Bush and CIA behind the assassination LEOPOLD REPORT

27 år
ETT MÖTESSCENARIO,
PKK-ARE, POLISER...
ELLER LISBET PALME

UPPDATERAD 140915

DEL 2.
(DEL 1)Pettersson, Gunnarsson och vad vittnena såg.
(Del 3). De internationella spåren: kriget, apartheid, juntan, droger och vapenhandel.

33-åringen som gärningsman på mordplatsen, Christer Pettersson som den otänkbare mördaren, ett mötesscenario, Lisbet Palme som medskyldig, två chilenska proffsmördare i Stockholm mordnatten, deras chef i tjänst i Sydafrika tog order från CIA, kommunistjagande Operation Condor med juntageneralen Pinochet som ledare, vicepresident George Bush´s mordkommande OSG beordrade mordet på Olof Palme, italienska P2-logen…
Du kan läsa om det här på LEOPOLD REPORT.
Vi redovisar fakta och teorier om det som kan ha varit planeringen och genomförandet av mordet på Olof Palme från en mängd olika infallsvinklar. Nya uppgifter har också ifrågasatt gamla.
För många läsare blir detta givetvis inte bara för mycket utan också förvirrande.
Vår förhoppning är att de sammandrag vi gör här i tre delar kan reda ut en del av begreppen.
Vi besöks av en mängd skolungdomar som har Palmemordet som "sitt valda arbete". Intresset är stort och frågorna är både till innehåll och antal av den storleksordningen att alla inte kan få svar. Men de svar vi efter bästa förmåga och kunskap kan ge finns många gånger i det befintliga materialet.
Det är upp till var och en att dra slutsatser och bedöma trovärdigheten av de uppgifter och teorier som framförs från författaren själv, från debattörer, från journalister, poliser och CIA-agenter med bevisligen stor inblick i den obskyra verksamheten med drog- och vapenhandel som ledde fram till en serie mord där Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme kanske bara var ett av offren. Du är varmt välkommen att delta i debatten med egna tankar och teorier. Det viktiga är att mordet på Olof Palme inte drunkar i tystnadens djupa hav.
Detta är min ståndpunkt i Palmemordet.
Anders Leopold
Ansvarig utgivare för registrerade databasen
www.leopoldreport.com
UPPDATERAD 140915

GICK OLOF PALME TILL
ETT FÖRUTBESTÄMT MÖTE?
Det s k mötesscenariot har väl aldrig funnits med på allvar i polisens egen utredning. Och det kritiseras
den för av företrädarna för detta scenario.
Det finns fem vittnen som stöder teorin att makarna Palme hade sällskap med mördaren drygt tio meter
innan skotten avlossades hävdar Ingvar Heimer.
Här på Leopold Report har vi inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt polisspåret. Jag anser att det i dag saknar all tänkbar trovärdighet. Förutom att det gjorts flera omfattande undersökningar bland de välkända högerextremisterna och Palmehatarna i poliskretsar har man inte nått fram någonstans. Det hade aldrig varit möjligt för en grupp poliser att planera och genomföra attentatet utan att hederliga poliser, för sådana finns det, avslöjat komplotten. Det har därtill gått 15 år och ingen har ännu kommit med något hett tips - ett tips som dessutom kanske kunde inbringa några miljoner.
Här kan du läsa vad journalisten Sven Anér påstår, som egentligen pekar ut Hans Holmér som ansvarig för mordet.
En duktig, grävande journalist ger ut en bok där han använder det sämsta tänkbara journalistiska greppet:
att redovisa fakta (och det är fakta!) som passar hans egna teorier och förtiger fakta (och det är fakta!) som skulle rasera hela hans egen teori.
Här kan du läsa om en journalistisk tavla!
Forts!

Däremot kan man inte utesluta att det fanns poliser inom t ex Säpo vilka var så starkt knutna till utländska intressen att de på ett eller annat sätt medverkat till en desinformation som krossat Palmeutredningen.
En sådan desinformation kan mycket väl vara PKK-spåret som bidrog till totalhaveriet. PKK-ledaren Öcalan förtjänar viss trovärdighet när han talar om Palme som en person som stödde befrielsekampen mot de turkiska förtryckarna. Att PKK-are i Sverige stämplades som terrorister och fick reseförbud kan knappast ha motiverat ett attentat mot Palme. Från svensk sida uppträdde man så humant att man inte utvisade dessa terrorister då de utan tvekan hade gått en säker död till mötes.
Men kanske var det så att PKK utnyttjades i desinformationssyfte för att sabotera mordutredningen.
Då anser vi att Olof Palmes roll som fredsmäklare i kriget Iran - Irak och den amerikanska och svenska vapenhandeln har betydligt större trovärdighet när det gäller att undanröja Olof Palme.
Så finns här också sanslösa anklagelser framförda av personer som vi trott hade bättre omdöme. Lisbet sköt Olof - Olof begick självmord!
Vi publicerar också hela boken "Han sköt Olof Palme", kapitel för kapitel, författade av 33-åringens förhörsledare Börje Wingren och Anders Leopold. Här kommer du till startsidan.

Sammandrag del 1

Sammandrag del 3

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT bes&oumlkare fr&aringn ca 50 l&aumlnder varje m&aringnad