CIA - Bush - drog- och vapenhandel LEOPOLD REPORT

 15-ÅRSKRÖNIKAN ÅR 2001

USA:s mest kända knarkpolis:
TATUM ÄR TROVÄRDIG
FARLIGARE FÖR HONOM ATT AVSLÖJA CIA:s DROGHANDEL ÄN MORDET PÅ OLOF PALME

 -Tatum har hög trovärdighet. Han har tagit enorma risker när han valt att offentligt avslöja det han vet om CIA:s handel med droger och vapen.
-Det finns ingen anledning att misstro honom. De uppgifter han lämnat och som jag kunnat kontrollera har stämt.
Det säger Mike Ruppert, 49, till Leopold Report, om CIA-agenten Gene "Chip" Tatum som i en radiointervju avslöjat att George Bush´s specialgrupp OSG låg bakom mordet på Olof Palme.

Mike Ruppert är f d narkotikapolis i Los Angeles (LPD -Los Angeles Policedepartement).
Han blev känd över hela USA när han den 1 oktober 1997 inför "Senate Select Committee on Intelligence" avslöjade att han i sin narkotikaspaning funnit att den amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA) under årtionden legat bakom den stora droghandeln i USA - droger som var betalning för vapenförsäljning främst till Contras, motståndsgruppen i Nicaragua, men också till Iran under det blodiga broderkriget mot Irak.
Efter sina avslöjanden avskedades Ruppert från LPD och blev två gånger beskjuten utan att få allvarligare skador.
När "Chip" Tatum i radiointervjun med Peter Ford (Radio KIEV, Los Angeles 14 juli 1997) om CIA:s droghandel mer i förbigående avslöjade att OSG (Operation Sub-Group) gett order om att eliminera Sveriges premiärminister Olof Palme satt Mike Ruppert på Fords begäran med som expertkommentator.
-Chips avslöjanden om CIA:s droghandel var betydligt riskablare för honom än uppgifterna om mordet på Olof Palme, säger han till mig.
Nu först något om OSG. Man brukar säga att verkligheten överträffar dikten. I det här fallet stämmer det med råge. Jag kommer att uppehålla mig en lång stund vid OSG eftersom jag nu är övertygad om att det är där det börjar - det som leder fram till skotten på Sveavägen. Så häng med i en verklighet som vi här hemma i trygga Norden inte gärna vill tro existerar. Trots Danmarks medverkan.
OSG kanske existerar än i dag, trots att det var George Bush´s skapelse. Ingen utomstående vet vem eller vilka som nu leder organisationen. Den har efter Tatums avslöjanden -97 åter försvunnit in i mystikens dimmor.
Den är officiellt en anti-drog och -terroristorganisation i vilken ingår agenter från underrättelsetjänster i USA (CIA), England, Israel, Turkiet och Danmark. Förutom en rad mer eller mindre kända organisationer finns också US Drug Enforcement Agency (DEA) och Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) med i OSG.
Så långt är allt väl och det låter betryggande att man satsar mot droger och terrorism. I de CIA-handlingar Tatum avslöjat skulle det se ut som om OSG bedrev en tuff verksamhet MOT droger. Då hade man ett täcknamn för verksamheten, Pegasus.
Men så här var det. I början av 80-talet skapades OSG av Reagan-administrationen med George Bush som chef. De byggde helt enkelt upp en egen organisation som skulle försvara amerikanska intressen och bekämpa kommunistiska. Och hålla ett öga på CIA:s verksamhet. En organisation som stod över nationella underrättelsetjänster, vilket bl a innebar att Reagan/Bush kampanjledare, CIA-chefen William Casey ställdes utanför - vilket historiskt sett var en skandal.
OSG hade och har inget officiellt stöd från andra regeringar, agenterna var och är speciellt utvalda - 007:or. Vi har sett det på film och läst om det i thrillers: "om du avslöjas finns vi inte där".
Vem som styr i dag vet ingen utanför OSG.
Den engelske journalisten David Guyatt har efter Tatums avslöjanden forskat kring OSG och skriver:

Före Gene Tatums avslöjanden har man endast i initierade källor känt till en enda grupp kallad OSG. Efter Tatums avslöjande fann man två till.
OSG-1 leddes av Ted Shackley och var "officiellt" en anti-drog-grupp.
Men det fanns också en hemlig OSG-2-grupp, som officiellt bekämpade terrorism. Chef för denna grupp var den numera kände Oliver North, som efter sin roll i "Contragate" (försäljning av vapen mot droger som betalning) avgick.
OSG-3 hade Richard Secord som befäl. När Oliver North lämnade sin post tog Secord över OSG-2 och den hårdföre CIA-agenten sedan 15 år, Gene Tatum tog över som chef för OSG-3.

Schackley, North och Secord är kända namn från det vi kallar Iran-Contras-affären. Här stod de dock under befäl av tre andra kändisar: Colin Powell, då i försvarsdepartementet men sedan amerikansk idol som ÖB för Irak-kriget; ( och nu efter valet av George W Bush till president landets utrikesminister), William Casey, som efter att ha matchat Ronald Reagan till president utsåg sig själv till chef för CIA; Donald Gregg, chef för NSC, presidentens nationella rådgivare.
Nu till "Chip" Tatum. Han var från början stridspilot och gjorde flera omgångar i Vietnam. När han anslöts till CIA var han pilot för mycket känsliga transporter över världen, antingen innehöll de vapen eller också droger. Som CIA-anställd hade han full kontroll över fraktgodset. Flera gånger var han pilot när Reagan eller Bush var på "hemliga" updrag.
OSG-3 var helt enkelt ett s k "hit-team". Det var gruppen som hade till uppgift att eliminera moståndare inom landet men också ute i världen.
Journalisten David Guyatt skriver:

En av Tatums Pegasus- (OSG-3) uppgifter var att leda "Archer Teams" som pilot (ett fyra man starkt ofta helikopterburet mordkommando). Han berättar att han så sent som 1991 deltog i mordet på Enrique Bermudez "som på 150 meters avstånd sköts bakifrån i huvudet när han kom gående" . Bermudez var "the senior Contra leader" (!) forts 
Michael C. Ruppert,49, intervjuades två gånger av representanter för CIA för att han skulle anslutas som agent. Han valde den civila polisgruppen och blev narkotikaspanare i LPD, Los Angeles Police-Department. Han avslöjade CIA:s droghandel, avskedades från sitt jobb och utsattes för två mordförsök.
Till Leopold Report säger han att den grupp som på nytt ska bygga upp demokratin i USA utan en skuggregering som CIA växer sig stark. Den behöver europeiskt stöd och katastrofen just nu är att den styrs av USA:s överlevnadsekonomi "war for profit". Ett ekonomiskt krig i Europa, med hjälp av bomber.
Tatum fick två brutna revben när han flydde undan beskjutning från Bermudez livvakter. Bermudez hade krävt av George Bush att denne skulle placera honom högt upp i den regering som skulle bildas i Nicaragua efter segern mot Sandinisterna. Om han inte gjorde det skulle Bermudez avslöja Bush´s roll i den omfattande kokaintrafiken. Bush gav order om att han skulle undanröjas.
Bermudez närmaste man, Adolofo Calero, krävde också en hög post. Han "neutraliserades" genom att drogad på ett hotell videofilmas i en homosexakt - varefter han fick sin höga post och under ständigt hot blev Bush´s lydiga redskap. Det kan du läsa om i nästa artikel.
Ett annat Pegasus-mord var undanröjandet av general Augusto Alvarez (Dr.Gus), som tidigare var samarbetsman inom Honduras arméstab. Alvarez mördades 1989, sedan även han varit beredd att avslöja kokaintrafiken.
Tatum beskriver också sin roll i mordet på Amiram Nir, en israeilisk Mossad-agent med täcknamnet Peter Weber. Nir var kallad att vittna inför en senatskommitté och man fruktade att han skulle göra för OSG och Bush besvärande avslöjanden. Han sköts ner i sitt privatplan från Tatums helikopter.
När president George Bush 1992 beordrade "Chip" Tatum som chef för OSG-3 att "neutralise" (man valde mellan tre alterantiv: utpressning, hot eller mord red. anm.) presidentkandidaten Ross Perot, vägrade Tatum (vi här hemma minns honom som mångmiljadären som hade så mycket pengar att han egentligen kunde köpa sig en presidentpost.)
Tatum lät spela upp ett för president Bush komprometterande band och förklarade att det skulle inte offentliggöras så länge han och hans familj och Perot var i säkerhet. Han avslöjade också för presidenten att kopior av bandet och andra filmer och dokument hade placerats på sex olika platser i världen och att "om jag inte tar kontakt vid en särskild tidpunkt varje år skall de omgående sända breven till de adresser som står på kuverten." Han avslutade samtalet med att tala om att om de som förvaltade kuverten fick besked av honom att sända dem tillbaka omedelbart skulle de i stället skicka dem till adresserna på kuvertet.
"Detta," sa Tatum till mig, "skulle sannolikt avhålla dem från tortyr."

David Guyatt har kontrollerat Tatums uppgifter och de stämmer både vad det gäller personer, tid och plats.
Tatum fördes över från CIA till OSG/Pegasus i maj 1986 - två månader efter mordet på Olof Palme. Och det var troligen där han fick information om tidigare operationer som OSG genomfört. Både i USA och utomlands.
En av dessa operationer var mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, säger Tatum. Den gången beordrade OSG allierade mördarproffs i Sydafrika att genomföra attentatet, allt enligt Tatum som han berättar om det i radiointervjun.
"Chip" Tatum, som placerat hemliga CIA-dokument i sex länder som en livförsäkring, är tillsammans med sin fru Nancy sedan ett halvår försvunnen från sitt hem i Leesburg i Florida.
Om det säger Mike Ruppert till Leopold Report:
-Jag har inte pratat med Chip det senaste året. Vad som helst kan ha hänt. Jag har dock information om att han och hans hustru nu bor på en liten ö utanför Honduras.
Gene "Chip" Tatum har utsatt sig för livsfara genom att avslöja en stor del av sin verksamhet inom CIA och OSG. I förbigående berättar han i radiointervjun om de uppgifter han fått inom OSG. Man planlade mordet på Sveriges statsminister därför att denne hotade att vända sig till FN och avslöja samma saker som t ex de "eliminerade" Enrique Bermudez, Augusto Alvarez och Amiram Nir.
Tatum har knappast någon anledning att fara med osanning eller komma med desinformation. När det gäller Palme är det i hans historia nästan ovidkommande.
Vi söker Gene "Chip" Tatum på olika vägar och tror att han har mer att berätta om han lever. Inte bara för oss utan även för en ny Palmegrupp med internationell kompetens.
Åter till sammandrag del 3.

Fortsättning på 15-årskrönikan 2001:
Läs här intervjun (översatt till svenska) med Gene Tatum i Robert Loreis radioshow Radio Activity, Tampa, Florida. En skakande, ofattbar berättelse om de män och den verksamhet som sannolikt låg bakom mordet på Olof Palme.

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad