LEOPOLD REPORT

15-ÅRSKRÖNIKAN ÅR 2001

27a
Det var den största skandalen i USA:s historia
Männen bakom October Surprise drog in Sverige och Olof Palme i vapenhandeln med Iran

I fem år lyckades de dölja skandalen.

Men för att klara det måste vittnen och personer som varit direkt inblandade tystas - en del för alltid.
En av dem kan ha varit Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme, en annan krigsma-
terielinspektör Carl Fredrik Algernon.

 
CIA-agenten påstår att han läste kontraktet på 10 batterier Bofors robot 70 som skulle säljas till Iran.
En svensk vapenhandlare samarbetade med CIA i en omfattande europeisk vapenkartell som levererade vapen till Iran.
(Du kan läsa noterna i texten separat eller klicka dig fram
genom siffrorna)

LÄS DETTA FÖRST
(Leopold Report uppdaterad 130226) Det är veckoslutet tre veckor före presidentvalet i USA i november 1980.
Regerande demokratiske presidenten Jimmy Carter kämpar för att bli omvald. Hans kamp gäller att få loss de 52 amerikanska medborgare som sitter som gisslan i Iran.
Det skulle ge honom fyra år till på den eftertraktade presidentposten.
Men han kan inte ens ana, ingen kan ens ana, vad den republikanska motståndargruppen med presidentkandidaten Ronald Reagan i spetsen har för sig vid ett möte i Paris: att få iranierna att fördröja frisläppandet av gisslan till efter presidentvalet. Mot löfte om pengar och vapenleveranser. Och därmed krossa Jimmy Carter.

Det som nu inträffar är den största politiska skandalen i USA:s moderna historia och upptakten till det som kom att kallas Iran/Contra-skandalen - eller Irangate: USA:s vapenförsäljning till Iran, droghandeln och olagliga stöd till Contras-rebellerna.

Journalister, författare och forskare ägnade hela 80-talet åt att försöka få klarhet i om denna monumentala skandal - som fick beteckningen October Surprise - verkligen inträffat. Resultatet blev att Kongressen inledde en rad förhör. Två utredningar följde. En som leddes av Watergate-åklagaren R Spencer Oliver och en som drevs av en utredningsgrupp i the US House of Representatives.

Varken Olivers rapport (US Senate 1992) eller Representanthusets (1993) kom fram till ett avgörande resultat. Det är förklarligt då den huvudansvarige, Geroge H W Bush, nu var USA:s president.

Det höjdes krav på att en oberoende utredning skulle genomföras men det förslaget stoppades effektivt. I dag finns en förkrossande bevisning för att October Surprise hade inträffat. En av de ledande utredarna, journalisten och författaren, Robert Parry, skrev den 24 juni 2009 i Baltimore Chronicle:

Omfattande bevisning föreligger nu att Begin (Israels dåvarande premiärminister Menachem Begin) ville se Reagan som segrare och anslöt sig till republikanernas förhandling med de iranska ledarna bakom Carters rygg och fördröjde frisläppandet av de 52 amerikanerna till efter Reagans seger i november 1980.

I juli 1989 avslutades Iran/Contras-affären. Överstelöjtnant Oliver North tog på sig hela skulden och fick en lindrig dom som kort efteråt undanröjdes. I stället hjälteförklarades han. Presidenten och hans stab klarade sig undan. Gemensamt för både October Surprise-förhören i Kongressen och Iran-Contras-förhören var att ett stort antal nyckelpersoner aldrig hördes. Några avled i märkliga flyg- och bilolyckor, andra flyttade utomlands med feta bankkonton. Återigen andra som hade farlig kunskap mördades. Bland andra Olof Palme och sannolikt också den svenske krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernon. Palmes kunskaper som han tillängnat sig som FN:s fredsmäklare i kriget Iran-Irak hade kunnat störta Reagan-administrationen i fördärvet. Men samtidigt kämpade han med Bofors-affärerna. Läs mer om detta här intill.

October Surpise
som operationen
återgetts av deltagare
och vittnen

Flygkaptenen i flottan och CIA-agenten Günther Russbacher har i all hast kallats till Andrews Air Force Base i Washington.
Klockan 19.00 söndagen den 19 oktober 1980 överlämnas till honom alla flyghandlingar och han körs ut till en väntande BAC-111, ett av flottans specialbyggda transportplan. Destination: Paris. Uppdrag: hemligt.
I cockpit finns ytterligare en av försvarets specialutbildade piloter, tillika CIA-medarbetare: Richard Brenneke, senare i Iran-Contras-affären känd som ökänd vapenhandlare. Han, Russbacher och flera andra CIA-medarbetare med insyn i October Surprise, gick i slutet av 80-talet ut till media och avslöjade skandalen. Brenneke vittnade bl a om att Reagan/Bush- administrationen låg bakom mordet på Olof Palme.

Alla nekade till
Paris-besöket

Russbacher lämnade inte förarkabinen förrän de befann sig över Atlanten. För ett kort ögonblick såg han följande personer - samma som också Brenneke iakttagit:
Reagan/Bush-kampanjens chef William Casey (blivande CIA-chef), George Bush (blivande vicepresident), Donald Gregg (i CIA:s ledning, senare ambassadör i Sydkorea) samt ett antal Secret Service-agenter.
Ingen av de nämnda har någonsin erkänt att de gjort den här resan - trots övertygande vittnesmål både i USA och Paris från personer som deltagit i mötet med iranierna och personer som helt enkelt träffat dem. Deras försök till alibi har helt smulats sönder. Loggböcker till några av de flygplan som användes är försvunna, gästlistorna på de aktuella hotellen existerar inte etc. Och de tre piloterna lämnade samstämmiga uppgifter om flygningen

Planet landar på Le Bourget Airport i Paris. Där landar också flera andra plan som används vid transporterna dit och tillbaka. En av piloterna, CIA-medarbetaren och förre nazipiloten Heinrich Rupp, som flugit över med en Gulfstream, ansluter sig till de andra två piloterna.

Alla tre vittnade senare i olika sammanhang om hur bilar från USA:s ambassad kördes fram och besättning och passagerare fraktades till olika hotell i Paris: hotell Crillion, Hotel Geroge V och hotell Florida. Enligt Russbachers vittnesmål vid kongressutredningen stannade Bush endast tre timmar i Paris. Under den tiden deltog han i mötet med iranierna högst upp i en våning på hotell Ritz.

Hotell Ritz ägdes och ägs än i dag av Mohamed al Fayed, far till Dodi al Fayed som omkom tillsammans med prinsessan Diana i Paris i augusti 1997. Men han är också nära släkt med en av världens rikaste män vid den här tidpunkten, vapenhandlaren Adnan Khasshoggi. Denne ledde mötet på Hotel Ritz tillsammans med den blivande presidenten i Iran, Hashemi Rafsanjani. Där fanns också Manucher Gorbanifar, en iranskfödd israelisk agent och stor vapenhandlare och Mohammed Ali Rajai, tidigare president i Iran. Avtalet mellan amerikanerna och iranierna har i detalj avslöjats både av flera som deltog vid mötet och senare högt uppsatta källor i Iran.

Vapen för miljarder dollar

Irianierna accepterade att fördröja frisläppandet av de 52 amerikanska medborgare som man höll som gisslan till efter presidentvalet i USA - för de fångna och deras anhöriga skulle det bli ytterligare tre månaders fruktansvärd oro. För detta fick man en check på 40 miljoner dollar som transfererats genom flera banker, ursprungligen från en bank i Mexico och slutligen placerats i Luxemburg. I det vapenavtal som slöts skulle USA på olika vägar förse Iran med militär utrustning för ett värde av 5 miljarder dollar med start 1981 då gisslan släppts.

Blackbird

Georg H W Bush vistades endast tre timmar i Paris medan en del av förhandlingarna pågick. Vid midnatt kallades Günther Russbacher till en militär flygbas utanför Paris. Där väntade en tvåsitsig SR-71A, CIA:s Blackbird, världens snabbaste flygplan och den blivande vicepresidenten Bush. Enligt journalisten Harry V Martins beräkningar och fixerade tider tog trippen till McGuire Air Force Base i New Jersey en timme och 14,5 minuter och planet landade 02 a.m. den 20 oktober. Man kunde konstatera att just detta plan varit ute på hemligt uppdrag vid denna tidpunkt men ingen flygglogg fanns tillgänglig. Det fanns däremot på en KC 135 Stratotanker som fyllt på bränsle till en Blackbird "1800 nautical miles" över Atlanten.

Stratotanker KC 135

Jimmy Carter, som i april 1980, misslyckades med en fritagningsförsök i öknen - "Operation Desert one" - (sannolikt avslöjat av det CIA som arbetade under honom men stod på förre CIA-chefen Bush´s sida) hade inte en chans mot Reagan.

När denne installerades den 20 januari 1981 satt gisslan i ett plan på Teherans militära flygbas. När festen inleddes gick startsignalen. Under middagen kom det fantastiska beskedet att gisslan i Iran släppts. Reagan hyllades under middagen som hjälten som besegrat terroristerna. Han klarade av det hans företrädare misslyckats med. Det var som hämtat ur en av den gamle filmstjärnans slutscener i någon av Hollywoods B-produktioner.

Några veckor efteråt inleddes vapentransporterna till Iran. Så småningom skrevs kontrakt mellan Israel och Iran om leverans av amerikanska vapen och stora summor gick till Contras frihetskamp i Nicaragua.

USA utpressades
av terroristerna

Men vad som inte var känt men senare framkom var att den muslimska terroristorganisationen Hezbollah krävde pengar från dessa affärer.

Kort innan Barbara Honegger kom ut med sin bok 1989 intervjuades hon i The Other Americas Radio. På frågan varför vapenförsäljningen fortsatte när det inte längra fanns någon gisslan i Iran sa hon:
-Vi vet att Hezbollah har utpressat Reagan-Bush-administrationen ända sedan 1981. Vi vet från Oliver North´s egna anteckningar att enorma summor gick till Hezbollah, miljoner och åter miljoner dollar, för att man inte skulle avslöja allt om oktobermötet 1980.

Reagan-regimen kom i ett desperat läge inför risken att avslöjas. Man ville göra vapenförsäljningen "legal" genom att använda länder som det var tillåtet att göra vapenaffärer med. På så sätt drogs också Sverige in den omfattande vapenkartellen, främst med Bofors som aktör. Det var när Olof Palme nekade att samarbeta med USA och i stället tänkte rapportera detta till sin updpragsgivare i FN som han sannolikt skrev under sin dödsdom.

Här kan du lyssna på CIA-agenten Gene Chip Tatums korta radiointervju där han avslöjar detta.


Barbara Honeggers bok väckte enormt uppseende i USA. Men hon attackerades hårt från alla håll och det tog ett par år innan man fått fram övertygande bevisning för att October Surprise inträffat och inledde de ovan nämnda resultatlösa utredningrna.

Bankmannen, Michael Ricconoscuito, som skötte transfereringen av pengarna till Iran uppgav att det var han som stod för överföringen av de 40 miljonerna. Han hade att välja mellan att avstå från att vittna inför kongressen - och då samtidigt åtalas för en serie illegala bankaffärer som han utfört på CIA:s uppdrag vilket skulle ge honom ett livstidsstraff - eller tiga. Han teg.

Alla tre piloterna, Brenneke, Russbacher och Rupp, arresterade på olika håll och åtalades för en rad allvarliga brott som de begått på CIA:s uppdrag. CIA gjorde som i många andra fall när det gäller agenter som de vill få tyst på: lämnade ut dem till FBI och förnekade att de tillhörde organisationen. De fick var och en upp till 40 års fängelse - men släpptes nästan omgående mot löfte att inte vittna.

TILL SIDANS BÖRJAN

 

 

 

Den svenska kopplingen
Ett kapitel ur Barbara Honeggers
bok October Surprise


Ronald Reagan, Barbara Honegger och George H W Bush.

Av
Barbara

Honegger
I november 1987 rapporterade det populära TV-programmet 60 minutes att mordet på den svenske premiärministern Olof Palme den 28 februari 1986 och krigsmaterielinspektör Carl Algernons död i Stockholms tunnelbana den 15 januari 1987, officiellt betecknat som självmord, kan vara direkt kopplat till deras inblandning i försäljningen av "anti-air-craft-missiles"
till Iran (1).
Hösten 1985 stoppade Olof Palme leveransen av 200 RBS-70-missiles som redan hade köpts av Iran. Det sägs att han ville skjuta upp den till efter det svenska valet. Detta var något som verkligen irriterade iranierna. Robotarna var tillverkade av den stora vapentillverkaren Bofors.
I december 1984 visade Irans vice premiärminister Hamid Nagashian ett kontrakt för tidigare CIA-medarbetaren William Herrmann mellan Iran och premiärministerns regering om köp av 10 batterier av Robot 70, tillverkade i Sverige, inklusive reservdelar. Kontraktet, som Herrmann minns det, innebar att Bofors-robotarna skulle levereras till Iran via Sydkorea. (2)

Palme påverkades av
CIAchefens "cowboys"

Herrmann sa också att officiella topprepresentanter för Reagan/Bush-administrationen, inklusive CIA-chefen William Caseys "cowboys", påverkat premiärminister Olof Palme att acceptera RBS-70-överenskommelsen i november eller december 1984. (3)
Enligt danska nyhetsmedia var amiral Carl Algernoon, som polisiärt anses ha begått självmord knappt ett år efter mordet på Olof Palme, djupt inblandad i vapenhandeln mellan Bofors och Iran. Bofors använde sig av falska slutanvändarcertifikat för leverans till Iran. (4)
Algernoon hade träffat en representant för det företag som tillverkade robotarna kort före sin död. Han skulle också inom några dagar lämna ett vittnesmål i en pågående undersökning (5).
Dåvarande justitieministern Anna-Greta Leijon stod bakom en privatundersökning våren 1988. Denna drogs igång sedan tidigare presidenten i Iran, Abolhassan Bani Sadr, lämnat uppgifter om att kurdiska extremister mördat Olof Palme med Khomeinis välsignelse.
Ironiskt nog hade Palme tidigare uttalat sin beundran för den nya iranska "demokratin" och förespråkade förbättrade relationer med Khomeinis regim. Sedan februari - mars 1980 hade Palme arbetat som fredsmäklare i kriget Iran - Irak påkallat bl a av gisslanskrisen . Enligt min informatör "Y" hade Palme också agerat aktivt i en vapenaffär där Volvo skulle förse Iran med motorer till racerbåtar och eskortfartyg i Persiska viken under det pågående kriget. (8)
När det gäller mordet på premiärminister Palme har det förekommit en mängd spår, teorier och intriger i mordutredningen i sökandet efter den eller de som låg bakom mordet. När detta skrivs har inga spår lagts fram som ger klarhet i vad som hände.
"Y" gör gällande att den italienske P2-ledaren Licio Gelli sände ett telegram till en medlem i den ökända logen kort före mordet på Palme i vilket han försäkrade denne att "det svenska trädet skall fällas" samt "hälsa vår vän Bush" (här läser du om det påstådda s k telegramspåret).
Enligt den danska journalisten Agnete Vistar fick hon information av en advokat som besökt den ökände terroristen och P2-medlemmen Stephano delle Chiaie i Venezuela att Chiaie sagt att han visste vem som mördat Olof Palme. Chiaie och Gelli stod varandra mycket nära. Under tiden, då inga övertygande spår fanns, hemsöktes Palmeutredningen av rykten, informationssvindel, anklagelser, bortsopande av spår och inkompetens. Den 14 december 1988 arresterade svensk polis en man med ett digert kriminalregister bakom sig som misstänkt för mordet. Han hette Karl Gustav Krister Pettersson. Om han haft något samröre med P2-logen och Iran är inte känt. (6)

En svensk mitt i den
väldiga vapenkartellen

Förre presidenten Bani Sadr har avslöjat att en väldig internationell vapenkartell arbetat för USA på 80-talet med att transportera vapen till Khomeini-regimen. Och om det är någon organisation som passar in exakt på den beskrivning Bani Sadr gett så var det den som leddes av den svenska vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz med högkvarter i Malmö.
Enligt de informationer jag har arbetade Schmitz och Oliver North i början av 80-talet tillsammans i en kartell bestående av sammankopplade vapentillverkare i de Europeiska länderna Sverige, Finland, Norge, Österrike, Italien, Holland, Västtyskland, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Enligt samma övertygande källor samarbetade KS med William Casey´s CIA.
I juli och augusti arrangerade Schmitz för det CIA-ägda företaget St Lucia Airways en leverans till Iran värd 1 miljon dollar bestående av krut och sprängämnen från Holland, Israel och Belgien. Flygbolaget stod också bakom den uppmärksammade leveransen av 18 US Hawk-robotar till Khomeini-regimen i november 1985 (7)
Mellan september 1985 och oktober 1987 avslöjade den svenska tullen vapen- och sprängämnesleveranser till Iran som KS arrangerade. Det var bl a krut i sådana mängder att det kunde fylla 192 järnvägsvagnar och fyra fartyg. Bakom affärerna stod företagen Scandinavian Commodities AB och Serfina SA.
Enligt uppgifter i den svenska pressen i samband med att KS:s vapen- och sprängämnesleveranser avslöjades samarbetade hans företag med Dynamit Nobel, Bofors och Boliden som en del i Oliver North´s "Project Democracy" .
Den 27 augusti 1987 skrev KS till NDIO, Irans vapendepartement:
"Refererande till tidigare telex vill vi informera er om att vi nu bryter mot alla existerande lagar och regler för att göra det möjligt att leverera godset till er organisation."
Det var alltså en svensk vapenhandlares verksamhet som så småningomn ledde fram til det som i världen blev känt som Iran/Contras-affären. KS anses fortfarande ha ingående kontakter med IN-CONTRA, ett företag som drivs av iranien Makhmoud Kaikhosrovi, Freibourg, Switzerland, som har mycket nära samarbete med Israels säkerhetstjänst Mossad.
TILL SIDANS BÖRJANNOTER till Barbara Honeggers kapitel
The Swedish connection

1). Det fanns ett sekretessavtal mellan Bofors och Försvarets Materielverk, FMV, i vilket Bofors förbundit sig att inte sprida den vapenteknologiska kunskapen kring robot 70 till köpare som inte först godkänts av FMV. 1980 såldes 300 robotar till Singapore som var ett godkänt land. Men robotarna gick vidare till det lilla shejkdömet Bahrain och till den ökända smuggelstaden Dubai i Förenade Arabemiraten i Persiska viken. Det var de två stora inkörsportarna sjövägen till Irans hamnstad Bandar Abbas dit vapen, krut och ammunition från USA vidarbefordrades.ÅTER
2). William Herrmann, som blev en av informationssvindlarna i utredningen av mordet på Olof Palme, påstod att han under många år var CIA:s viktigaste agent placerad i Teheran. Han tjänstgjorde där under Shahens tid fram till 1977 vilkt visade sig vara en ren lögn. Han återvände till USA och arbetade som vapenhandlare, men även för CIA. För journalisterna Jani Roberts och John Kelly från Australien berättade han att han 1980 av CIA beordrats tillbaka till Iran. Bl a sa han: "Direkt efter att Ronald Reagan installerats som ny president i januari 1981 uppgav en medlem i regeringen för mig att frisläppandet av gisslan var en del av ett avtal som slutits mellan Reagans kampanjteam och den iranska militära ledningen." Han berättade också att han själv med sitt fraktföretag deltog aktivt i vapenleveranserna vilka utgick från Västeuropas NATO-förråd och skeppades ut från Brüssel och Rotterdam eller flögs från Wien till Israel (artikeln publicerad den 18 maj 1991 i den australiska dagstidningen The Age). Det har senare visat sig att William Herrmann ljugit om sin verksamhet i Iran men mycket riktig var en viktig transportör av vapen i CIA:s regi under den s k Iran/Contras-affären. Han blev 1991 en till synes viktig informatör i utredningen av mordet på Olof Palme. Men hans uppgifter fram till 1993 visade sig i flera stycken vara ren desinformation och han betecknades som informationssvindlare med uppdrag att sabotera Palmeutredningen.ÅTER
3). CIA-chefens "cowboys" anfördes av presidentrådgivaren och krigshjälten i flera krig, Oliver North, vilken i Iran/Contras-affären åtalades och fick bära huvudansvaret för vapenförsäljningen till Iran och överföringen av stora summor till Contrasrebellerna - vars ekonomiska stöd upphörde 1984 då det förbjöds. North var ofta i Europa och då främst Frankfurt varifrån han ledde de olika vapenrouterna i vilken också Bofors med sidoföretag ingick.ÅTER
4). Det var från Danmark de stora avslöjanden om USA:s vapenförsäljning till Iran kom hösten 1986. Då fick det danska Sjöfolksförbundet dokument som avslöjade handeln. Dokumenten överlämnades av personer som var direkt involverade i sjöstransporterna från Israel till Iran. En stora dansk privatflotta dominerade verksamheten.ÅTER
5). Dåvarande krigsmaterielinspektören, amiral Carl-Fredrik Algernon, fruktade att han själv skulle bli indragen i de olagliga vapenaffärrerna. Detta framgick av handlingar han lämnat i den portfölj som stod kvar på perrongen när han - av egen vilja eller med hjälp av annan person - föll framför det ankommande tunnelbanetåget. Här fanns anteckningar som kunde tas som bevis för att Algernon kände till vad som pågick. Han skulle inom kort höras av den utredning som leddes av landshövding Bengt Gustavsson. Det är inte uteslutet att han tystades.

Dåvarande Bofors-chefen Anders Carlberg hade samma dag ett möte med flera av de högsta cheferna inom koncernen. Han skyllde öppet på Algernon och menade att exporten skett med hans - och därmed också regeringens - tillstånd och att därför de ansvariga för Bofors, som nu hotades av åtal, inte kunde ställas till ansvar. Efter mötet gick Anders Carlberg över till krigsmaterielinspektören, vars kontor låg några hundra meter från koncernens huvudkontor. Det enda som framkommit om deras samtal var att Algernon förnekade att han haft kännedom om någon olaglig export. En timme efter mötet med Carlberg var Algernon död. I sina anteckningar hade han också skrivit att han fruktade att han skulle bli avstängd från sitt arbete, kanske till och med avskedas, bli straffad, få sin heder som officer smutskastad, få sin pension indragen. De som tror på självmord, vilket var den officiella beteckningen, anser att dessa anteckningar visade att han hade ett motiv att ta sitt liv, att han inte orkade längre. Men de som kände militären Algernon är övertygade om att han aldrig skulle ta sitt liv. I stället tolkar man anteckningarna så att han vet att han är misstänkt för inblandning, att han kanske inte kan försvara sig och därför kan hamna i den fruktansvärda situation han beskriver. Men det är inte på något sätt ett erkännande av att han är skyldig. Snarare tvärt om.

Senare utredningar har visat att Bofors samarbetat med ett handelsföretag i Östtyskland som hette Imes. Företaget ägdes av den fruktade östtyska underrättelsetjänsten Stasi och företagets uppgift var att genom vapenförsäljning dra in västvaluta. Huvudkund var Iran.

Nu var Bofors illegala vapenaffärer med Imes som mellanhand på väg att avslöjas. Den svagaste länken, men också den farligaste, var den svenske krigsmaterielinspektören. Han kunde ha bevis för Bofors handel med Imes och kanske lägga fram dem för att rädda sitt eget skinn. Här fanns alltså en allvarlig hotbild mot Algernon.
En av hans efterträdare, förre krigsmaterielinspektören Jörgen Holgersson, sa i en intervju med Dagens Nyheter 1992:

-Den här kopplingen mellan Bofors och Stasi är mycket obehaglig, säger förre krigsmaterielinspektören Jörgen Holgersson och tänker på sin gode vän och företrädare på posten som krigsmaterielinspektör, Carl Algernon.
-Jag har aldrig trott på de självmordsteorier som presenterades efter hans död i tunnelbanan." ÅTER

6) Här kan bara sägas till Barbara Honeggers försvar att hon fick vetskap om arresteringen av Christer Pettersson när boken skulle gå till tryckning. ÅTER

7) Oliver North hade hamnat i en knipa. Han behövde landningstillstånd i Portugal för israeliska plan som kom från USA på "humanitärt uppdrag". Men Portugal sa nej - antagligen misstänkte man att det fanns vapen i lasten.
North var mycket upprörd och krävde att snabbt få fram ett amerikanskt charterbolag som man kunde lita på. Den "humanitära" lasten bestod av US HAWK luftvärnsrobotar som via omlastning i Isarel skulle vidare till Iran
Watergate-avslöjaren Bob Woodward skriver i sin bok CIA:s hemliga krig:

"CIA:s flygsektion föreslog ett av sina privatägda bolag som utförde hemliga uppdrag åt dem - St Lucia Airways. Tjänsteförrättande operationshefen Ed Juchniewics sa till North att vid sidan av CIA-uppdragen arbetade St Lucia Airways också kommersiellt. Vem som helst kunde anlita bolaget för speciella charteruppdrag.
North gjorde upp med St Lucia om att få disponera två Boeing 707. De skulle transportera HAWK luftvärnsrobotar till Israel, där HAWK-robotarna skulle lastas om till israeliska plan för vidare transport till Iran. North skulle sköta operationen med hjälp av ett schweiziskt bankkonto, Lake Resources, Ic (nummer 386-430-22-1 hos Crédit Suisse)."

Detta återgett här för att ge en bild av hur turerna gick.
ÅTER
(8) Barbara Honegger bygger även i andra sammanhang mycket på sin informatör "Y". Denne visade sig senare var identisk med en person med flera identiteter, Ibrahim Razin och Oswald Le Winter, som också dök upp i utredningen av mordet på Olof Palme. Även han avslöjades som informationssvindlare, det vill säga en informatör som blandade lögner och sanningar så att han först blev trodd och påverkade utredningen men sedan såg till att lögnerna avslöjades varvid hela hans informationsmaterial underkändes.
Läs vår artikelserie om den professionella informationssvindeln i Palmeutredningen.
ÅTER

TILL SIDANS BÖRJAN

Fortsättning på 15-årskrönikan 2001:
Lyssna på CIA-agenten Gene Tatum i intervjun med Peter Ford där han pekar ut
vilka som låg bakom mordet på Olof Palme

  Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besök från ca 50 länder varje månad