Han pekar ut 33-åringen n LEOPOLD REPORT

VID KONFRONTATIONEN PEKAR HAN UT NR 6 SOM ÄR "33-ÅRINGEN"Här följer direkt citat från ovanstående spaningsuppslag och därefter hela konfrontationsprotokollet:
"Cirka 23.15 lämnar Gerhard Samson och Ann-Catrin Robrandt restaurang Bolaget som är belägen Regeringsgatan - Birger Jarlsgatan. På fastighetens fasad i nordvästra hörnet i korsningen Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan finsn en digital tids- och temperaturmätare.
När SoR passerar denna tittar S på den och ser då att tiden är 23.16. När de passerat korsningen med David Bagares gata med cirka 10-15 meter, snubblar R till och tar ett steg ut i gatan. I samband med detta kommer en man och stöter till R. R blir arg och säger något åt mannen. Mannen mumlar något som S inte kan uppfatta. Mannen fortsätter omedelbart i rask gångtakt Regeringsgatan norrut.
S betecknar mannens gång omedelbart efter sammanstötandet som snubblande utan att ramla. S ser inte var mannen kommer ifrån men att han kommer bakifrån och är på väg åt samma håll som SoR.
Under några sekunder riktas S:s intresse mot R. När han därefter tittar upp är mannen försvunnen.
S beskriver mannen som följande: Mansperson, ganska kraftig kroppsbyggnad, snarare något under 180 cm. Iklädd mörk täckjacka som gick ned på halva låret. Jackan var av typ seglarjacka. S har ett svagt minne av att det var sömmar sydda i rutor.
S kan inte med ord beskriva något närmare signalement, men för att helhetsbilden ska bli korrekt vill S placera in en tunn mustasch, och säger, hellre en person med lättare mustasch än ingen mustasch alls. S upplever mannen som en mörk person. S får känslan av utländsk ursprung."

Varken Samson eller Rofeldt satte mannens uppdykande i samband med mordet på Olof Palme. Deras minnesintryck är därför bleka när de hörs den 11 mars. Uppfattningen om klädseln stämmer inte bra med Gunnarssons så som Nieminen uppfattar den. Å andra sidan har de läst i tidningarna om den man Lisbet Palme påstod sig ha sett iklädd en halvlång täckjacka. Känslan av att mannen bar mustasch kan också kopplas till Lisbet Palme. Hennes första intryck av mördarens ansikte var något ljust på överläppen. Alltså inte någon mustasch utan en avrakad sådan.

Men den 17 mars konfronteras Samson med den då anhållne Victor Gunnarsson, misstänkt som gärningsman.
Konfrontationsledare (K) är kriminalinspektör Christer Sjöblom. Både advokat Gunnar Falk och förhörsledaren Börje Wingren är närvarande. Victor Gunnarsson har nr 6.

K:-Då kan du gå fram till spegeln och se om du känner igen någon av personerna i rummet bredvid. Dom kommer att gå runt här framför spegeln också.
S:-Ser dom mig?
K:-Dom ser inte dig, nej. Du får gärna göra en kommentar om det är något du lägger märke till eller någon som vi direkt kan utesluta.
S:-Ja, det finns det ju... kan uteslutas.
K:-Nummer 5 kan uteslutas Du skakar på huvudet för nummer 6 passerar.
S:-Ja, just det. Inte heller likt. Han kan uteslutas.
K:-Nummer 8 kan uteslutas. Här kommer nr 3.
S:-Inte riktigt men...
K:-Nummer 9 kommer fram nu.
S:-Den här är...
K:-Här kommer nr 10. Nummer 2.
S:-De kan uteslutas.
K:-Nummer 5 det har du sagt förut. Nu har dom gått runt ett varv.
S:-Nummer 6!
K:-Nummer 6 säger du?
S:-Nummer 6 och nummer 9 är så att säga kvar för min del.
K:-Du uteluter alla utom nummer 6 och nummer 9.
S:-Ja, än så länge, ja. Nian går bort där...
K:-Här kommer nummer 9 igen.
S:-Nummer 2 kan också gå bort, tror jag. Jag stannar på nummer 6 och nummer 9.
K:-Det är fortfarande nummer 6 och nummer 9 som är intressanta för dig.
S:-Ja.
K:-Dom två, kan du göra någon gradering av dom?
S:-Jag vet inte... han liknar lite grann den här bilden som har skickats ut.
K:-Du menar mummer 6?
S:-Just det. Men det låter jag... jag tycker den andra killen är lite klen. Nummer 6, ja. Han kan ju också... nummer 6 och nummer 9.
K:-Kan du inte göra någon gradering av vem som passar in? Troligen nummer 6 och nummer 9. Jag vill inte pressa dig på något sätt... du ska bara säga vad du är säker på. Inget annat.
S:-Alltså den där kroppen som nummer 6 har och huvudet som nummer 9... men det är praktiskt taget omöjligt. Jag känner för gången som den här nummer 6 har men jag tycker att ansiktet på nummer 9 verkar mest... men han var mycket kraftigare, liksom vad nummer 6 är. Ja, jag tror nog starkt för nummer 6 men han kan vara en polisinspektör som blandar sig i det här.
K:-Du säger att du fastnar för nummer 6 men det är med en viss osäkerhet.
S:-Ja, absolut.
K:-Och nummer 9 är i viss mån möjlig också?
S:-Ja.
K:-Är det någon idé att se på gruppen mer?
S:-Nej, jag tror inte det.
K:-Då avslutar vi konfrontationen klockan 11.35
BW:-Till detta konfrontationsvittne vill kanske advokaten ställa någon fråga?
GF:-Nej, jag behöver inte ställa någon fråga.
K:-Då kan vi avsluta utan några problem.
GF:-Det går bra.
K:-Då avslutas konfrontationen 11.35.

Gerhard Samson väljer Victor Gunnarsson på dennes gång. Man ska minnas att varken han eller hans kvinnliga sällskap såg mannens ansikte varför det sannolika är att det är just den s k fantombilden som publicerats i tidningarna och TV som spökar. Så var också fallet när Lisbet Palme samma dag såg samma konfrontationsgrupp. Hon ansåg att nummer 9 var mest lik mördaren - alltså mannen med smalt ansikte och lång näsa, inte olik Fantombilden. Hon pekade däremot inte ut Gunnarsson - ett skäl kan vara att han nu åter hade sin starkt markerade mustasch på överläppen.
Åter till sammandraget
Åter till artikeln