Palmekommissionen - Palmemordet LEOPOLD REPORT

Chefsåklagare Jan Danielsson:
"Dubbelgångaren är inte alls lik Christer Pettersson"
Av Anders Leopold
Mannen som kvällstidningarna utpekar som Christer Petterssons dubbelgångare är inte alls lik Pettersson (hösten 1999).
Det fastslår chefsåklagare Jan Danielsson som träffat honom flera gånger.
-Det är mycket osannolikt att någon skulle kunna förväxla honom med Pettersson.
Men nu blir han en mediafigur med beteckningen "Dubbelgångaren".

-Vi har inte något som kan kan bidra till att nya utredningsåtgärder sätts igång.
53-åringen, som anses vara huvudspåret i Palmeutredningen enligt de två direktörerna på Riksrevisionsverket, bor i en förort till Stockholm.
"En klockren träff i gärningsmannaprofilens anda och bokstav", skriver de i Granskningskommissionens betänkande.
Och kritiken mot Palemutredningen att man inte ägnat sig mer åt detta spår är mycket hård.
53-åringen är en enstöring som enligt bekanta hatade Palme och innehaft en Magnum-revolver som han sköt sönder TV:n med när Palme visades i rutan.
Han är arbetslös och har enligt egen uppgift sysslat med aktiehandel sedan 1980.
AKTIESKATTEN HÖJDES
Dagarna före mordet på Palme offentliggjordes nyheten att omsättningsskatten på aktier skulle höjas och det chockade börsen som rasade med 5,5 procent.
Detta kan ha varit ett motiv till att mörda Palme, antyds det i polisiära kretsar.
Men före biträdande spaningsledaren Ingemar Krusell är skeptisk.
-Han kanske var Palmehatare och det räckte väl. Inte hade han några aktier som ledde till förlust på börsen.
När provskjutningen av alla legala Smith & Wesson .357 Magnum började 1989 kallades han till polisen.
Men han kom inte. Han hörde inte heller av sig när nya kalleleser skickades ut.
1994 fick man telefonkontakt med honom men då uppgav han att han sålt vapnet utanför Café Opera för cirka 5 000 kronor.
Han tillfrågades också om vad han gjorde på mordnatten och uppgav att han låg hemma i influensa.
Utredarna tvivlar på uppgifterna.
1995 arbetade polisen efter sin gärningsmannaprofil och tog in mannen för förhör.
NEKAR TILL MORDET
Då berättade han att han väntat på att polisen skulle höra av sig om provskjutning av vapnet men sedan sålde han det för han behövde pengar.
Han nekade till att ha något med mordet på Palme att göra.
Vid husrannsakan i mannens bostad hittade man kulsplitter i en vägg. Från skottlossningen mot Palme i TV:n.
SKL:s analys visade att resterna inte hade samma isotopsammansättning som mordkulorna på Sveavägen.
Mannens vapen efterlystes av Hans Ölvebro i TV 3:s "Efterlyst" men dök inte upp.
Trots att Palmekommissionens utredare redan 1996, när 53-åringen dök upp i deras material, mer eller mindre uppmanade Palmegruppen att ägna större intresse åt 53-åringen hände ingenting.
Sedan man 1996 upprättat åtta punkter som talade för att mannen var av intresse försvann han ur bilden.
Något som både Jan Danielsson och chefen för Palmegruppen Stig Edquist beklagar. Han tappades helt enkelt bort, är förklaringen.
Detta är de åtta punkterna:
*Han bodde på bekvämt avstånd från mordplatsen.
*Han ägde en Smith & Wesson .357 Magnum med sex tums pipa.
*Han var erkänt skicklig skytt.
*Hans utseende, hållning och sätt att röra sig uppvisar förbluffande likheter med vittnesuppgifterna om Olof Palmes mördare.
*Han säger sig ha varit sängliggande hemma dagarna före, under och efter mordet. Det motsägs av en annan utredning.
*Han har detaljkunskaper utöver det vanliga om Palmeutredningens olika skeden.
*Han har fått minst två kallelser om provskjutning av sitt vapen under 1990, men säger sig inte komma ihåg detta.
*Hans förklaring om omständigheterna kring försäljningen av vapnet 1992 är föga troliga.
Om detta säger Jan Danielsson:
-Det finns ingen möjlighet att utveckla det här spåret mer än det är gjort. Det som är beklagligt är att man inte tidigare vidtog åtgärder så att vapnet beslagtogs. Rent teoretiskt kan det vara mordvapnet.
Till sidans början

Det är ingen dålig upptäckt Granskningskommissionens egna spanare, revisionsdirektörerna på Riksrevisionsverket, Christer Skogwik och Bo Sandberg, har gjort.
-Detta är huvudspåret, fastslår de. En "klockren träff i gärningsmannaprofilens anda och bokstav".
Så har alltså även Palmekommissionen gått i fällan med gärningsmannaprofilen.
Den är lika förrädisk för mordutredningen som den s k fantombilden en gång var i spaningsarbetet.
Gärningsmannanprofilen har underkänts av de experter inom FBI som utvärderade den. De fick felaktiga uppgifter av den svenska polisen.
Om de fått veta sanningen om Olof Palmes situation 1986 hade deras slutsats blivit en helt annan.
Detta är så viktigt att jag måste dokumentera det:
I sin uppmärksammade serie om Olof Palme var Lars Borgnäs över i USA och träffade FBI:s profilexpert Gregg McCrary.
Han uppsöktes i januari 1994 av dåvarande spaningschefen Hans Ölvebro och det två poliser på Rikskriminalen som sammanställt en gärningsmannaprofil som i pressen hårt kritiserats på åtskilliga punkter.
Men det kan vi lägga åt sidan här. Det viktiga är vad som sades vid mötet.
På direkt fråga från McCrary om Olof Palmes situation vid mordtillfället fick de svaret att allt var lugnt(!)
McCrary:
-Ja, de sa att det inte pågått något som var politiskt kontroversiellt just då.
Detta visar, vilket jag påpekat tidigare, på så makalös okunnighet att man är beredd att tro att Ölvebro och hans två medarbetare avsiktligt förde FBI:s folk bakom ljuset. Vi ska inte glömma att allt nu satsades på "den ensamma galningen" Christer Pettersson.
Crary:
-Eftersom man uteslöt detta så visar vår erfarenhet att gärningsmannen kan vara en mentalt störd enstöring.
-Sådana individer brukar dras till mäktiga personer.

Det var alltså oerhört viktigt att Ölvebro informerade FBI:s experter på ett korrekt sätt för att de skulle kunna värdera en gärningsmannaprofil.
Inte ett ord om de hotfulla tonerna från Palmehatare i Sverige, från militärer som protesterade mot att han "försvarade" Sovjets ubåtskränkningar, inte ett ord om hans känsliga uppdrag som medlare i kriget Iran-Irak, inget om Bofors skandalösa vapenaffärer med Iran och Palmes agerande, om Palmes aktiva roll i kampen mot apartheidregimen i Sydafrika och förtryckarjuntan i Chile. Här kunde hotbilderna staplas på hög!
Man har lust att vråla högt så att detta hörs. Men det verkar lönlöst.
Till och med de oberoende utredarna i Palmekommissionen går alltså vidare med gärningsmannaprofilen.
Och den stämde på Pettersson, den stämde ännu bättre på 33-åringen Victor Gunnarsson, den stämmer på den nu aktuelle 53-åringen, och hur många andra enstöringar med palmehat som rörde sig i centrala Stockholm mordnatten stämde inte detta in på?
Gärningsmannaprofilen är cementerad hos Palmeutredarna. Det är därför både åklagare och utredare som arbetat med denna måste bytas ut.
Kommissionens två utredare har gjort ett bra jobb som slår ner med kraft på Palmeutredarna därför att de inte närmare undersökt 53-åringen, och framförallt inte snabbt agerade så man kunnat säkra hans vapen.
Det ska ingen ta ifrån dem. Vi har väl också en förklaring till att 53-åringen försvann: alla var ju beredda att till nästan varje pris sätta fast Christer Pettersson.
Men att revisionsdirektörerna OCKSÅ åberopar gärningsmannaprofilen - en klockren träff i dess anda och bokstav - för att öka trycket i ett sökande efter "en ensam galning" och på egen hand gör 53-åringen till huvudspår, är inte beklagligt - det är katastrofalt. För det bidrar till att hålla kvar utredningen på ett plan som gör andra spår - inte minst de viktiga utändska - ointressanta även i fortsättningen.
Här finns bara en lösning: nytt folk i utredningen.
Jag avslutar med Lars Borgnäs fråga och Gregg McGrarys svar:
-Om ni fått veta att det vid den tiden funnits stora spänningar hade er slutsats då blivit en annan?
-Ja, det hade jag velat veta mer om.
Till sidans början

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 2 905 936 besök på våra sidor under 2005