Bush and CIA behind the assassination LEOPOLD REPORT

27 år
 Pettersson, Gunnarsson
och vad vittnena såg

UPPDATERAD 140915

DEL 1.
(Del 2.) Ett mötesscenario, PKK-are och poliser... eller Lisbet Palme
(Del 3.) De internationella spåren: kriget, apartheid, juntan, droger och vapenhandel.

33-åringen som gärningsman på mordplatsen, Christer Pettersson som den otänkbare mördaren, ett mötesscenario, Lisbet Palme som medskyldig, två chilenska proffsmördare i Stockholm mordnatten, deras chef i tjänst i Sydafrika tog order från CIA, kommunistjagande Operation Condor med juntageneralen Pinochet som ledare, vicepresident George Bush´s mordkommande OSG beordrade mordet på Olof Palme, italienska P2-logen…
Du kan läsa om det här på LEOPOLD REPORT.
Vi redovisar fakta och teorier om det som kan ha varit planeringen och genomförandet av mordet på Olof Palme från en mängd olika infallsvinklar. Nya uppgifter har också ifrågasatt gamla.
För många läsare blir detta givetvis inte bara för mycket utan också förvirrande.
Vår förhoppning är att de sammandrag vi gör här i tre delar kan reda ut en del av begreppen.
Vi besöks av en mängd skolungdomar som har Palmemordet som "sitt valda arbete". Intresset är stort och frågorna är både till innehåll och antal av den storleksordningen att alla inte kan få svar. Men de svar vi efter bästa förmåga och kunskap kan ge finns många gånger i det befintliga materialet.
Det är upp till var och en att dra slutsatser och bedöma trovärdigheten av de uppgifter och teorier som framförs från författaren själv, från debattörer, från journalister, poliser och CIA-agenter med bevisligen stor inblick i den obskyra verksamheten med drog- och vapenhandel som ledde fram till en serie mord där Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme kanske bara var ett av offren. Du är varmt välkommen att delta i debatten med egna tankar och teorier. Det viktiga är att mordet på Olof Palme inte drunkar i tystnadens djupa hav.
Detta är min ståndpunkt i Palmemordet.
Anders Leopold
Ansvarig utgivare för registrerade databasen
www.leopoldreport.com
UPPDATERAD 140915PETTERSSONS ERKÄNNANDE - Det hettade till kring Christer Pettersson i november 2001 när Expressen publicerade ett tillrättalagt erkännande. Alldeles som väntat tog han tillbaka detta efter några dagar och avslöjade att han fått betalt.
Ta också till er den numera avlidne men tidigare oerhört engagerade privatspanaren Fritz G Petterssons indignerade angrepp på Robert Aschberg och hans TV-team som från början till slut utnyttjat (OK betalat för, då) CP utan att en enda sekund ställt upp för honom. De begår ett massmedialt förräderi. Inte mot CP utan mot sin publik.

Vad talar för 33-åringen Victor Gunnarsson som gärningsman?
Han befann sig ett par minuter från mordplatsen -och man kan följa förflyttningen via en flyktväg som stämmer nästan på minuten.
Hans s k alibivittnen - som han med tvekan nämnde efter två förhör - kan inte fastställa tidpunkten för träffen med honom och deras faktiska minnesuppgifter två månader efter mordet stämmer inte med VG:s egna. Det visar i stället att det sannolikt handlar om en helt annat dag.
VG bar samma typ av knälånga rock som 10 av 12 vittnen från mordplatsen såg. Han hade en väska av exakt samma storlek som ett vittne såg mördaren bära under sin rock och försökte stoppa ner något i. Han pekades ut av ett vittne som "tog honom" på gången. Han pekades ut av ett annat vittne vars vittnesmål på två punkter felaktigt underkändes. Han pekades ut av vittnen som såg honom komma in på Saga-biografen 40 minuter efter föreställningens början och cirka 20 minuter efter mordet.
Vid husrannsakan fann polisen en teckning av en gravsten och överst en bild av en fredsduva. På stenen stod det P. VG nekade till att ha ritat den. Han hade också rivit ur mordveckan ur sin fullklottrade kalender.
VG nekade också till att ha rakat av sig mustaschen mordveckan. Men vittnesmålen är förkrossande. Här genomförde han mustaschtricket.
VG:s skräck för kommunismen och hans tro på USA som världens räddare gjorde honom tillgänglig för konspiratörer. Hans Palme-hat var dokumenterat. I boken"Han sköt Olof Palme" kan du läsa mer om detta.
Victor Gunnarsson har alltid ivrigt hävdat sin oskuld men i en mordutredning i USA finns det två vittnen som oberoende av varandra uppgett att Gunnarsson erkänt mordet på Palme. 1993 mördades Gunnarsson i Salisbury, North Carolina. Den polisman som dömdes för mordet och fick livstids fängelse plus 40 år hävdar sin oskuld och kämpar för en ny rättegång. Mycket pekar på att han är oskyldig - och då inställer sig ett antal frågor: Vem mördade Victor Gunnarsson? Blev han tystad på grund av sin kunskap om mordet på Palme?

Man kan dra slutsatsen att VG befann sig på mordplatsen. Men var det han som sköt? Trots hans erkännande finns det givetvis tvivel. här kan du läsa mina tankar om detta.

Det största misstaget i Palmeutredningen begicks veckorna efter mordet då chefsåklagare KG Svensson genom en ofattbar manöver såg till att allt det tunga material som fanns mot Victor Gunnarsson inte prövades inför domstol.
Han läste inte ens igenom den häktningspromemoria som han beordrat VG:s förhörsledare Börje Wingren att skriva natten före den utsatta häktningsförhandlingen.
Inget enda vittne, ingen enda uppgift har lämnats som pekar på att Christer Pettersson befann sig på mordplatsen. Var han inte där - så var han inte heller Palmes baneman.
CP var inte helt olik ett vittne som stod några meter bakom makarna Palme när skotten avlossades. Då dråparen ("jag har dräpt men inte mördat") drogs in i handlingen, "man ser ju vem som är alkoholist" (Lisbet Palme vid konfrontation - Astrid Holgerssons bedömning av CP:s vittnesmål) så knöts han till mordet som misstänkt, dömdes i tingsrätten som skyldig, friades i hovrätten och slapp resning i HD. Man kan ha många kritiska synpunkter på det svenska rättssystemet, men här fungerade det. TROTS att Palmegruppen under en tioårsperiod lade ner all energi på att få Pettersson dömd för mordet. forts 

Vi journalister som kanske varit med om det mesta hade givetvis tvivlat på att en sådan polisiär verksamhet var möjlig i Sverige.
Så fick vi det bekräftat genom Ingemar Krusell, ställföreträdande spaningsledare under en tid. I hans bok Palmemordets nakna fakta avslöjade han sin egen och Palmegruppens "rättskränkande" verksamhet i jakten på Olof Palmes "mördare" - dvs Christer Pettersson. Även sedan Krusell slutat som polis fortsätter han jakten på CP.
Det olyckliga var inte bara att Palmgruppen ägnade så mycket tid och arbete åt CP utan också att några av landets mest inflytelserika tidningar gjorde det. Det var enkelt, det var politiskt OK, det hade sitt försäljningsvärde, det passade etablissemanget.
Dokumentären Jag såg Christer Pettersson skjuta Olof Palme skulle aldrig ha sänts i TV.
Gärningsmannaprofilen tillrättalagd för att passa Christer Pettersson.

När landets riksåklagare ( tillsatt av regeringen som observatör i den första Palmegruppen) mot alla odds satte sin juridiska prestige på spel och begärde resning mot CP i HD - och förlorade, givetvis, var vi i alla fall några som kände oss som segrare.
De krafter som styrde detta hade sannolikt hoppats på att för all framtid "stänga Palmemordet" - dessbättre, upprepar jag, förhindrades det av det svenska rättssystemet. Tystnar denna utredning dessutom i kvällspressen då man inte längre kan jaga Christer Pettersson och sälja upplaga på honom (tro ett gammalt kvällstidningsproffs!) så kommer det att höras desto mer här. Vi lämnar Pettersson och hoppas att ni som orkat sätta er in i hans situation och den förvirrade Palmeutredningen kan vara med och engagera er i andra s k spår.


Inför l5-årsdagen av mordet ställde Leopold Report
10 frågor till rikskriminalens chef. Det något kryptiska svaret på frågan om det var de rätta kulorna som hittades blev: De användes vid mordet. Samtidigt kom den nya Palmeåklagaren Agneta Blidberg med påståendet att
inget spår är hetare än något annat och Mockfjärdsvapnet inget mordvapen .

FBI fastställde en s k gärningsmannaprofil som Palemutredarna styrde mot Christer Pettersson. Men den information experterna fick var felaktig, dessutom hävdades senare att GMP inte alls behövde peka på CP. I stället, menar vi, var det en klockren träff på 33-åringen.
Vi publicerar också hela boken "Han sköt Olof Palme", kapitel för kapitel, författade av 33-åringens förhörsledare Börje Wingren och Anders Leopold. Här kommer du till startsidan.

Jakten på mordvapnet är fruktlös. Det är inte ett Palmevapen man söker utan ett Pettersson-vapen.
"Det nya heta vapnet" (021031) som har avskrivits ur utredningen. Det ledde också till att riksåklagaren tillrättavisades av Palmeåklagaren.
Och än en gång erkände Christer Pettersson - i en kvällstidning!


Följ också debatten på vår debattsida!

Sammandrag DEL 2
Sammandrag DEL 3

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT bes&oumlkare fr&aringn ca 50 l&aumlnder varje m&aringnad