök. Polisen spaningsarbete fortsätter hela helgen och en fotokollektion på 7 foton främst syftande till olika ytterplagg sätts ihop. Ingen har kunnat se mördarens ansikte därför är klädseln mycket viktig. Fotona förevisas 4 av vittnena som lämnat beskrivning på den flyende gärningsmannen.
Tre av de fyra vittnena utpekar den knälånga rocken som VG använde mordkvällen som mycket snarlik det plagg gärningsmannen hade på sig vid flykten. Tre av vittnena var också helt säkra på att den flyende gärningsmannen också var iklädd jeans av sådan modell att de inte var vida utan slöt tätt åt benen. Inom parentes kan sägas att vittnena inte fick se något foto som gick längre ner än rockens nederdel.
Ett av vittnena, LJ, säger att den flyende mannens jeans slutade minst 10 centimeter ovanför mannens fotbeklädnad. Gunnarsson bar mordkvällen ett par  gråa tätt åtsittande kängor som gick cirka 10 cm upp på vaderna. Dessa kängor snöras inte högre än ett par vanliga skor varvid de tätt åtsittande jeansen kan hänga upp sig på kängskaften.
Ett av de andra vittnena säger helt spontant innan hon ens sett fotot på jackorna att hon tror den flyende mannens rock var försedd med kapuschong med en pälskrage. Hon kan inte heller förklara varför den flyende mannen nästan saknade hals och därav fick ett litet huvud i förhållande till kroppen."


Victor Gunnarsson anhålls den den 13 mars. Han får Gunnar Falck som offentlig försvarare. Nu tvingas Gunnarsson att återigen förklara vad han gjorde mordkvällen.
Enligt upprättade protokoll ändrar han på praktiskt taget allt han sagt tidigare och skapar total förvirring. På flera punkter i förhörsprotokollet avslutar förhörsledaren med "Gunnarsson skyller sina först lämnade uppgifter på mycket dåligt minne". Då hade det bara gått en vecka efter mordet.
Gunnarsson hämtar den kanadensiska flygarrocken dagen före mordet hos en bekant som förvarat en del av hans kläder. På denna rock fann man partiklar som i det här läget kunde anses härröra från ammunition. VG frågas om detta och ger två versioner.

"
Gunnarsson säger då att det varit inbrott hos den person som haft hans kläder och att någon kan ha använt hans rock och att partiklarna hamnat där i det sammanhanget. När det står klart att det inte varit något inbrott säger han att han troligen hade den en nyårsafton när de sköt upp raketer."

(Åtminstone med 95-procentig säkerhet kunde man på Statens kriminaltekniska laboratorium och hos Bundeskriminalamt i Wiesbaden fastslå att partiklarna inte kom från winchesterammunition - som man anser har använts. Men här finns en rad frågetecken, till och med osäkerhet om vilken sorts revolver som egentligen användes.)

"
Under utredningens gång har till polisen inkommit upplysningar som klart påvisar Gunnarssons palmehat. Vid husrannsakan beslagtogs också handlingar som påvisade detta."

Den 19 mars friger chefsåklagare K G Svensson Victor Gunnarsson sedan han fått klart för sig att ett gruppfoto på vilket VG medverkat visats dagen före för huvudvittnet ID. Svensson hade då läst drygt en sida av den 12-sidiga häktningspromemoriangärningsman gett.

Han är dåligt informerad om vad förhören med den man som han låtit anhålla som misstänkt för mordet på landets statsminister som gärningsman gett. Bakgrunden är konflikten med spaningsledningen med Hans Holmér i spetsen. Han har inte en enda gång träffat den misstänkte personen och han har inte på eget initiativ sett till att alla utskrivna förhör kommit honom tillhanda.
Förhörsledaren Börje Wingren tar hand om häktningspromemorian och har den än i dag. Den innehåller det ovan i korthet relaterade och skulle ha legat till grund för en häktningsframställning. Inte ens Gunnarssons advokat tänkte motsätta sig en häktning. Justitekanslern Bengt Hamdal ansåg att trots fotot som visats för huvudvittnet fanns det grund för en juridisk prövning.
Vittnen från mordplatsen har sett mördaren klädd i samma typ av kläder som Gunnarsson bar mordkvällen. De såg mördaren med samma typ av väska som Gunnarsson hade. Vittnet ID har känt stark vitlökslukt från den man som stoppade honom minuterna efter mordet. Tre vittnen på Mon Cheri påpekar att Gunnarsson luktade vitlök.
Till detta kommer utpekanden vid konfrontationer som kunde anses mycket graverande i det här läget. En mängd material om Palmehat beslagtogs i hans bostad och vittnen som spontant hörde av sig utan att veta vem som anhållits berättade om Vic Gunnisson, svenskamerikan, som visat stort kommunist- och Palmehat.
Till detta också Gunnarssons egen fullständigt förvirrade beskrivning av vad han gjorde under mordkvällen. På frågan var den högerhandske som inte hittades vid husrannsakan kunde finnas svarade han "Det är bättre med en handske än ingen alls."
Och det fanns i detta läge redan vittnesmål som slog fast att han inte hade mustasch morddagen. Detta möter han med påståendet att han haft samma mustasch sedan han var 15 år och endast ansat den vid behov.
Sveriges statsminister är mördad, en man som anhållits som misstänkt för att vara gärningsman har detta utredningsmaterial emot sig när det är dags för häktningsförhandling. Då släpps han av chefsåklagare K G Svensson utan att denne rådgör med vare sig spaningsledning eller de poliser som var insatta i fallet. Det kan inte vara annat än grovt tjänstefel.
Anders Leopold
Åter till sammandraget

  Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad