27 

Holmér och SÄPO trodde de två proffsmördarna var samma person - ett grovt misstag som spräckte de internationella spåren  
Enligt exilchilenare i Sverige var en av Augusto Pinochets mest fruktade dödspatruller i Stockholm när Olof Palme mördades.

(Leopold Report uppdaterad (130225)) Hans Holmér och säkerhetspolisen spräckte det kanske viktigaste internationella spåret i utredningen av mordet på Olof Palme.
De lyckades med konststycket att göra de två chilenska yrkesmördarna Michael Townley och RT till en och samma person.
Detta står att läsa i Granskningskommissionens rapport utan någon större reaktion: Townley alias RT.
Det var ett grovt misstag som sannolikt kom att blockera - eller missleda - utredningen av den internationella kopplingen CIA - Chile -Sydafrika.
Det var säkerhetspolisen som på grund av inkompetens eller ovilja - för det kan väl inte ha varit avsiktligt? - drog slutsatsen att Michael Townley hade ett alias: RT.
Men RT var en av Chile-juntans mest fruktade agenter och militant ledare för fascistorganisationen PYL (Patria y Libertad) som initierade kuppen mot den folkvalde presidenten Salvador Allende och Townley var skyldig och dömd för flera politiska mord. Inför FBI:s förhörsledare och vid en av rättegångarna berättade han att han fått Pinocehts uppdrag att mörda Olof Palme. Hans försök 1976 i Madrid vid Socialistinternationalens möte misslyckades.
Townley befann sig i USA övervakad av FBI när Olof Palme mördades.
Enligt trovärdiga chilenska vittnesmål befann sig RT i Stockholm.

Vid tre tillfällen i mars 1986 och i juli 1990 berättade exilchilenaren José Rioseco för Malmöpolisen och för säkerhetspolisen i Malmö att RT setts av andra exilchilenare i Bonn och Köpenhamn under sin resa till Stockholm dit han anlände den 26 februari, två dagar före mordet.
Eftersom Holmér och Säpo dragit slutsatsen att Townley och RT var samma person, och Townley bevisligen befann sig i USA när Palme mördades, så lades detta spår ner.
Det är helt enkelt ett skakande misstag eftersom Rioseco och hans kamrater i Europa, den s k livlinan, mycket väl kände till vem den fruktade RT var.

Här kan du läsa protokollet från Riosecos första besök hos Malmöpolisen.

Eftersom jag intervjuade José Rioseco 1994 och fick en övertygande redogörelse för RT:s och JI:s uppdykande i Stockholm i samband med mordet, har jag under åren varit oerhört upprörd över att man inte gått vidare på detta spår.
Jag fann förklaringen till ointresset i Granskningskommissionens betänkande 1999. Där uppdagades den häpnadsvcäkanse sanningen. Så här står det i kapitel 5.8 sidan 529:
Vid tre tillfällen i mars 1986 och i juli 1990 berättade José R för säkerhetspolisen i Malmö och Malmöpolisen att han från en "källa" hade hört att Michael Townley - alias RT - och JI hade mördat Olof Palme på uppdrag av Pinochetregeringen i Chile.
Granskningskommissionen tar för givet att Palmegruppen har rätt när man blandar ihop Townley och RT så den har inte något att tillägga.
Det finns en omfattande utredning kring Michael Townley men ingenting om RT eftersom det är "samma person" - och han är inte känd i Spanien (!) Och det är RT som är den intressanta i Palmemordet! Han kan mycket väl vara gärningsmannen.

MICHAEL TOWNLEY. Ur Granskningskommissionens rapport:
Enligt två anteckningar daterade i maj respektive juni 1986 hade Lisbet Palme till Hans Holmér överlämnat några tidningsartiklar från januari-februari 1979.
Artiklarna handlade om att Michael Townley på uppdrag av DINA
(den fruktade chilenska säkerhetstjänsten eg.anm) hade mördat tre chilenska politiker. Vid förhör i USA skulle Michael Townley ha berättat att han hade fått order att mörda Olof Palme i Madrid 1976. I artiklarna nämndes även att Olof Palme stod på en särskild dödslista.
Här kan du läsa mer om Michael Townley


Michael Townley

Här kan du läsa mer om den chilenska dödslistan med Olof Palmes namn.

Till saken hör också några uttalanden från Lisbet Palme direkt efter mordet. Hon hade iakttagit två personer på Västerlånggatan en tid före mordet och när hon såg tidningsfotot av Townley tyckte hon att han liknade en av männen. Hon har också vid något tillfället sagt att "Olof var rädd för amerikanen", vilket kan ha syftat på Townley.
Townley, som fått sin utbildning inom CIA i USA och därför också gick CIA:s ärenden, var chef över flera mordkommandon, bl a T/I. Över dem i sin tur stod brigadgeneral Pedro Espinoza. Han tjänstgjorde vid mordtillfället i Sydafrika. Detta kan vara förklaringen till att Sydafrika hela tiden nämns i samband med Palmemordet, bl a att George Bush hemliga mordkommando OSG enligt CIA-agenten Chip Tatum - läs utdrag ur radiointervjun - lät ordern att "neutralisera" Olof Palme gå till "professional assets" (professionella mördare) i Sydafrika. T var en hatad man i Chile och bodde i Argentina men sannolikt också i Sydafrika.
RT. Han var en kompakt byggd person, kraftig och vältränad och inte helt olik mordmisstänka personer som Christer Pettersson och Victor Gunnarsson. RT var ett proffs. Han ledde PYL i kampen att störta den folkvalde presidenten. Han debuterade tidigt på morgonen den 22 oktober 1970 på en gata i Santiago de Chile där hans grupp mördade general René Schneider på öppen gata i Santiago de Chile. Schaneider skulle utses till Allendes försvarsminister. RT hade redan då sällskap med JI som enligt Säpos uppgifter efterspanades i Spanien.


RT på 80-talet

Direkt efter mordet kördes de till en civil flygplats och flögs till provinsen Mendoza i Argentina, alldeles intill Chiles gräns.
Mordet orsakade en storm av vrede. Undantagstillstånd med nattligt utegångsförbud infördes omedelbart. Sju personer i den högerorienterade militärledningen arresterades. Kort därefter ytterligare ett 30-tal personer.
Anstiftare till mordet och kuppförsöket var den högerextremistiske generalen Roberto Viaux Marambo. Häktningsorder utfärdades omedelbart men Marambo var försvunnen, liksom attentatsmännen.
Alla tre höll sig gömda i Argentina fram till 1973 då de deltog i den kupp som blev slutet för Allende och den chilenska demokratin och början på den blodbesudlade militärdiktaturen under general Augusto Pinochets ledning.

Det ligger stor trovärdighet bakom uppgifterna att de befann sig i Stockholm när Olof Palme mördades - kanske som organisatörer eller som gärningsmän.
Enligt exilchilenaren Jara Rioseco, befann sig de båda proffsmördarna i Mardrid 1984 i samband med Socialistinternationalens möte med uppdraget att mörda Olof Palme. Spansk polis grep dem för olaga vapeninnehav och de utvisades omgående.

PEDRO ESPINOZA. Högste chef för RT och JI var den ökände juntageneralen, brigadgeneral Pedro Espinoza. Denne sitter enligt uppgift i dag i fängelse i Santiago och nekades 1998 nåd. Pinochet greps detta år i London och inför den tänkta rättegången skulle Espinoza bli ett huvudvittne mot sin forne chef.
Vad svensk polis inte kände till när den spårade ur i Sydafrika var att mannen som lärde sydafrikaner hur man upprättar mordkommandon och genomför attentat just var Pedro Espinoza. Chefsåklagare Jan Danielsson sa till mig att namnet inte nämnts under hans och Hans Ölvebros långa vistelse i Sydafrika.

Men så här var det:
Enligt Washington Post den 18 december 1987 bekräftade Sydafrikas UD för sydafrikanska ekonomitidningen Business Days redaktion i Washington, att brigadgeneral Pedro Espinoza, chef för DINA:s operationer utomlands, var verksam i Pretoria från 1985 till l987. Han och hans medhjälpare major Roberto Fuentes organiserade och deltog aktivt i den blodbesudlade sydafrikanska säkerhetstjänstens operationer inom och utom landet mot fiender till apartheidregimen och den chilenska juntan.
Att Olof Palme var en av de främsta motståndarna rådde det ingen tvekan om. Veckan före mordet hade han i starka ordalag vid Folkriksdagens stora möte i Folkets hus i Stockholm förbannat apartheidregimen i Sydafrika och två månader före mordet träffade han i Stockholm Pinochets argaste fiende på hemmaplan, kristdemokraten Gabriel Valdes.
De skurkar som passerade revy när det häcklade Sydafrikaspåret drevs hade alltså direktkontakt med den chilenska juntans ledning och kanske också opererade under brigadgeneral Espinozas befäl. Att sydafrikaner och chilenare arbetade sida vid sida bekräftas, enligt Washington Post, också av att den chilenske polischefen Gonzales Munos i juni 1986 medaljerades för sin insats i sydafrikansk tjänst.

Till sidans början

Fortsättning på årskrönikan 2001:
Den svensk-amerikanske journalisten John Anderson om Bush, USA och Palmemordet

 

 

 

 

SPANINGSUPPSLAG
860304

JARA RIOSECO uppgav följande: Han har hört från en "källa", att två chilenska medborgare vid namn RT och JI, ca 40 år gamla, ankom med flyg från Santiago, Chile till Bonn, Västtyskland. Där vistades de på den chilenska ambassaden. För cirka 15 dagar sedan lämnade männen Bonn med flyg och reste till Kastrup, Danmark. Där såg JARA:s "källa" de två männen, när de tog flyget till Stockholm. I Stockholm gick männen under jorden.
JARA och en av hans kamrater är övertygade om att de två männen är skyldiga till mordet på statsminister Olof PALME. Detta har de utfört på uppdrag av den chilenska regeringen. Olof PALME fanns på general Pinochets svarta lista sedan lång tid tillbaka.
För två år sedan var Olof Palme hotad till livet under sitt officiella besök i Madrid, Spanien. Vid detta besök blev de två omnämnda männen gripna för olagligt vapeninnehav av den spanska polisen. Därefter blev de utvisade till Chile.
Det vapen av en revolvertyp, som nämnts i samband med mordet på Olof PALME. är ett vanligt tjänstevapen vid den chilenska polisen.
JARA känner de två männen som yrkesmördare, vilka arbetat för f d general Roberto Viaux och president FREI. Männen tillhör den fascistiska organisationen Patria y Libertad - Fosterland och frihet. År 1973 gjorde de sig skyldiga till mord på general SCHNEIDER i Santiago.
ÅTER TILL ARTIKELN

Till sidans början

 

Fortsättning på 15-årskrönikan 2001:
Den svensk-amerikanske journalisten John Anderson om Bush, USA och Palmemordet

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad